Close

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukainen ilmoitus

Cramo Oyj    Pörssitiedote 14.11.2019, klo 16.15

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukainen ilmoitus

Cramo Oyj on vastaanottanut 14.11.2019 seuraavan arvopaperimarkkinalain ("AML") 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen Norges Bankilta (The Central Bank of Norway), jonka mukaan Norges Bankin osuus Cramo Oyj:n osakkeista ja äänistä on 13.11.2019 ylittänyt viiden (5) prosentin liputusrajan. Ilmoituksen mukaan ilmoituksen perusteena on osakkeiden tai äänioikeuksien hankinta. Tätä pörssitiedotetta varten Cramo on täydentänyt liputusilmoituksen tietoja korjaamalla kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärän sekä osakkeiden ja äänten prosenttiosuuden taulukossa A (Osakkeet ja äänet).

Norges Bankin kokonaisosuus Cramo Oyj:n osakkeista ja äänistä ilmoituksen mukaan:

 % osakkeista ja äänistä% osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kauttaYhteenlaskettu %-osuusKohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen5,07 %0,02 %5,09 %44.690.554
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu)---


Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet

 Osakkeiden ja äänten lukumääräOsakkeiden ja äänten %-osuus
Osakesarja / osakelajiSuora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
FI40003842432.265.334 5,07 % 
A YHTEENSÄ2.265.3345,07 %


 

B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet

Rahoitusvälineen luonneEräpäiväToteutusaikaToimitustapa (osaketoimitus / nettoarvon tilitys)Osakkeiden ja äänten lukumääräOsakkeiden ja äänten %-osuus
Lainassa olevat osakkeet (oikeus takaisinottoon)N/AMilloin tahansaOsaketoimitus7.4000,02 %
   B YHTEENSÄ7.4000,02 %

Tietoja liputusvelvollisesta:

Liputusvelvollinen ei ole minkään luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön määräysvallassa eikä ilmoitusvelvollisella määräysvaltayhteisöjä, joilla on suora tai välillinen osuus kohdeyhtiössä.

 

CRAMO OYJ

Leif Gustafsson
toimitusjohtaja


Lisätietoja:

Aku Rumpunen, talous- ja rahoitusjohtaja, puh: +358 40 556 3546, email: aku.rumpunen@cramo.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.cramogroup.com

Cramo on yksi Euroopan johtavista kone- ja laitevuokrauspalveluyrityksistä, jonka liikevaihto oli 632 miljoonaa euroa vuonna 2018. Cramon noin 300 toimipistettä 11 markkina-alueella palvelee noin 150 000 asiakasta täyden valikoiman kone- ja laitevuokrauspalveluilla. Cramolla on vankka markkina-asema kaikilla avainmarkkinoilla sekä vahva fokus vaativimpiin asiakkaisiin korjaus- ja uudisrakentamisen, teollisuuden sekä julkisen sektorin markkinoilla. Cramo (CRA1V) on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

Lue lisää: www.cramogroup.com, www.twitter.com/cramogroup