Marked: Copenhagen Symbol: CHR ISIN: DK0060227585 Industri: Health Care
Chr. Hansen er en global bioscience virksomhed, der udvikler naturlige løsninger til fødevare-, ernærings-, og landbrugsindustrien. Vi udvikler og producerer kulturer, enzymer, probiotika og naturlige farver til en bred palette af fødevarer, konfekturer, drikkevarer, kosttilskud og endda dyrefoder.

Aktieoplysninger 19-08-2019
Valuta DKK
Tidligere lukket 545,60
52 uger % -16,71
Mængde 175.900
Antal aktier 131.852.496
Markedsværdi (mil.) 71,9
Sidste lukkekurs Valuta 52 uger % Volume Antal aktier Markedsværdi (mia.)
545,60 DKK -16,71 175.900 131.852.496 71,9

Nøgletal, EUR mio
         
Resultatopgørelse 2017/18 2016/17 2015/16 2014/15
Omsætning 1.097,4 1.062,5 948,9 858,6
Bruttoresultat 600,6 578,1 505,4 446,4
EBITDA - før særlige poster 384,0 368,1 324,0 286,4
EBIT før særlige poster 320,2 307,1 267,8 232,5
EBIT 320,2 305,7 255,6 232,5
Finansielle poster, netto (24,1) (14,8) (16,2) (12,8)
Resultat af fortsættende aktiviteter 228,2 224,0 183,8 162,5
Årets resultat 228,2 224,0 183,8 162,5
Gennemsnitligt antal ansatte 3.151 2.940 2.708 2.573
         
Balance pr. 31. august 2017/18 2016/17 2015/16 2014/15
Aktiver i alt 1.861,1 1.802,1 1.715,3 1.444,6
Investeret kapital 1.631,5 1.581,1 1.445,0 1.247,0
Nettodriftskapital 189,1 174,8 147,4 138,1
Egenkapital 771,6 768,5 730,3 600,8
Nettorentebærende gæld 658,7 628,4 547,9 487,6
         
Pengestrømsopgørelse og investeringer 2017/18 2016/17 2015/16 2014/15
Pengestrøm fra driften 302,4 283,7 244,8 221,5
Pengestrøm fra investeringer (107,0) (176,5) (244,4) (70,4)
Frie pengestrømme 195,4 107,2 0,4 151,1

Opkøb og salg af ejendomme, produktionsfabrikker og udstyr, netto

(87,9) (88,4) (56,6) (55,0)
         
Årets resultat pr. aktie 2017/18 2016/17 2015/16 2014/15
EPS, fortsættende aktiviteter, udvandet 1,73 1,68 1,40 1.23
         
Nøgletal 2017/18 2016/17 2015/16 2014/15
Organisk vækst, % 9 10 12 10
Organisk vækst ekskl. karminpriseffekt, %       10
Bruttoavance, % 54,7 54,4 53,3 52,0
EBITDA margin før særlige poster, % 35,0 34,6 34,1 33,4
EBIT- før særlige poster, % 29,2 28,9 28,2 27,1
EBIT- margin, % 29,2 28,8 26,9 27,1
Afkast af gennemsnitlig investeret kapital, % 19,9 20,3 19,9 18,9
Afkast af gennemsnitlig investeret kapital ekskl. goodwill, % 38,0 40,1 39,7 37,6
Nettodriftskapital, % 17,2 16,5 15,5 16,1
Forskning og udvikling, % 7,3 7,0 7,1 6,4
Anlægsinvesteringer, % 9,8 10,0 8,2 8,2
Cash conversion, % 64,8 62,8 73,2 72,5
Nettorentebærende gæld/EBITDA 1,7x 1,7x 1,7x 1,7x