STOCKMANN OYJ ABP Avaa PDF
Markkina: OMX Helsinki Tunnus: STOCKA
Osaketiedot 26.9.2023
Osakkeen Nimi Stockmann
Valuutta EUR
Määrä 387 782
Edellinen päätöskurssi (euroa) 2,41
Osakkeiden lukumäärä (miljoonia) 158,72
Muutos (%) 2,78
Markkina-arvo (miljoonaa euroa) 201,57

Tunnusluvut
milj. euroa 2020** 2021 2022
Liikevaihto* 790,7 899,0 981,7
Suhteellinen myyntikate, %* 56,1 58,6 57,9
EBITDA* 109,6 184,9 258,0
Liiketulos, oikaistu* -12,3 68,3 79,8
Liiketulos* -269,6 82,1 154,9
Tulos ennen veroja* -294,2 65,2 129,2
Investoinnit 18,5 16,9 62,5
Osakekannan markkina-arvo 31.12. 86,9 333,6 307,1
Tulos/osake, euroa -3,89 0,42 0,65
Oma pääoma/osake, euroa 2,86 1,74 2,15
Liiketoiminnan rahavirta 146,6 150,4 55,1
Omavaraisuusaste, % 14,5 18,9 26,2
Korollinen nettovelka 702,5 570,8 454,4
Velkaantumisaste, % 340,7 212,8 135,4
Sijoitetun pääoman tuotto, % -20,1 8,0 15,7
* Jatkuvat toiminnot
** Tunnusluvut 2020 on muutettu vertailukelpoisiksi.


Yhtiön esittely
Stockmann on vuonna 1862 perustettu suomalainen vähittäiskauppaa harjoittava pörssiyhtiö. Osakkeenomistajia on noin 44 000 ja henkilöstön määrä on noin 5 800. Konsernin liikevaihto vuonna 2022 oli 981,7 miljoonaa euroa.

Stockmann-konsernin toiminta jakautuu kahteen liiketoimintayksikköön, jotka ovat Lindex ja Stockmann.Välittäjä © Euroland.com