Avaa PDF
Markkina: Helsinki ISIN: FI0009000202 ISIN: FI0009007900 Toimiala : Vähittäiskauppa

Yhtiön esittely
Kesko on suomalainen kaupan alan edelläkävijä. Toimimme päivittäistavarakaupassa, rakentamisen ja talotekniikan kaupassa sekä autokaupassa. Toimialamme ja ketjumme toimivat tiiviissä yhteistyössä kauppiasyrittäjien sekä muiden kumppaneiden kanssa.

Keskon ketjutoimintaan kuuluu noin 1 800 kauppaa Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Valko-Venäjällä ja Puolassa.

Kesko ja K-kauppiaat muodostavat K-ryhmän, jonka myynti (pro forma) oli noin 13 mrd. euroa vuonna 2018. K-ryhmä on Pohjois-Euroopan kolmanneksi suurin vähittäiskauppias ja se työllistää noin 41 000 henkeä.

Keskon osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Yhtiön kotipaikka ja päätoimitilat sijaitsevat Helsingissä.
Osaketiedot (17.5.2019) KESKOA KESKOB
Valuutta EUR EUR
Edellinen päätös 44,40 47,32
Muutos (%) 2,30 2,20
Määrä 6 191 175 844
Osakkeiden lukumäärä (miljoonia) 31,74 68,28
Markkina-arvo (miljoonia) 1 409,12 3 031,75


Tunnusluvut 2016 2017 2018
Liikevaihto, milj. EUR 10 180 10 492 10 383
Liikevoitto, milj. EUR 146,8 338,6 307,9
Liikevoitto, vertailukelpoinen, milj. EUR 272,9 296,2 332,2
Tulos ennen veroja, milj. EUR 145,2 342,4 296,8
Sidotun pääoman tuotto, vertailukelpoinen, %* 11,9 13,3 14,0
Oman pääoman tuotto, vertailukelpoinen, konserni, % 9,8 10,9 11,7
Investoinnit, milj. EUR* 743 334 418
Liiketoiminnan rahavirta, milj. EUR* 170 292 437
Omavaraisuusaste, konserni, % 48,6 50,4 51,4
Nettovelkaantumisaste, konserni, % 5,8 6,1 7,4
Henkilökunta keskimäärin tilikauden aikana, konserni 22 475 22 077 19 995
Osinko/osake, EUR** 2,00 2,20 2,34
Tulos/osake, laimentamaton ja laimennettu, Konserni yhteensä, EUR 0,99 2,59 1,61
Oma pääoma/osake, EUR 20,44 21,45 21,06

*Jatkuvat toiminnot
**2018: Ehdotus

Viimeisimmät pörssitiedotteet
 
18.5.2018 Kesko Oyj - omien osakkeiden hankinta 18.05.2018
17.5.2018 Kesko Oyj - omien osakkeiden hankinta 17.05.2018
16.5.2018 Kesko Oyj - omien osakkeiden hankinta 16.05.2018
15.5.2018 Kesko Oyj - omien osakkeiden hankinta 15.05.2018
14.5.2018 Kesko Oyj - omien osakkeiden hankinta 14.05.2018
11.5.2018 Kesko Oyj - omien osakkeiden hankinta 11.05.2018

Seuraava tapahtuma
 
Hiljainen jakso ja suljettu ikkuna alkaa (ei sijoittajatapaamisia)24.6.2019
Vuoden 2019 6 kk:n puolivuosikatsaus24.7.2019
Hiljainen jakso ja suljettu ikkuna alkaa (ei sijoittajatapaamisia)24.9.2019