Close

Cramon tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2018


Cramo Oyj
Tilinpäätöstiedote
8.2.2019 klo 9.00

YRITYSOSTO TOI KASVUA VIIMEISELLÄ VUOSINELJÄNNEKSELLÄ - NMG OSA CRAMOA 31. LOKAKUUTA ALKAEN

LOKA-JOULUKUU 2018

• Liikevaihto 217,5 (196,7) milj. euroa; kasvua 10,6 %; kasvu paikallisissa valuutoissa 13,8 %.
• Orgaaninen liikevaihdon kasvu 1,9 %*
• Vertailukelpoinen EBITA-liikevoitto 34,4 (32,4) milj. euroa tai 15,8 % (16,5 %) liikevaihdosta. EBITA-liikevoitto 30,2 (32,7) milj. euroa tai 13,9 % (16,6 %) liikevaihdosta.
• Vertailukelpoinen tulos/osake 0,50 (0,51) euroa. Tulos/osake 0,42 (0,52) euroa.
• Liiketoiminnan rahavirta 71,6 (69,7) milj. euroa ja rahavirta investointien jälkeen -119,7 (19,4) milj. euroa, yritysostot poislukien 20,6 (19,4) milj. euroa.

TAMMI-JOULUKUU 2018

• Liikevaihto 779,8 (729,5) milj. euroa; kasvua 6,9 %; kasvu paikallisissa valuutoissa 10,5 %.
• Orgaaninen liikevaihdon kasvu 6,1 %*
• Vertailukelpoinen EBITA-liikevoitto 130,1 (120,0) milj. euroa tai 16,7 % (16,5 %) liikevaihdosta. EBITA-liikevoitto 124,0 (120,7) milj. euroa tai 15,9 % (16,5 %) liikevaihdosta.
• Vertailukelpoinen tulos/osake 2,05 (1,87) euroa. Tulos/osake 1,90 (1,89) euroa.
• Liiketoiminnan rahavirta 195,5 (186,5) milj. euroa ja rahavirta investointien jälkeen -150,4 (33,1) milj. euroa, yritysostot ja -divestoinnit poislukien 9,7 (14,2) milj. euroa.
• Hallitus ehdottaa, että osinkoa maksetaan 0,90 (0,85) euroa

MERKITTÄVÄT TAPAHTUMAT NELJÄNNELLÄ VUOSINELJÄNNEKSELLÄ JA SEN JÄLKEEN

• Cramo tiedotti 19.12.2018, että Cramon hallitus tähtää yhtiön Siirtokelpoiset tilat -liiketoiminnan eriyttämiseen osittaisjakautumisella ja sen jakamisen nykyisille osakkeenomistajille. Osittaisjakautuminen ja listautuminen Tukholman pörssiin (Nasdaq Stockholm) on tarkoitus toteuttaa viimeistään vuoden 2019 kolmannella neljänneksellä.
• Cramo sai 31.10.2018 päätökseen Nordic Modular Group Holding AB:n hankinnan (NMG). Transaktio rahoitettiin pankkilainoituksella ja vaihtovelkakirjalainasopimuksella.
• Hartwig Finger nimitettiin Cramon Keski-Euroopan liiketoimintojen johtajaksi ja Cramo-konsernin johtoryhmän jäseneksi 23.11.2018. Hartwig Finger on toiminut väliaikaisena Keski-Euroopan toimintojen johtajana kesäkuun 2018 puolivälistä lähtien.

