Aktieägare Aktie­kapital % Röstandel % A Aktier B Aktier Totalt antal
aktier
Månads­föränd %
1 Carl Bennet 25,00 53,20 18 217 200 49 902 430 68 119 630 0,0
2 Fjärde AP-fonden 6,80 4,30 0 18 636 116 18 636 116 0,0
3 Swedbank Robur Fonder 5,80 3,60 0 15 894 959 15 894 959 -1,2
4 AMF Försäkring & Fonder 3,60 2,30 0 9 925 422 9 925 422 0,0
5 Vanguard 3,50 2,20 0 9 405 379 9 405 379 -0,2
6 Handelsbanken Fonder 3,10 1,90 0 8 380 719 8 380 719 0,0
7 Norges Bank 2,80 1,80 0 7 758 256 7 758 256 +12,8
8 Nordea Fonder 2,60 1,70 0 7 217 531 7 217 531 -1,0
9 Bestinver Gestión SGIIC 2,10 1,30 0 5 656 338 5 656 338 0,0
10 Dimensional Fund Advisors 2,00 1,30 0 5 489 745 5 489 745 +0,1
11 BlackRock 1,80 1,10 0 4 815 804 4 815 804 +0,3
12 Capital Group 1,10 0,70 0 2 892 400 2 892 400 +15,1
13 Öhman Fonder 1,00 0,60 0 2 710 989 2 710 989 +15,0
14 SPP Fonder 0,90 0,50 0 2 386 375 2 386 375 +0,7
15 Goldman Sachs Asset Management 0,80 0,50 0 2 301 658 2 301 658 0,0
16 SEB Fonder 0,80 0,50 0 2 184 240 2 184 240 0,0
17 Rainier Investment Management. LLC 0,60 0,40 0 1 723 915 1 723 915 +5,5
18 Schroders 0,60 0,40 0 1 693 560 1 693 560 -3,4
19 Franklin Templeton 0,60 0,40 0 1 636 159 1 636 159 0,0
20 Fidelity Investments (FMR) 0,60 0,40 0 1 591 778 1 591 778 -34,8
De 20 största aktieägarna totalt 66,20 78,90 18 217 200 162 203 773 180 420 973  
Andra aktier 33,80 21,10 0 91 948 600 91 948 600  
Totalt 100,00 100,00 18 217 200 254 152 373 272 369 573  
Datum 2020-07-31
Ladda ner lista över de största aktieägarna i Excel
 
Månads­föränd % - Förändring från föregående månad
Informationen uppdateras månadsvis
 
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.
Levererad av © Euroland.com