Securitas AB

Börs:
Stockholm
Symbol:
SECU B
ISIN:
SE0000163594
Bransch:
Industrivaror och tjänsterAktieinformation
2019-09-20
Valuta SEK
Senaste stängningskurs 150,65
Förändring (%) 0,33
Volym 1 220 999
Antal aktier (milj) 347,92
Börsvärde (milj) 52 413,59

 Företagspresentation

Securitas är en global kunskapsledare inom säkerhet. Utifrån vårt breda utbud av tjänster av specialiserad bevakning, tekniska lösningar och konsult- och utredningstjänster utformar vi skräddarsydda och effektiva säkerhetslösningar som passar den enskilde kundens behov. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 330.000 medarbetare skillnad.


Nyckeltal
MSEK 2018 2017 2016
Resultat      
Total försäljning 101 466,7 92 196,8 88 162,4
Rörelseresultat före avskrivningar 5 303,6 4 697,2 4 553,5
Rörelsemarginal, % 5,2 5,1 5,2
Resultat före skatt 4 028,4 4 018,1 3 763,6
Årets resultat 3 021,2 2 751,5 2 645,9
Vinst per aktie (SEK) 9,17 7,87 7,24
Kassaflöde      
Rörelsens kassaföde 3 172,0 3 837,3 3 039,1
Fritt kassaföde 1 884,3 2 289,5 1 721,0
Årets kassaföde (848,7) 1 243,2 283,6
Nettoskuld (14 513,5) 12 332,5 13 431,3
Sysselsatt kapital och finansiering      
Operativt sysselsatt kapital 9 198,6 7 559,8 6 784,0
i % av total försäljning 9 8 8
Sysselsatt kapital 32 170,1 27 871,5 27 939,2
Avkastning på sysselsatt kapital, % 15 17 16
Nettoskuld (14 513,5) 12 332,5 13 431,3
Nettoskuldsättningsgrad, ggr 0,82 0,79 0,93
Räntetäckningsgrad, ggr 10,7 11,8 11,1
Fritt kassaföde i förhållande till nettoskuld 0,13 0,19 0,13
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 17 656,6 15 539,0 14 487,2
Innehav utan bestämmande infytande 25,2 21,2 20,7
Avkastning på eget kapital, % 18 18 20
Soliditet, % 32 31 30
Jämförelsetalen har omräknats till följd av tillämpningen av IAS 19 (reviderad).
Koncernens nyckeltal enligt Securitas finansiella modell