Marked: Copenhagen Symbol: CHR ISIN: DK0060227585
Chr. Hansen is a global bioscience company that develops natural solutions for the food, nutritional, pharmaceutical and agricultural industries. We develop and produce cultures, enzymes, probiotics and HMOs for a variety of foods, beverages, dietary supplements, animal feed and crop protection.
Aktieoplysninger 26-05-2023
Valuta DKK
Tidligere lukket 528,00
52 uger % 4,51
Mængde 70.879
Antal aktier 131.852.496
Markedsværdi (mil.) 69,6
Sidste lukkekurs Valuta 52 uger % Volume Antal aktier Markedsværdi (mia.)
528,00 DKK 4,51 70.879 131.852.496 69,6

Nøgletal, EUR mio

         
Resultatopgørelse (cont. operations) 2021/22 2020/21 2019/20 2018/19 2017/18
Omsætning 1.218,0 1.077,4 970,0 937,4 1.097,4
Bruttoresulta 676,5 613,4 584,0 576,9 600,6
EBITDA - før særlige poste 432,9 399,3 400,6 372,3 384,0
EBIT før særlige poster 325,8 298,1 326,9 314,7 320,2
EBIT 320,9 276,2 313,0 312,4 320,2
Finansielle poster, netto (20,0) (22,5) (13,5) (16,1) (24,1)
Resultat af fortsættende aktiviteter 225,1 198,7 231,6 229,2 228,2
Resultat af ophørende aktiviteter - 646,5 13,4 21,0 -
Årets resultat 225,1 845,2 245,0 250,2 228,2
           
Pengestrømme (Koncern) 2021/22 2020/21 2019/20 2018/19 2017/18
Pengestrøm fra driften 308,8 310,8 364,6 298,6 302,4
Pengestrømme fra investeringer (152,4) 284,5 (807,5) (81,6) (107,0)
Frie pengestrømme 156,4 595,3 (442,9) 217,0 195,4
Frie pengestrømme før opkøb og særlige poster - 183,9 244,5 229,1 195,9
Frie pengestrømme før virksomhedsopkøb og særlige poster, fortsættende aktiviteter 172,1 196,4 224,9 220,2 -
           
Balance (Koncern) 2021/22 2020/21 2019/20 2018/19 2017/18
Aktiver i alt ¹⁾ 3.316,8 3.114,2 2.853,6 2.057,8 1.861,1
Investeret kapital ¹⁾ 2.934,7 2.793,1 2.487,6 1.745,3 1.631,5
Nettodriftskapital 228,6 190,1 166,2 171,8 189,1
Egenkapital ¹⁾ 1.823,9 1.626,1 893,0 797,2 771,6
Nettorentebærende gæld ¹⁾ 880,6 898,2 1.345,0 734,4 658,7
           
Nøgletal 2021/22 2020/21 2019/20 2018/19 2017/18
           
Fortsættende aktiviteter          
Organisk vækst ²⁾, % 9 7 6 8 9
Bruttoavance, % 55,5 56,9 60,2 61,5 54,7
EBITDA margin før særlige poster, % 35,5 37,1 41,3 39,7 35,0
EBIT- før særlige poster, % 26,8 27,7 33,7 33,6 29,2
EBIT- margin, % 26,3 25,6 32,3 33,3 29,2
Afkast af gennemsnitlig investeret kapital ekskl. goodwill, % 24,0 24,8 33,6 39,2 38,0
Afkast af gennemsnitlig investeret kapital, % 11,4 11,6 16,5 20,0 19,9
Forskning og udvikling, % 8,1 8,5 8,0 8,1 7,3
Anlægsinvesteringer, % 11,6 14,5 12,2 12,6 9,8
EPS, fortsættende aktiviteter, udvandet 1,71 1,51 1,76 1,74 -
Gennemsnitligt antal ansatte 3.693 3.398 2.932 2.768 3.151
           
Koncern          
EPS, fortsættende aktiviteter, udvandet 1,71 6,41 1,86 1,90 1,73
Nettorentebærende gæld/EBITDA 2,0x 2,3x 3,1x 1,8x 1,7x

Efter klassificeringen af Natural Colors-forretningen som ophørt aktivitet i 2019/20 præsenteres forretningen særskilt på aggregeret niveau i resultatopgørelsen, balancen og pengestrømsopgørelsen. I overensstemmelse med IFRS er både resultatopgørelsen og pengestrømsopgørelsen blevet tilpasset i tidligere perioder, mens balancen ikke er blevet tilpasset i tidligere perioder. Sammenligningstallene for 2017/18 er ikke tilpasset og er ikke direkte sammenlignelige.

Tallene er ikke tilpasset og derfor ikke direkte sammenlignelige.
IFRS 16 er implementeret i henhold til den retrospektive metode, og sammenligningstallene for 2018/19 er ikke tilpasset.

¹⁾ Natural Colors-forretningen blev frasolgt med virkning fra 31. marts 2021. I 2017/18 var aktiver og passiver vedrørende Natural Colors-forretningen indeholdt i aktiver i alt og investeret kapital.

²⁾ Organisk vækst: Stigning i omsætning justeret for salgsreduktioner, opkøb og frasalg, målt i lokal valuta