Close

CRAMO OYJ:N HALLITUS PÄÄTTI JATKAA AVAINHENKILÖIDEN KANNUSTINJÄRJESTELMÄÄ

Cramo Oyj
Pörssitiedote
8.2.2019 klo 9.30


CRAMO OYJ:N HALLITUS PÄÄTTI JATKAA AVAINHENKILÖIDEN KANNUSTINJÄRJESTELMÄÄ

Cramo Oyj:n hallitus on päättänyt jatkaa konsernin nykyistä avainhenkilöiden osakepohjaisesta kannustinjärjestelmää. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden ansaintaan ja kertymiseen perustuva palkkiojärjestelmä.

Uudessa osakepalkkiojärjestelmässä 2019 on kolme ansaintajaksoa, kalenterivuodet 2019, 2020 ja 2021. Jokaista ansaintajaksoa seuraa kahden vuoden sitouttamisjakso, jonka jälkeen ansaitut palkkiot maksetaan osallistujille. Järjestelmän kohderyhmään ansaintajaksolla 2019 kuuluu noin 90 henkilöä. Järjestelmään osallistuvan henkilön osallistuminen järjestelmään edellyttää sitä, että hän osallistuu OneCramo-osakeohjelmaan.

Yhtiön hallitus päättää järjestelmän ansaintakriteerit ja tavoitteet kunkin ansaintajakson alussa.  Järjestelmän mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2019 perustuu Cramo-konsernin osakekohtaiseen tulokseen (EPS) ja oman pääoman tuottoon (ROE). Ansaintajakson perusteella maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 290 000 Cramo Oyj:n osakkeen arvoa, sisältäen myös rahana maksettavan osuuden.  

Mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2019 maksetaan vuonna 2022 osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuudella pyritään kattamaan palkkiosta osallistujille aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja. Mikäli osallistujan työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta.

Kunkin johtoryhmän jäsenen on omistettava puolet järjestelmän perusteella annetuista nettomääräisistä osakkeista, kunnes hänen omistamiensa yhtiön osakkeiden määrä yhteensä vastaa hänen bruttovuosipalkkansa arvoa. Tämä osakemäärä on omistettava niin kauan kuin johtoryhmän jäsenen työ- tai toimisuhde konserniyhtiössä jatkuu.
  
CRAMO OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Veli-Matti Reinikkala, hallituksen puheenjohtaja, puh. +41 795 832 902

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.cramogroup.com 

Cramo on Euroopan toiseksi suurin vuokrausalan yritys, joka on erikoistunut kone- ja laitevuokraukseen, vuokraukseen liittyviin palveluihin sekä siirtokelpoisten tilojen vuokraukseen. Cramo toimii 14 maassa ja sillä on noin 300 toimipistettä. Cramolla on noin 2 500 työntekijää, ja vuonna 2017 konsernin liikevaihto oli 729,5 miljoonaa euroa. Cramo (CRA1V) on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

Lisätietoja: www.cramogroup.com , www.twitter.com/cramogroup