tiitola antti mikael
         Takaisin
Asema Alkoi Päättyi
Muu yhtiön ylimpään johtoon kuuluva henkilö 06.08.2014 01.06.2016      
Omat omistukset Arvo-osuuslaji Määrä
    X
Lähipiiri Alkoi Päättyi Arvo-osuuslaji Määrä
Ilmoitusvelvollisen puoliso 10.04.1999     X
Alaikäinen vajaavaltainen       X
Alaikäinen vajaavaltainen       X
Määräysvaltayhteisöt Alkoi Päättyi Peruste Arvo-osuuslaji Määrä
KONSULANTTI OY 21.05.2008   Yksin   X
Vaikutusvaltayhteisöt (omistukset eivät ole ilmoitusvelvollisuuden kohteena)
  Alkoi Päättyi Asema
RAISIO OYJ 27.03.2014   Hallituksen jäsen
VERKKOKAUPPA.COM OYJ 13.03.2014   Hallituksen jäsen
BROMAN GROUP OY 06.01.2012   Hallituksen jäsen
Huomautukset: X - ilmoitusvelvollisuus on päättynyt
Välittäjä © Euroland.com