Aktieägare Aktie­kapital % Röstandel % A Aktier B Aktier Totalt antal
aktier
Månads­föränd %
1 Carl Bennet 25,00 53,20 18 217 200 49 902 430 68 119 630 0,0
2 Fjärde AP-fonden 7,40 4,60 0 20 201 475 20 201 475 -1,5
3 Swedbank Robur Fonder 5,80 3,60 0 15 746 781 15 746 781 +0,3
4 Bestinver Gestión SGIIC 4,40 2,70 0 11 892 014 11 892 014 0,0
5 Vanguard 3,30 2,00 0 8 914 989 8 914 989 +0,3
6 Nordea Fonder 3,20 2,00 0 8 702 348 8 702 348 +0,4
7 Norges Bank 2,10 1,30 0 5 695 214 5 695 214 +3,1
8 Dimensional Fund Advisors 1,90 1,20 0 5 201 652 5 201 652 +1,5
9 BlackRock 1,90 1,20 0 5 196 831 5 196 831 +2,0
10 AMF Försäkring & Fonder 1,60 1,00 0 4 259 333 4 259 333 +69,8
11 Öhman Fonder 1,30 0,80 0 3 608 575 3 608 575 -10,0
12 Fidelity Investments (FMR) 1,30 0,80 0 3 409 555 3 409 555 0,0
13 XACT Fonder 1,00 0,60 0 2 642 272 2 642 272 +2,5
14 Handelsbanken Fonder 0,90 0,60 0 2 531 435 2 531 435 -16,5
15 SEB Fonder 0,80 0,50 0 2 208 951 2 208 951 0,0
16 SPP Fonder 0,80 0,50 0 2 113 606 2 113 606 +23,6
17 Holberg Fonder 0,70 0,50 0 2 000 000 2 000 000 -2,4
18 Schroders 0,70 0,40 0 1 928 320 1 928 320 I/T
19 Rainier Investment Management. LLC 0,70 0,40 0 1 859 250 1 859 250 +15,3
20 Goldman Sachs Asset Management 0,70 0,40 0 1 806 096 1 806 096 -0,0
De 20 största aktieägarna totalt 65,40 78,40 18 217 200 159 821 127 178 038 327  
Andra aktier 34,60 21,60 0 94 331 246 94 331 246  
Totalt 100,00 100,00 18 217 200 254 152 373 272 369 573  
Datum 2019-12-31
Ladda ner lista över de största aktieägarna i Excel
 
Månads­föränd % - Förändring från föregående månad
Informationen uppdateras månadsvis
 
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.
Levererad av © Euroland.com