TOIMITUSJOHTAJA LEIF GUSTAFSSON

Cramon vuoteen 2018 sisältyi vahvaa liikevaihdon kasvua, yritysostot molemmissa divisioonissamme sekä Siirtokelpoisten tilojen liiketoiminnan onnistunut tulosparannus. Tilikaudella 2018 saavutettiin kaikki konsernitason taloudelliset tavoitteet. Myös Kone- ja laitevuokrauksen liikevaihdolle sekä Siirtokelpoisten tilojen vuokrausliikevaihdolle asetetut kasvutavoitteet saavutettiin. Koko vuoden orgaaninen liikevaihto kasvoi 6,1 prosenttia, ja tätä tukivat suotuisat markkinaolosuhteet molemmissa divisioonissamme. Konsernin vertailukelpoinen EBITA-liikevoitto nousi 8,3 prosenttia 130,1 miljoonaan euroon ja tilikauden kannattavuus parani. Vuoden viimeisen neljänneksen aikana Cramo sai onnistuneesti päätökseen ruotsalaisen Nordic Modular Group Holding AB:n (”NMG”) hankinnan, joka vahvistaa Siirtokelpoiset tilat -divisioonamme markkina-asemaa sekä laajentaa sen liiketoimintamallia.
Kone- ja laitevuokrausdivisioonassa suoriutuminen vaihteli eri maiden välillä vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä. Ruotsissa liikevaihto pysyi edellisvuoden tasolla ja Norja jatkoi kannattavaa kasvuaan. Useimmissa Itä- ja Keski-Euroopan maissamme liikevaihto ja kannattavuus paranivat, mutta Saksassa liiketoiminnan tuloskehitys jatkui epätyydyttävällä tasolla. Suomen tulosta painoi alas kiristynyt kilpailutilanne, joka vaikutti epäsuotuisasti hintoihin ja liikevaihtoon. Suomen kannattavuus parani kuitenkin edellisestä vuosineljänneksestä. Toimet kannattavuuden parantamiseksi jatkuvat sekä Saksassa ja Suomessa.
Siirtokelpoiset tilat -divisioonan viimeisen vuosineljänneksen orgaaninen vuokrausliikevaihto ylsi 13,5 prosenttia viime vuotta korkeammalle. Kokonaisuudessaan vuokrausliikevaihto kasvoi 37,3 prosenttia ja sitä tuki NMG:n hankinta, joka yhdisteltiin divisioonan lukuihin ensimmäistä kertaa 31. lokakuuta alkaen. Vertailukelpoinen EBITA-liikevoitto kasvoi 28,8 prosenttia. Vuoden viimeisellä neljänneksellä divisioonan kannattavuutta heikensivät integraatioon ja uudelleenjärjestelyihin liittyvät kuluvaraukset. Ilman näitä poikkeuksellisia kuluja viimeisten vuosien aikana tehdyt tulosparannustoimet ovat vaikuttaneet positiivisesti kannattavuuteen.
Kuten joulukuussa tiedotimme, Cramon hallitus tähtää yhtiön Siirtokelpoiset tilat -liiketoiminnan eriyttämiseen osittaisjakautumisella ja sen jakamiseksi Cramon nykyisille osakkeenomistajille. Osittaisjakautuminen ja listautuminen Tukholman pörssiin (Nasdaq Stockholm) on tarkoitus toteuttaa viimeistään vuoden 2019 kolmannella neljänneksellä. Odotan edessämme olevaa vuotta, kun etenemme kohti molempien liiketoimintojemme täyden potentiaalin hyödyntämistä osakkeenomistaja-arvon kasvattamiseksi.
Vuoden 2019 näkymät kone- ja laitevuokrauksen markkinoille ovat edelleen positiiviset huolimatta kasvaneesta taloudellisesta epävarmuudesta. Ruotsissa ja Suomessa vuokrausmarkkinoiden odotetaan edelleen kasvavan muun kysynnän kuin asuinrakentamisen tukemana. Itä-Euroopan maissa markkinakasvun odotetaan jatkuvan vahvana. Siirtokelpoisten tilojen markkinanäkymät ovat positiiviset kaikissa segmentin toimintamaissa.

TIEDOTUSTILAISUUS

Tiedotustilaisuus analyytikoille ja tiedotusvälineille järjestetään perjantaina 8.2.2019 klo 11.00 Kämp Kansallissalissa, osoitteessa Aleksanterinkatu 44 A, 2. krs., Helsinki. Tilaisuus on englanninkielinen.

Toimitusjohtaja Leif Gustafsson ja CFO Aku Rumpunen esittävät Cramon 1.1.-31.12.2018 katsauksen.
Philip Isell Lind af Hageby esittää Modular Space/tuleva Adapteon

Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana lähetyksenä internetissä osoitteessa: www.cramogroup.com .


