Börs: Stockholm ISIN: SE0000102824 Bransch: Industrivaror och tjänster
Concordia Maritime är ett internationellt tankrederi. Vi fokuserar på säkra, hållbara och tillförlitliga transporter av förädlade oljeprodukter, kemikalier och vegetabiliska oljor. B-aktien är sedan 1984 noterad på Nasdaq Stockholm.
CCOR B
2022-09-28
Valuta SEK
Senaste stängningskurs 6,70
Förändring (%) -0,30
Volym 6 497
Antal aktier (milj) 43,73
Börsvärde (milj) 292,99
Nyckeltal (MSEK)
2019
2020
2021
Summa intäkter 1 140,2 1 025,8 704,8
Rörelseresultat före nedskrivning -0,4 32,6 -583,5
Resultat efter finansnetto -102,3 -65,1 -658,2
Kassaflöde från rörelsen* 61,8 303,0 34,8
Fartyg 3 064,2 2 599,1 1 973,3
Fartyg under byggnad 0,0 0,0 0,0
Räntebärande skulder 2 400,9 1 861,7 1 597,6
Eget kapital 1 055,6 795,0 296,3
Soliditet, % 29 28 14
Räntabilitet på totalt kapital, % -1 1 -22
Räntabilitet på sysselsatt kapital, % -1 1 -24
Räntabilitet på eget kapital, % -9 -6 -112
Antal aktier 47 729 798 47 729 798 47 729 798
Resultat efter skatt per aktie, SEK -2,15 -1,38 -13,84
Eget kapital per aktie, SEK 22,12 16,66 6,21
* Fartygsförsäljningar ingår ej.