Tillbaka till översikt
 > 2021

2021 (MSEK) FaktiskMedelMedianHögLågMedv.
Försäljning 107 700
Organisk försäljningstillväxt
(%)
 4,00
Rörelseresultat före avskrivningar 5 978
Rörelsemarginal före avskrivningar
(%)
 5,6
Resultat före skatt 4 331
Vinst per aktie
(SEK)
 8,59
 

Räkna om uppgifterna ovan,
använd data som inte är äldre än:

eller välj datum här:

eller välj datum här:

 


Ansvarsfriskrivning
Hämta
Ladda ner till PDF
Securitas AB (i fortsättningen kallat "Företaget") bevakas av ovanstående analytiker. Vi ber er att vänligen uppmärksamma att de åsikter, bedömningar eller prognoser beträffande Företagets resultat som uttrycks av dessa analytiker endast är deras uppfattning, och inte representerar åsikter, prognoser eller förutsägelser gjorda av Företaget eller dess ledning. Omnämnandet av Företaget ovan innebär inte att företaget instämmer med eller lämnar sitt bifall till informationen, slutsatserna eller rekommendationerna ovan. Läs mer...
Tillhandahålls av © Euroland.com
0