Markkina: Helsinki
ISIN: FI0009007835
Toimiala: Teollisuustuotteet ja -palvelut

Metso kuuluu alallaan maailman johtaviin teollisuusyrityksiin. Tarjoamme laitteita ja palveluja luonnonvarojen kestävään käsittelyyn ja virtaukseen kaivos-, kivenmurskaus-, kierrätysja prosessiteollisuudessa. Ainutlaatuinen osaamisemme ja innovatiiviset ratkaisumme auttavat asiakkaitamme tehostamaan toimintaansa, vähentämään riskejä ja parantamaan kannattavuutta.

Vuonna 2018 Metson liikevaihto oli noin 3,2 miljardia euroa. Palvelutarjoomamme kattaa asiakkaidemme tuotteiden ja prosessien koko elinkaaren. Olemme maailmanlaajuinen yhtiö, joka tarjoaa innovatiivisia ratkaisuja kestävään tuottavuuteen. Yli 14 000 asiantuntijaamme työskentelee yli 50 maassa lähellä asiakkaitamme.

Metson osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.

Metson ylimääräinen yhtiökokous on 29.10.2019 hyväksynyt suunnitelman yhdistää Metson Minerals-liiketoiminta ja Outotec uudeksi yhtiöksi nimeltään Metso Outotec. Metson Flow Control -liiketoiminta eli nykyisen listatun Metson jatkuvat toiminnot nimetään uudelleen, ja ne jatkavat Neles-nimisenä virtauksensäätölaitteita ja palveluja tarjoavana itsenäisenä pörssiyhtiönä. Jakautumisen täytäntöönpano on tavoitteena rekisteröidä vuoden 2020 toisen vuosineljänneksen aikana, ja se on ehdollinen lakisääteisten ja muiden hyväksyntöjen saamiselle.

Suurimmat omistajat Osakkeita, kpl % Kokonaismäärästä
Solidium Oy 22 374 869 14,9
Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company 4 003 190 2,7
Varma Mutual Pension Insurance Company 3 698 465 2,5
Keva 1 600 810 1,1
Nordea Funds 1 599 137 1,1
Yhteensä 5 osaketta 33 276 471 22,1
Yhteensä 100 suurinta omistajaryhmää 48 755 150 32,4
Avainluvut (Milj. euroa) 2018 2017 Muutos %
Saadut tilaukset 3 499 2 982 17
Palveluliiketoiminnan saadut tilaukset 1 913 1 717 11
% saaduista tilauksista 55 58  
Tilauskanta 1 686 1 439 17
Liikevaihto 3 173 2 699 18
Palveluliiketoiminnan liikevaihto 1 773 1 595 11
% liikevaihdosta 56 59  
Oikaistu EBITA 369 244 51
% liikevaihdosta 11,6 9,0  
Liikevoitto (EBIT) 351 218 61
% liikevaihdosta 11,1 8,1  
Tulos per osake, euroa 1,53 0,68 125
Vapaa kassavirta 146 158 -8
Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) ennen veroja, % 16,9 10,3  
Omavaraisuusaste, % 47,7 44,5  
Nettovelkaantuneisuusaste, % 11,7 1,8  
Henkilöstö vuoden lopussa 13 150 12 037 9