Close

Cramo Oyj:n osakepohjainen kannustinjärjestelmä 2015 - suunnattu osakeanti

Cramo Oyj   
Pörssitiedote
17.1.2019 klo 9.00

Cramo Oyj:n osakepohjainen kannustinjärjestelmä 2015 - suunnattu osakeanti

Cramo Oyj:n hallitus on 19.12.2018 päättänyt suunnatusta maksuttomasta osakeannista liittyen Cramo-konsernin osakepohjaiseen kannustinjärjestelmään 2015 ja sen ansaintajakson 2016 palkkion maksamiseen.

Osakeannissa on luovutettu 102 691 yhtiön hallussa olevaa Cramo Oyj:n osaketta vastikkeetta osakepohjaiseen kannustinjärjestelmään kuuluville avainhenkilöille järjestelmän ehtojen mukaisesti. Ohjelman perustamisesta ja sen keskeisistä ehdoista on kerrottu 10.2.2015 julkaistussa pörssitiedotteessa.

Osakkeiden luovuttaminen suunnatulla maksuttomalla osakeannilla perustuu varsinaisen yhtiökokouksen 28.3.2018 hallitukselle antamaan valtuutukseen. Valtuutuksen perusteella enintään 400 000 osaketta voidaan antaa käytettäväksi osana yhtiön osakepohjaista kannustinjärjestelmää.

17.1.2019 tapahtuvan luovutuksen jälkeen yhtiön hallussa on 13 890 omaa osaketta.

CRAMO OYJ

Leif Gustafsson
toimitusjohtaja


Lisätiedot:
Aku Rumpunen, talousjohtaja, Cramo Oyj, puh: +358 40 556 3546

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.cramogroup.com

Cramo on Euroopan toiseksi suurin vuokrausalan yritys, joka on erikoistunut kone- ja laitevuokraukseen, vuokraukseen liittyviin palveluihin sekä siirtokelpoisten tilojen vuokraukseen. Cramo toimii 14 maassa ja sillä on noin 300 toimipistettä. Cramolla on noin 2 500 työntekijää, ja vuonna 2017 konsernin liikevaihto oli 729,5 miljoonaa euroa. Cramo (CRA1V) on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

Lisätietoja: www.cramogroup.com , www.twitter.com/cramogroup