Tillbaka till översikt
 > 2023Q1e

2023Q1e (MSEK) MedelMedianHögLågMedv.
Försäljning 37 24637 45237 75536 2595
Organisk försäljningstillväxt
(%)
 8,288,408,607,704
Rörelseresultat före avskrivningar 2 1232 1402 1812 0245
Rörelsemarginal före avskrivningar
(%)
 5,75,75,85,55
Resultat före skatt 1 2321 2321 3041 1584
Vinst per aktie
(SEK)
 1,521,541,601,425
 

Räkna om uppgifterna ovan,
använd data som inte är äldre än:

eller välj datum här:

eller välj datum här:

 


Ansvarsfriskrivning
Hämta
Ladda ner till PDF
Securitas AB (i fortsättningen kallat "Företaget") bevakas av ovanstående analytiker. Vi ber er att vänligen uppmärksamma att de åsikter, bedömningar eller prognoser beträffande Företagets resultat som uttrycks av dessa analytiker endast är deras uppfattning, och inte representerar åsikter, prognoser eller förutsägelser gjorda av Företaget eller dess ledning. Omnämnandet av Företaget ovan innebär inte att företaget instämmer med eller lämnar sitt bifall till informationen, slutsatserna eller rekommendationerna ovan. Läs mer...
Tillhandahålls av © Euroland.com
0