Close

Cramo Oyj ennustaa Q2 2019 vertailukelpoisen EBITA-liikevoiton (ilman Siirtokelpoiset tilat -divisioonaa) olevan edellisvuotta Q2 2018 alhaisempi ja koko vuoden 2019 vertailukelpoisen EBITA-liikevoiton laskevan vuoteen 2018 verrattuna

Cramo Oyj    Pörssitiedote 11.7.2019, klo 19.00

Cramo Oyj ennustaa Q2 2019 vertailukelpoisen EBITA-liikevoiton (ilman Siirtokelpoiset tilat -divisioonaa) olevan edellisvuotta Q2 2018 alhaisempi ja koko vuoden 2019 vertailukelpoisen EBITA-liikevoiton laskevan vuoteen 2018 verrattuna

Cramo Oyj (”Cramo”) arvioi, että sen toisen vuosineljänneksen Q2 2019 vertailukelpoinen EBITA-liikevoitto (Cramon jatkuvien toimintojen osalta, pois lukien Cramoon aiemmin kuulunut Siirtokelpoiset tilat -divisioona) on 14-16 miljoonan euron välillä ja arvioi että koko vuoden vertailukelpoinen EBITA-liikevoitto vuodelle 2019 laskee vuoteen 2018 verrattuna.

Alhaisemmasta kannattavuudesta huolimatta rahavirran (käyttökate - orgaaniset investoinnit) odotetaan kasvavan merkittävästi vuonna 2019 edellisvuoteen 2018 verrattuna.

Kannattavuuspoikkeama johtuu pääasiallisesti heikommasta tuloskehityksestä Ruotsissa. Kuten 2.5.2019 julkaistussa tammi-maaliskuun 2019 liiketoimintakatsauksessa kerrottiin, Cramon tuloskehitys Ruotsissa on ollut heikompaa vuoteen 2018 verrattuna johtuen suurten teollisuusprojektien määrän vähentymisestä ja niiden ajoituksesta. Lukuun ottamatta suuria teollisuusprojekteja, operatiivinen tuloskehitys Ruotsissa jatkuu vakaana ja vuoden 2018 tasolla. Lisäksi kvartaalin tulokseen Ruotsissa vaikutti negatiivisesti se, että työpäiviä oli kaksi vähemmän vuoden toisella vuosineljänneksellä edellisvuoteen 2018 verrattuna. Myöskään Suomessa tuloskehitys ei ole palautunut odotetulle tasolle toisen vuosineljänneksen aikana.

Varmistaakseen konsernin kilpailukyvyn lyhyellä aikavälillä sekä kasvattaakseen markkinaosuuttaan, kaluston saatavuutta ja tehostaakseen kulurakennetta, yhtiö on aloittanut erilaisia lyhyen aikavälin toimenpiteitä sekä kulu- ja pääomatehokkuuden parannustoimia. Lisätietoja näistä lyhyen aikavälin tuloskehityksen parannustoimista julkistetaan 15.8.2019, kun Cramo julkaisee tammi-kesäkuun puolivuosikatsauksensa.

30.6.2019 toteutuneen osittaisjakautumisen seurauksena Cramo on nyt täyden palvelun kone- ja laitevuokrausalan toimija. Varmistaakseen Cramon kilpailukyvyn pitkällä aikavälillä ja keskittyäkseen kone- ja laitevuokrauksen koko potentiaalin käyttöönottoon, yhtiö käynnistää konserninlaajuisen tuloskehityksen tehostamisohjelman (käsittäen konsernirakenteen optimoinnin, kulutason alentamisen ja myyntiorganisaation vahvistamisen). Lisätietoja pitkän aikavälin tehostamisohjelmasta julkaistaan 12.9.2019 pidettävässä Cramon pääomamarkkinapäivässä, jolloin esitellään yhtiön uusi strategia ja taloudelliset tavoitteet.

Cramo ei ole aiemmin julkistanut arvioita vuodelle 2019.

Cramo on julkaissut tilintarkastamattomat havainnollistavat taloudelliset tiedot jatkuvien toimintojensa osalta vuodelta 2018 sekä tammi-maaliskuulta 2019 pörssitiedotteena 4.6.2019. Vuonna 2018, vertailukelpoinen havainnollistava EBITA-liikevoitto oli 94,8 miljoonaa euroa ja vuoden 2018 toisella neljänneksellä 22,4 miljoonaa euroa. Rahavirta (käyttökate - orgaaniset investoinnit) oli 74,0 miljoonaa euroa vuonna 2018.

CRAMO OYJ

Leif Gustafsson
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Leif Gustafsson, toimitusjohtaja, puh: 010 661 10, sähköposti: leif.gustafsson@cramo.com
Aku Rumpunen, talous- ja rahoitusjohtaja, puh: 040 556 3546, sähköposti: aku.rumpunen@cramo.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.cramogroup.com

Cramo on yksi Euroopan johtavista kone- ja laitevuokrauspalveluyrityksistä, jonka liikevaihto oli 632 miljoonaa euroa vuonna 2018. Cramon noin 300 toimipistettä 11 markkina-alueella palvelee noin 150 000 asiakasta täyden valikoiman kone- ja laitevuokrauspalveluilla. Cramolla on vankka markkina-asema kaikilla avainmarkkinoilla sekä vahva fokus vaativimpiin asiakkaisiin korjaus- ja uudisrakentamisen, teollisuuden sekä julkisen sektorin markkinoilla. Cramo (CRA1V) on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

Lisätietoja: www.cramogroup.com, www.twitter.com/cramogroup