• Kvika banki hf.
KVIKA BANKI         10,25  (0,00%)
 
Vi­skipti dagsins
Dagsetning Magn Gengi Kaupandi Seljandi
20.9.2019 14:45 50.000 10,25 - -
20.9.2019 13:53 3.800 10,20 - -
20.9.2019 12:59 20.000 10,25 - -
17.9.2019 14:53 1.250.000 10,25 - -
17.9.2019 14:52 533.901 10,19 - -
17.9.2019 11:59 74.000 10,19 - -
16.9.2019 15:00 1.000.000 10,10 - -
16.9.2019 14:23 10.000 10,10 - -
16.9.2019 14:05 5.000 10,20 - -
16.9.2019 09:30 5 10,18 - -
Meira