Päätös

AFFECTO OYJ:N HALLITUS ON PÄÄTTÄNYT HAKEA AFFECTON OSAKKEIDEN POISTAMISTA NASDAQ HELSINGIN PÖRSSILISTALTA JA MUUTTAA AFFECTON TALOUDELLISTA TIEDOTTAMISTA

AFFECTO OYJ:N HALLITUS ON PÄÄTTÄNYT HAKEA AFFECTON OSAKKEIDEN POISTAMISTA NASDAQ HELSINGIN PÖRSSILISTALTA JA MUUTTAA AFFECTON TALOUDELLISTA TIEDOTTAMISTA

Affecto Oyj – Pörssitiedote, 2.11.2017 klo 9.45, Helsinki

TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA, JULKISTAA TAI MUUTOIN LEVITTÄÄ, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, JAPANISSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI HONGKONGISSA TAI MILLÄÄN MUULLA ALUEELLA, JOSSA OSTOTARJOUS OLISI SOVELLETTAVAN LAIN VASTAINEN.

AFFECTO OYJ:N HALLITUS ON PÄÄTTÄNYT HAKEA AFFECTON OSAKKEIDEN POISTAMISTA NASDAQ HELSINGIN PÖRSSILISTALTA JA MUUTTAA AFFECTON TALOUDELLISTA TIEDOTTAMISTA

Affecto Oyj:n (”Affecto”) hallitus on päättänyt hakea julkisen kaupankäynnin lopettamista Affecton osakkeilla ja kaikkien Affecton osakkeiden poistamista Nasdaq Helsinki Oy:n (“Nasdaq Helsinki”) pörssilistalta. Tämän lisäksi hallitus teki päätöksen, jonka mukaan Affecto ei julkista Q3-osavuosikatsausta.

CGI Nordic Investments Limited (”CGI Nordic”), joka on CGI Group Inc:n välillisesti kokonaan omistama tytäryhtiö, omistaa noin 96,67 prosenttia kaikista Affecton osakkeista ja äänistä jotka eivät ole Affecton tai sen suorien tai epäsuorien tytäryhtiöiden hallinnassa. CGI Nordic on käynnistänyt kaikkia muita Affecton osakkeita koskevan osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen) 18 luvun mukaisen lunastusmenettelyn.

Edellyttäen, että lunastusmenettelyä varten nimitettävä välimiesoikeus vahvistaa CGI Nordicin lunastusoikeuden olevan selvä, CGI Nordicilla on oikeus saada omistukseensa kaikki muiden Affecton osakkeenomistajien osakkeet heti asettamalla lunastushinnan maksamisesta vakuuden, jonka välimiesoikeus hyväksyy.

Affecto jättää 9.11.2017 Nasdaq Helsingille hakemuksen osakkeidensa poistamisesta pörssilistalta. Hakemuksessa pyydetään, että Affecton osakkeiden noteeraus Nasdaq Helsingin pörssilistalla päättyy viipymättä sen jälkeen, kun CGI Nordic on saanut lunastusmenettelyssä omistusoikeuden kaikkiin Affecton osakkeisiin, jotka eivät ole Affecton tai sen suorien tai epäsuorien tytäryhtiöiden hallinnassa.

Vähemmistöosakkeiden lunastusmenettelystä sekä kaupankäynnin lopettamista ja pörssilistalta poistamista koskevaa hakemusta koskevasta päätöksestä johtuen Affecto ei julkista Q3-osavuosikatsausta. Tämä on muutos Affecton aiemmin tiedottamaan tilikautta 2017 koskevaan taloudellisen tiedottamisen aikatauluun, jonka mukaisesti se julkistaisi Q3-osavuosikatsauksen tiistaina 7.11.2017. Arvopaperimarkkinalain (746/2012, muutoksineen) 26.11.2015 voimaan tulleen muutoksen myötä pörssiyhtiöillä ei ole enää velvollisuutta julkistaa osavuosikatsausta tilikauden ensimmäisiltä kolmelta ja yhdeksältä kuukaudelta.

