• Kvika banki hf.
KVIKA BANKI         10,43  (0,48%)
 
Vi­skipti dagsins
Dagsetning Magn Gengi Kaupandi Seljandi
21.2.2020 13:19 3.000.000 10,43 - -
21.2.2020 09:15 150.000 10,45 - -
20.2.2020 14:11 500.000 10,38 - -
20.2.2020 14:11 1.250.000 10,40 - -
20.2.2020 14:11 1.250.000 10,40 - -
20.2.2020 12:53 30.646 10,45 - -
20.2.2020 10:44 1.000.000 10,50 - -
20.2.2020 10:03 150.000 10,55 - -
20.2.2020 09:39 30.000.000 10,45 - -
20.2.2020 09:29 1.250.000 10,45 - -
Meira