Markkina: Helsinki
Tunnus: CGCBV
ISIN: FI0009013429
Toimiala: Teollisuustuotteet ja -palvelut

Cargotecin johtavat lastin- ja kuormankäsittelyn ratkaisut lisäävät älykkyyttä tavaravirtoihin ja sujuvoittavat arkea. Cargotecin liiketoiminta-alueet Kalmar, Hiab ja MacGregor ovat alojensa edelläkävijöitä. Niiden ainutlaatuinen asema satamissa, merillä ja maanteillä takaa maailmanlaajuisten tavaravirtojen optimoinnin, ja ne luovat asiakkailleen kestävää arvoa.

Globaali läsnäolo, paikallinen palvelu

Tavaraliikennepalvelut ovat elintärkeitä globaalin yhteiskunnan toiminnalle. Miljoonia asioita raaka-aineista kuluttajatuotteisiin kuljetetaan päivittäin paikallisesti ja kansainvälisessä liikenteessä. Cargotecin globaali läsnäolo mahdollistaa asiakkaiden palvelemisen niin kehittyneillä kuin kasvavillakin markkinoilla.

Faktoja
  • Cargotec on johtava lastinkäsittelyratkaisujen tarjoaja
  • Toimimme yli sadassa maassa
  • Vuonna 2017 liikevaihtomme oli 3,2 miljardia euroa
  • Vuoden 2017 lopussa cargoteclaisia oli yli 11 000
Osaketiedot
CGCBV
19.2.2019
Valuutta EUR
Edellinen päätös 32,24
Muutos (%) -0,68
Määrä 135 819
Osakkeiden lukumäärä (milj.) 55
Markkina-arvo (milj.) 2 086,19*
*Sisältäen sekä A- että B-sarjan osakkeet. Laskettu B-sarjan osakkeen markkinahinnan mukaan.
Avainluvut      
(Luvut MEUR ellei toisin mainittu) 2017 2016 2015
Saadut tilaukset 3 190 3 283 3 557
Tilauskanta 1 566 1 783 2 064
Liikevaihto 3 250 3 514 3 729
Liikevoitto ilman uudelleenjärjestelykuluja 258,6 250,2 230,7
Liikevoitto ilman uudelleenjärjestelykuluja, % 8,0 7,1 6,2
Kauden tulos 132,7 125,3 142,9
Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR 2,05 1,95 2,21
Liiketoiminnan rahavirta 253 373 315
Nettokäyttöpääoma 118 57 151
Omavaraisuusaste,% (YTD) 41,4 39,1 39,8
Korollinen nettovelka 472 503 622
Korolliset velat 788 782 803
Nettovelkaantumisaste, % 33,1 36,0 46,4
Oma pääoma/osake, EUR 22,06 21,65 20,73
Oman pääoman tuotto (ROE), % (YTD) 9,4 9,1 11,2
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % (YTD) 9,6 8,8 9,8
Henkilöstö keskimäärin (YTD) 11 128 11 193 10 772
Markkina-arvo (B-sarjan osakkeet) 2 595 2 355 1 900