• Kvika banki hf.
KVIKA BANKI         9,61  (0,63%)
 
Vi­skipti dagsins
Dagsetning Magn Gengi Kaupandi Seljandi
6.7.2020 10:43 1.250.000 9,61 - -
3.7.2020 11:14 166.666 9,55 - -
2.7.2020 14:17 6.425 9,55 - -
2.7.2020 11:16 966.667 9,56 - -
2.7.2020 10:49 1.000.000 9,60 TRD - IRR -
2.7.2020 10:42 50.000 9,60 - -
1.7.2020 10:50 20.250 9,69 - -
30.6.2020 15:20 1.250.000 9,69 - -
30.6.2020 15:20 1.250.000 9,69 - -
30.6.2020 14:34 50.000 9,60 - -
Meira