Markkina: Helsinki
Tunnus: ELISA
ISIN: FI0009007884
Toimiala: Tietoliikenne
Elisan missio on digitalisaatiolla kestävä tulevaisuus. Olemme tietoliikenne- ja digitaalisten palveluiden sekä 5G:n edelläkävijä. Tarjoamme vastuullisia ja kestäviä ratkaisuita yli 2,8 miljoonalle kuluttaja-, yritys- ja julkishallinnon asiakkaallemme päämarkkina-alueellamme Suomessa ja Virossa, sekä kansainvälisesti yli 100 maassa. Suomessa Elisa on tietoliikennepalveluiden markkinajohtaja, kansainvälisesti yhteistyökumppaneitamme ovat mm. Vodafone ja Tele2. Elisan osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä. Liikevaihto 2021 oli 2 miljardia euroa ja henkilöstöä 5 300 yli 20 maassa. Elisa on hiilineutraali yhtiö. elisa.fi
Osaketiedot
ELISA
1.12.2022
Valuutta EUR
Edellinen päätös 51,22
Muutos (%) 2,93
Markkina-arvo (EUR) 8,57 bn
Määrä 277 584
Markkina Helsinki
Osakkeita 167 335 073
Lista Large Cap
Tunnusluvut (milj. euroa) 2019 2020 2021
TULOSLASKELMA      
Liikevaihto 1 844 1 895 1 998
Liikevaihdon muutosprosentti +0,7 +2,8 +5,5
Käyttökate 661 685 697
Käyttökate, % liikevaihdosta 35,8 36,2 34,9
Liikevoitto 395 409 431
Liikevoitto, % liikevaihdosta 21,4 21,6 21,6
Tulos ennen veroja 372 398 418
Tulos ennen veroja, % liikevaihdosta 20,2 21,0 20,9
Oman pääoman tuotto (ROE), % 26,6 28,1 28,8
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 17,2 16,7 16,9
TASE      
Velkaantumisaste (gearing), % 103,0 101,9 101,2
Maksuvalmius (current ratio) 1,2 1,3 1,4
Omavaraisuusaste, % 41,0 39,1 39,9
Korottomat velat 428 430 491
Korollinen nettovelka 1 184 1 207 1 219
Taseen loppusumma 2 814 3 041 3 028
SIJOITUKSET      
Osakkeiden hankinnat 83 70 28
INVESTOINNIT KÄYTTÖOMAISUUTEEN      
Bruttoinvestoinnit 256 266 265
Bruttoinvestoinnit, % liikevaihdosta 13,9 14,1 13,3
HENKILÖSTÖ      
Henkilöstö keskimäärin tilikaudella 4 882 5 097 5 391
Liikevaihto/henkilö, 1 000 euroa 378 372 371