Wärtsilä Oyj Abp

Börs: OMX
Lista: Large Cap
Bransch: Industrivaror och tjänster
Wärtsilä är en världsledande leverantör av smarta teknologier och kompletta livscykellösningar för marin- och energimarknaderna. Med betoning på hållbar innovation, total verkningsgrad och dataanalys maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk. År 2019 uppgick Wärtsiläs omsättning till 5,2 miljarder euro med cirka 19.000 anställda. Företaget har verksamhet på över 200 verksamhetsställen i över 80 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på Nasdaq Helsinki.

WRT1V
13.8.2020
Valuta EUR
Aktiekurs 7,35
Förändring (%) -1,16
Volym 1 378 019
Shares Outstanding (mln) 591,72
Börsvärde (milj) 4 351,53
Senaste pressmeddelanden
16.6.2020 Wärtsiläs informationsgivningspolicy uppdaterad för att återspegla förändringar i bolagets rapporteringsspråk
11.6.2020 Marco Wirén, direktör för Energy-affärsområdet, lämnar Wärtsilä
10.6.2020 Sammansättningen av aktieägarnas nomineringsråd i Wärtsilä
27.5.2020 Meddelande om förändring av ägarandelar enligt 9 kap. 5 § i Värdepappersmarknadslagen: BlackRock Inc.:s Wärtsilä-innehav
26.5.2020 Meddelande om förändring av ägarandelar enligt 9 kap. 5 § i Värdepappersmarknadslagen: BlackRock Inc.:s Wärtsilä-innehav

Större aktieägare 30.06.2020
Aktier %
Invaw Invest AB 104 711 363 17,70
Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma 31 768 252 5,37
Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen 15 707 503 2,65
Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 8 977 922 1,52
Folkpensionsanstalten 5 807 730 0,98
Svenska Litteratur-sällskapet i Finland Rf 5 180 677 0,88
Valtion Eläkerahasto 4 420 000 0,75
Virala Oy Ab 4 300 000 0,73
Holdix Oy Ab 4 066 214 0,69
Keva 3 536 467 0,60
Summa aktier 591 723 390 100,00