KESKEISET TUNNUSLUVUT (M€)10-12/1810-12/17Muutos %1-12/181-12/17Muutos %
       
Liikevaihto217,5196,710,6 %779,8729,56,9 %
Vertailukelpoinen EBITA-liikevoitto*34,432,46,2 %130,1120,08,3 %
% liikevaihdosta15,8 %16,5 % 16,7 %16,5 % 
EBITA-liikevoitto30,232,7-7,7 %124,0120,72,8 %
% liikevaihdosta13,9 %16,6 % 15,9 %16,5 % 
Vertailukelpoinen katsauskauden tulos*22,222,7-2,2 %91,283,39,5 %
Katsauskauden tulos18,923,0-18,2 %84,784,20,5 %
Vertailukelpoinen tulos/osake (EPS), €*0,500,51-2,4 %2,051,879,3 %
Tulos/osake (EPS), €0,420,52-18,4 %1,901,890,3 %
Vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto (ROCE), %*, **   11,0 %11,8 % 
Sidotun pääoman tuotto (ROCE), % **   10,5 %11,8 % 
Vertailukelpoinen oman pääoman tuotto, %*   15,7 %15,4 % 
Oman pääoman tuotto, %    14,7 %15,6 % 
Nettovelat/ käyttökate ***   2,881,65 
Korolliset nettovelat   703,5382,384,0 %
Bruttoinvestoinnit (ml. yrityshankinnat),316,454,5480,1 %516,8213,9141,7 %
joista tytäryhtiö- ja liiketoimintahankintojen osuus270,0  313,29,4 
Liiketoiminnan rahavirta71,669,72,7 %195,5186,54,8 %
Rahavirta investointien jälkeen-119,719,4 -150,433,1 
Henkilöstö keskimäärin   2 7532 5388,5 %

Tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty sivulla 34
* Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät on esitetty sivuilla 29-30
** Cramo muutti tunnusluvun (ROCE) laskennan sidotun pääoman määrittelyä 12 kuukauden keskiarvoksi Q4’2018 alkaen. Muutos on tehty myös vertailukausien lukuihin. 12 kuukauden keskiarvo kuvastaa paremmin sidotun pääoman pitkän aikavälin kehitystä entiseen kahden pisteen väliseen keskiarvoon verrattuna.
*** Proforma nettovelat / käyttökate 2,63 (sisältäen NMG:n ja KBS:n koko vuoden proforma käyttökatteen).

KONSERNIN TULOS

LIIKEVAIHTO

Cramo-konsernin koko vuoden liikevaihto kasvoi 6,9 prosenttia (10,5 prosenttia paikallisissa valuutoissa) ja oli 779,8 (729,5) miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvuun vaikuttivat positiivisesti yritysostot, jotka kasvattivat liikevaihtoa yhteensä 45,4 miljoonalla eurolla. Suurimmat vaikutukset tulivat KBS Infran ja NMG:n hankinnoista. Lisäksi vuoden 2018 alussa tapahtunut IFRS 15 standardin käyttöönotto lisäsi liikevaihtoa 2,9 miljoonalla eurolla edelliseen vuoteen verrattuna liittyen keskeneräisten projektien liikevaihdon tulouttamiseen. Tanskan sekä Latvian ja Kaliningradin liiketoimintojen myynnillä vuonna 2017 oli 16,3 miljoonan euron negatiivinen vaikutus liikevaihtoon edellisvuoteen verrattuna, minkä lisäksi valuuttakurssit laskivat liikevaihtoa 24,1 miljoonaa euroa. Konsernin orgaaninen liikevaihto kasvoi vahvat 6,1 prosenttia. Tähän vaikutti erityisesti Kone- ja laitevuokraus Skandinavia- ja Siirtokelpoiset tilat segmenttien vahva liikevaihto.

Vuoden viimeisen neljänneksen liikevaihto kasvoi 10,6 prosenttia (13,8 prosenttia paikallisissa valuutoissa) ja oli 217,5 (196,7) miljoonaa euroa. Liikevaihtoon vaikutti positiivisesti NMG:n yritysosto 31. lokakuuta, mikä kasvatti liikevaihtoa yhteensä 12,8 miljoonaa euroa. IFRS 15 standardin käyttöönotolla ei ollut merkittävää vaikutusta liikevaihtoon vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä. Liikevaihdon orgaaninen kasvu vuosineljänneksellä oli 1,9 prosenttia. Kaikki Kone- ja laitevuokrausdivisioonan segmentit vaikuttivat positiivisesti konsernin orgaanisen liikevaihdon kasvuun, kun taas Siirtokelpoiset tilat -divisioonan orgaaninen kokonaisliikevaihto oli viime vuotta alhaisempi, mikä johtui pääasiassa projektitoimitusten ajoittumisesta.

