Swedish Match utvecklar, tillverkar och säljer kvalitetsprodukter under marknadsledande varumärken inom produktsegmenten Snus och moist snuff, Övriga tobaksprodukter samt Tändprodukter.

Swedish Match vision är en värld utan cigaretter. Några välkända varumärken: General, Longhorn, ZYN, Game, Red Man, Fiat Lux och Cricket.

Tillverkning sker i sju länder och försäljningen är störst i Skandinavien och i USA.

Huvudkontoret är baserat i Stockholm. Swedish Match aktie är noterad på Nasdaq Stockholm (SWMA).

Börs Symbol ISIN Sektor Lista
Nasdaq Stockholm SWMA SE0000310336 Konsumentprodukter Large Cap
SWMA 2019-12-09
Valuta SEK Volym 536 126
Senaste stängningskurs 449,40 Antal aktier (milj) 169,95
Förändring (%) -0,93 Börsvärde (milj) 76 375,53
Nyckeltal 1)
  2018 2017  
       
Nettolåneskuld, MSEK  10,843 8,183  
Investeringar i materiella anläggningstillgångar, MSEK   649 369  
Rörelsemarginal, %   37.1 39.1  
EBITDA, MSEK   4,875 4,278  
EBITA ränteteckningsgrad  17.5 12.6  
Nettolåneskuld/EBITA   2.2 1.9  
       
Aktieinformation      
Resultat per aktie efter utspädning, SEK  20.63 18.88  
Resultat per aktie före utspädning, SEK  20.63 18.88  
Antal utestående aktier vid
  periodens slut 
170,210,705 175,910,538  
Genomsnittligt antal aktier, före utspädning  173,445,540 180,096,690  
Genomsnittligt antal aktier, efter utspädning  173,445,540 180,096,690  
1) Alla nyckeltal har beräknats exklusive större engångsposter om inget annat anges.
Ladda ner PDF
Nettoomsättning
Rörelseresultat
Vinst per aktie
Utdelning per aktie