Close

Kotipizza Group Oyj: VAHVA KASVU JATKUI TOISELLA VUOSINELJÄNNEKSELLÄ, UUSIEN BRÄNDIEN ALOITUSKUSTANNUKSET NÄKYIVÄT KÄYTTÖKATTEESSA. VERTAILUKELPOINEN LIIKEVAIHTO KASVOI 15 % JA KÄYTTÖKATE 8 % EDELLISVUODESTA

KOTIPIZZA GROUP OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS 1.2.2018 – 31.7.2018

VAHVA KASVU JATKUI TOISELLA VUOSINELJÄNNEKSELLÄ, UUSIEN BRÄNDIEN ALOITUSKUSTANNUKSET NÄKYIVÄT KÄYTTÖKATTEESSA. VERTAILUKELPOINEN LIIKEVAIHTO KASVOI 15 % JA KÄYTTÖKATE 8 % EDELLISVUODESTA

Toukokuu 2018 – heinäkuu 2018 (5/18-7/18)

Helmikuu 2018 – heinäkuu 2018 (2/18-7/18)

Arvio tilikauden 2019 taloudellisesta kehityksestä ennallaan
Yhtiö arvioi sen ravintolakonseptien yhteenlasketun ketjumyynnin olevan noin 120 miljoonaa euroa 1.2.2018 käynnistyneellä tilikaudella ja vertailukelpoisen käyttökatteen (EBITDA) kasvavan edelliseen tilikauteen verrattuna.

AVAINLUVUT, TUHATTA EUROA
  5-7/18 5-7/17 2-7/18 2-7/17 2/17-1/18
Vertailukelpoiset luvut      
Vertailukelpoinen liikevaihto 23 015 20 053 43 425 38 335 79 858
Vertailukelpoinen käyttökate 2 710 2 519 4 637 4 173 8 523
Vertailukelpoinen käyttökate 11,8 12,6 10,7 10,9 10,7
liikevaihdosta, %
Vertailukelpoinen liikevoitto 2 331 2 145 3 909 3 503 7 163
Ketjumyynti 31 617 27 218 60 641 51 948 106 281
      
Raportoidut luvut      
Liikevaihto 24 307 21 123 45 837 40 348 84 089
Liikevoitto 1 999 2 062 3 488 3 331 6 421
Osakekohtainen tulos 0,22 0,23 0,42 0,36 0,71
      
Liiketoiminnan nettorahavirta    620 588 5 603
Investointeihin käytetyt nettokassavirrat   -1 244 -1 589 -2 675
Nettovelkaantumisaste, %    40,1 39,4 24,4
Omavaraisuusaste, %     51,8 50,7 52,0

*2/17-1/18 ketjumyyntiluvut sisältävät vain Kotipizza-ketjun ketjumyynnin.


Kotipizza Groupin toimitusjohtaja Tommi Tervanen

”Kotipizza Groupin ketjumyynnin kasvu jatkui voimakkaana tilikauden toisella neljänneksellä, ja myynti kehittyi erinomaisesti sekä vertailukelpoisen myynnin että keskiostoksen osalta. Ketjumyynti kasvoi vuoden toisella neljänneksellä 16,2 % (16,4 %) edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta ja oli 31,6 miljoonaa euroa (27,2).

Kotipizza Groupin tilikauden ensimmäisellä neljänneksellä hyväksymän päivitetyn strategian ja ”Road to 2020” -tiekartan mukaan konsernin strategiana on toimia brändien kotina. Tämä tarkoittaa sitä, että yhtiö kehittää ja operoi ravintolakonsepteja ja -markkinoita fast casual -ilmiön, franchisingtoiminnan ja laadukkaan asiakaskokemuksen pohjalta. Keskeisiä toiminnan taustalla vaikuttavia megatrendejä ovat kaupungistuminen, digitalisaatio ja kotiinkuljetuksen suosion kasvaminen.

Katsauskauden aikana Kotipizza-ketjussa jatkettiin strategian mukaisesti kuljetuskonseptin uudistusta ja otettiin käyttöön lisää uusia kotiinkuljetusautoja, joiden lämpölaatikkoteknologian ansiosta pizza tulee kuumana perille. Osana panostusta digitaaliseen asiakaskokemukseen katsauskauden aikana pilotoitiin myös Kotipizzan uusittua verkkokauppaa. Verkkokauppa avattiin kaikille kuluttajille katsauskauden jälkeen.

Kotipizza Group panosti katsauskauden aikana konsernin tulevaisuuden kasvuun ja uusiin fast casual -konsepteihin avaamalla kansainvälisille markkinoille suunnatun No Pizza -konseptin proof of concept -ravintolan Helsingin Citycenter -kauppakeskuksessa sekä jatkamalla edellisellä tilikaudella ostamamme Social Burgerjoint -ravintolan kehittämistä ketjuksi ja avaamalla ketjun toisen ravintolan niin ikään Citycenterissä. Proof of concept -ravintolan tarkoituksena on hioa No Pizzan konseptia. Myöhemmin ravintola toimii myös näyteikkunana, kun haemme yhteistyökumppaneita rakentamaan kansainvälistä ketjua master franchising -mallin pohjalta. Ravintola on saanut myönteisen vastaanoton asiakkaiden, sidosryhmien ja tiedotusvälineiden keskuudessa. Omiin ravintoloihin panostaminen muuttaa väliaikaisesti yhtiön riskiprofiilia.

Uskomme, että korkealaatuisiin raaka-aineisiin ja ainutlaatuiseen asiakaskokemukseen panostava fast casual -hampurilaisketju Social Burgerjoint uudistaa Suomen hampurilaismarkkinat ja menestyy koko maassa. Jo nyt hampurilaismarkkinat ovat kasvaneet voimakkaasti ja Social Burgerjoint
-ravintoloiden myynnit ovat kehittyneet jopa odotuksiamme voimakkaammin. Katsauskauden jälkeen avattiin ketjun kolmas ravintola. Tiekarttamme mukaan Social Burgerjoint -ravintoloita on määrä olla tilikauden loppuun mennessä neljä kappaletta.

Meksikolaisen ruoan kysyntä ei ole vastannut odotuksiamme, mutta olemme uudistaneet Chalupa-ketjun tuotevalikoimaa asiakaspalautteiden perusteella ja panostaneet ketjun tunnettuuden kasvattamiseen asiakasmäärien nostamiseksi.

Konsernin vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 14,8 prosenttia vuoden toisella neljänneksellä ja oli 23,0 miljoonaa euroa (20,1). Vertailukelpoinen käyttökate oli vuoden toisella neljänneksellä 2,71 miljoonaa euroa (2,52), ja vastasi 8 prosentin kasvua. Uusien brändiemme No Pizzan ja Social Burgerjointin ravintoloiden avauksiin liittyvät kustannukset heikensivät totuttua tulosvipua. Yhtiön vakavaraisuus on edelleen vankalla pohjalla; nettovelkaantumisaste oli 40 prosenttia ja omavaraisuusaste 52 prosenttia vuosineljänneksen lopussa. Konserni jakoi 4,1 (3,2) miljoonaa euroa varoja sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta omistajilleen katsauskaudella.

Matkailu- ja ravintola-alan keskusjärjestö MaRa:n arvion mukaan ravintolamyynnin kehitys tulee jatkumaan vuonna 2018 suotuisana Suomen kansantalouden ja kuluttajien luottamuksen kasvun myötä. Erityisen hyvänä kehitys tulee jatkumaan pikaruokatoimialalla, sillä merkittävä osa kasvavasta ravintolasyömisen määrästä kohdistuu pikaruokaravintoloihin. Suomalaiset kuluttajat käyttävät edelleen ravintolasyömiseen pienemmän osan tuloistaan kuin kuluttajat useimmissa vertailumaissa. Näin ollen on syytä olettaa, että ravintolasyömisen kasvu tulee jatkumaan myös lähivuosina.

Käsityksemme mukaan sekä ravintola-alan taloudellinen kehitys että kuluttajatrendit tukevat Kotipizza Groupin panostusta fast casual -ilmiöön, ravintoloihin, jotka tarjoavat vaivatonta, tuoretta ja vastuullisesti tuotettua, mutta samalla kohtuuhintaista ruokaa ravintolamaisessa ympäristössä.

Arvioimme ravintolakonseptiemme yhteenlasketun ketjumyynnin olevan noin 120 miljoonaa euroa 1.2.2018 käynnistyneellä tilikaudella ja vertailukelpoisen käyttökatteen (EBITDA) kasvavan edelliseen tilikauteen verrattuna.”

