Marknad: Stockholm
ISIN: SE0010468116
Bransch : Hälsovård
Aktieinformation
Symbol ARJO B
Marknad Stockholm
Valuta SEK
Senaste stängningskurs 40,40
Ändra (%) -0,15
2023-03-20
ISIN SE0010468116
Bransch Hälsovård
Volym 851 379
Antal aktier 254 152 373
Börsvärde (mlnj) 10 268

I 65 år har vi haft ett nära samarbete med vårdgivare vilket gett oss en djup förståelse för vardagens utmaningar inom vården. Idag är Arjo en marknadsledande aktör inom medicinteknikindustrin som med hållbara och resultatbaserade lösningar höjer vård- och livskvaliteten för patienter med nedsatt rörlighet samt förbättrar arbetsmiljön för vårdpersonal.

Koncernens nyckeltal (Mkr) 2021 2020
Organisk försäljningstillväxt, % 3,5 3,9
EBITDA-tillväxt, % 10,6 9,8
Cash conversion, % 85,3 123,3
Avkastning på eget kapital1, % 11,9 9,1
Bruttomarginal, % 46,4 45,5
Försäljningskostnader i procent av nettoomsättning 19,3 19,8
Administrationskostnader i procent av nettoomsättning 13,5 13,9
EBITDA 2 033 1 838
EBITDA, justerad 2 072 1 913
EBITDA-marginal, % 22,4 20,3
EBITDA-marginal, justerad, % 22,8 21,1
Rörelsemarginal, % 11,9 9,5
Resultat per aktie, kronor 2,72 1,93
Antal aktier, tusental 272 370 272 370
Räntetäckningsgrad1, ggr 12,8 6,5
Arbetande kapital, Mkr 11 236 11 408
Avkastning på arbetande kapital1, % 9,9 8,3
Nettoskuldsättningsgrad, ggr 0,6 0,9
Nettoskuld / justerad EBITDA1, ggr 2,3 2,9
Soliditet, % 47,1 40,6
Eget kapital per aktie, kronor 25,3 20,7
Antal anställda, medel 6 350 6 211

1 Rullande 12 månader.

Försäljning per kundkategori 2021
Försäljning per segment 2021
Försäljning per typ av tjänst 2021

Kontakta oss
Arjo AB
Hans Michelsensgatan 10
SE-211 20 Malmö
Sweden


Tel: +46 (0)10 335 0000
E-mail: info@arjo.com
www.arjo.com