Avaa PDF
Markkina: Helsinki Tunnus: TAALA ISIN: FI4000062195 Toimiala: Rahoituspalvelut

Taaleri on pohjoismainen pääomarahastoyhtiö, joka keskittyy uusiutuvaan energiaan ja muihin vaihtoehtoisiin sijoituksiin.

Ohjaamme pääomia taloudellisesti tuottaviin kohteisiin, joilla on kestävä ja myönteinen vaikutus ympäristöön ja yhteiskuntaan. Yhdistämme toiminnassamme osaamisen, asiantuntemuksen, yritteliäisyyden ja vahvan merkityksellisyyden. Allekirjoitimme vuonna 2010 YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (UNPRI), ja liityimme vuonna 2021 Net Zero Asset Managers -aloitteeseen. Visiomme on olla pohjoismainen edelläkävijä kestävään kehitykseen painottuvissa vaihtoehtoisissa sijoituksissa.

Taalerilla on kaksi liiketoimintasegmenttiä: Pääomarahastot ja Strategiset sijoitukset. Pääomarahastot koostuu uusiutuvan energian, kiinteistöjen ja bioteollisuuden liiketoiminnoista. Strategiset sijoitukset -segmenttiin kuuluu Vakuutusosakeyhtiö Garantia.

Taalerilla on pääomarahastoissaan ja kanssasijoituksissaan hallinnoitavia varoja 2,5 miljardia euroa, ja yhtiön palveluksessa on noin 120 henkeä. Taaleri Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä.

Osaketiedot 26.9.2023
Valuutta EUR Määrä 3 254
Edellinen päätös 9,34 Osakkeiden lukumäärä (milj.) 28,35
Muutos (%) 1,52 Markkina-arvo (milj.) 264,79
Avainlukuja (EUR 1 000) 2020 2021 2022*
Liikevaihto 33 950 72 629 56 752
Liikevoitto 9 649 28 785 27 347
Tilikauden tulos 12 961 136 126 21 302
Laimentamaton tulos/osake, EUR 0,45 4,81 0,73
Oman pääoman tuotto, % 10,0 75,0 10,0
Koko pääoman tuotto, % 4,8 46,4 6,9
Kulu/tuotto -suhde, % 81,0 58,9 56,7
Hinta/voitto (P/E) 17,9 2,3 15,4
Kokoaikainen henkilöstömäärä, kauden lopussa 200 104 106
* Taaleri on ottanut 1.1.2023 käyttöön IFRS 17 Vakuutussopimukset -standardin. Vuotta 2022 koskevat taulukon luvut on oikaistu vastaamaan IFRS 17 -standardia.
Untitled Document

VUOSITTAINEN OSINKO, EUR

2018
2019
2020
2021

2022

0,30
0,16
0,72
1,20
0,70