KONSERNIN LIIKEVAIHTO

Ketjumyynti toukokuu 2018 – heinäkuu 2018

Kotipizza-ketju 5/18-7/18 5/17-7/17 Muutos (%)
Ketjumyynti yhteensä   30 455   26 525 14,8
  Kivijalkaravintolat   25 102   21 700 15,7
  Shop in shop -ravintolat   5 354   4 825 11,0
Verkkokaupan myynti   2 897   1 819 59,3
Ravintoloiden lukumäärä keskimäärin   274   266 3,0
Kuljetuksia tarjoavat ravintolat keskimäärin   77   70 9,5
Chalupa-ketju 5/18-7/18 5/17-7/17 Muutos (%)
Ketjumyynti yhteensä   575   458 25,5
Ravintoloiden lukumäärä keskimäärin   13   8 62,5
Social Burgerjoint -ravintolat 5/18-7/18 5/17-7/17 Muutos (%)
Myynti yhteensä   504   235 114,5
No Pizza -ravintola 5/18-7/18 5/17-7/17 Muutos (%)
Myynti yhteensä   83   -    - 
Ketjumyynti yhteensä   31 617   27 218 16,2

Ketjumyynti kasvoi vuoden toisella neljänneksellä 16,2 prosenttia (16,4 %) edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta ja oli 31,6 miljoonaa euroa (27,2).

Kotipizza-ketjun myynti kasvoi yhteensä 14,8 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta kivijalkaravintoloiden ja verkkokaupan myönteisen myynnin kehityksen vauhdittamana. Katsauskaudella tehtiin ensin kesäkuussa ketjun yhden kuukauden myyntiennätys, kun myynti oli 10,3 miljoonaa euroa. Tämä rikottiin heti perään heinäkuussa ketjumyynnin yltäessä 11,1 miljoonaan euroon. Edellinen ennätys, 10,2 miljoonaa euroa, oli maaliskuulta 2018. Keskimääräinen ostos kivijalkaravintoloissa kasvoi 7,5 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon ja asiakasmäärät olivat edellisen vuoden tasolla. Kotipizza-ketjun verkkokaupan myynti kasvoi 59,3 prosenttia edellisvuodesta. Verkkokaupassa sekä keskiostos että asiakasmäärät kasvoivat selvästi edellisvuodesta. Kotipizza-ketjussa avattiin 2 kivijalka- ja 4 shop in shop -ravintolaa ja yhtään ravintolaa ei suljettu vuoden toisella neljänneksellä.

Chalupa-ketjun myynti kasvoi 25,5 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta pääasiallisesti ravintoloiden lukumäärän kasvun johdosta. Ravintoloita oli katsauskauden päättyessä 13 (8). Keskimääräinen ostos kasvoi 1,0 prosenttia, ja ravintolakohtaiset asiakasmäärät laskivat 20,9 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Meksikolaisen ruoan kysyntä ei ole vastannut alkuperäisiä odotuksiamme, mutta olemme uudistaneet Chalupan tuotevalikoimaa asiakaspalautteiden perusteella ja panostaneet ketjun tunnettuuden kasvattamiseen asiakasmäärien nostamiseksi. Chalupa-ketjussa ei avattu ravintoloita vuoden toisella neljänneksellä.

Social Burgerjoint -ketjun myynti kasvoi 114,5 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Raportoituun ketjumyyntiin sisältyi Social Burgerjoint -ruokarekan myynti ajanjaksolta huhti-elokuu 2018, yhteensä 122 tuhatta euroa. Kesäkuukausien aikana ruokarekka kiersi erilaisissa tapahtumissa. Ketjun keskimääräinen ostos kasvoi 4,4 prosenttia ja ravintolakohtaiset asiakasmäärät 15,9 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Social Burgerjoint -ketjun myyntiä vauhditti edellisen neljänneksen lopussa avattu uusi kivijalkaravintola Citycenterissä Helsingissä.

Edellisen neljänneksen lopussa avatun No Pizza -kivijalkaravintolan myynti oli 83 tuhatta euroa katsauskaudella.

Ketjumyynti on kulloinkin konsernin franchisingsopimussuhteessa olevien yrittäjien yhteenlaskettu myynti, jonka perusteella yhtiön franchisingmaksut kuukausittain laskutetaan. Se sisältää myös yhtiön suorassa omistuksessa olevien ravintoloiden myynnin.


Ketjumyynti helmikuu 2018 – heinäkuu 2018

Kotipizza-ketju 2/18-7/18 2/17-7/17 Muutos (%)
Ketjumyynti yhteensä   58 695 50710 15,7
  Kivijalkaravintolat   49 111 41989 17,0
  Shop in shop -ravintolat   9 585 8720 9,9
Verkkokaupan myynti   5 693 3855 47,7
Ravintoloiden lukumäärä keskimäärin   271 265 2,5
Kuljetuksia tarjoavat ravintolat keskimäärin   78 69 12,0
Chalupa-ketju 2/18-7/18 2/17-7/17 Muutos (%)
Ketjumyynti yhteensä   1 113 835 33,3
Ravintoloiden lukumäärä keskimäärin   13 8 66,0
Social Burgerjoint -ravintolat 2/18-7/18 2/17-7/17 Muutos (%)
Myynti yhteensä 750 403 86,1
No Pizza -ravintola 2/18-7/18 2/17-7/17 Muutos (%)
Myynti yhteensä   83   -    - 
Ketjumyynti yhteensä   60 641   51 948 16,7

Ketjumyynti kasvoi ensimmäisellä vuosipuoliskolla 16,7 prosenttia (16,1 %) edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta ja oli 60,6 miljoonaa euroa (52,0).

Kotipizza-ketjun myynti kasvoi yhteensä 15,7 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta kivijalkaravintoloiden ja verkkokaupan myönteisen myynnin kehityksen vauhdittamana. Maaliskuussa tehtiin ketjun yhden kuukauden myyntiennätys, kun myynti oli 10,2 miljoonaa euroa. Kesäkuussa myynti oli 10,3 miljoonaa euroa ja heinäkuussa tehtiin jälleen ketjun yhden kuukauden myyntiennätys ketjumyynnin yltäessä 11,1 miljoonaan euroon. Edellinen ennätys, 10,02 miljoonaa euroa, oli joulukuulta 2017. Keskimääräinen ostos kivijalkaravintoloissa kasvoi 7,8 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon ja asiakasmäärät olivat edellisen vuoden tasolla. Kotipizza-ketjun verkkokaupan myynti kasvoi 47,7 prosenttia edellisvuodesta. Kotipizza-ketjussa avattiin 6 kivijalka- ja 5 shop in shop -ravintolaa sekä suljettiin 2 shop in shop -ravintolaa ensimmäisellä vuosipuoliskolla.

Chalupa-ketjun myynti kasvoi 33,3 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta pääasiallisesti ravintoloiden lukumäärän kasvun johdosta 13 (8). Keskimääräinen ostos kasvoi 2,9 prosenttia, ja ravintolakohtaiset asiakasmäärät laskivat 22,1 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Chalupa-ketjussa avattiin 1 kivijalkaravintola ensimmäisellä vuosipuoliskolla.

Social Burgerjoint -ravintolan myynti kasvoi 86,1 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Keskimääräinen ostos kasvoi 5,5 prosenttia ja ravintolakohtainen asiakasmäärä 25,0 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Social Burgerjoint -ketjun myyntiä vauhditti kesäkuun lopussa avattu uusi kivijalkaravintola Citycenterissä Helsingissä.

Kesäkuun lopussa avatun No Pizza -kivijalkaravintolan myynti oli 83 tuhatta euroa katsauskaudella.

Liikevaihto toukokuu 2018 – heinäkuu 2018

Konsernin vertailukelpoinen liikevaihto vuoden toisella neljänneksellä oli 23,0 miljoonaa euroa (20,1) ja se kasvoi 14,8 % edellisvuoden samaan ajanjaksoon verrattuna. Liikevaihto oli 24,3 miljoonaa euroa (21,1). Liikevaihtoon sisältyi 1,3 miljoonaa euroa vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka liittyivät Kotipizzan yrittäjäosuuskunnan mainontaan ja markkinointiin liittyvien rahavirtojen läpilaskuttamiseen Kotipizza-liiketoimintayksikössä. Konsernin liikevaihdon kasvu tuli pääasiallisesti Foodstock-liiketoimintayksikön kasvaneista myyntivolyymeistä Kotipizza-ketjulle hyvän ketjumyynnin tukemana. Myös Foodstockin muut, konsernin ulkopuoliset asiakkaat kasvattivat liikevaihtoa. Foodstockin liikevaihto kasvoi 11,3 % edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta vuoden toisella neljänneksellä. Kotipizza-liiketoimintayksikön liikevaihto kasvoi 15,9 % edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta ja oli 5,7 miljoonaa euroa (4,9). Chalupa-liiketoimintayksikön liikevaihto vuoden toisella neljänneksellä oli 112 tuhatta euroa (99 tuhatta). Social Burgerjoint -liiketoimintayksikön liikevaihto vuoden toisella neljänneksellä oli 498 tuhatta euroa ja No Pizzan 72 tuhatta euroa.

