Börs: Stockholm
Symbol: SSAB A
ISIN: SE0000171100
Bransch: Basressursser

SSAB är ett Norden- och USA-baserat stålföretag. SSAB erbjuder mervärdesprodukter och tjänster som har utvecklats i nära samarbete med företagets kunder för att skapa en starkare, lättare och mer hållbar värld. SSAB har cirka 14 300 anställda i över 50 länder. Idag har SSAB produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. I 2018, SSABs försäljningen uppgick till 75 miljarder kronor. SSAB är börsnoterat på Nasdaq Stockholm (Large cap) och sekundärnoterat på Nasdaq Helsingfors.

SSAB är indelat i tre ståldivisioner: SSAB Special Steels, SSAB Europe och SSAB Americas samt två dotterbolag: Tibnor och Ruukki Construction.
• SSAB Special Steels – Global stål- och servicepartner för seghärdade stål (Q&T) och avancerade höghållfasta stål (AHSS)
• SSAB Europe – Ledande nordisk stålproducent av tunnplåt, grovplåt och rör av hög kvalitet
• SSAB Americas – Marknadsledande nordamerikansk stålproducent som tillverkar grovplåt och coils av hög kvalitet
• Tibnor – Nordens ledande leverantör av stål och metaller
• Ruukki Construction – Europeisk leverantör av energieffektiva lösningar för bygg och anläggning


Aktieinformation 2020-06-02
Senaste stängningskurs (A aktie) 24,66
Förändring (%) 3,96
Volym 6 845 828
Utestående A-Aktier 304 183 270
Antal aktier (inkl. A- och B-aktier) 1 029 835 326
Börsvärde, Mkr (inkl. A- och B-aktier) 25 025,66

Nyckeltal 2018 2017
Försäljning, Mkr 74 941 66 059
Rörelseresultat, Mkr 1) 5 181 3 838
Resultat efter finansnetto, Mkr 1) 4 644 2 863
Operativt kassaflöde, Mkr 5 969 6 511
Nettoskuld, Mkr 8 582 11 574
Räntabilitet på sysselsatt kapital före skatt, % 7,0 6,0
Nettoskuldsättningsgrad, % 14 22
Resultat per aktie (EPS), Kr 3,45 2,23
1) Exklusive jämförelsestörande poster

Större aktieägare (2020-04-01) Aktier totalt Röstandel %
LOUSSAVAARA-KIIRUNAVAARA AKTIEBOLAG 108 132 708 10,50
AB INDUSTRIVÄRDEN 39 334 933 10,44
SOLIDIUM OY 129 774 440 9,76
STATE STREET BANK AND TRUST CO, W9 31 223 419 3,38
BNY MELLON SA/NV (FORMER BNY), W8IMY 26 557 720 3,23
5 största aktieägarna totalt 335 023 220 37,31
 


* Exklusive jämförelsestörande poster
 
Aktieinformation 2020-06-02
Senaste stängningskurs (A aktie) 24,66
Förändring (%) 3,96
Volym 6 845 828
Utestående A-Aktier 304 183 270
Antal aktier (inkl. A- och B-aktier) 1 029 835 326
Börsvärde, SEK miljontals (inkl. A- och B-aktier) 25 025,66
Nyckeltal 2018 2017
Försäljning, Mkr 74 941 66 059
Rörelseresultat, Mkr 1) 5 181 3 838
Resultat efter finansnetto, Mkr 1) 4 644 2 863
Operativt kassaflöde, Mkr 5 969 6 511
Nettoskuld, Mkr 8 582 11 574
Räntabilitet på sysselsatt kapital före skatt, % 7,0 6,0
Nettoskuldsättningsgrad, % 14 22
Resultat per aktie (EPS), Kr 3,45 2,23
1) Exklusive jämförelsestörande poster

Större aktieägare (2020-04-01) Aktier totalt Röstandel %
LOUSSAVAARA-KIIRUNAVAARA AKTIEBOLAG 108 132 708 10,50
AB INDUSTRIVÄRDEN 39 334 933 10,44
SOLIDIUM OY 129 774 440 9,76
STATE STREET BANK AND TRUST CO, W9 31 223 419 3,38
BNY MELLON SA/NV (FORMER BNY), W8IMY 26 557 720 3,23
5 största aktieägarna totalt 335 023 220 37,31
1) Rautaruukki förvärvades den 29 juli 2014 och i siffrorna ovan ingår Rautaruukki från den tidpunkten.
2) Exklusive jämförelsestörande poster Ladda ner PDF