Markkina: Helsinki
Tunnus: SANOMA
ISIN: FI0009007694
Toimiala: Media

Sanoma Iyhyesti

Sanoma on innovatiivinen ja ketterä oppimisen ja median yhtiö, jolla on vaikutus miljoonien ihmisten elämään joka päivä. Vastuullisuusstrategiamme avulla vahvistamme positiivista vaikutustamme yhteiskuntaan ja minimoimme ympäristöjalanjälkeämme. Olemme sitoutuneet YK:n kestävän kehityksen periaatteisiin ja allekirjoittaneet YK:n Global Compact −aloitteen.

Oppimisen tuotteemme ja palvelumme auttavat opettajia kehittämään lasten taitoja niin, että jokainen saavuttaisi parhaat mahdolliset oppimistulokset. Tarjoamme painettuja ja digitaalisia oppimateriaaleja sekä digitaalisia oppimis- ja opetusalustoja ala- ja yläkouluihin sekä toiselle asteelle. Haluamme kasvattaa liiketoimintaamme.

Mediamme Suomessa tarjoavat riippumatonta journalismia ja kiinnostavaa viihdettä tulevillekin sukupolville. Ainutlaatuinen monikanavainen portfoliomme mahdollistaa kumppaneillemme markkinoiden laajimman peiton ja vaikuttavimmat markkinointiratkaisut.

Nykyään toimimme kahdessatoista Euroopan maassa ja työllistämme yli 5 000 ammattilaista. Vuonna 2021 liikevaihtomme oli n. 1,25 miljardia euroa ja operatiivinen liikevoittoprosentti ilman hankintamenojen poistoja 15,8 %. Sanoman osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Lisätietoja osoitteessa www.sanoma.com/fi.

Osaketiedot
SANOMA
7.2.2023
Valuutta EUR
Edellinen päätös 10,14
Muutos (%) 0,80
Pörssierä 1
Pörssierän arvo 10,18
52 viikon ylin 14,78
52 viikon alin 9,48
Ääni/osake 1/osake
Määrä 21 774
Markkina Helsinki
Listattu 03.05.1999
Osakkeita 163 565 663
Tunnus SANOMA
Lista Large Cap
Toimiala Kulutuspalvelut
Markkina-arvo (EUR) 1,66 bn
Avainlukuja (milj, euroa) 2019 2020 2021
Liikevaihto* 912,6 1 061,7 1 251,6
Operatiivinen liikevoitto ilman hankintamenojen poistoja* 137,6 156,5 197,2
% liikevaihdosta* 15,1 14,7 15,8
Omavaraisuusaste, % 30,5 37,4 40,6
Henkilöstö kauden lopussa kokoaikaisiksi muutettuna* 3 937 4 806 4,822
Operatiivinen osakekohtainen tulos, euroa 0,80 0,67 0,69
Tulos/osake, euroa 0,07 1,51 0,61

* Luvut koskevat vain jatkuvia toimintoja,

Suurimmat omistajat (31.10.2022)
  Osakkeita Osuus %
1  Jane ja Aatos Erkon Säätiö 39 820 286 24,35
2  Herlin Antti 19 816 800 12,12
     Holding Manutas Oy 19 785 000 12,10
     Herlin Antti Juhani 31 800 0,02
3  Langenskiöld Robin 12 273 371 7,50
4  Seppälä Rafaela 10 273 370 6,28
5  Helsingin Sanomain Säätiö 4 701 570 2,87
6  Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 4 391 800 2,69
7  Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 2 792 136 1,71
8  Noyer Alex 1 903 965 1,16
9  Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 1 877 500 1,15
10  Aubouin Lorna 1 852 470 1,13

2018 - 2020 luvut koskevat vain jatkuvia toimintoja

2018 - 2020 luvut koskevat vain jatkuvia toimintoja