Börs: Stockholm ISIN: SE0000102824 Bransch: Industrivaror och tjänster
Concordia Maritime är ett internationellt tankrederi. Vi fokuserar på säkra, hållbara och tillförlitliga transporter av förädlade oljeprodukter, kemikalier och vegetabiliska oljor. B-aktien är sedan 1984 noterad på Nasdaq Stockholm.
CCOR B
2018-10-19
Valuta SEK
Senaste stängningskurs 9,74
Förändring (%) -2,40
Volym 30 868
Antal aktier (milj) 43,73
Börsvärde (milj) 425,93
Nyckeltal (MSEK)
2015 2016 2017
Summa intäkter 1 086,6 1 038,2 827,5
Rörelseresultat före nedskrivning 209,6 82,7 -624,6
Resultat efter finansnetto 174,3 56,9 -660,2
Kassaflöde från rörelsen* 377,5 244,7 46,2
Fartyg 3 809,0 3 165,5 2 305,7
Fartyg under byggnad 0,0 0,0 0,0
Räntebärande skulder 2 387,2 1 946,5 1 635,6
Eget kapital 1 868,7 2 089,8 1 221,9
Soliditet, % 43 50 41
Räntabilitet på totalt kapital, % 5 2 -17
Räntabilitet på sysselsatt kapital, % 5 2 -18
Räntabilitet på eget kapital, % 10 4 -42
Antal aktier 47 729 798 47 729 798 47 729 798
Resultat efter skatt per aktie, SEK 3,64 1,46 -13,83
Eget kapital per aktie, SEK 39,15 43,78 25,60
* Fartygsförsäljningar ingår ej.