Close

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukainen ilmoitus osakkeenomistajan omistusosuuden muutoksesta

Cramo Oyj
Pörssitiedote
27.12.2018 klo 19.00


Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukainen ilmoitus osakkeenomistajan omistusosuuden muutoksesta

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaan ilmoitetaan, että OP-Rahastoyhtiö Oy:n (Y-tunnus 0743962-2) rahastot; OP-Suomi Pienyhtiöt -sijoitusrahasto (Y-tunnus 1753300-6) ja OP-Suomi -sijoitusrahasto (Y-tunnus 1878493-1) omistamien osakkeiden yhteinen osuus Cramo Oyj:n (Y-tunnus 0196435-4) kaikista osakkeista on 20.12.2018 laskenut alle 5 prosentin.

OP-Rahastoyhtiö Oy:n rahastot, OP-Suomi Pienyhtiöt-sijoitusrahasto ja OP-Suomi -sijoitusrahasto omistavat järjestelyn 20.12.2018 jälkeen yhteensä 2 038 182 Cramo Oyj:n osaketta (ISIN FI0009900476) ja ääntä. Omistus vastaa 4,56 prosenttia Cramo Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä.

CRAMO OYJ

Leif Gustafsson
toimitusjohtaja


Lisätietoja:

Aku Rumpunen, talous- ja rahoitusjohtaja, puh: +358 40 556 3546, email: aku.rumpunen@cramo.com
Mattias Rådström, johtaja, viestintä, markkinointi ja sijoittajasuhteet, puh: +46 70 868 7045, email: mattias.radstrom@cramo.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.cramogroup.com

Cramo on Euroopan toiseksi suurin vuokrausalan yritys, joka on erikoistunut kone- ja laitevuokraukseen, vuokraukseen liittyviin palveluihin sekä siirtokelpoisten tilojen vuokraukseen. Cramo toimii 14 maassa ja sillä on noin 300 toimipistettä. Cramolla on noin 2 500 työntekijää, ja vuonna 2017 konsernin liikevaihto oli 729,5 miljoonaa euroa. Cramo on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

Lisätietoja: www.cramogroup.com, www.twitter.com/cramogroup