Liikevaihto helmikuu 2018 – heinäkuu 2018

Konsernin vertailukelpoinen liikevaihto ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli 43,4 miljoonaa euroa (38,3) ja se kasvoi 13,3 % edellisvuoden samaan ajanjaksoon verrattuna. Liikevaihto oli 45,8 miljoonaa euroa (40,4). Liikevaihtoon sisältyi 2,4 miljoonaa euroa vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka liittyivät Kotipizzan yrittäjäosuuskunnan mainontaan ja markkinointiin liittyvien rahavirtojen läpilaskuttamiseen Kotipizza-liiketoimintayksikössä. Konsernin liikevaihdon kasvu tuli pääasiallisesti Foodstock-liiketoimintayksikön kasvaneista myyntivolyymeistä Kotipizza-ketjulle hyvän ketjumyynnin tukemana. Myös Foodstockin muut, konsernin ulkopuoliset asiakkaat kasvattivat liikevaihtoa. Foodstockin liikevaihto kasvoi 10,8 % edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Kotipizza-liiketoimintayksikön liikevaihto kasvoi 14,1 % edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta ja oli 10,7 miljoonaa euroa (9,4). Chalupa-liiketoimintayksikön liikevaihto ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli 224 tuhatta euroa (175 tuhatta). Social Burgerjoint -liiketoimintayksikön liikevaihto ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli 711 tuhatta euroa ja No Pizza -liiketoimintayksikön 72 tuhatta euroa.

KONSERNIN LIIKEVOITTO

Toukokuu 2018 – heinäkuu 2018
Konsernin vertailukelpoinen liikevoitto vuoden toisella neljänneksellä oli 2,33 miljoonaa euroa (2,15). Liikevoitto oli 2,00 miljoonaa euroa (2,06). Liikevoittoon sisältyi 333 tuhatta euroa vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä on käsitelty kansainväliseksi aiotun No Pizza -konseptin sekä Social Burgerjointin kehityskustannukset ja Social Burgerjointin lisäkauppahinta, jotka on kirjattu kuluksi. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä on myös käsitelty yhtiön 6. toukokuuta 2016 julkaisemaan kannustinjärjestelmään sekä yhtiön henkilöstön muihin kannustinjärjestelmiin liittyviä laskennallisia eriä, joilla ei ollut kassavirtavaikutusta.

Liikevoitto parani pääasiallisesti parantuneen liikevaihdon myötä. Liikevoittoon vaikuttivat negatiivisesti No Pizzan ja Social Burgerjointin uusien yksiköiden ja konseptien lanseeraamiseen liittyvät operatiiviset kustannukset.

Helmikuu 2018 – heinäkuu 2018
Konsernin vertailukelpoinen liikevoitto ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli 3,91 miljoonaa euroa (3,50). Liikevoitto oli 3,49 miljoonaa euroa (3,33). Liikevoittoon sisältyi 421 tuhatta euroa vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä on käsitelty kansainväliseksi aiotun No Pizza -konseptin sekä Social Burgerjointin kehityskustannukset ja Social Burgerjointin lisäkauppahinta, jotka on kirjattu kuluksi. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä on myös käsitelty yhtiön 6. toukokuuta 2016 julkaisemaan kannustinjärjestelmään sekä yhtiön henkilöstön muihin kannustinjärjestelmiin liittyviä laskennallisia eriä, joilla ei ollut kassavirtavaikutusta.

Liikevoitto parani pääasiallisesti parantuneen liikevaihdon myötä. Liikevoittoon negatiivisesti vaikuttivat No Pizzan ja Social Burgerjointin ravintoloiden avauksiin liittyvät kustannukset sekä edellisvuodesta merkittävästi kasvaneet poistot. Poistoilla ei ole kassavirtavaikutusta. Katsauskauden bruttoinvestoinnit olivat 1,24 (1,59) miljoonaa euroa.


LIIKETOIMINTAYKSIKÖIDEN LIIKEVAIHTO JA KÄYTTÖKATE

KOTIPIZZA-LIIKETOIMINTAYKSIKKÖ
TUHATTA EUROA 5-7/18 5-7/17 2-7/18 2-7/17 2/17-1/18
Vertailukelpoinen liikevaihto 4 369 3 816 8 254 7 337 15 105
Liikevaihto 5 660 4 885 10 666 9 350 19 335
Vertailukelpoinen käyttökate / EBITDA 2 653 2 220 4 581 3 800 8 024
Poistot ja arvonalentumiset -233 -244 -462 -434 -865
Vertailukelpoinen liikevoitto 2 420 1 976 4 119 3 365 7 160
Käyttökate/EBITDA 2 653 2 220 4 581 3 800 7 925
Liikevoitto 2 420 1 976 4 119 3 365 7 060

Kotipizzan operatiivinen johtaja Heidi Stirkkinen

”Kotipizza-ketjun myynti kasvoi toisella neljänneksellä yhteensä 14,8 % edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta kivijalkaravintoloiden ja verkkokaupan myönteisen myynnin kehityksen vauhdittamana. Keskimääräinen ostos kivijalkaravintoloissa kasvoi 7,5 % verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon ja asiakasmäärät olivat edellisen vuoden tasolla. Katsauskauden lopussa ketjun ravintoloiden määrä oli 275 (269).

Katsauskauden merkittävin painopiste oli verkkokaupan ja kuljetusten kehittämisessä. Kotipizza-ketjun uusittua verkkokauppaa pilotoitiin katsauskauden aikana ja se avattiin kaikille kuluttajille katsauskauden jälkeen. Verkkokaupan myynti kasvoi 59,3 % edellisvuodesta. Verkkokaupan kautta tulleet tilaukset vastasivat katsauskauden aikana noin kymmenesosaa ketjun kivijalkaravintoloiden myynnistä. Verkkokaupan kautta tullut myynti oli erityisen merkittävä kuljetuksia tarjoavissa kivijalkaravintoloissa.

Uskomme, että ketjumyynti jatkaa myönteistä kehitystään, mutta vastaavien suhteellisten kasvulukujen saavuttaminen muuttuu kuitenkin kuukausi kuukaudelta haastavammaksi, sillä vastassa on yhä kovempia vertailukuukausia.

Helmikuussa 2017 Kotipizza osti Pizzataxi-ravintolaketjun, johon kuului 22 pääkaupunkiseudulla ja Etelä-Suomessa toimivaa ravintolaa, jotka kaikki tarjoavat kuljetuksen. Pizzataxi-ravintoloiden muuttaminen Kotipizza-ravintoloiksi on osoittautunut odotettua vaikeammaksi, sillä toistaiseksi on avattu vain yksi Kotipizza-ravintolaksi konvertoitu Pizzataxi-ravintola. Tämänhetkisten suunnitelmien mukaan 7 Pizzataxi-ravintolaa tullaan konvertoimaan ja loput jatkavat sopimuskautensa loppuun saakka Pizzataxi-ravintoloina, jonka jälkeen ne suljetaan tai myydään niissä toimiville yrittäjille. Pizzataxi-ravintolaketjun franchisingmaksut olivat 59 tuhatta euroa ensimmäisellä vuosipuoliskolla.

Kotipizza Go -pizzapalatuotteen myynnin kehitys jatkui myönteisenä katsauskauden aikana. Kotipizza Go -tuotteita on saatavana jatkuvasti kasvavassa määrässä kaukoliikenteen junia ja liikenneasemia sekä Eckerö Linen Tallinnan-lautalla.”

Toukokuu 2018 – heinäkuu 2018
Kotipizzan vertailukelpoinen liikevaihto vuoden toisella neljänneksellä oli 4,37 miljoonaa euroa (3,82) ja se kasvoi 14,5 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Kotipizzan liikevaihto vuoden toisella neljänneksellä oli 5,66 miljoonaa euroa (4,89) ja se kasvoi 15,9 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Liikevaihtoon sisältyi 1,3 miljoonaa euroa vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka liittyivät Kotipizzan yrittäjäosuuskunnan mainontaan ja markkinointiin liittyvien rahavirtojen läpilaskuttamiseen Kotipizza-liiketoimintayksikössä. Muu liikevaihdon kasvu johtui ketjumyynnin vahvasta kasvusta, jonka johdosta kaikki franchisingsopimuksiin liittyvä liikevaihto kasvoi.

Kotipizzan vertailukelpoinen käyttökate vuoden toisella neljänneksellä oli 2,65 miljoonaa euroa (2,22) ja se kasvoi 19,5 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Käyttökatteen paraneminen johtui pääosin Kotipizza-ravintolaketjun vertailukelpoisen myynnin suotuisasta kehityksestä. Kotipizzan käyttökate oli 2,65 miljoonaa euroa (2,22) vuoden toisella neljänneksellä. Käyttökatteeseen ei sisältynyt vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.

Helmikuu 2018 – heinäkuu 2018
Kotipizzan vertailukelpoinen liikevaihto ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli 8,25 miljoonaa euroa (7,34) ja se kasvoi 12,5 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Kotipizzan liikevaihto ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli 10,67 miljoonaa euroa (9,35) ja se kasvoi 14,1 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Liikevaihtoon sisältyi 2,41 miljoonaa euroa vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka liittyivät Kotipizzan yrittäjäosuuskunnan mainontaan ja markkinointiin liittyvien rahavirtojen läpilaskuttamiseen Kotipizza-liiketoimintayksikössä. Muu liikevaihdon kasvu johtui ketjumyynnin vahvasta kasvusta, jonka johdosta kaikki franchising-sopimuksiin liittyvä liikevaihto kasvoi.

