Markkina: Helsinki
Tunnus: RAUTE
ISIN: FI0009004741
Toimiala: Teollisuustuotteet ja -palvelut

RAUTE ON PUUTUOTETOIMIALAA MAAILMANLAAJUISESTI PALVELEVA TEKNOLOGIA- JA PALVELUYRITYS

Rauten asiakkaita ovat viilun, vanerin, LVL:n (Laminated Veneer Lumber, viilupalkki) ja sahatavaran tuottajat. Uusiutuvien raaka-aineiden ja materiaalien suosiminen mm. rakentamisessa kasvattaa puutuoteteollisuutta. Globaalisti Rauten palvelemien puutuoteteollisuuden sektorien markkinoiden koko on lähes 50 miljardia euroa.

Maailmanlaajuisen viilu-, vaneri- ja LVL-teollisuuden investointien uuteen tuotantoteknologian arvioidaan olevan noin miljardi euroa vuodessa normaalin suhdannetilanteen aikana. Tämän lisäksi after sales -markkina on Rauten kannalta lähes rajaton kooltaan.

Raute on maailmanlaajuinen markkinajohtaja suurimmalla asiakasteollisuudenalallaan vaneriteollisuudessa 15–20 prosentin markkinaosuudella investoinneista. Myös LVL-teollisuudessa Rautella on vahva markkina-asema, sillä yli puolet maailman LVL:stä tuotetaan Rauten toimittamilla koneilla.

Rauten teknologiatarjonta kattaa asiakkaan koko tuotantoprosessin koneet ja laitteet. Tehdaslaajuisten kokonaisuuksien toimittajana Raute on maailmanlaajuinen markkinajohtaja niin vaneri- kuin LVL-teollisuudessa. Kokonaispalvelukonseptiin kuuluvat lisäksi teknologiapalvelut varaosatoimituksista säännölliseen kunnossapitoon ja konekannan modernisointeihin. Projektityyppiselle liiketoiminnalle tyypillistä on investointipäätösten herkkyys talouden suhdanteille ja ajoituksen vaikea ennakoitavuus.

Asiakaskuntaa palvelee Rauten noin 800 osaajaa kymmenessä eri maassa. Rauten päätoimipiste sijaitsee Lahden Nastolassa. Muut omat tuotantoyksiköt ovat Kajaanissa, Vancouverin alueella Kanadassa, Shanghain alueella Kiinassa (valmistustoiminnot siirretään Changzhoun kaupunkiin Jiangsun maakuntaan alkuvuodesta 2022) ja Pullmanissa, Washingtonin osavaltiossa Yhdysvalloissa. Myyntiverkosto on maailmanlaajuinen. Huolto- ja varaosapalveluita tarjotaan enenevässä määrin myös paikallisesti.

Vuodesta 1994 lähtien Rauten A-osake on noteerattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

Osaketiedot
RAUTE
20.3.2023
Valuutta EUR
Edellinen päätös 9,40
Muutos (%) -2,89
Markkina-arvo (EUR) 0,03 bn
Määrä 2 167
Markkina Helsinki
Osakkeita 3 272 033
Lista Small Cap
Tärkeimmät taloudelliset luvut (1 000 euroa) 2020 2021 2022
Tuloslaskelma      
Liikevaihto 114 994 142 212 158 324
Liiketoiminnan kulut yhteensä (121 093) (142 661) (168 673)
Liiketulos (2 770) (2 244) (14 642)
Kauden tulos (1 819) (1 775) (13 814)
Tase      
Varat yhteensä 85 428 110 676 92 053
Oma pääoma yhteensä 39 587 34 064 22 897
Velat yhteensä 45 840 76 612 69 156
Rahavirtalaskelma      
Liiketoiminnan rahavirta 1 127 24 003 (15 438)
Investointien rahavirta (3 921) (6 297) (6 515)
Rahoituksen rahavirta (7 238) (5 163) 4 944
Rahavarat tilikauden lopussa 11 601 24 357 7 618
Tunnusluvut      
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) (%) (2,7) (2,7) (29,9)
Oman pääoman tuotto (ROE) (%) (4,1) (4,8) (40,4)
Gearing (%) (9,8) (35,9) 29,4
Omavaraisuusaste (%) 58,8 44,3 36,6
Tulos/osake (EPS) laimentamaton (euroa) (0,43) (0,42) (2,7)
Tulos/osake (EPS) laimennusvaikutuksella oikaistu (euroa) (0,43) (0,42) (2,7)