• Kvika banki hf.
KVIKA BANKI         10,61  (-0,24%)
 
Vi­skipti dagsins
Dagsetning Magn Gengi Kaupandi Seljandi
18.9.2020 10:02 2.000 10,61 - -
18.9.2020 10:01 1.000.000 10,55 TRD - IRR -
18.9.2020 10:01 2.000 10,65 - -
18.9.2020 09:37 1.201.000 10,55 - -
18.9.2020 09:36 49.000 10,55 - -
18.9.2020 09:30 2.000 10,71 - -
17.9.2020 15:21 940.000 10,64 - -
17.9.2020 14:23 130.000 10,70 - -
17.9.2020 13:39 166.666 10,64 - -
17.9.2020 13:26 2.000 10,71 - -
Meira