Markkina: Helsinki
Tunnus: CGCBV
ISIN: FI0009013429
Toimiala: Teollisuustuotteet ja -palvelut

Cargotecin johtavat lastin- ja kuormankäsittelyn ratkaisut lisäävät älykkyyttä tavaravirtoihin ja sujuvoittavat arkea. Cargotecin liiketoiminta-alueet Kalmar, Hiab ja MacGregor ovat alojensa edelläkävijöitä. Niiden ainutlaatuinen asema satamissa, merillä ja maanteillä takaa maailmanlaajuisten tavaravirtojen optimoinnin, ja ne luovat asiakkailleen kestävää arvoa.

Globaali läsnäolo, paikallinen palvelu

Tavaraliikennepalvelut ovat elintärkeitä globaalin yhteiskunnan toiminnalle. Miljoonia asioita raaka-aineista kuluttajatuotteisiin kuljetetaan päivittäin paikallisesti ja kansainvälisessä liikenteessä. Cargotecin globaali läsnäolo mahdollistaa asiakkaiden palvelemisen niin kehittyneillä kuin kasvavillakin markkinoilla.

Faktoja
  • Cargotec on johtava lastinkäsittelyratkaisujen tarjoaja
  • Toimimme yli sadassa maassa
  • Vuonna 2022 liikevaihtomme oli noin 4 miljardia euroa
  • Vuoden 2022 lopussa cargoteclaisia oli noin 11 500
Osaketiedot
CGCBV
29.9.2023
Valuutta EUR
Edellinen päätös 39,66
Muutos (%) 1,28
Määrä 122 392
Osakkeiden lukumäärä (milj.) 55
Markkina-arvo (milj.) 2 566,33*
*Sisältäen sekä A- että B-sarjan osakkeet. Laskettu B-sarjan osakkeen markkinahinnan mukaan.
Avainluvut      
(Luvut MEUR ellei toisin mainittu) 2022 2021 2020
Saadut tilaukset 4 862 4 427 3 121
Tilauskanta 3 541 2 847 1 824
Liikevaihto 4 089 3 315 3 263
Vertailukelpoinen liikevoitto 316,4 215,5 203,6
Vertailukelpoinen liikevoitto, % 7,7 6,5 6,2
Kauden tulos 23,2 246,7 8,1
Osakekohtainen tulos, EUR 0,37 3,82 0,13
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 231 169 296
Nettokäyttöpääoma 286 184 103
Omavaraisuusaste,% (YTD) 39,2 40,6 35,3
Korollinen nettovelka 378 414 682
Korolliset velat 837 919 1 191
Nettovelkaantumisaste, % 24,8 26,8 52,4
Oma pääoma/osake, EUR 26,69 23,95 20,14
Oman pääoman tuotto (ROE), % (YTD) 1,5 17,3 0,6
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % (YTD) 4,6 14,5 2,8
Henkilöstö keskimäärin (YTD) 11 405 11 232 12 066
Markkina-arvo (B-sarjan osakkeet) 2 271 2 409 1 859