TULOS

Cramo-konsernin tilikauden vertailukelpoinen EBITA-liikevoitto kasvoi 8,3 prosenttia ja oli 130,1 (120,0) miljoonaa euroa eli 16,7 (16,5) prosenttia liikevaihdosta. Kasvua tukivat KBS Infran ja NMG:n hankinnat. Kannattavuus parani lähinnä orgaanisen liikevaihdon kasvun ansiosta Siirtokelpoiset tilat- ja Kone- ja laitevuokraus Skandinavia segmenteissä. Myös kannattavuuden parantamiseksi tehdyt toimet Siirtokelpoisissa tiloissa ovat tuottaneet tulosta. IFRS 15 standardin käyttöönotto kasvatti vuokraukseen liittyvien palveluiden osuutta konsernin ja Siirtokelpoisten tilojen liikevaihdossa, millä oli lievä 0,3 prosenttiyksikön negatiivinen vaikutus konsernin bruttomarginaaliin ja vastaavasti 0,1 prosenttiyksikön negatiivinen vaikutus konsernin EBITA-liikevoittomarginaaliin edellisvuoteen verrattuna. EBITA-liikevoiton vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat tammi–joulukuussa -6,0 miljoonaa euroa, ja ne liittyivät pääasiassa KBS Infran ja NMG:n hankinnan neuvonanto- ja transaktiokuluihin sekä käynnissä olevaan Siirtokelpoiset tilat -liiketoiminnan jakautumiseen liittyviin neuvonantokuluihin. Vuonna 2017 EBITA-liikevoittoon sisältyi 0,6 miljoonaa euroa vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka liittyivät myytyjen liiketoimintojen myyntivoittoihin. Koko vuoden liikevoitto oli 119,5 (117,3) miljoonaa euroa. Nettorahoituskulut olivat 14,2 (12,0) miljoonaa euroa. Rahoituskulut sisälsivät kolmannella neljänneksellä -1,4 miljoonaa euroa vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka liittyivät NMG:n kauppahinnan valuuttasuojaukseen. Tulos ennen veroja oli 105,3 (105,2) miljoonaa euroa ja katsauskauden tulos 84,7 (84,2) miljoonaa euroa.

Vuoden viimeisen vuosineljänneksen vertailukelpoinen EBITA-liikevoitto nousi 6,2 prosenttia ja oli 34,4 (32,4) miljoonaa euroa eli 15,8 (16,5) prosenttia liikevaihdosta. EBITA-liikevoiton kasvuun vaikutti positiivisesti NMG:n hankinta, joka nosti EBITA-liikevoittoa 2,1 miljoonalla eurolla. Kannattavuus parani kaikissa Kone- ja laitevuokrauksen segmenteissä Skandinaviaa lukuun ottamatta. Siirtokelpoiset tilat -divisioonan kannattavuutta heikensivät tietyt integraatioon ja uudelleenjärjestelyihin liittyvät 2,1 miljoonan euron kuluvaraukset. Konsernin EBITA-liikevoitto sisälsi -4,2 miljoonaa euroa kohdistamattomia vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä loka–joulukuussa 2018. Kulut liittyivät Siirtokelpoiset tilat -liiketoiminnan käynnissä olevaan jakautumiseen liittyviin neuvonantokuluihin. Vuonna 2017 viimeisen neljänneksen EBITA-liikevoitto sisälsi 0,3 miljoonaa euroa vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka liittyivät myytyjen liiketoimintojen myyntivoittoihin. Viimeisen vuosineljänneksen liikevoitto laski pääasiassa edellä mainittujen kuluerien vuoksi 28,7 (31,8) miljoonaan euroon. Nettorahoituskulut olivat 3,7 (3,1) miljoonaa euroa. Loka–joulukuun tulos ennen veroja oli 24,9 (28,7) miljoonaa euroa ja katsauskauden tulos 18,9 (23,0) miljoonaa euroa.
Koko vuoden vertailukelpoinen osakekohtainen tulos parani 2,05 (1,87) euroon ja osakekohtainen tulos 1,90 (1,89) euroon. Vuoden viimeisellä neljänneksellä vastaavat luvut olivat 0,50 (0,51) euroa ja 0,42 (0,52) euroa. Oman pääoman tuotto (viimeiseltä 12 kuukaudelta) oli 14,7 (15,6) prosenttia. Vertailukelpoinen oman pääoman tuotto (viimeiseltä 12 kuukaudelta) oli 15,7 (15,4) prosenttia.

