• Kvika banki hf.
KVIKA BANKI         10,75  (0,00%)
 
Vi­skipti dagsins
Dagsetning Magn Gengi Kaupandi Seljandi
18.11.2019 11:42 1.250.000 10,75 - -
18.11.2019 11:42 1.250.000 10,75 - -
15.11.2019 12:16 166.666 10,75 - -
15.11.2019 10:54 318.779 10,80 - -
14.11.2019 14:19 150.000 10,91 - -
14.11.2019 13:50 1.250.000 10,86 - -
14.11.2019 12:18 1.250.000 10,73 - -
14.11.2019 09:06 1.250.000 10,69 - -
13.11.2019 13:49 1.250.000 10,80 - -
13.11.2019 13:49 1.250.000 10,82 - -
Meira