Markkina: Helsinki Tunnus: NESTE Toimiala: Öljy ja kaasu

Neste lyhyesti

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) kehittää vastuullisia ratkaisuja liikenteen, yritysten ja kuluttajien tarpeisiin. Autamme asiakkaitamme pienentämään ilmastopäästöjä monipuolisella uusiutuvien tuotteiden valikoimalla. Olemme maailman suurin jätteistä ja tähteistä jalostetun uusiutuvan dieselin tuottaja ja tuomme uusiutuvia ratkaisuja myös lento- ja muoviteollisuuteen. Olemme myös teknologinen edelläkävijä korkealaatuisten öljytuotteiden jalostajana. Haluamme olla luotettava kumppani, jonka osaamista, tutkimustyötä ja vastuullisia toimintatapoja arvostetaan laajasti. Vuonna 2020 Nesteen liikevaihto oli 11,8 miljardia euroa. Vuonna 2020 sijoituimme kolmanneksi maailman 100 vastuullisimman yrityksen Global 100 -listalla. Lisätietoa: neste.com

Osaketietoa
14.10.2021      
Valuutta EUR Määrä 835 632
Edellinen päätös 48,89 Osakkeiden lukumäärä 769 211 058,00
Muutos (%) 1,90 Markkina-arvo(milj.) 37 606,73
Avainlukuja
2020
2019
Muutos-%
Liikevaihto MEURe 11 751 15 840 -26
EBITDA MEURe 1 508 2 731 -45
Vertailukelpoinen liikevoitto MEURe 1 416 1 962 -28
Liikevoitto MEURe 828 2 229 -63
Tulos / osake (EPS) EUR 0,93 2,33 -60
Keskimääräisen sijoitetun pääoman tuotto verojen jälkeen (ROACE) % 17,3 26,6 -35
Velan osuus kokonaispääomasta % -4,7 -3,3 -42
Oman pääoman tuotto (ROE) MEURe -265 -191 -39
*Vertailukelpoinen liikevoitto on laskettu vähentämällä varaston arvostusvoitot/-tappiot, avoimien hyödyke- ja valuuttajohdannaispositioiden käypien arvojen realisoitumattomat muutokset, myyntivoitot/-tappiot, vakuutus- ja muut korvaukset, arvonalentumiset sekä muut oikaisut raportoidusta liikevoitosta.
Osaketietoa
14.10.2021      
Valuutta EUR Määrä 835 632
Edellinen päätös 48,89 Osakkeiden lukumäärä 769 211 058
Muutos (%) 1,90 Markkina-arvo(milj.) 37 606,73
Avainlukuja
2020
2019
Muutos-%
Liikevaihto MEURe 11 751 15 840 -26
EBITDA MEURe 1 508 2 731 -45
Vertailukelpoinen liikevoitto MEURe 1 416 1 962 -28
Liikevoitto MEURe 828 2 229 -63
Tulos / osake (EPS) EUR 0,93 2,33 -60
Keskimääräisen sijoitetun pääoman tuotto verojen jälkeen (ROACE) % 17,3 26,6 -35
Velan osuus kokonaispääomasta % -4,7 -3,3 -42
Oman pääoman tuotto (ROE) MEURe -265 -191 -39
*Vertailukelpoinen liikevoitto on laskettu vähentämällä varaston arvostusvoitot/-tappiot, avoimien hyödyke- ja valuuttajohdannaispositioiden käypien arvojen realisoitumattomat muutokset, myyntivoitot/-tappiot, vakuutus- ja muut korvaukset, arvonalentumiset sekä muut oikaisut raportoidusta liikevoitosta.
Pääosakkaat
30/9/2021 Osakkeet % Kokonaismäärästä
Valtioneuvoston Kanslia 276 213 495 35,91
Ilmastorahasto Oy 63 894 123 8,31
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 10 450 615 1,36
Kansaneläkelaitos 7 945 272 1,03
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 7 377 500 0,96
5 suurinta omistajaa yhteensä 365 881 005 47,57
Osakkeiden lukumäärä yhteensä 769 211 058 100,00