Päätös

CGI NORDIC INVESTMENTS LIMITEDIN KAIKISTA AFFECTO OYJ:N LIIKKEESEEN LASKETUISTA JA ULKONA OLEVISTA OSAKKEISTA TEKEMÄN OSTOTARJOUKSEN JÄLKIKÄTEISEN TARJOUSAJAN LOPULLINEN TULOS

AFFECTO OYJ  --  PÖRSSITIEDOTE  --  20.10.2017 klo 15:45

TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA, JULKISTAA TAI MUUTOIN LEVITTÄÄ, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, JAPANISSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI HONG KONGISSA TAI MILLÄÄN MUULLA ALUEELLA TAI ALUEELLE, JOSSA OSTOTARJOUS OLISI SOVELLETTAVAN LAIN VASTAINEN.

 

CGI NORDIC INVESTMENTS LIMITEDIN KAIKISTA AFFECTO OYJ:N LIIKKEESEEN LASKETUISTA JA ULKONA OLEVISTA OSAKKEISTA TEKEMÄN OSTOTARJOUKSEN JÄLKIKÄTEISEN TARJOUSAJAN LOPULLINEN TULOS

CGI Group Inc:n ("CGI") välillisesti kokonaan omistaman tytäryhtiön CGI Nordic Investments Limitedin ("Tarjouksentekijä") tekemän vapaaehtoisen suositellun julkisen ostotarjouksen perusteella Tarjouksentekijä on 6.10.2017 hankkinut 94,79 prosenttia kaikista Affecto Oyj:n ("Affecto") liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista, jotka eivät ole Affecton tai sen tytäryhtiöiden omistuksessa ("Ostotarjous"). Ostotarjouksen jälkikäteinen tarjousaika ("Jälkikäteinen Tarjousaika") alkoi 3.10.2017 ja päättyi 17.10.2017.

Tarjouksentekijän tänään 20.10.2017 julkaiseman lehdistötiedotteen mukaan:

 

 

Tarjouksentekijän edellä mainittu lehdistötiedote on kokonaisuudessaan liitetty tämän pörssitiedotteen liitteeksi 1.

 

AFFECTO OYJ

Hallitus

 

LISÄTIETOJA

Saadaksenne lisätietoja voitte olla yhteydessä:

Affecto

Hallituksen puheenjohtaja, Magdalena Persson

puh. +46 73 3920 508

e-mail: magdalena.persson@affecto.com

 

Toimitusjohtaja, Heikki Nikku

puh. 0400 500 782

 

CGI POHJOISMAISSA LYHYESTI

Lähes 8 000 ammattilaisellaan 55 toimipisteessä Tanskassa, Virossa, Suomessa, Norjassa ja Ruotsissa CGI on vahvasti läsnä pohjoismaisilla IT-palvelumarkkinoilla. CGI on markkinajohtaja end-to-end-IT- ja liiketoimintakonsultointipalveluiden, -ratkaisujen ja ulkoistuspalveluiden aloilla ja on vahvasti sitoutunut olemaan toimialansa paras Pohjoismaissa ja maailmanlaajuisesti. CGI:n Pohjoismaiden toiminnot palvelevat tuhansia julkisen ja yksityisen sektorin asiakkaita auttaen heitä saavuttamaan toiminnallisia tehokkuushyötyjä hyödyntäen samalla innovatiivisia ratkaisuja palvellakseen paremmin asiakkaidensa ja kansalaisten digitaalisia tarpeita.

 

CGI LYHYESTI

Vuonna 1976 perustettu CGI on maailman viidenneksi suurin  itsenäinen informaatioteknologiaa ja liiketoimintaprosesseja koskevien palveluiden tarjoaja. Noin 70 000 ammattilaista palvelee tuhansia kansainvälisiä asiakkaita toimipaikoissa ja -keskuksissa Pohjois- ja Etelä-Amerikassa, Euroopassa sekä Aasian ja Tyynenmeren alueilla tarjoten kattavan portfolion palveluita, mukaan lukien johtavia liiketoiminnan ja IT-konsultoinnin, järjestelmäintegraation, sovelluskehityksen sekä ylläpidon ja infrastruktuurin hallinnointipalveluita sekä 150 IP-pohjaista palvelua ja ratkaisua. CGI:n vuotuinen liikevaihto ylittää 10 miljardia Kanadan dollaria ja tilauskanta ylittää 20 miljardia Kanadan dollaria. CGI:n osakkeet on listattu Toronton pörssissä (tunnuksella GIB.A) ja New Yorkin pörssissä (tunnuksella GIB). Internetsivu: www.cgi.com

 

AFFECTO LYHYESTI

Affecto on pohjoiseurooppalainen full-stack data -toimija, jonka erityisosaaminen on dataintensiivisissä teknologioissa. Affectolla on asiantuntemusta informaatiohallinnasta tekoälyyn. Affecto luo lisäarvoa asiakkailleen auttamalla heitä tulemaan datalähtöisiksi, ja siten muuttaen heidän liiketoimintansa. Affectolla on pitkäaikaisina ja sitoutuneina asiakkainaan useita keskeisiä pohjoiseurooppalaisia yhtiöitä sekä julkisia instituutioita. Affectolla on 18 paikallista toimipistettä muodostaen vahvan verkoston ja ainutlaatuisen kodin yli 1 000 työntekijälle.

