Börs: Stockholm ISIN: SE0000102824 Bransch: Industrivaror och tjänster
Concordia Maritime är ett internationellt tankrederi. Vi fokuserar på säkra, hållbara och tillförlitliga transporter av förädlade oljeprodukter, kemikalier och vegetabiliska oljor. B-aktien är sedan 1984 noterad på Nasdaq Stockholm.
CCOR B
2020-10-29
Valuta SEK
Senaste stängningskurs 8,00
Förändring (%) 2,56
Volym 19 971
Antal aktier (milj) 43,73
Börsvärde (milj) 349,84
Nyckeltal (MSEK)
2017
2018
2019
Summa intäkter 827,5 1 052,9 1 140,2
Rörelseresultat före nedskrivning -624,6 -130,1 -0,4
Resultat efter finansnetto -660,2 -181,9 -102,3
Kassaflöde från rörelsen* 46,2 -116,3 61,3
Fartyg 2 305,7 2 303,0 3 052,8
Fartyg under byggnad 0,0 0,0 0,0
Räntebärande skulder 1 635,6 1 539,1 2 446,7
Eget kapital 1 221,9 1 061,5 1 055,6
Soliditet, % 41 38 29
Räntabilitet på totalt kapital, % -17 -3 1
Räntabilitet på sysselsatt kapital, % -18 -4 1
Räntabilitet på eget kapital, % -42 -16 -9
Antal aktier 47 729 798 47 729 798 47 729 798
Resultat efter skatt per aktie, SEK -13,83 -3,81 -2,15
Eget kapital per aktie, SEK 25,60 22,24 22,12
* Fartygsförsäljningar ingår ej.