Securitas AB

Börs:
Stockholm
Symbol:
SECU B
ISIN:
SE0000163594
Bransch:
Industrivaror och tjänsterAktieinformation
2022-11-30
Valuta SEK
Senaste stängningskurs 85,38
Förändring (%) -3,29
Volym 5 057 934
Antal aktier (milj) 546,45
Börsvärde (milj) 46 656,26

 Företagspresentation

Securitas är din partner inom intelligenta säkerhetstjänster. Vi baserar våra säkerhetslösningar på kundens specifika behov utifrån olika kombinationer av stationär bevakning, mobil bevakning och fjärrbevakning, elektronisk säkerhet, brandskydd och trygghetslösningar samt riskhantering för företag. Överallt från hem till flygplatser - gör våra 355 000 medarbetare din värld till en tryggare plats.


Nyckeltal
MSEK 2021 2020 2019
Resultat      
Total försäljning 107 700 107 954 110 899
Rörelseresultat före avskrivningar 5 978 4 892 5 738
Rörelsemarginal, % 5,6 4,5 5,2
Resultat före skatt 4 331 3 329 4 618
Årets resultat 3 134 2 416 3 362
Vinst per aktie (SEK) 8,59 6,63 9,20
Kassaflöde      
Rörelsens kassaföde 5 980 8 072 5 747
Fritt kassaföde 3 999 5 944 3 268
Årets kassaföde 96 976 692
Nettoskuld (14 551) (14 335) (17 541)
Sysselsatt kapital och finansiering      
Operativt sysselsatt kapital 9 908 8 893 13 100
i % av total försäljning 9 8 12
Sysselsatt kapital 35 351 32 042 37 140
Avkastning på sysselsatt kapital, % 14 13 15
Nettoskuld (14 551) (14 335) (17 541)
Nettoskuldsättningsgrad, ggr 0,70 0,81 0,89
Räntetäckningsgrad, ggr 13,8 9,1 9,4
Fritt kassaföde i förhållande till nettoskuld 0,27 0,41 0,19
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 20 800 17 707 19 599
Innehav utan bestämmande infytande 8 10 30
Avkastning på eget kapital, % 16 13 18
Soliditet, % 33 30 32
Jämförelsetalen har omräknats till följd av tillämpningen av IAS 19 (reviderad).
Koncernens nyckeltal enligt Securitas finansiella modell