 

Liite 1: CGI Nordic Investments Limitedin lehdistötiedote 20.10.2017

 

VASTUUNRAJOITUSLAUSEKE

TÄMÄ TIEDOTE SISÄLTÄÄ VAIN YLEISTÄ TIETOA EIKÄ MUODOSTA TAI OLE OSA MITÄÄN TARJOUSTA OSTAA TAI TARJOUSPYYNTÖÄ MYYDÄ TAI KEHOTUSTA OSALLISTUA. SIJOITTAJAT VOIVAT HYVÄKSYÄ OSAKKEITA KOSKEVAN OSTOTARJOUKSEN YKSINOMAAN TARJOUSASIAKIRJAAN SISÄLLYTETTYJEN TIETOJEN POHJALTA, KUN TARJOUSASIAKIRJA ON SAATAVILLA.

OSAKKEIDEN OSTOTARJOUSTA EI TEHDÄ EIKÄ TULLA TEKEMÄÄN SUORAAN TAI VÄLILLISESTI ALUEILLE, JOILLA TÄLLAISEN TARJOUKSEN TEKEMINEN TAI TARJOUKSEEN OSALLISTUMINEN OLISI LAINVASTAISTA TAI SE VAATISI YLIMÄÄRÄISIÄ TARJOUSASIAKIRJOJA, REKISTERÖINTIÄ TAI MUITA TOIMENPITEITÄ SUOMEN LAIN VAATIMUSTEN LISÄKSI.

VASTAAVASTI OSTOTARJOUSASIAKIRJAA JA SIIHEN LIITTYVIÄ HYVÄKSYMISLOMAKKEITA EI SAA NIIDEN JULKISTAMISEN JÄLKEEN JAKAA, LEVITTÄÄ EDELLEEN TAI VÄLITTÄÄ ALUEELLE TAI ALUEELTA, JOSSA SE ON LAINVASTAISTA TAI SE VAATISI YLIMÄÄRÄISIÄ TARJOUSASIAKIRJOJA, REKISTERÖINTEJÄ TAI MUITA TOIMENPITEITÄ SUOMEN LAIN VAATIMUSTEN LISÄKSI. OSAKKEIDEN OSTOTARJOUSTA EI ERITYISESTI TEHDÄ EIKÄ TULLA TEKEMÄÄN SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, ALUEELLA TAI ALUEELLE, POSTIPALVELUJEN KAUTTA TAI MILLÄÄN MUULLA VÄLINEELLÄ (SISÄLTÄEN MUTTA EI RAJOITTUEN, FAKSIN, TELEKSIN, PUHELIMEN, SÄHKÖPOSTIN TAI MUUT ELEKTONISET VIESTINTÄMUODOT) TAI MINKÄÄN KANSALLISEN ARVOPAPERIPÖRSSIN KAUTTA YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, JAPANISSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI HONGKONGISSA JA SITÄ EI VOIDA HYVÄKSYÄ MILLÄÄN SELLAISELLA KEINOLLA, TAVALLA, VÄLINEELLÄ TAI PALVELULLA YHDYSVALLOISTA, KANADASTA, JAPANISTA, AUSTRALIASTA, ETELÄ-AFRIKASTA TAI HONGKONGISTA TAI HENKILÖT, JOTKA SIJAITSEVAT TAI ASUVAT NIISSÄ (MUKAAN LUKIEN AGENTIT, LUOTTAMUSMIEHET TAI MUUT VÄLITTÄJÄT) JA TOIMIVAT NIIDEN HENKILÖIDEN TOIMESTA TAI LUKUUN, JOTKA SIJAITSEVAT TAI ASUVAT SIELLÄ. MAHDOLLINEN OSAKKEIDEN OSTOTARJOUKSEN VÄITETTY HYVÄKSYNTÄ, JOKA JOHTUU SUORAAN TAI VÄLILLISESTI NÄIDEN RAJOITUSTEN RIKKOMISESTA ON PÄTEMÄTÖN.

Liitteet

CGI_Press_Release_FIN.pdf