Markkina: Helsinki ISIN: FI0009800643 Toimiala: Rakennusala

Yrityskuvaus

YIT luo parempaa elinympäristöä kehittämällä ja rakentamalla asuntoja, toimitiloja, infrastruktuuria sekä kokonaisia alueita. Visionamme on tuoda enemmän elämää kestäviin kaupunkeihin. Haluamme erottautua välittämällä aidosti asiakkaista, näkemyksellisellä kaupunkikehityksellä, sitoutuneella projektien toteuttamisella ja innostavalla tavalla johtaa. Kasvumoottorinamme toimii kaupunkien kehittäminen kumppaneita osallistaen. Toiminta-alueemme kattaa Suomen, Venäjän, Baltian maat, Tšekin, Slovakian ja Puolan. Vuonna 2016 liikevaihtomme oli lähes 1,8 miljardia euroa, ja työllistämme noin 5 300 henkilöä. Osakkeemme noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. http://www.yitgroup.com/fi
YTY1V (HEL) 15.12.2017
Valuutta EUR
52 viikon ylin 8,09
52 viikon alin 5,97
Osakkeiden lukumäärä (milj.) 127,22
Markkina-arvo (milj. e) 795,15
 
Avainluvut (POC) 2016 2015
Liikevaihto, milj. e 1 783,6 1 651,2
Oikaistu liikevoitto, milj. e 79,9 76,0
Oikaistu liikevoitto-% 4,5% 4,6%
Osakekohtainen tulos, e 0,06 0,16
Operatiivinen kassavirta investointien jälkeen, milj. e -43,1 183,7
Sijoitetun pääoman tuotto (viim. 12 kk), % 4,7% 5,3%
Omavaraisuusaste kauden lopussa, % 35,1% 35,5%
Tilauskanta kauden lopussa, milj. e 2 613,1 2 172,9
Jatkuvat toiminnot

Liikevaihto ja oikaistu liikevoittomarginaali toimialoittain

*2015 oikaistu niin, että Kalusto-liiketoiminta raportoidaan osana Toimitilat ja infra -toimialaa Muiden erien sijaan

Asumisen tuotantolukuja, 2016

Kpl Suomi Venäjä CEE
Aloitettuja 2 877 2 782 1 300
Myytyjä 2 730 3 523 1 197
Rakenteilla kauden lopussa 3 842 6 618 2 043
not found

YIT:n pitkän aikavälin tavoitteet

Tavoitetaso
Liikevaihdon kasvu Keskimäärin 5–10 % vuodessa
Sijoitetun pääoman tuotto 15 %
Operatiivinen kassavirta investointien jälkeen Riittävä osingon maksuun
Omavaraisuusaste 40 %
Osingonjako 40–60% tilikauden tuloksesta

Tulosohjeistus vuodelle 2017 (toimialaraportointi, POC)

  • Konsernin liikevaihdon arvioidaan kasvavan 5–12 %.
  • Oikaistun liikevoiton arvioidaan olevan 105–115 miljoonaa euroa.
*Oikaistu liikevoitto ei sisällä merkittäviä uudelleenjärjestelykustannuksia, arvonalennuksia tai muita vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.

Osingonmaksusuhde (%)


*Luku laskettuna oikaistulla osakekohtaisella tuloksella olisi 95 %.

Suurimmat osakkeenomistajat 31.12.2016

% Kokonaismäärästä
1. Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma 9,43
2. Herlin Antti 3,70
3. OP rahastot 2,80
4. Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 2,62
5. Valtion Eläkerahasto 2,04
6. Danske Invest rahastot 2,03
7. Nordea rahastot 1,49
8. YIT Oyj 1,29
9. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera 1,11
10. Aktia rahastot 0,96
Hallintarekisteröidyt osakkeet yhteensä 28,93
Muut osakkeenomistajat 15,01
Kaikki yhteensä 100,00