Kotipizzan vertailukelpoinen käyttökate ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli 4,58 miljoonaa euroa (3,80) ja se kasvoi 20,6 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Käyttökatteen paraneminen johtui pääosin Kotipizza-ravintolaketjun vertailukelpoisen myynnin suotuisasta kehityksestä. Kotipizzan käyttökate oli 4,58 miljoonaa euroa (3,80) ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Käyttökatteeseen ei sisältynyt vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.

FOODSTOCK-LIIKETOIMINTAYKSIKKÖ
TUHATTA EUROA 5-7/18 5-7/17 2-7/18 2-7/17 2/17-1/18
Vertailukelpoinen liikevaihto 17 965 16 139 34 164 30 823 64 185
Liikevaihto 17 965 16 139 34 164 30 823 64 185
Vertailukelpoinen käyttökate / EBITDA 679 620 1 200 988 1 980
Poistot ja arvonalentumiset -49 -50 -98 -84 -176
Vertailukelpoinen liikevoitto 630 571 1 102 904 1 804
Käyttökate/EBITDA 679 620 1 200 988 1 936
Liikevoitto 630 571 1 102 904 1 760

Foodstockin toimitusjohtaja Anssi Koivula

”Kotipizza-ketjun ja Social Burgerjoint -ravintoloiden myynnin voimakas kasvu on heijastunut katsauskauden aikana myös Foodstockin toimintaan. Voimakkaana jatkuneesta kasvusta huolimatta olemme onnistuneet huolehtimaan toimitusvarmuudestamme ja laadukkaasta asiakaspalvelustamme, minkä johdosta myös asiakastyytyväisyytemme on pysynyt jatkuvasti korkealla tasolla sekä Kotipizza-ketjussa että muiden asiakkaidemme keskuudessa.”

Toukokuu 2018 – heinäkuu 2018
Foodstockin liikevaihto vuoden toisella neljänneksellä oli 17,97 miljoonaa euroa (16,14) ja se kasvoi 11,3 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Liikevaihdon kasvu johtui pääasiassa Kotipizza-ravintolaketjun suotuisasta vertailukelpoisen myynnin kehityksestä, joka vaikutti positiivisesti Foodstockin toimitusvolyymeihin ketjulle. Myynti myös muille Foodstockin asiakkaille kehittyi suotuisasti.

Foodstockin vertailukelpoinen käyttökate vuoden toisella neljänneksellä oli 0,68 miljoonaa euroa (0,62) ja se kasvoi 9,4 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Foodstockin käyttökate oli vuoden toisella neljänneksellä 0,68 miljoonaa euroa (0,62). Käyttökatteen paraneminen johtui liiketoimintayksikön kasvaneesta liikevaihdosta. Käyttökatteeseen ei sisältynyt vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.

Helmikuu 2018 – heinäkuu 2018
Foodstockin liikevaihto ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli 34,16 miljoonaa euroa (30,82) ja se kasvoi 10,8 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Liikevaihdon kasvu johtui pääasiassa Kotipizza-ravintolaketjun suotuisasta vertailukelpoisen myynnin kehityksestä, joka vaikutti positiivisesti Foodstockin toimitusvolyymeihin ketjulle. Myynti myös muille Foodstockin asiakkaille kehittyi suotuisasti.

Foodstockin vertailukelpoinen käyttökate ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli 1,20 miljoonaa euroa (0,99) ja se kasvoi 21,4 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Foodstockin käyttökate oli ensimmäisellä vuosipuoliskolla 1,20 miljoonaa euroa (0,99). Käyttökatteen paraneminen johtui liiketoimintayksikön kasvaneesta liikevaihdosta. Käyttökatteeseen ei sisältynyt vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.

CHALUPA-LIIKETOIMINTAYKSIKKÖ
TUHATTA EUROA 5-7/18 5-7/17 2-7/18 2-7/17 2/17-1/18
Vertailukelpoinen liikevaihto 112 99 224 175 375
Liikevaihto 112 99 224 175 375
Vertailukelpoinen käyttökate / EBITDA -33 1 -52 -3 -15
Poistot ja arvonalentumiset -3 -2 -5 -3 -6
Vertailukelpoinen liikevoitto -35 -1 -57 -6 -21
Käyttökate/EBITDA -33 1 -52 -3 -23
Liikevoitto -35 -1 -57 -6 -29

Chalupan luova johtaja Iman Gharagozlu

”Chalupa-ketjun myynti kasvoi 25,5 % edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta pääasiassa ravintoloiden lukumäärän kasvun johdosta. Keskimääräinen ostos kasvoi 1,0 %. Ravintolakohtaiset asiakasmäärät laskivat 20,9 % verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon, mutta ravintolakohtaiset erot ovat suuria. Ketjussa ei avattu eikä suljettu uusia ravintoloita vuoden toisella neljänneksellä, joten ravintoloiden kokonaismäärä katsauskauden päättyessä oli 13 (8). Katsauskauden päättymisen jälkeen suljettiin Tampereella sijainnut ravintola ja avattiin uusi ravintola Helsingin Redi-kauppakeskuksessa.

Meksikolaisen ruoan kysyntä ei ole vastannut alkuperäisiä odotuksiamme, mutta olemme uudistaneet Chalupan tuotevalikoimaa asiakaspalautteiden perusteella. Olemme myös ryhtyneet toimiin asiakasmäärien nostamiseksi uudelleen kasvuun tehostamalla toimia ketjun tunnettuuden kasvattamiseksi ja tutkimalla nykyisiä liikepaikkoja entistä kriittisemmin. Panostukset uusien ravintoloiden avaamiseen tulevat jatkumaan vasta vertailukelpoisen myynnin käännyttyä kasvuun.

Katsauskauden aikana käynnistyi myös työ ketjun sisäisen viestinnän tehostamiseksi ja yrittäjien digitaalisen viestintäkanavan kehittämiseksi Kotipizza-ketjun Pizzanetin mallin mukaisesti. Viestintäkanava Taconetillä pyritään varmistamaan Chalupa-ketjun entistä tehokkaampi ketjuohjaus ja ravintoloiden tasainen laatu sekä siten pohjustamaan tulevaa kasvua.”

Toukokuu 2018 – heinäkuu 2018
Chalupan liikevaihto vuoden toisella neljänneksellä oli 112 tuhatta euroa (99 tuhatta euroa). Liikevaihdon kasvu johtui ketjumyynnin kasvusta, jonka johdosta kaikki franchisingsopimuksiin liittyvä liikevaihto kasvoi. Chalupan vertailukelpoinen käyttökate vuoden toisella neljänneksellä oli -33 tuhatta euroa (1 tuhatta). Chalupan käyttökate oli vuoden toisella neljänneksellä -33 tuhatta euroa (1 tuhatta). Käyttökatteeseen ei sisältynyt vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.

Helmikuu 2018 – heinäkuu 2018
Chalupan liikevaihto ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli 224 tuhatta euroa (175 tuhatta euroa). Liikevaihdon kasvu johtui ketjumyynnin kasvusta, jonka johdosta kaikki franchisingsopimuksiin liittyvä liikevaihto kasvoi. Chalupan vertailukelpoinen käyttökate ensimmäisellä vuosipuoliskolla -52 tuhatta euroa (-3 tuhatta). Chalupan käyttökate oli ensimmäisellä vuosipuoliskolla -52 tuhatta euroa (-3 tuhatta). Käyttökatteeseen ei sisältynyt vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.SOCIAL BURGERJOINT -LIIKETOIMINTAYKSIKKÖ
TUHATTA EUROA 5-7/18 5-7/17 2-7/18 2-7/17 2/17-1/18
Vertailukelpoinen liikevaihto 498 0 711 0 194
Liikevaihto 498 0 711 0 194
Vertailukelpoinen käyttökate / EBITDA -72 0 -129 0 38
Poistot ja arvonalentumiset -15 0 -20 0 -21
Vertailukelpoinen liikevoitto -87 0 -149 0 17
Käyttökate/EBITDA -122 0 -180 0 38
Liikevoitto -137 0 -200 0 17

Social Burgerjointin The Burgermeister Mika Tuomonen

“Katsauskauden aikana Social Burgerjoint -ketjun myynti kehittyi voimakkaasti kasvaneiden asiakasmäärien ja Helsingin Citycenter-kauppakeskuksessa avatun uuden ravintolan johdosta. Ketjun myynti kasvoi vuoden toisella neljänneksellä 114,5 %. Kesäkuukausien aikana myös Social Burgerjoint -ruokarekka kiersi erilaisissa tapahtumissa.

Ensimmäisten ravintoloiden kehittämisen lisäksi katsauskauden aikana jatkui myös työ konseptin hiomiseksi ja uusien Social Burgerjoint -ravintoloiden avaamiseksi. Ketjun kolmas uusi ravintola avattiin Helsingin Redi-kauppakeskuksessa katsauskauden jälkeen.

Katsauskauden aikana käynnistyi myös työ ketjun sisäisen viestinnän tehostamiseksi ja yrittäjien digitaalisen viestintäkanavan kehittämiseksi Kotipizza-ketjun Pizzanetin mallin mukaisesti. Viestintäkanava Burgernetillä pyritään varmistamaan Social Burgerjoint -ketjun entistä tehokkaampi ketjuohjaus ja ravintoloiden tasainen laatu sekä siten pohjustamaan tulevaa kasvua.”