MARKKINANÄKYMÄT

European Rental Association (ERA) ennustaa kone- ja laitevuokrauksen lisääntyvän noin 4–6 prosenttia vuonna 2019 kaikissa ERA:n ennusteiden piirissä olevissa maissa, joissa Cramolla on toimintaa. Forecon odottaa kone- ja laitevuokrauksen kasvavan 3 prosenttia Suomessa, 1 prosentin Ruotsissa, 2 prosenttia Virossa ja 6 prosenttia Liettuassa vuonna 2019.
Kone- ja laitevuokrauksessa muutokset kysynnässä seuraavat yleensä rakennusmarkkinoita viiveellä. Rakennusalan markkinanäkymissä vuodelle 2019 on suuria maakohtaisia eroja. Markkinatutkimuslaitos Euroconstruct arvioi marraskuun 2018 ennusteissaan rakentamisen kokonaismarkkinan pienentyvän 3,8 prosenttia Ruotsissa ja 1,2 prosenttia Suomessa, mikä johtuu pääasiassa asuntorakentamisen laskusta. Norjassa rakennusmarkkinan odotetaan kasvavan vahvat 4,0 prosenttia. Saksassa ja Itävallassa kasvun arvioidaan olevan 0,1–1,5 prosenttia. Kasvu on voimakasta Tsekin tasavallassa, Slovakiassa, Unkarissa ja Puolassa, joissa Euroconstruct odottaa yhteensä keskimäärin 9,1 prosentin kasvua. Foreconin kasvuennuste Liettuan ja Venäjän rakennusmarkkinoille on 2–4 prosenttia, kun taas Virossa rakennusmarkkinoille odotetaan loivaa 1 prosentin laskua. Ruotsin rakennusteollisuuden (Sveriges Byggindustrier) viimeisimmän lokakuussa päivitetyn ennusteen mukaan paikalliset rakennusmarkkinat kääntyvät noin 3 prosentin laskuun vuonna 2019. Suomen Rakennusteollisuus RT arvioi lokakuun ennusteessaan, että rakennusmarkkinoiden huippu saavutetaan Suomessa 2019, minkä jälkeen laskun odotetaan olevan loiva.

HALLITUKSEN VOITONJAKOEHDOTUS

Yhtiön voitonjakopolitiikan mukaan Cramo Oyj:n tavoitteena on harjoittaa vakaata voitonjakopolitiikkaa ja maksaa noin 40 prosenttia tilikauden osakekohtaisesta tuloksesta (EPS) osinkona. Cramo Oyj:n jakokelpoiset varat 31.12.2018 olivat
193 437 462,07, joka sisälsi jakamattomia voittovaroja 50 256 295,43 euroa. Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1.–31.12.2018 jaetaan osinkoa 0,90 (0,85) euroa osakkeelta. Varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettävän torstaina 28.3.2019.

TALOUDELLISTEN JULKAISUJEN AJANKOHDAT 2018

Vuosikertomus, joka sisältää täydellisen tilinpäätöksen vuodelta 2018, julkaistaan yhtiön verkkosivuilla viikolla
10/2019.
Cramo Oyj:n vuoden 2019 varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 28.3.2019 Helsingissä.

Cramo julkaisee puolivuosikatsauksen ja kaksi liiketoimintakatsausta vuonna 2019 seuraavasti:
• 2.5.2019: Liiketoimintakatsaus tammi–maaliskuulta 2019
• 30.7.2019: Puolivuosikatsaus tammi–kesäkuulta 2019
• 31.10.2019: Liiketoimintakatsaus tammi–syyskuulta 2019


CRAMO OYJ

Leif Gustafsson
Toimitusjohtaja


Lisätietoja:
Leif Gustafsson, toimitusjohtaja, puh 010 661 10
Aku Rumpunen, talous- ja rahoitusjohtaja, puh 040 556 3546
Mattias Rådström, johtaja viestintä, markkinointi ja sijoittajasuhteet, puh +46 70 868 7045


Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.cramogroup.com 

Cramo on Euroopan toiseksi suurin vuokrausalan yritys, joka on erikoistunut kone- ja laitevuokraukseen, vuokraukseen liittyviin palveluihin sekä siirtokelpoisten tilojen vuokraukseen. Cramo toimii 14 maassa ja sillä on noin 300 toimipistettä. Cramolla on noin 2 500 työntekijää, ja vuonna 2017 konsernin liikevaihto oli 729,5 miljoonaa euroa. Cramo (CRA1V) on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

Lisätietoja: www.cramogroup.com   , www.twitter.com/cramogroup  Liite

Attachments

cramo-q42018-fin.pdf