Ladda ner PDF
Börs: Stockholm ISIN: SE0000148884 Bransch: Banker
SEB ser. A 2019-9-20 SEB ser. C 2019-9-20
Valuta SEK Valuta SEK
Volym 5 998 260 Volym 107 514
Senaste stängningskurs 92,10 Senaste stängningskurs 94,10
Antal aktier (milj) 2 170 Antal aktier (milj) 24
Förändring (%) 1,68 Förändring (%) 2,28
Börsvärde (milj) 199 858,78 Börsvärde (milj) 2 272,75
Nyckeltal 2016 2017 2018
Räntabilitet på eget kapital, % 7,80 11,70 16,34
Räntabilitet på totala tillgångar, % 0,37 0,57 0,82
Räntabilitet på riskexponeringsbelopp, % 1,80 2,64 3,66
Nettoresultat per aktie, före utspädning, kr 4,88 7,47 10,69
Nettoresultat per aktie, efter utspädning, kr 4,85 7,44 10,63
K/I-tal, kvarvarande verksamheter 0,63 0,47 0,47
Kreditförlustnivå, % 0,07 0,05 0,00
Total reserveringsgrad för individuellt värderade osäkra lånefordringar, % 68,8 55,1 0,0
Andel osäkra lånefordringar, brutto, % 0,33 0,39 0,00
Kärnprimärkapitalrelation, % 18,8 19,4 17,6
Primärkapitalrelation*, % 21,2 21,6 19,7
Total kapitaltäckningsgrad*, % 24,8 24,2 22,2
Riskexponeringsbelopp*, miljarder kronor 610 611 716
Antal befattningar (medeltal) 15 279 14 946 14 751
Förvaltat kapital, miljarder kronor 1 749 1 830 1 699
Förväntad kreditförlustnivå, netto, %     0,06
Andel lån i steg 3, brutto, %     0,50
Reserveringsgrad för förväntade kreditförluster, %     40,10
* Basel III
Företagspresentation

SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas i ett 20-tal kontor världen över med cirka 15 000 medarbetare.


* Exklusive treasuryverksamhet.