Toukokuu 2018 – heinäkuu 2018
Social Burgerjointin liikevaihto vuoden toisella neljänneksellä oli 498 tuhatta euroa. Keskimääräinen ostos kasvoi 4,4 prosenttia ja ravintolakohtainen asiakasmäärä 15,9 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Social Burgerjointin vertailukelpoinen käyttökate vuoden toisella neljänneksellä oli -72 tuhatta euroa. Social Burgerjointin käyttökate oli vuoden toisella neljänneksellä
-122 tuhatta euroa. Käyttökatteeseen sisältyvänä vertailukelpoisuuteen vaikuttavana eränä on käsitelty kuluksi kirjattu kokonaisvaltainen konseptiuudistus, jota tullaan noudattamaan tulevaisuudessa uusien ravintola-avausten yhteydessä. Negatiivinen käyttökate johtui pääasiallisesti Helsingin keskustan uuden ravintolan avaukseen liittyvistä operatiivisista kustannuksista.

Helmikuu 2018 – heinäkuu 2018
Social Burgerjointin liikevaihto ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli 711 tuhatta euroa. Keskimääräinen ostos kasvoi 5,5 prosenttia ja ravintolakohtainen asiakasmäärä 25,0 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Social Burgerjointin vertailukelpoinen käyttökate ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli -129 tuhatta euroa. Social Burgerjointin käyttökate oli ensimmäisellä vuosipuoliskolla -180 tuhatta euroa. Käyttökatteeseen sisältyvänä vertailukelpoisuuteen vaikuttavana eränä on käsitelty kuluksi kirjattu kokonaisvaltainen konseptiuudistus, jota tullaan noudattamaan tulevaisuudessa uusien ravintola-avausten yhteydessä. Negatiivinen käyttökate johtui pääasiallisesti Helsingin keskustan uuden ravintolan avaukseen liittyvistä operatiivisista kustannuksista.NO PIZZA -LIIKETOIMINTAYKSIKKÖ
TUHATTA EUROA 5-7/18 5-7/17 2-7/18 2-7/17 2/17-1/18
Vertailukelpoinen liikevaihto 72 0 72 0 0
Liikevaihto 72 0 72 0 0
Vertailukelpoinen käyttökate / EBITDA -90 0 -90 0 0
Poistot ja arvonalentumiset -11 0 -11 0 0
Vertailukelpoinen liikevoitto -101 0 -101 0 0
Käyttökate/EBITDA -116 0 -116 0 0
Liikevoitto -126 0 -126 0 0

No Pizzan kehitysjohtaja Riikka Ahtiainen

“No Pizzan proof of concept -ravintola avattiin katsauskauden aikana Helsingin Citycenter-kauppakeskuksessa. Ravintola sai myönteisen vastaanoton asiakkaiden, sidosryhmien ja tiedotusvälineiden keskuudessa. Täysin uuden konseptin kehittäminen vaatii aina panostusta ja resursseja, ennen kuin konsepti saadaan toimiaan halutulla tavalla. Palvelukonseptin hiomisessa ollaan kiinnitetty huomiota erityisesti digitaalisen tilaamisen toimivuuteen.”


Toukokuu 2018 – heinäkuu 2018
No Pizzan liikevaihto vuoden toisella neljänneksellä oli 72 tuhatta euroa. No Pizzan vertailukelpoinen käyttökate oli vuoden toisella neljänneksellä -90 tuhatta euroa. No Pizzan käyttökate oli vuoden toisella neljänneksellä -116 tuhatta euroa. Käyttökatteeseen sisältyvänä vertailukelpoisuuteen vaikuttavana eränä on käsitelty kuluksi kirjattu, kokonaisvaltainen konseptimääritys, jota tullaan noudattamaan tulevaisuudessa uusien ravintola-avausten yhteydessä. Negatiivinen käyttökate johtui pääasiallisesti Helsingin keskustan uuden ravintolan avaukseen liittyvistä operatiivisista kustannuksista.

Helmikuu 2018 – heinäkuu 2018
No Pizzan liikevaihto ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli 72 tuhatta euroa. No Pizzan vertailukelpoinen käyttökate oli vuoden toisella neljänneksellä -90 tuhatta euroa. No Pizzan käyttökate oli vuoden toisella neljänneksellä -116 tuhatta euroa. Käyttökatteeseen sisältyvänä vertailukelpoisuuteen vaikuttavana eränä on käsitelty kuluksi kirjattu, kokonaisvaltainen konseptimääritys, jota tullaan noudattamaan tulevaisuudessa uusien ravintola-avausten yhteydessä. Negatiivinen käyttökate johtui pääasiallisesti Helsingin keskustan uuden ravintolan avaukseen liittyvistä operatiivisista kustannuksista.

MUUT-LIIKETOIMINTAYKSIKKÖ
TUHATTA EUROA 5-7/18 5-7/17 2-7/18 2-7/17 2/17-1/18
Vertailukelpoinen liikevaihto 0 0 0 0 0
Liikevaihto 0 0 0 0 0
Vertailukelpoinen käyttökate / EBITDA -427 -322 -874 -612 -1 505
Poistot ja arvonalentumiset -69 -78 -132 -148 -293
Vertailukelpoinen liikevoitto -495 -401 -1 006 -760 -1 797
Käyttökate/EBITDA -683 -405 -1 218 -784 -2 095
Liikevoitto -752 -484 -1 350 -932 -2 387

Konsernin Muut-liiketoimintayksikkö käsittää pääasiassa konsernihallinnon liiketoiminnot.

Toukokuu 2018 – heinäkuu 2018
Muut-liiketoimintayksikön liikevaihto oli 0,00 miljoonaa euroa (0,00). Vertailukelpoinen käyttökate oli
-0,43 miljoonaa euroa (-0,32). Käyttökate oli -0,68 miljoonaa euroa (-0,41). Käyttökatteeseen sisältyi 257 tuhatta euroa vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä on käsitelty Social Burgerjointin hankintaan liittyvä lisäkauppahinta, joka on kirjattu kuluksi. Tämän lisäksi vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä on käsitelty yhtiön 6. toukokuuta 2016 julkaisemaan kannustinjärjestelmään sekä yhtiön henkilöstön muihin kannustinjärjestelmiin liittyviä laskennallisia eriä, joilla ei ollut kassavirtavaikutusta.

Helmikuu 2018 – heinäkuu 2018
Muut-liiketoimintayksikön liikevaihto oli 0,00 miljoonaa euroa (0,00). Vertailukelpoinen käyttökate oli
-0,87 miljoonaa euroa (-0,61). Käyttökate oli -1,22 miljoonaa euroa (-0,78). Käyttökatteeseen sisältyi 344 tuhatta euroa vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä on käsitelty Social Burgerjointin hankintaan liittyvä lisäkauppahinta, joka on kirjattu kuluksi. Tämän lisäksi vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä on käsitelty yhtiön 6. toukokuuta 2016 julkaisemaan kannustinjärjestelmään sekä yhtiön henkilöstön muihin kannustinjärjestelmiin liittyviä laskennallisia eriä, joilla ei ollut kassavirtavaikutusta.

RAHOITUSERÄT JA TULOS

Konsernin rahoituskulut olivat vuoden toisella neljänneksellä -0,19 miljoonaa euroa (-0,25).

Konsernin tuloverot olivat vuoden toisella neljänneksellä -0,42 miljoonaa euroa (-0,39).

Tilikauden tulos oli 1,40 miljoonaa euroa (1,43).

Tilikauden osakekohtainen tulos oli 0,22 euroa (0,23).

KONSERNIN RAHOITUSASEMA

Kotipizza Group -konsernin taseen loppusumma oli toisen neljänneksen lopussa 59,1 miljoonaa euroa (58,7). Konsernin pitkäaikaiset varat olivat yhteensä 43,3 miljoonaa euroa (42,3) ja lyhytaikaiset varat yhteensä 15,8 miljoonaa euroa (16,4).

Konsernin liiketoiminnan nettorahavirta katsauskaudelta oli 0,62 miljoonaa euroa (0,59). Käyttöpääomaa sitoutui 0,09 miljoonaa euroa (vapautui 1,68).

Investointien nettorahavirta oli -1,24 (-1,59) miljoonaa euroa. Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin olivat katsauskaudella 1,17 (0,84) miljoonaa euroa.

Rahoituksen nettorahavirta oli -4,93 miljoona euroa (-3,87). Konserni jakoi 4,1 miljoonaa euroa (3,2) varoja sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta omistajilleen katsauskaudella.

Konsernin omavaraisuusaste oli 51,8 prosenttia (50,7 prosenttia).

Korolliset velat olivat 14,7 miljoonaa euroa (16,5), joista lyhytaikaisten velkojen osuus oli 0,89 miljoonaa euroa (0,91).

Lisätietoja Kotipizza Groupin rahoitusriskeistä on esitetty 31.1.2018 tilinpäätöksessä.

