Marknad: Nasdaq Stockholm
ISIN: SE0012040459
Bransch: Personliga varor och hushållsvaror
Om STRAX

STRAX är en marknadsledande global specialist inom tillbehör för en mobil livsstil. Vår varumärkesportfölj för mobila tillbehör omfattar alla större produktkategorier: Protection, Power, Connectivity, och Personal Audio. Egna varumärken inkluderar Urbanista, Clckr, Planet Buddies och RichmondFinch. Vår distributionsverksamhet når en bred kundbas, genom 70 000 fysiska butiker runt om i världen, samt via online-marknadsplatser och försäljning direkt till konsument. Vår distributionsverksamhet erbjuder även distribution av mer än 40 andra stora märken för mobiltillbehör.

STRAX grundades som ett handelsföretag 1995 och har sedan dess expanderat över hela världen och utvecklats till ett globalt varumärkes- och distributionsföretag. Idag har vi över 200 anställda i 13 länder. STRAX är noterade på Nasdaq Stockholm.

Avvecklade verksamheter inkluderar Health & Wellness, egna varumärken Dóttir och grell, samt licensierade portföljen av adidas och Diesel.
Aktieinformation
6.12.2023
Antal aktier (milj) 120,59 Valuta SEK
Förändring (%) -3,71 Volym 90 931
Börsvärde (milj) 62,59 Senaste stängningskurs 0,52
Nyckeltal, TSEK 2022 2021 Förändring
Nettoomsättning 104 392 101 795 2 597
Bruttoresultat 17 426 16 663 763
Rörelseresultat -2 553 3 495 -6 048
Resultat före skatt -9 627 -1 363 -8 264
Summa tillgångar 99 596 114 354 -14 758
Summa eget kapital -6 480 14 036 -20 516
Summa skulder 106 076 100 318 5 758
Kassaflöde från den löpande verksamheten 8 882 -6 173 15 055
Kassaflöde från investeringsverksamheten -5 700 -2 793 -2 907
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -2 874 4 188 -7 062
Försäljningstillväxt (%) 2,6 10,7 -8,1
Bruttomarginal (%) 16,7 16,4 0,3
Rörelsemarginal (%) 2,4 3,4 -1,0
Vinstmarginal (%) -9,2 -1,3 -7,9
Eget kapital, TSEK -6 480 14 036 -20 516
Soliditet (%) -6,5 12,3 -18,8
Likvida medel 2 909 2 601 308