Markkina: Helsinki
Tunnus: CGCBV
ISIN: FI0009013429
Toimiala: Teollisuustuotteet ja -palvelut

Cargotecin johtavat lastin- ja kuormankäsittelyn ratkaisut lisäävät älykkyyttä tavaravirtoihin ja sujuvoittavat arkea. Cargotecin liiketoiminta-alueet Kalmar, Hiab ja MacGregor ovat alojensa edelläkävijöitä. Niiden ainutlaatuinen asema satamissa, merillä ja maanteillä takaa maailmanlaajuisten tavaravirtojen optimoinnin, ja ne luovat asiakkailleen kestävää arvoa.

Globaali läsnäolo, paikallinen palvelu

Tavaraliikennepalvelut ovat elintärkeitä globaalin yhteiskunnan toiminnalle. Miljoonia asioita raaka-aineista kuluttajatuotteisiin kuljetetaan päivittäin paikallisesti ja kansainvälisessä liikenteessä. Cargotecin globaali läsnäolo mahdollistaa asiakkaiden palvelemisen niin kehittyneillä kuin kasvavillakin markkinoilla.

Faktoja
  • Cargotec on johtava lastinkäsittelyratkaisujen tarjoaja
  • Toimimme yli sadassa maassa
  • Vuonna 2019 liikevaihtomme oli noin 3,7 miljardia euroa
  • Vuoden 2019 lopussa cargoteclaisia oli noin 12 500
Osaketiedot
CGCBV
27.3.2020
Valuutta EUR
Edellinen päätös 16,70
Muutos (%) -7,02
Määrä 368 729
Osakkeiden lukumäärä (milj.) 55
Markkina-arvo (milj.) 1 080,63*
*Sisältäen sekä A- että B-sarjan osakkeet. Laskettu B-sarjan osakkeen markkinahinnan mukaan.
Avainluvut      
(Luvut MEUR ellei toisin mainittu) 2019 2018 2017
Saadut tilaukset 3 714 3 756 3 190
Tilauskanta 2 089 1 995 1 566
Liikevaihto 3 683 3 304 3 250
Vertailukelpoinen liikevoitto 264,4 242,1 258,6
Vertailukelpoinen liikevoitto, % 7,2 7,3 8,0
Kauden tulos 89,4 108,0 132,7
Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR 1,39 1,66 2,05
Liiketoiminnan rahavirta 361 126 253
Nettokäyttöpääoma 158 271 118
Omavaraisuusaste,% (YTD) 36,4 40,9 42,2
Korollinen nettovelka 774 625 472
Korolliset velat 1 224 920 788
Nettovelkaantumisaste, % 54,2 43,8 33,1
Oma pääoma/osake, EUR 22,12 22,16 22,06
Oman pääoman tuotto (ROE), % (YTD) 6,3 7,6 9,4
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % (YTD) 7,3 8,4 10,2
Henkilöstö keskimäärin (YTD) 12 470 11 589 11 128
Markkina-arvo (B-sarjan osakkeet) 1 660 1 464 2 595