INVESTOINNIT

Katsauskauden investoinnit olivat 1,24 (1,59) miljoonaa euroa. Konsernin bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen muodostuivat pääasiallisesti yhtiön investoinneista Social Burgerjointin sekä No Pizzan uusien avattujen ravintoloiden koneisiin ja kalustoon sekä Kotipizzan uudistettuun verkkokauppaan ja kuljetussovellukseen ja olivat katsauskaudella 1,17 (0,84) miljoonaa euroa.

VASTUULLISUUS

Työ konsernin vastuullisuusraportoinnin uudistamiseksi jatkui katsauskauden aikana. Raportoinnissa on määrä soveltaa Pohjoismaiden pörssiyhtiöille suunnattua ESG-viitekehystä. Viitekehystä pilotoidaan ensin Kotipizza-ketjun raportoinnissa. Tarkoituksena on johtaa vastuullisuustyötä tiedon avulla sekä mitata ja kertoa siitä yhä enemmän lukujen kautta. Tämän vuoksi katsauskaudella jatkettiin tietojen keräämistä Kotipizza-ketjun yrittäjien ja ravintoloiden toiminnasta.

Katsauskauden aikana panostettiin työhyvinvointiin ja työnantajamaineeseen sekä Kotipizza Groupin että Kotipizza-ketjun tasolla. Kotipizza Groupissa toteutettiin kartoitus konsernin yrityskulttuurista. Katsauskauden jälkeen kartoituksen pohjalta on jatkettu työtä yrityskulttuurin kehittämiseksi. Kotipizza-ketjussa käynnistyi katsauskauden aikana työ uusien yrittäjien koulutuksen sekä yrittäjäkäsikirjan uudistamiseksi. Sekä koulutuksessa että käsikirjassa painotetaan aikaisempaa enemmän yrittäjien tuntemusta työlainsäädännöstä sekä valmiuksia huolehtia henkilökunnan työhyvinvoinnista.

HENKILÖSTÖ

Konsernin henkilöstömäärä oli katsauskauden lopussa 87, joista kaikki työskentelivät Suomessa. Edellisen tilikauden lopussa 31.1.2018 Yhtiön palveluksessa oli 63 henkilöä, joista kaikki työskentelivät Suomessa.

Yhtiö tiedotti 9.5.2018, että Kotipizza Group Oyj:hin kuuluva Kotipizza Oyj käynnisti yhteistoiminta-neuvottelut, jotka koskivat kahdeksaa henkilöä. Neuvottelujen syynä oli tarve uudelleenorganisoida yhtiön toimintoja tilanteessa, jossa Kotipizza Group kasvaa voimakkaasti, ja jossa yhtiössä on noussut useita uusia ketjuja ja konsepteja Kotipizza-ketjun rinnalle. Neuvotteluiden taustalla oli suunnitelma keskittää Kotipizzan toimintoja Kotipizza Groupiin, eikä siihen liittynyt tarvetta vähentää Kotipizza Group -konsernin henkilöstön kokonaismäärää. Neuvottelut koskivat kahdeksaa henkilöä ja ne päätettiin 28.5.2018. Neuvottelujen seurauksena konsernin henkilöstön kokonaismäärä kasvoi yhdellä.

YRITYSJÄRJESTELYT

Katsauskaudella ei ollut yritysjärjestelyjä.

MUUTOKSIA JOHDOSSA

Katsauskaudella ei tapahtunut muutoksia johdossa.

JOHTORYHMÄ

Kotipizza Group -konsernin johtoryhmässä oli katsauskauden lopussa viisi jäsentä: Tommi Tervanen, toimitusjohtaja, Timo Pirskanen, varatoimitus- ja talousjohtaja, Heidi Stirkkinen, operatiivinen johtaja, Anssi Koivula, hankintajohtaja sekä Antti Isokangas, viestintä- ja vastuullisuusjohtaja.

OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

Kotipizza Group Oyj:n osakepääoma oli katsauskauden lopussa 80 000,00 euroa ja osakkeiden lukumäärä yhteensä 6 351 201 kappaletta. Katsauskauden alussa 1.2.2018 yhtiön osakkeiden lukumäärä oli 6 351 201 kappaletta. Yhtiöllä oli katsauskauden lopussa 3295 (2398) osakkeenomistajaa. Yhtiöllä ei ole hallussaan omia osakkeita.

Kotipizza Group Oyj:n hallitus päätti 6.5.2016 yhtiön johtoryhmälle suunnatusta pitkän aikavälin osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Järjestelmä kattaa kolme kolmen vuoden ansaintajaksoa. Järjestelmän perusteella ansaintajaksoilta voidaan maksaa suoriteperusteisia palkkio-osakkeita. Alkuperäisen osakepohjaisen kannustinjärjestelmän mukaan ansaintajaksoilta 1.2.2017-31.1.2020 ja 1.2.2018-31.1.2021 olisi voitu maksaa suoriteperusteisten osakkeiden lisäksi mahdollisesti avainhenkilöiden osakeomistukseen perustuvia palkkio-osakkeita. Kotipizza Group Oyj:n hallitus päätti 20.3.2018 ettei tällaisia palkkio-osakkeita makseta miltään ansaintajaksolta.

Ansaintajaksolta 1.2.2016–31.1.2019 voidaan maksaa palkkiona yhteensä enintään 47 204 suoriteperusteista palkkio-osaketta, sisältäen rahana maksettavan osuuden. Ansaintajaksolta 1.2.2017–31.1.2020 voidaan maksaa palkkiona yhteensä enintään 30 742 suoriteperusteista palkkio-osaketta, sisältäen rahana maksettavan osuuden. Ansaintajaksolta 1.2.2018–31.1.2021 voidaan maksaa palkkiona yhteensä enintään 24 782 suoriteperusteista palkkio-osaketta, sisältäen rahana maksettavan osuuden. Mahdollinen palkkio maksetaan osakkeiden (50 %) ja rahan (50 %) yhdistelmänä. Rahaosuudella pyritään kattamaan palkkiosta avainhenkilölle aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja.

Yhtiön omistusosuuksien jakautuminen sektori- ja suuruusluokittain sekä yhtiön suurimmat osakkeenomistajat löytyvät yhtiön verkkosivuilta www.kotipizzagroup.com.

LIPUTUSILMOITUKSET

Katsauskaudella ei ollut liputusilmoituksia.

YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Kotipizza Group Oyj:n 16.5.2018 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti, että 31.1.2018 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella ei jaeta osinkoa. Kokous päätti myös, että sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta jaetaan 0,65 euroa osakkeelta.

Yhtiökokous myös vahvisti 31.1.2018 päättyneen tilikauden tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden 31.1.2018 päättyneeltä tilikaudelta.

Hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin kuusi. Hallituksen jäseniksi seuraavalle toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valittiin uudelleen Dan Castillo, Kim Hanslin, Virpi Holmqvist, Minna Nissinen, Petri Parvinen ja Kalle Ruuskanen. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Kalle Ruuskanen.

Hallituksen jäsenten palkkioista päätettiin seuraavasti: Puheenjohtajalle maksetaan 4 300 euroa kuukaudessa (51 600 euroa vuodessa) ja jäsenille 2 800 euroa kuukaudessa (33 600 euroa vuodessa). Erillisiä kokouspalkkioita ei makseta hallituksen kokouksista, mutta hallituksen valiokuntien puheenjohtajille maksetaan 400 euroa kuukaudessa (4 800 euroa vuodessa).

Yhtiökokous päätti, että yhtiön tilintarkastajan palkkiot maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan. Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö BDO Oy toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankinnasta seuraavin ehdoin:

Osakkeita voidaan hankkia ja/tai ottaa pantiksi enintään 635 000 kappaletta. Osakkeet hankitaan hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa. Valtuutus on voimassa 31.7.2019 saakka.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisista seuraavasti:

  1. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 635 000 kappaletta.
  2. Hallitus voi valtuutuksen nojalla päättää kaikista osakeantien ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista, että omien osakkeiden luovuttamista.
  3. Osakeannit ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voivat tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti), jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten esimerkiksi yrityskauppojen tai -järjestelyiden rahoittaminen tai toteuttaminen, yhtiön oman pääoman rakenteen kehittäminen tai yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttaminen.
  4. Hallitus voi valtuutuksen nojalla päättää myös maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiön hallussa olevien osakkeiden lukumäärä annin jälkeen on enintään 10 % yhtiön kaikista osakkeista. Tähän määrään lasketaan yhtiöllä itsellään ja sen tytäryhteisöllä mahdollisesti olevat omat osakkeet osakeyhtiölain 15 luvun 11 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla.
  5. Valtuutus kumoaa 17.5.2017 hallitukselle annetun osakeantivaltuutuksen ja on voimassa 31.7.2019 saakka.

