Ladda ner PDF
Börs: Stockholm
Symbol: TELIA
ISIN: SE0000667925
Bransch: Telekommunikation

Vi är Telia Company. Våra 20 800 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om.

Aktieinformation 2022-06-23
Valuta SEK
Senaste stängningskurs 39,08
Förändring (%) -0,94
Volym 11 826 012
Antal aktier 4 089 631 702
Börsvärde (miljoner) 159 822,81

Nyckeltal

MSEK, förutom uppgifter per aktie 2021 2020 2019
Nettoomsättning 88 343 89 191 85 965
Justerad EBITDA
29 861 30 482 31 017
Marginal (%)
33,8 34,2 36,1
Intäkter från intressebolag 104 -20 080 1 138
Rörelseresultat 15 232 -17 850 12 293
Justerat rörelseresultat 10 033 11 457 13 452
Resultat efter finansiella poster 12 598 -21 168 9 354
Nettoresultat hänförligt till moderbolagets ägare 11 680 -22 993 7 093
Resultat per aktie 2,86 -5,62 1,70
CAPEX 18 001 13 782 14 355
Fritt kassaflöde 11 729 15 114 12 369