Yhtiön esittely
KONEen tavoitteena on tehdä kaupungeista parempia paikkoja elää. Olemme alallamme yksi maailman johtavista yrityksistä. Toimitamme hissejä, liukuportaita ja automaattiovia sekä tarjoamme ratkaisuja laitteiden huoltoon ja modernisointiin rakennusten koko elinkaaren ajan. Teemme ihmisten liikkumisesta korkeammissa ja älykkäämmissä rakennuksissa turvallista, mukavaa ja luotettavaa. Vuonna 2022 KONEen liikevaihto oli 10,9 miljardia euroa, ja vuoden 2022 lopulla henkilöstömäärä oli yli 60 000. Yhtiön B-sarjan osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä.
Avainluvut (Me) 1-12/2022 1-12/2021 1-12/2020
Saadut tilaukset 9 131,3 8 852,8 8 185,1
Tilauskanta 9 026,1 8 564,0 7 728,8
Liikevaihto 10 906,7 10 514,1 9 938,5
Liikevoitto (EBIT) 1 031,2 1 295,3 1 212,9
Liikevoittomarginaali (EBIT-marginaali) (%) 9,5 12,3 12,2
Oikaistu liikevoitto (adjusted EBIT)* 1 076,6 1 309,8 1 250,5
Oikaistu liikevoittomarginaali (adjusted EBIT margin)* (%) 9,9 12,5 12,6
Voitto ennen veroja 1 028,4 1 320,8 1 224,2
Tilikauden voitto 784,5 1 022,7 947,3
Laimentamaton osakekohtainen tulos (e) 1,50 1,96 1,81
Rahavirta liiketoiminnasta (ennen rahoituseriä ja veroja) 754,7 1 828,7 1 907,5
Korollinen nettovelka -1 309,0 -2 164,1 -1 953,8
Omavaraisuusaste (%) 40,3 41,2 45,5
Oman pääoman tuotto (%) 25,9 32,0 29,7
Nettokäyttöpääoma (sisältäen rahoituserät ja verot) -903,9 -1 468,2 -1 160,1
Nettovelkaantumisaste (%) -45,7 -67,6 -61,1

* KONE esittää vaihtoehtoisena tunnuslukuna oikaistun liikevoiton (adjusted EBIT), jonka tavoitteena on parantaa raportointikausien vertailtavuutta.

Markkina NASDAQ Helsinki
Tunnus KNEBV
ISIN FI0009013403
Toimiala Teollisuustavarat ja -palvelut
Osaketiedot
Share data
2.6.2023
Valuutta EUR
Edellinen päätös 51,28
Muutos (%) 6,52
Määrä 1 242 138
Osakkeita 453 187 148
Markkina-arvo (EUR) 23,24 bn
Suurimmat omistajat 31.05.2023
A-SARJA B-SARJA YHTEENSÄ
1 Herlin Antti
70 561 608
51 260 154
121 821 762
2 Polttina Oy
N/A
17 271 928
17 271 928
3 Wipunen Varainhallinta Oy
N/A
16 350 000
16 350 000
4 Koneen Säätiö
5 647 104
9 859 632
15 506 736
5 KONE Oyj
N/A
12 177 644
12 177 644
KONE sijoituksena
• Toimii maailmanlaajuisella kasvualalla, jonka kasvua vauhdittavat kolme vahvaa megatrendiä
• Liiketoimintamalli perustuu elinkaariajatteluun ja suuri osa liikevaihdosta tulee vakaasta palveluliiketoiminnasta
• Alansa johtava toimija, jolla on laaja maantieteellinen kattavuus sekä vahva asema kasvumarkkinoilla
• Vähän pääomaa sitova ja rahavirtaa tuottava liiketoimintamalli
• Kilpailykykyä asiakaskeskeisyyden, innovaatioiden ja tuottavuuden kautta