RISKIT JA LIIKETOIMINNAN EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Kotipizza Groupin toiminnan riskit ja epävarmuustekijät pitkällä aikavälillä liittyvät yhtiön mahdolliseen epäonnistumiseen kuluttajien tottumusten ja mieltymysten ennakoinnissa tai uusien mielenkiintoisten konseptien luomisessa sekä mahdollisen laajentumisen uusille paikkakunnille tai ulkomaille mukanaan tuomille uusille liiketoiminnan riskeille. Pikaruokaravintola-alalla kilpailutilanteen odotetaan jatkuvan edelleen erittäin kovana. Yhtiön johto ei voi toiminnallaan vaikuttaa yleiseen markkinakehitykseen ja kuluttajien käyttäytymiseen.

Ravintola-avauksilla on myös merkittävä vaikutus yhtiön franchising- ja vuokratuottoihin, raaka-aineiden ja tarvikkeiden myyntiin ja kuljetuksesta ja tavaravirroista saatuihin tuottoihin ja siten myös yhtiön taloudelliseen tulokseen.

Kotipizza Group lanseeraa parhaillaan uusia ravintolakonsepteja konsernin uusissa fast casual -ketjuissa. Kotipizza Group hankki enemmistön Day After Day Oy:stä, joka vastaa Social Burgerjoint -ravintoloista ja Social Food -ruokarekasta ja toimii nykyisin nimellä The Social Burger Joint Oy. Konsernin tavoitteena on laajentaa Social Burgerjoint valtakunnalliseksi hampurilaisketjuksi. Konserni on myös lanseerannut kansainvälisille markkinoille suunnatun No Pizza -pizzaravintolakonseptin, jonka ensimmäinen ravintola avattiin juuri Helsingissä. No Pizza -ketjun toimintaa on määrä kasvattaa ensin Pohjoismaissa ja sitten muilla kansainvälisillä markkinoilla master franchising -liiketoimintamallin pohjalta. Konserni on lisäksi ilmoittanut kehittäneensä uuden Tasty Market -lounasravintolakonseptin ja suunnittelevansa sen lanseeraamista. Konseptissa kuluttaja voi valita ja yhdistellä lounaansa lukuisien eri fast casual -brändien tarjonnasta.

Uusien liiketoimintakonseptien lanseeraamiseen liittyy useita riskejä liittyen muun muassa kuluttajien tarpeiden, makutottumusten, mieltymysten ja käyttäytymisen ennakointiin kohdemarkkinoilla. Lanseerattaviin konsepteihin liittyy riski siitä, että ne eivät vakiinnuta asemaansa markkinoilla ja eivät saa vakiintunutta asiakaskuntaa. Uusien konseptien lanseerauksen mahdollinen epäonnistuminen aiheuttaa yhtiölle kuluja ja vaikuttaa olennaisen haitallisesti yhtiön brändiin, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Yhtiö vastaanotti arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälässä tarkoitetun liputusilmoituksen 27.8.2018 Danske Bank A/S:lta, jonka mukaan sen omistusosuus Kotipizza Group Oyj:n osakepääomasta oli laskenut alle viiden (5) prosentin (1/20). Tarkka osuus Kotipizza Group Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä 23.8.2018: Danske Bank A/S hallinnoi 315,166 osaketta, jotka edustivat 4,96 % koko osakepääomasta ja yhteenlasketusta äänimäärästä.

Yhtiö vastaanotti arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälässä tarkoitetun liputusilmoituksen 27.8.2018 Axxion S.A.:lta, jonka mukaan sen omistusosuus Kotipizza Group Oyj:n osakepääomasta oli ylittänyt viiden (5) prosentin (1/20) rajan. Tarkka osuus Kotipizza Group Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä 24.8.2018: Axxion S.A. hallinnoi 336,660 osaketta, jotka edustivat 5,30 % koko osakepääomasta ja yhteenlasketusta äänimäärästä.

ARVIO TILIKAUDEN 2019 TALOUDELLISESTA KEHITYKSESTÄ

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n mukaan matkailu- ja ravintola-alan yritysten liikevaihto kasvoi voimakkaasti vuoden 2017 aikana. Matkailu- ja ravintola-alan yritysten yhteenlasketun liikevaihdon arvioidaan kasvaneen lähes 6 prosenttia ja matkailuyritysten liikevaihdon kasvun arvioidaan olleen hieman ravintola-alan yritysten kasvua nopeampaa. Positiivisesta kehityksestä huolimatta on syytä huomata, että matkailu- ja ravintola-ala on vasta nyt saavuttamassa finanssikriisiä edeltäneen palvelujen kysynnän tason. 

Pikaruokamarkkinoilla kehitys on ollut vielä tätäkin nopeampaa. MaRan selvitykseen osallistuneiden yhdeksän suuren pikaruokaketjun liikevaihto kasvoi 8,2 prosenttia vuonna 2017. Ketjujen toimipaikkojen määrä kasvoi 4,8 prosenttia ja kunkin toimipaikan keskimääräinen liikevaihto 3,3 prosenttia. Suomen koko pikaruokamarkkinoiden arvoksi MaRa arvioi 700 miljoonaa euroa.

Ravintolamarkkinoiden kokonaisarvo Suomessa on yhteensä runsaat 5 miljardia euroa. Tärkeimmät alan kehitykseen vaikuttavat tekijät ovat kansantalouden yleinen kehitys, kuluttajien käytettävissä olevat tulot sekä verotus ja julkinen sääntely. Ravintolamarkkinoiden kehitykseen vaikuttavat myös kuluttajien mieltymykset ja ruokatrendit.

Kotipizza-ketjun myynnin kehitys on ollut jatkuvasti sekä koko ravintolamarkkinoiden että pikaruokamarkkinoiden kasvua voimakkaampaa. Voidaan jopa arvioida, että Kotipizza-ketjun voimakas kasvu on vaikuttanut osaltaan pikaruokamarkkinoiden muuta ravintola-alaa suotuisampaan kehitykseen.

MaRan arvion mukaan ravintolamyynnin kehitys tulee jatkumaan vuonna 2018 suotuisana Suomen kansantalouden ja kuluttajien luottamuksen kasvun myötä. Erityisen hyvänä kehitys tulee jatkumaan pikaruokatoimialalla, sillä merkittävä osa kasvavasta ravintolasyömisen määrästä kohdistuu pikaruokaravintoloihin.

Suomalaiset kuluttajat käyttävät yhä ravintolasyömiseen pienemmän osan tuloistaan kuin kuluttajat useimmissa vertailumaissa. Näin ollen on syytä olettaa, että ravintolasyömisen kasvu tulee jatkumaan myös lähivuosina.

Käsityksemme mukaan sekä ravintola-alan taloudellinen kehitys että kuluttajatrendit tukevat Kotipizza Groupin panostusta fast casual -ilmiöön, ravintoloihin, jotka tarjoavat vaivatonta, tuoretta ja vastuullisesti tuotettua, mutta kohtuuhintaista ruokaa ravintolamaisessa ympäristössä.

Yhtiö arvioi sen ravintolakonseptien yhteenlasketun ketjumyynnin olevan noin 120 miljoonaa euroa 1.2.2018 käynnistyneellä tilikaudella ja vertailukelpoisen käyttökatteen (EBITDA) kasvavan edelliseen tilikauteen verrattuna.


LAATIMISPERIAATTEET

Kotipizza Groupin tilintarkastamaton osavuosikatsaus 31.7.2018 päättyneeltä kolmen kuukauden jaksolta mukaan lukien tilintarkastamattomat vertailutiedot 31.7.2017 päättyneeltä kolmen kuukauden jaksolta on laadittu IAS 34:n mukaan ja soveltaen samoja laskentaperiaatteita kuin edellisessä tilintarkastetussa vuositilinpäätöksessä.

IASB on julkistanut uudet ja uudistetut standardit ja tulkinnat. Konserni ottaa ne käyttöön kunkin standardin ja tulkinnan voimaantulopäivästä lähtien, tai mikäli voimaantulopäivä on muu kuin tilikauden ensimmäinen päivä, voimaantulopäivää seuraavan tilikauden alusta lukien. Konserni ei odota uusilla tai uudistetuilla standardeilla olevan olennaista vaikutusta konsernin taloudelliseen tulokseen tai laajaan tulokseen tai konsernitilinpäätöksen esittämistapaan.

IFRS 15 Myyntituotot asiakassopimuksista (sovellettava 1.1.2018 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). Standardi sisältää viisivaiheisen ohjeistuksen asiakassopimusten perusteella saatavien myyntituottojen kirjaamiseen ja korvaa nykyiset IAS 18- ja IAS 11-standardit ja niihin liittyvät tulkinnat. IFRS 15 luo kattavan viitekehyksen sen määrittämiseksi, voidaanko myyntituottoja tulouttaa, kuinka paljon ja milloin. IFRS 15:n mukaan yhteisön on kirjattava myyntituotot sellaisena rahamääränä, joka kuvastaa vastiketta, johon yhteisö odottaa olevansa oikeutettu kyseisiä tavaroita tai palveluja vastaan. Konserni soveltaa standardia 1.2.2018 alkaen. Konserni tulee käyttämään siirtymämenetelmänä täysin takautuvan soveltamisen menetelmää.

