Securitas AB

Börs:
Stockholm
Symbol:
SECU B
ISIN:
SE0000163594
Bransch:
Industrivaror och tjänsterAktieinformation
2020-02-25
Valuta SEK
Senaste stängningskurs 138,20
Förändring (%) -1,99
Volym 1 308 266
Antal aktier (milj) 347,92
Börsvärde (milj) 48 082,03

 Företagspresentation

Securitas är en global kunskapsledare inom säkerhet. Utifrån vårt breda utbud av tjänster av specialiserad bevakning, tekniska lösningar och konsult- och utredningstjänster utformar vi skräddarsydda och effektiva säkerhetslösningar som passar den enskilde kundens behov. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 330.000 medarbetare skillnad.


Nyckeltal
MSEK 2019 2018 2017
Resultat      
Total försäljning 110 899 101 467 92 197
Rörelseresultat före avskrivningar 5 738 5 304 4 697
Rörelsemarginal, % 5,2 5,2 5,1
Resultat före skatt 4 618 4 028 4 018
Årets resultat 3 362 3 021 2 752
Vinst per aktie (SEK) 9,20 8,26 7,53
Kassaflöde      
Rörelsens kassaföde 5 747 3 858 4 039
Fritt kassaföde 3 268 1 884 1 721
Årets kassaföde 692 (364) 1 243
Nettoskuld (17 541) (14 513) (12 333)
Sysselsatt kapital och finansiering      
Operativt sysselsatt kapital 13 100 9 199 7 560
i % av total försäljning 12 9 8
Sysselsatt kapital 37 140 32 170 27 873
Avkastning på sysselsatt kapital, % 15 15 17
Nettoskuld (17 541) (14 513) (12 333)
Nettoskuldsättningsgrad, ggr 0,89 0,82 0,79
Räntetäckningsgrad, ggr 9,4 10,7 11,8
Fritt kassaföde i förhållande till nettoskuld 0,19 0,13 0,19
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 19 599 17 657 15 539
Innehav utan bestämmande infytande 30 25 21
Avkastning på eget kapital, % 18 18 18
Soliditet, % 32 32 31
Jämförelsetalen har omräknats till följd av tillämpningen av IAS 19 (reviderad).
Koncernens nyckeltal enligt Securitas finansiella modell