Markkina: Nasdaq Helsinki
ISIN: FI0009002158
Toimiala: Rakennus ja materiaalit
Uponor kehittää veteen liittyviä ratkaisuja tulevien sukupolvien parhaaksi. Tuotteemme ja palvelumme turvalliseen vedenjakeluun, energiatehokkaaseen lämmitykseen ja viilennykseen sekä luotettavaan yhdyskuntatekniikkaan mahdollistavat kestävämmän elinympäristön. Autamme asiakkaitamme asunto-, liike- ja julkisessa rakentamisessa, teollisuudessa, kunnissa sekä vesi- ja voimalaitoksissa työskentelemään nopeammin ja tehokkaammin. Uponorin palveluksessa on noin 3 700 ammattilaista 26 maassa Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Vuonna 2020 Uponorin liikevaihto oli noin 1,1 miljardia euroa. Uponor Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä. 

Liikevaihto ja liikevoitto

Osaketietoja

UPONOR
12 toukokuu 2021
Valuutta Euro
Edellinen päätös 23,44
Muutos (%) -1,68
Määrä 46 415
Osakkeiden lukumäärä (milj.) 73,21
Markkina-arvo (M€) 1 715,97

Tunnusluvut

Untitled Document
  2016 2017 2018 2019 2020
Liikevaihto, M€ 1 099,4 1 170,4 1 196,3 1 103,1 1 136,0
Vertailukelpoinen liikevoitto, M€ 90,7 97,2 99,3 92,7 142,7
Oma pääoma, M€ 263,3 280,2 297,6 311,6 356,8
Oman pääoman tuotto (ROE), % 13,1 19,4 18,0 15,3 24,3
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 14,1 16,3 17,2 14,4 21,8
Omavaraisuusaste, % 42,8 40,5 45,1 44,6 48,7
Oma pääoma per osake, € 3,60 3,83 4,08 4,27 4,89
Henkilöstö, keskimäärin 3 869 3 990 4 074 3 801 3 708
Henkilöstö 31.12. 3 868 4 075 3 928 3 708 3 658

 

Suurimmat osakkaat

30 huhtikuu 2021 Osakkeet Osuus äänistä, % Muutos Muutos %
1 Oras Invest Oy 18 030 780 24,63 0 0,00
2 Skandinaviska Enskilda Banken Ab (publ) Helsingin Sivukonttori (hallintarekisteröidyt) 9 755 732 13,33 134 937 1,40
3 Nordea Bank Abp (hallintarekisteröidyt) 7 104 557 9,70 -88 000 -1,22
4 Sr Nordea Nordic Small Cap 3 047 639 4,16 -40 000 -1,30
5 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 2 962 072 4,05 0 0,00
6 Citibank Europe Plc (hallintarekisteröidyt) 2 622 567 3,58 -19 795 -0,75
7 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 2 059 145 2,81 0 0,00
8 Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö 1 702 969 2,33 -9 445 -0,55
9 Sigrid Juséliuksen Säätiö 926 286 1,27 0 0,00
10 Paasikivi Pekka Johannes 853 900 1,17 0 0,00
10 suurinta omistajaa yhteensä 49 065 647 67,02
Osakkeiden lukumäärä yhteensä 73 206 944 100,00

Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

Vuotuiset tavoitteet ja toteumat 2016 2017 2018 2019 2020
Orgaaninen liikevaihdon kasvu ylittää BKT:n kasvun(1 kolmella prosenttiyksiköllä (2020E: -1,2 %) 2,0 6,5 4,9 -0,4 3,0
Vertailukelpoinen(2 liikevoittomarginaali yli 10 prosenttia 8,2 8,3 8,3 8,4 12,6
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI)(3 yli 20 prosenttia vuodessa 14,1 16,3 17,2 14,4 21,8
Nettovelkaantuminen(3 40–80 % (neljän viimeisen vuosineljänneksen keskiarvosta mitattuna) 56,7 58,4 53,0 57,5 28,6
Osingonjako yli 50 prosenttia nettotuloksesta 79,3 59,0 70,8 73,6 47,1

1) BKT:n kasvu perustuu kymmenen suurimman maan liikevaihdolla mitatun kasvun painotettuun keskiarvoon.

2) Helmikuussa 2013 asetetuissa tavoitteissa viitattiin raportoituun liikevoittomarginaaliin.

3) IFRS 16 -standardin käyttöönotto lisäsi Uponorin vastuita 1.1.2019 alkaen 44,3 milj. eurolla kasvattamalla vuokrasopimusvelkoja.

Tärkeät päivämäärät

PäiväysTapahtuma
27 kesäkuu 2021 - 27 heinäkuu 2021Hiljainen jakso
27 heinäkuu 2021 08:00Puolivuosikatsaus tammi–kesäkuu 2021
28 syyskuu 2021 - 28 lokakuu 2021Hiljainen jakso
28 lokakuu 2021 08:00Osavuosikatsaus tammi–syyskuu 2021