Markkina: Helsinki ISIN: FI0009800643 Toimiala: Rakennusala

Yrityskuvaus

YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen rakennusyhtiö. Kehitämme ja rakennamme asuntoja, toimitiloja ja kokonaisia alueita. Lisäksi olemme vaativan infrarakentamisen erikoisosaaja ja päällystäjä. Yhdessä asiakkaidemme kanssa 10 000 ammattilaistamme luovat entistä toimivampia, vetovoimaisempia ja kestävämpiä kaupunkeja ja elinympäristöjä. Toimimme 11 maassa: Suomessa, Venäjällä, Skandinaviassa, Baltiassa, Tšekissä, Slovakiassa ja Puolassa. Uusi YIT syntyi, kun yli 100-vuotiaat YIT Oyj ja Lemminkäinen Oyj yhdistyivät 1.2.2018. Vuoden 2017 pro forma -liikevaihtomme oli yli 3,8 miljardia euroa. YIT Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.yitgroup.com/fi
YIT 19.10.2018
Valuutta EUR
52 viikon ylin 7,27
52 viikon alin 4,76
Osakkeiden lukumäärä (milj.) 211,10
Markkina-arvo (milj. e) 1 139,94

Havainnollistavia arvioita yhdistellyn liikevaihdon jaosta 2017*

Toiminnallinen jako*
not found
Maantieteellinen jako*
not found
 

Tuloslaskelmatieto (IFRS)

IFRS 1-12/2017
  Pro forma YIT Lemminkäinen
Liikevaihto 3 862,5 1 993,8 1 847,2
Oikaistu liikevoitto 138,9 105,6 46,6
Oikaistu liikevoitto-%* 3,6% 5,3% 2,5%
Velkaantumisaste % 59,9% 88,7% 40,0%
Tilauskanta 4 218,3 2 912,7 1 305,6
Henkilöstö keskimäärin 2017** 10 431 5 233 5 198

*Oikaistu liikevoitto kuvastaa tavanomaisen liiketoiminnan tulosta eikä se sisällä merkittäviä uudelleenjärjestelykustannuksia, arvonalennuksia tai muita vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.
** Henkilöstömäärät vaihtelevat vuoden aikana liiketoiminnan luonteesta johtuen.

Asumisen tuotantolukuja, 2017

Kpl Suomi* Venäjä CEE (sis. Baltian maat)
Aloitettuja 5 036 2 525 1 545
Myytyjä 4 564 2 899 1 613
Rakenteilla kauden lopussa 6 019 4 628 2 489
*Sisältää YIT:n ja Lemminkäisen asumisen tuotantoluvut

Alustavat taloudelliset tavoitteet

Pitkän aikavälin tavoite Tavoitetaso
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) >12 %
Osakekohtainen osinko Kasvava vuositasolla
Omavaraisuusaste >40 %
Kassavirta Positiivinen osingonmaksun jälkeen

Tulosohjeistus vuodelle 2018 (IFRS)

YIT:n hallitus päätti 27.6.2018 antaa numeerisen tulosohjeistuksen vuodelle 2018 koskien sekä konsernin pro forma -liikevaihdon että oikaistun pro forma -liikevoiton kehitystä. Ohjeistus on muuttumaton.

Konsernin pro forma -liikevaihdon vuonna 2018 arvioidaan laskevan -2% – -6% verrattuna pro forma 2017 -liikevaihtoon (pro forma 2017: 3 862,5 milj. euroa).

Vuonna 2018 oikaistun pro forma -liikevoiton* arvioidaan olevan 130–160 miljoonaa euroa (pro forma 2017: 138,9 milj. euroa).

*Oikaistu liikevoitto kuvastaa tavanomaisen liiketoiminnan tulosta eikä se sisällä merkittäviä uudelleenjärjestelykustannuksia, arvonalennuksia tai muita vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Oikaistu liikevoitto julkaistaan raportointikausien vertailtavuuden parantamiseksi. Oikaisuerät on määritelty tarkemmin tammi–kesäkuun 2018 puolivuosikatsauksen taulukko-osan liitetiedossa.

osinko / osake (%)


Suurimmat osakkeenomistajat 23.08.2018

Osuus osakkeista, %
1. Tercero Ab 10,20
2. Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 7,55
3. PNT Group Oy 7,25
4. Conficap Invest Oy 4,21
5. Pentti Heikki Oskari Dbo 3,86
6. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 2,66
7. Forstén Noora Eva Johanna 2,42
8. Herlin Antti 2,23
9. Pentti Lauri Olli Samuel 1,99
10. Valtion Eläkerahasto 1,55
Hallintarekisteröityä 8,57
Muut osakkeet 47,51
Yhteensä 100,00