Markkina: Helsinki
Tunnus: CGCBV
ISIN: FI0009013429
Toimiala: Teollisuustuotteet ja -palvelut

Cargotecin johtavat lastin- ja kuormankäsittelyn ratkaisut lisäävät älykkyyttä tavaravirtoihin ja sujuvoittavat arkea. Cargotecin liiketoiminta-alueet Kalmar, Hiab ja MacGregor ovat alojensa edelläkävijöitä. Niiden ainutlaatuinen asema satamissa, merillä ja maanteillä takaa maailmanlaajuisten tavaravirtojen optimoinnin, ja ne luovat asiakkailleen kestävää arvoa.

Globaali läsnäolo, paikallinen palvelu

Tavaraliikennepalvelut ovat elintärkeitä globaalin yhteiskunnan toiminnalle. Miljoonia asioita raaka-aineista kuluttajatuotteisiin kuljetetaan päivittäin paikallisesti ja kansainvälisessä liikenteessä. Cargotecin globaali läsnäolo mahdollistaa asiakkaiden palvelemisen niin kehittyneillä kuin kasvavillakin markkinoilla.

Faktoja
  • Cargotec on johtava lastinkäsittelyratkaisujen tarjoaja
  • Toimimme yli sadassa maassa
  • Vuonna 2018 liikevaihtomme oli 3,3 miljardia euroa
  • Vuoden 2018 lopussa cargoteclaisia oli noin 12 000
Osaketiedot
CGCBV
17.1.2020
Valuutta EUR
Edellinen päätös 34,02
Muutos (%) -0,06
Määrä 147 202
Osakkeiden lukumäärä (milj.) 55
Markkina-arvo (milj.) 2 201,37*
*Sisältäen sekä A- että B-sarjan osakkeet. Laskettu B-sarjan osakkeen markkinahinnan mukaan.
Avainluvut      
(Luvut MEUR ellei toisin mainittu) 2018 2017 2016
Saadut tilaukset 3 756 3 190 3 283
Tilauskanta 1 995 1 566 1 783
Liikevaihto 3 304 3 250 3 514
Liikevoitto ilman uudelleenjärjestelykuluja 243,8 258,6 250,2
Liikevoitto ilman uudelleenjärjestelykuluja, % 7,4 8,0 7,1
Kauden tulos 108,0 132,7 125,3
Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR 1,66 2,05 1,95
Liiketoiminnan rahavirta 126 253 373
Nettokäyttöpääoma 271 115 57
Omavaraisuusaste,% (YTD) 40,9 42,2 39,6
Korollinen nettovelka 625 472 503
Korolliset velat 920 788 782
Nettovelkaantumisaste, % 43,8 33,1 36,0
Oma pääoma/osake, EUR 22,16 22,06 21,65
Oman pääoman tuotto (ROE), % (YTD) 7,6 9,4 9,1
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % (YTD) 8,0 9,6 8,8
Henkilöstö keskimäärin (YTD) 11 589 11 128 11 193
Markkina-arvo (B-sarjan osakkeet) 1 464 2 595 2 355