Swedish Match utvecklar, tillverkar och säljer kvalitetsprodukter under marknadsledande varumärken inom produktsegmenten Snus och moist snuff, Övriga tobaksprodukter samt Tändprodukter.

Swedish Match vision är en värld utan cigaretter. Några välkända varumärken: General, Longhorn, ZYN, Game, Red Man, Fiat Lux och Cricket.

Tillverkning sker i sju länder och försäljningen är störst i Skandinavien och i USA.

Huvudkontoret är baserat i Stockholm. Swedish Match aktie är noterad på Nasdaq Stockholm (SWMA).

Börs Symbol ISIN Sektor Lista
Nasdaq Stockholm SWMA SE0000310336 Konsumentprodukter Large Cap
SWMA 2020-06-04
Valuta SEK Volym 629 083
Senaste stängningskurs 667,00 Antal aktier (milj) 162,20
Förändring (%) -0,45 Börsvärde (milj) 108 187,40
Nyckeltal 1)
  2019 2018  
       
Nettolåneskuld, MSEK  11 925 10 843  
Investeringar i materiella anläggningstillgångar, MSEK   720 649  
Rörelsemarginal, %   36,0 37,1  
EBITA, MSEK   5 742 4 875  
EBITA ränteteckningsgrad  23,4 17,5  
Nettolåneskuld/EBITA   2,1 2,2  
       
Aktieinformation      
Resultat per aktie efter utspädning, SEK  23,22 20,63  
Resultat per aktie före utspädning, SEK  23,22 20,63  
Antal utestående aktier vid periodens slut  163 228 313 170 210 705  
Genomsnittligt antal aktier, före utspädning  167 779 742 173 445 540  
Genomsnittligt antal aktier, efter utspädning  167 779 742 173 445 540  
1) Alla nyckeltal har beräknats exklusive större engångsposter om inget annat anges.
Ladda ner PDF
Nettoomsättning
Rörelseresultat
Vinst per aktie
Utdelning per aktie