Ladda ner PDF
Börs: Stockholm
Symbol: TELIA
ISIN: SE0000667925
Bransch: Telekommunikation

Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra cirka 20 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm.

Aktieinformation 2020-02-17
Valuta SEK
Senaste stängningskurs 41,30
Förändring (%) -0,29
Volym 8 569 994
Antal aktier 4 209 540 375
Börsvärde (miljoner) 173 854,02

Nyckeltal

MSEK, förutom uppgifter per aktie 2019 2018 2017
Nettoomsättning 85 965 83 559 79 790
Justerad EBITDA
31 017 26 540 25 151
Marginal (%)
36,1 31,8 31,5
Intäkter från intressebolag 1 138 835 778
Rörelseresultat 12 293 13 238 13 768
Justerat rörelseresultat 13 452 14 146 14 781
Resultat efter finansiella poster 9 354 11 019 9 554
Nettoresultat hänförligt till moderbolagets ägare 7 093 3 213 9 705
Resultat per aktie 1,70 0,75 2,24
CAPEX 14 355 16 361 15 307
Fritt kassaflöde 12 369 11 902 7 164