• Kvika banki hf.
KVIKA BANKI         14,00  (0,79%)
 
Vi­skipti dagsins
Dagsetning Magn Gengi Kaupandi Seljandi
25.11.2020 11:50 2.000.000 14,00 TRD - IRR -
25.11.2020 11:29 20.000 14,00 - -
25.11.2020 11:29 166.666 14,00 - -
25.11.2020 10:02 2.000.000 13,95 - -
25.11.2020 09:46 173.000 13,98 - -
25.11.2020 09:28 1.500.000 13,95 - -
25.11.2020 09:16 700.000 13,95 - -
25.11.2020 09:15 2.000.000 13,95 TRD - IRR -
25.11.2020 09:15 1.000.000 13,95 - -
24.11.2020 14:29 63.000 13,89 - -
Meira