Börs: Stockholm ISIN: SE0000102824 Bransch: Industrivaror och tjänster
Concordia Maritime är ett internationellt tankrederi. Vi fokuserar på säkra, hållbara och tillförlitliga transporter av förädlade oljeprodukter, kemikalier och vegetabiliska oljor. B-aktien är sedan 1984 noterad på Nasdaq Stockholm.
CCOR B
2021-12-08
Valuta SEK
Senaste stängningskurs 5,60
Förändring (%) 1,82
Volym 41 344
Antal aktier (milj) 43,73
Börsvärde (milj) 244,89
Nyckeltal (MSEK)
2018
2019
2020
Summa intäkter 1 052,9 1 140,2 1 025,8
Rörelseresultat före nedskrivning -130,1 -0,4 32,6
Resultat efter finansnetto -181,9 -102,3 -65,1
Kassaflöde från rörelsen* -116,3 61,8 303,0
Fartyg 2 303,0 3 064,2 2 599,1
Fartyg under byggnad 0,0 0,0 0,0
Räntebärande skulder 1 539,1 2 400,9 1 861,7
Eget kapital 1 061,5 1 055,6 795,0
Soliditet, % 38 29 28
Räntabilitet på totalt kapital, % -3 -1 1
Räntabilitet på sysselsatt kapital, % -4 -1 1
Räntabilitet på eget kapital, % -16 -9 -6
Antal aktier 47 729 798 47 729 798 47 729 798
Resultat efter skatt per aktie, SEK -3,81 -2,15 -1,38
Eget kapital per aktie, SEK 22,40 22,12 16,66
* Fartygsförsäljningar ingår ej.