Affecto Oyj

LISÄTIETOJA

Heikku Nikku
Toimitusjohtaja
heikki.nikku@cgi.com
+358 400 500782

 

Jarkko Virtanen
Markkinointi- ja viestintäjohtaja
jarkko.virtanen@cgi.com
+358 40 7593603

AFFECTO

Affecto on pohjoiseurooppalainen, datakeskeiseen liiketoimintaan keskittynyt teknologiayritys, jonka asiantuntemus kattaa aina yritysten tiedonhallinnasta tekoälyyn. Affecto luo liiketoiminta-arvoa asiakkailleen auttamalla heitä datakeskeiseksi ja siten muuttamaan liiketoimintaansa. Affectolla on pitkäaikaisia, sitoutuneita asiakassuhteita useiden keskeisten pohjoiseurooppalaisten yritysten sekä julkisten toimijoiden kanssa. Affectolla on paikallinen läsnäolo 18 toimipaikassa, jotka muodostavat tehokkaan verkon, ja toimien ainutlaatuisena kotina +1000 työntekijälleen.

VASTUUNVAPAUSLAUSEKE

TÄMÄ TIEDOTE SISÄLTÄÄ VAIN YLEISTÄ TIETOA EIKÄ MUODOSTA TAI OLE OSA MITÄÄN TARJOUSTA OSTAA TAI TARJOUSPYYNTÖÄ MYYDÄ TAI KEHOTUSTA OSALLISTUA. SIJOITTAJAT VOIVAT HYVÄKSYÄ OSAKKEITA KOSKEVAN OSTOTARJOUKSEN YKSINOMAAN TARJOUSASIAKIRJAAN SISÄLLYTETTYJEN TIETOJEN POHJALTA, KUN TARJOUSASIAKIRJA ON SAATAVILLA.

OSAKKEIDEN OSTOTARJOUSTA EI TEHDÄ EIKÄ TULLA TEKEMÄÄN SUORAAN TAI VÄLILLISESTI ALUEILLE, JOILLA TÄLLAISEN TARJOUKSEN TEKEMINEN TAI TARJOUKSEEN OSALLISTUMINEN OLISI LAINVASTAISTA TAI SE VAATISI YLIMÄÄRÄISIÄ TARJOUSASIAKIRJOJA, REKISTERÖINTIÄ TAI MUITA TOIMENPITEITÄ SUOMEN LAIN VAATIMUSTEN LISÄKSI.

VASTAAVASTI TARJOUSASIAKIRJAA JA SIIHEN LIITTYVIÄ HYVÄKSYMISLOMAKKEITA EI SAA NIIDEN JULKISTAMISEN JÄLKEEN JAKAA, LEVITTÄÄ EDELLEEN TAI VÄLITTÄÄ ALUEELLE TAI ALUEELTA, JOSSA SE ON LAINVASTAISTA TAI SE VAATISI YLIMÄÄRÄISIÄ TARJOUSASIAKIRJOJA, REKISTERÖINTEJÄ TAI MUITA TOIMENPITEITÄ SUOMEN LAIN VAATIMUSTEN LISÄKSI. OSAKKEIDEN OSTOTARJOUSTA EI ERITYISESTI TEHDÄ EIKÄ TULLA TEKEMÄÄN SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, ALUEELLA TAI ALUEELLE, POSTIPALVELUJEN KAUTTA TAI MILLÄÄN MUULLA VÄLINEELLÄ (SISÄLTÄEN MUTTA EI RAJOITTUEN, FAKSIN, TELEKSIN, PUHELIMEN, SÄHKÖPOSTIN TAI MUUT ELEKTONISET VIESTINTÄMUODOT) TAI MINKÄÄN KANSALLISEN ARVOPAPERIPÖRSSIN KAUTTA YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, JAPANISSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI HONGKONGISSA JA SITÄ EI VOIDA HYVÄKSYÄ MILLÄÄN SELLAISELLA KEINOLLA, TAVALLA, VÄLINEELLÄ TAI PALVELULLA YHDYSVALLOISTA, KANADASTA, JAPANISTA, AUSTRALIASTA, ETELÄ-AFRIKASTA TAI HONGKONGISTA TAI HENKILÖT, JOTKA SIJAITSEVAT TAI ASUVAT NIISSÄ (MUKAAN LUKIEN AGENTIT, LUOTTAMUSMIEHET TAI MUUT VÄLITTÄJÄT) JA TOIMIVAT NIIDEN HENKILÖIDEN TOIMESTA TAI LUKUUN, JOTKA SIJAITSEVAT TAI ASUVAT SIELLÄ. MAHDOLLINEN OSAKKEIDEN OSTOTARJOUKSEN VÄITETTY HYVÄKSYNTÄ, JOKA JOHTUU SUORAAN TAI VÄLILLISESTI NÄIDEN RAJOITUSTEN RIKKOMISESTA, ON PÄTEMÄTÖN.