Marknad: Stockholm
ISIN: SE0010468116
Bransch : Hälsovård
Aktieinformation
Symbol ARJO B
Marknad Stockholm
Valuta SEK
Senaste stängningskurs 43,34
Förändring (%) 0,56
2023-09-25
ISIN SE0010468116
Bransch Hälsovård
Volym 212 596
Antal aktier 254 152 373
Börsvärde (mlnj) 11 015

I 65 år har vi haft ett nära samarbete med vårdgivare vilket gett oss en djup förståelse för vardagens utmaningar inom vården. Idag är Arjo en marknadsledande aktör inom medicinteknikindustrin som med hållbara och resultatbaserade lösningar höjer vård- och livskvaliteten för patienter med nedsatt rörlighet samt förbättrar arbetsmiljön för vårdpersonal.

Koncernens nyckeltal (Mkr) 2022 2021
Organisk försäljningstillväxt, % –0,2 3,5
EBITDA-tillväxt, % –13,1 10,6
Cash conversion, % 51,8 85,3
Avkastning på eget kapital1, % 6,2 11,9
Bruttomarginal, % 42,2 46,4
Försäljningskostnader i procent av nettoomsättning 19,7 19,3
Administrationskostnader i procent av nettoomsättning 13,3 13,5
EBITDA 1 767 2 033
EBITDA, justerad 1 841 2 072
EBITDA-marginal, % 17,7 22,4
EBITDA-marginal, justerad, % 18,4 22,8
Rörelsemarginal, % 6,9 11,9
Resultat per aktie, kronor 1,64 2,72
Antal aktier, tusental 272 370 272 370
Räntetäckningsgrad1, ggr 6,8 12,8
Arbetande kapital, Mkr 12 314 11 236
Avkastning på arbetande kapital1, % 6,2 9,9
Nettoskuldsättningsgrad, ggr 0,7 0,6
Nettoskuld / justerad EBITDA1, ggr 2,5 2,3
Soliditet, % 47,2 47,1
Eget kapital per aktie, kronor 28,0 25,3
Antal anställda, medel 6 751 6 350

1 Rullande 12 månader.

Försäljning per kundkategori 2022
Försäljning per segment 2022
Försäljning per typ av tjänst 2022

Kontakta oss
Arjo AB
Hans Michelsensgatan 10
SE-211 20 Malmö
Sweden


Tel: +46 (0)10 335 0000
E-mail: info@arjo.com
www.arjo.com