• Kvika banki hf.
KVIKA BANKI         10,04  (-1,08%)
 
Vi­skipti dagsins
Dagsetning Magn Gengi Kaupandi Seljandi
25.2.2020 14:23 90.000 10,04 - -
25.2.2020 14:07 5.000.000 9,98 TRD - IRR -
25.2.2020 13:56 100.000 10,04 - -
25.2.2020 13:47 19.303 10,00 - -
25.2.2020 13:46 9.637 10,00 - -
25.2.2020 13:36 1.000.000 10,04 - -
25.2.2020 13:28 10.000.000 9,98 TRD - IRR -
25.2.2020 13:27 90.000 10,04 - -
25.2.2020 13:21 10.000.000 9,98 TRD - IRR -
25.2.2020 13:05 5.000.000 9,98 TRD - IRR -
Meira