STOCKMANN OYJ ABP Ladda ner PDF
Börs: OMX Helsingfors Symbol: STOCKA
Aktieinformation 2022-11-30
Aktiens Namn Stockmann
Valuta EUR
Volym 481 246
Senaste avslutskurs (euro) 1,87
Antal aktier (milj.) 155,88
Förändring (%) 2,19
Börsvärde (milj. euro) 197,97

Nyckeltal
milj. euro 2019** 2020** 2021
Omsättning* 960,4 790,7 899,0
Bruttomarginal, %* 56,3 56,1 58,6
EBITDA* 153,0 109,6 184,9
Rörelseresultat, justerat* 39,8 -12,3 68,3
Rörelseresultat* 24,1 -269,6 82,1
Resultat före skatt* -28,5 -294,2 65,2
Investeringar 33,8 18,5 16,9
Aktiestockens marknadsvärde 31.12 154,5 86,9 333,6
Resultat/aktie, euro -0,69 -3,89 0,42
Eget kapital/aktie, euro 6,52 2,86 1,74
Affärsverksamhetens kassaflöde 102,3 146,6 150,4
Soliditet, % 27,8 14,5 18,9
Räntebärande nettoskuld 900,2 702,5 570,8
Skuldsättningsgrad, % 191,7 340,7 212,8
Avkastning på sysselsatt kapital, % 1,6 -20,1 8,0
* Kvarvarande verksamheter
** Nyckeltal för året 2019-2020 har justerats i jämförelsesyfte.


Företagspresentation
Stockmann är ett finländskt börsbolag inom detaljhandeln. Bolaget grundades år 1862 och har omkring 46 000 aktieägare. Antalet anställda är ca 5 600. Koncernens omsättning uppgick till 899,0 miljoner euro år 2021.

Stockmannkoncernen består av två affärsenheter: Lindex och Stockmann.Levererad av © Euroland.com