Markkina: Helsinki Tunnus: CTH1V ISIN-koodi: FI4000476783 Toimiala: Teollisuustuotteet ja -palvelut
Componenta on kansainvälinen teknologiayhtiö, jonka operatiiviset toiminnot sijaitsevat Suomessa. Componentan teknologiaportfolio on laaja. Yhtiö valmistaa sekä valettuja ja koneistettuja metallikomponentteja että takeita, putkituotteita ja levyleikkeitä asiakkailleen, jotka ovat paikallisia ja globaaleja ajoneuvo-, kone- ja laitevalmistajia. Componentan osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä (CTH1V).
Avainluvut (Te) 2022 2021 2020
Liikevaihto, jatkuvat toiminnot 109 087 87 254 70 040
Käyttökate, jatkuvat toiminnot 7 086 4 959 3 750
Liiketulos, jatkuvat toiminnot 1 555 13 -2 034
Liiketulosmarginaali, jatkuvat toiminnot, % 1,4 0,0 -2,9
Tulos rahoituserien jälkeen, jatkuvat toiminnot -107 -405 -3 489
Katsauskauden tulos, jatkuvat toiminnot 52 -405 -3 175
Katsauskauden tulos sisältäen lopetetut toiminnot 52 -405 -949
Laimentamaton osakekohtainen tulos, e 0,01 -0,04 -0,20
Laimennettu osakekohtainen tulos, e 0,01 -0,04 -0,20
Liiketoiminnan rahavirta, jatkuvat toiminnot 6 171 2 837 6 355
Korollinen nettovelka 4 818 6 714 -2 584
Nettovelkaantumisaste, % 20,0 28,6 -10,8
Oman pääoman tuotto, % 0,2 -1,7 -5,8
Sijoitetun pääoman tuotto, % 4,3 3,2 0,7
Omavaraisuusaste, % 41,1 42,3 37,3