Close

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukainen ilmoitus

Cramo Oyj    Pörssitiedote 28.11.2019, klo 8.30

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukainen ilmoitus

Cramo Oyj on vastaanottanut 27.11.2019 seuraavan arvopaperimarkkinalain ("AML") 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen Norges Bankilta (The Central Bank of Norway), jonka mukaan Norges Bankin osuus Cramo Oyj:n osakkeista ja äänistä on 26.11.2019 ylittänyt viiden (5) prosentin liputusrajan. Ilmoituksen mukaan ilmoituksen perusteena on osakkeiden tai äänioikeuksien hankinta.

Norges Bankin kokonaisosuus Cramo Oyj:n osakkeista ja äänistä ilmoituksen mukaan:

 % osakkeista ja äänistä% osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kauttaYhteenlaskettu %-osuusKohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen5,38 %0,02 %5,40 %44.690.554
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu)4,997%0,02%5,01%

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet

 Osakkeiden ja äänten lukumääräOsakkeiden ja äänten %-osuus
Osakesarja / osakelajiSuora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
FI40003842432.407.875 5,38 % 
A YHTEENSÄ2.407.8755,38 %


 

B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet

Rahoitusvälineen luonneEräpäiväToteutusaikaToimitustapa (osaketoimitus / nettoarvon tilitys)Osakkeiden ja äänten lukumääräOsakkeiden ja äänten %-osuus
Lainassa olevat osakkeet (oikeus takaisinottoon)N/AMilloin tahansaOsaketoimitus7.4000,02 %
   B YHTEENSÄ7.4000,02 %

Tietoja liputusvelvollisesta:

Liputusvelvollinen ei ole minkään luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön määräysvallassa eikä ilmoitusvelvollisella määräysvaltayhteisöjä, joilla on suora tai välillinen osuus kohdeyhtiössä.

 

CRAMO OYJ

Leif Gustafsson
toimitusjohtaja


Lisätietoja:

Aku Rumpunen, talous- ja rahoitusjohtaja, puh: +358 40 556 3546, email: aku.rumpunen@cramo.com


Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.cramogroup.com

Cramo on yksi Euroopan johtavista kone- ja laitevuokrauspalveluyrityksistä, jonka liikevaihto oli 632 miljoonaa euroa vuonna 2018. Cramon noin 300 toimipistettä 11 markkina-alueella palvelee noin 150 000 asiakasta täyden valikoiman kone- ja laitevuokrauspalveluilla. Cramolla on vankka markkina-asema kaikilla avainmarkkinoilla sekä vahva fokus vaativimpiin asiakkaisiin korjaus- ja uudisrakentamisen, teollisuuden sekä julkisen sektorin markkinoilla. Cramo (CRA1V) on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

Lue lisää: www.cramogroup.com, www.twitter.com/cramogroup