Markkina: Helsinki ISIN: FI0009800643 Toimiala: Rakennusala

Yrityskuvaus

YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen rakennusyhtiö. Kehitämme ja rakennamme asuntoja, toimitiloja ja kokonaisia alueita. Lisäksi olemme vaativan infrarakentamisen erikoisosaaja ja päällystäjä. Yhdessä asiakkaidemme kanssa 10 000 ammattilaistamme luovat entistä toimivampia, vetovoimaisempia ja kestävämpiä kaupunkeja ja elinympäristöjä. Toimimme 11 maassa: Suomessa, Venäjällä, Skandinaviassa, Baltiassa, Tšekissä, Slovakiassa ja Puolassa. Uusi YIT syntyi, kun yli 100-vuotiaat YIT Oyj ja Lemminkäinen Oyj yhdistyivät 1.2.2018. Vuoden 2017 yhdistetty vuotuinen liikevaihtomme oli yli 3,8 miljardia euroa. YIT Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.yitgroup.com/fi
YIT 16.7.2018
Valuutta EUR
52 viikon ylin 7,60
52 viikon alin 4,76
Osakkeiden lukumäärä (milj.) 211,10
Markkina-arvo (milj. e) 1 055,50

Havainnollistavia arvioita yhdistellyn liikevaihdon jaosta 2017*

Toiminnallinen jako*
not found
Maantieteellinen jako*
not found
 

Yhdistetty tuloslaskelmatieto (IFRS)

IFRS 1-12/2017
Milj. e Yhdistetty YIT Lemminkäinen
Liikevaihto 3 841,0 1 993,8 1 847,2
Oikaistu liikevoitto 152,2 105,6 46,6
Oikaistu liikevoitto-%* 4,0% 5,3% 2,5%
Velkaantumisaste % 59,3% 88,7% 40,0%
Tilauskanta 4 218,3 2 912,7 1 305,6
Henkilöstö keskimäärin 2017** 10 431 5 233 5 198
Havainnollistavat yhdistetyt taloudelliset tiedot on esitetty ainoastaan havainnollistamistarkoituksessa, eikä niitä tule tarkastella pro forma taloudellisina tietoina. Havainnollistavat yhdistetyt tuloslaskelmatiedot ja tunnusluvut on esitetty ikään kuin liiketoimintaa olisi harjoitettu samassa konsernissa vuoden 2017 alusta lukien.
*Yhdistettyyn oikaistuun liikevoittoon sisältyvät oikaisuerät perustuvat YIT:n ja Lemminkäisen julkaistuihin tilinpäätöstiedotteiden tietoihin.
**Huom: Henkilöstömäärät vaihtelevat vuoden aikana liiketoiminnan luonteesta johtuen.

Liikevaihdon ja oikaistun liikevoiton* (milj. e) kehitys toimialoittain (POC)

*Poislukien konsernikustannukset
**Lemminkäisen liikevaihto ja oikaistu liikevoitto liiketoimintasegmenteittäin ovat IFRS-lukuja. Ne on esitetty ainoastaan havainnollistavassa tarkoituksessa, eikä vertailukelpoisina YIT:n vuoden 2017 lukujen kanssa.

Asumisen tuotantolukuja, 2017

Kpl Suomi* Venäjä CEE (sis. Baltian maat)
Aloitettuja 5 036 2 525 1 545
Myytyjä 4 551 2 894 1 613
Rakenteilla kauden lopussa 6 019 4 628 2 489
*Sisältää YIT:n ja Lemminkäisen asumisen tuotantoluvut

Maantieteellinen jakauma, milj. e, 2017*

not found
*Alustavat yhdistellyt karkeisiin arvioihin perustuvat havainnollistavat maantieteelliset, toiminnalliset sekä liiketoimintalogiikan mukaan tehdyt jaot heijastavat YIT:n ja Lemminkäisen vuodelle 2017 IFRS-periaattein laadittuja sisäisen ja ulkoisen raportoinnin lukuja. Havainnollistamistarkoituksessa laaditut karkeat arviot esitetyistä jaoista perustuvat kuvitteelliseen tilanteeseen eikä niiden tarkoituksena ei ole myöskään ennakoida, miten Yhdistynyt yhtiö tulee tulevaisuudessa havainnollistamaan liikevaihdon jakoa. Havainnollistavia tietoja ei tule tarkastella pro forma tietoina.

Alustavat taloudelliset tavoitteet

Pitkän aikavälin tavoite Tavoitetaso
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) >12 %
Osakekohtainen osinko Kasvava vuositasolla
Omavaraisuusaste >40 %
Kassavirta Positiivinen osingonmaksun jälkeen

MARKKINANÄKYMÄ ON VAKAA SEURAAVAN 12 KUUKAUDEN AJAN

 
Heikommat näkymät kuin kehitys viimeisen 12 kuukauden aikana

 
Muuttumattomat näkymät viimeisen 12 kuukauden kehityksen verrattuna

 
Paremmat näkymät kuin kehitys viimeisen 12 kuukauden aikana

Asuminen Suomi ja CEE Asuminen Venäjä Toimitila Infraprojektit Päällystys Kiinteistöt
Suomi
 
 
 
 
 
Venäjä
 
 
CEE-maat
Baltian maat
 
 
 
 
 
Tšekki, Slovakia, Puola
 
 
 
Skandinavia
Ruotsi
 
 
Norja
 
 
Tanska
 

osinko / osake (%)


Suurimmat osakkeenomistajat 01.02.2018

% Kokonaismäärästä
1. Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 7,55
2. PNT Group Oy 7,25
3. Onvest Sijoitus Oy 4,21
4. Pentti Heikki Oskari Dbo 3,86
5. Virala Oy Ab 3,12
6. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 2,68
7. Forstén Noora Eva Johanna 2,42
8. Herlin Antti 2,23
9. Pentti Lauri Olli Samuel 1,99
10. OP rahastot 1,96
Hallintarekisteröidyt osakkeet yhteensä 13,20
Muut osakkeenomistajat 49,53
Kaikki yhteensä 100,00