Markkina: Helsinki
Tunnus: ELISA
ISIN: FI0009007884
Toimiala: Tietoliikenne
Elisan missio on digitalisaatiolla kestävä tulevaisuus. Olemme tietoliikenne- ja digitaalisten palveluiden sekä 5G:n edelläkävijä. Tarjoamme vastuullisia ja kestäviä ratkaisuita yli 2,8 miljoonalle kuluttaja-, yritys- ja julkishallinnon asiakkaallemme päämarkkina-alueellamme Suomessa ja Virossa, sekä kansainvälisesti yli 100 maassa. Suomessa Elisa on tietoliikennepalveluiden markkinajohtaja, kansainvälisesti yhteistyökumppaneitamme ovat mm. Vodafone ja Tele2. Elisan osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä. Liikevaihto 2022 oli 2,1 miljardia euroa ja henkilöstöä 5 600 yli 20 maassa. Elisa on hiilineutraali yhtiö. elisa.fi
Osaketiedot
ELISA
24.3.2023
Valuutta EUR
Edellinen päätös 55,28
Muutos (%) -0,32
Markkina-arvo (EUR) 9,25 bn
Määrä 202 890
Markkina Helsinki
Osakkeita 167 335 073
Lista Large Cap
Tunnusluvut (milj. euroa) 2020 2021 2022
TULOSLASKELMA      
Liikevaihto 1 895 1 998 2 130
Liikevaihdon muutosprosentti +2,8 +5,5 +6,6
Käyttökate 685 697 733
Käyttökate, % liikevaihdosta 36,2 34,9 34,4
Liikevoitto 409 431 470
Liikevoitto, % liikevaihdosta 21,6 21,6 22,1
Tulos ennen veroja 398 418 456
Tulos ennen veroja, % liikevaihdosta 21,0 20,9 21,4
Oman pääoman tuotto (ROE), % 28,1 28,8 30,4
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 16,7 16,9 18,3
TASE      
Velkaantumisaste (gearing), % 101,9 101,2 101,9
Maksuvalmius (current ratio) 1,3 1,4 1,0
Omavaraisuusaste, % 39,1 39,9 40,6
Korottomat velat 430 491 488
Korollinen nettovelka 1 207 1 219 1 276
Taseen loppusumma 3 041 3 028 3 101
SIJOITUKSET      
Osakkeiden hankinnat 70 28 25
INVESTOINNIT KÄYTTÖOMAISUUTEEN      
Bruttoinvestoinnit 266 265 290
Bruttoinvestoinnit, % liikevaihdosta 14,1 13,3 13,6
HENKILÖSTÖ      
Henkilöstö keskimäärin tilikaudella 5 097 5 391 5 523
Liikevaihto/henkilö, 1 000 euroa 372 371 386