• Kvika banki hf.
KVIKA BANKI (ICE)         22,40  (-0,64%)
 
Vi­skipti dagsins
Dagsetning Magn Gengi Kaupandi Seljandi
18.6.2021 15:31 14.000 22,48 TRD - IRR -
18.6.2021 15:29 45.146 22,40 - -
18.6.2021 14:23 25.000 22,60 - -
18.6.2021 13:16 18.000 22,60 - -
18.6.2021 13:16 7.000 22,55 - -
18.6.2021 13:13 7.828 22,40 - -
18.6.2021 13:10 1.000.000 22,45 - -
18.6.2021 13:09 20.000 22,50 - -
18.6.2021 11:11 44.000 22,65 - -
18.6.2021 10:39 69.000 22,60 - -
Meira