Nykyisen käytännön mukaisesti tuotot kirjataan siinä laajuudessa, missä on todennäköistä, että niistä johtuva taloudellinen hyöty tulee konserniin ja tuotot pystytään mittaamaan luotettavasti riippumatta siitä, milloin maksu tapahtuu. Tuotot arvostetaan saadun vastikkeen tai saatavan käypään arvoon ottaen huomioon maksuehtoja koskevat sopimusehdot. Tuotot kirjataan ilman veroja tai tulleja. Konserni on todennut, että se on kaikkien tuottojärjestelyjensä päämies, koska se on kaikkien tuottojärjestelyjen päävelallinen, sillä on hinnoitteluun liittyvää liikkumavapautta ja siihen kohdistuu myös varasto- ja luottoriskejä. Tavaroiden myynnistä saatavat tuotot tuloutetaan, kun merkittävät omistukselle ominaiset riskit ja edut ovat siirtyneet ostajalle, yleensä tavaroiden toimituksen yhteydessä. Palvelujen tarjoamisesta saatavat tuotot tuloutetaan sillä tilikaudella, jolla palvelut tarjotaan. Rojaltit veloitetaan franchisingyrittäjiltä kerran kuussa kuukauden myynnin perusteella. Ne tuloutetaan kyseisen kuukauden tuottoihin.

Konserni on aloittanut 31.1.2017 päättyneellä tilikaudella analysoimaan asiakassopimuksiaan standardin vaikutusten tunnistamiseksi, ja jatkanut työtä nyt päättyneen tilikauden aikana. Analysointia jatketaan myös 1.2.2018 alkaneella tilikaudella. Nyt käsillä olevien arvioiden perusteella konserni ei odota standardilla olevan merkittävää vaikutusta konsernin taloudelliseen tulokseen. Standardi tulee kuitenkin lisäämään tilinpäätöksessä esitettävien liitetietojen määrää.

IFRS 16:n mukaan vuokralle ottajien on kirjattava lähes kaikista vuokrasopimuksista taseeseensa tulevaisuudessa maksettavia vuokria kuvastava vuokrasopimusvelka sekä käyttöoikeutta koskeva omaisuuserä. IFRS 16 on sovellettava 1. tammikuuta 2019 alkaen. Uusi IFRS 16 -standardi tulee korvaamaan nykyisen IAS 17 -standardin. Konsernissa arvioidaan parhaillaan standardin mahdollisia vaikutuksia. Pääosin kiinteistöjen vuokrasopimusten taseeseen kirjaamisen myötä IFRS 16 tulee hieman lisäämään konsernin velkaisuusastetta.

IFRS 9 Rahoitusinstrumentit ja siihen tehdyt muutokset (sovellettava 1.1.2018 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). Uusi rahoitusinstrumentti-standardi korvaa nykyisen standardin IAS 39 Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvostaminen. IFRS 9 muuttaa rahoitusvarojen luokittelua ja arvostamista sekä sisältää rahoitusvarojen arvonalentumisen arviointiin uuden, odotettuihin luottotappioihin perustuvan mallin. Rahoitusvelkojen luokittelu ja arvostaminen vastaavat suurelta osin nykyisiä IAS 39:n vaatimuksia. Suojauslaskennan osalta on edelleen kolme suojauslaskentatyyppiä, aiempaa useampia riskipositioita voidaan ottaa suojauslaskennan piiriin ja suojauslaskennan periaatteita on yhtenäistetty riskienhallinnan kanssa. Konsernissa arvioidaan parhaillaan standardin mahdollisia vaikutuksia.

Kotipizza Group Oyj arvioi tällä hetkellä uusien ja muutettujen standardien soveltamisen vaikutuksia. Muulla jo julkaistulla mutta ei vielä voimassa olevalla IFRS-standardilla tai IFRIC-tulkinnalla ei odoteta olevan olennaista vaikutusta konsernitilinpäätökseen.
TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ JA LIITETIEDOT

KONSERNITULOSLASKELMA

  5-7/18 5-7/17 2-7/18 2-7/17 2/17-1/18
  000 € 000 € 000 € 000 € 000 €
           
Liikevaihto   24 307    21 123    45 837    40 348    84 089 
Muut liiketoiminnan tuotot   0    32    0    33    105 
Raaka-aine- ja tuotevaraston muutos (+/–)   584    1 692    376    1 533    1 014 
Raaka-aineet ja valmiit tuotteet (–) -18 728  -17 753  -34 800  -32 290  -65 173 
Työsuhde-etuudet/kulut (–) -1 323  -848  -2 641  -1 832  -4 489 
Poistot (–) -379  -374  -728  -670  -1 360 
Arvonalentumiset (–)     -    -    -   
Muut liiketoiminnan kulut (–) -2 463  -1 809  -4 555  -3 790  -7 764 
Liikevoitto   1 999    2 062    3 488    3 331    6 421 
           
Rahoitustuotot   10    7    23    25    47 
Rahoituskulut -187  -247  -138  -449  -738 
Voitto / tappio ennen veroja   1 821    1 822    3 372    2 908    5 731 
           
Tuloverot -419  -392  -694  -639  -1 252 
Tilikauden tulos   1 402    1 430    2 678    2 268    4 479 
           
Osakekohtainen tulos EUR:          
Tilikauden laimentamaton tulos emoyhtiön osakkeenomistajille (ei laimennusinstrumentteja)   0,22    0,23    0,42    0,36    0,71 
Tilikauden laimentamaton tulos emoyhtiön osakkeenomistajille   0,22    0,23    0,42    0,36    0,71 KONSERNIN MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT

  5-7/18 5-7/17 2-7/18 2-7/17 2/17-1/18
  000 € 000 €     000 €
           
Tilikauden voitto (tappio)   1 402    1 430    2 678    2 268    4 479 
           
Muut laajan tuloksen erät:          
           
           
Rahavirran suojaukset     21    -    36    - 
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot   -  -4    -  -7    - 
        -    -   
Muut laajan tuloksen erät, netto, jotka siirretään  tulosvaikutteisiksi   -    17    -    29    - 
         
           
Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen   -    17    -    29    - 
         
Tilikauden laaja tulos yhteensä verojen jälkeen   1 402    1 447    2 678    2 297    4 479 
           
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen          
Emoyrityksen omistajille   1 490    1 447    2 806    2 303    4 504 
Määräysvallattomille omistajille -88  -1  -127  -6  -26 
    1 402    1 447    2 678    2 297    4 479 KONSERNITASE

  31.7.2018 31.7.2017 31.1.2018
Varat 000 € 000 € 000 €
Pitkäaikaiset varat      
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet   946    1 099    939 
Liikearvo   37 299    36 521    37 299 
Aineettomat hyödykkeet   3 560    3 194    3 113 
Pitkäaikaiset rahoitusvarat   2    2    2 
Pitkäaik. myyntisaamiset ja muut saamiset   1 410    1 027    1 316 
Laskennalliset verosaamiset   59    401    21 
    43 276    42 245    42 689 
Lyhytaikaiset varat      
Vaihto-omaisuus   4 912    5 227    4 088 
Myyntisaamiset ja muut saamiset   8 433    6 392    6 707 
Lyhytaikaiset verosaamiset   -    4    4 
Rahavarat   2 432    4 774    7 982 
    15 776    16 397    18 781 
Luovutettaviin eriin liittyvät varat   13    13    13 
Varat yhteensä   59 065    58 656    61 483 
       
  31.7.2018 31.7.2017 31.1.2017
  000 € 000 € 000 €
Oma pääoma ja velat      
Osakepääoma   80    80    80 
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto   20 291    24 419    24 419 
Kertyneet voittovarat   10 390    5 323    7 519 
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma   30 761    29 822    32 019 
Määräysvallattomien omistajien osuus -168  -97  -41 
Oma pääoma yhteensä   30 592    29 725    31 978 
Pitkäaikaiset velat      
Korolliset lainat   13 811    15 587    14 289 
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat   188    262    193 
Muut pitkäaikaiset velat   3 682    3 437    3 650 
Laskennalliset verot   183    73    171 
Pitkäaikaiset velat yhteensä   17 865    19 359    18 303 
Lyhytaikaiset velat      
Korolliset lainat   888    911    1 492 
Ostovelat ja muut velat   9 108    8 109    9 015 
Lyhytaikaiset verovelat   612    552    696 
Lyhytaikaiset velat yhteensä   10 608    9 572    11 202 
       
Luovutettaviin eriin liittyvät velat   -    -    - 
Velat yhteensä   28 473    28 931    29 505 
Oma pääoma ja velat yhteensä   59 065    58 656    61 483 LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

       
             
  Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma    
Tuhatta € Osakepää-oma Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Kerty-neet voitto-varat Yht. Määräysval-lattomien osuus Oma pääoma yhteensä
             
1. helmikuuta 2018  80   24 419   7 519   32 018  -41   31 978 
Tilikauden tulos     2 806   2 806  -127   2 678 
Muut laajan tuloksen erät      -   -   - 
Laaja tulos yhteensä  -   -   2 806   2 806  -127   2 678 
Liiketoimet omistajien kanssa            
  Johdon kannustinjärj.  -   -   55   55   -   55 
  Osingot  -  -4 128   10  -4 119   -  -4 119 
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä  -  -4 128   65  -4 064    -4 064 
             
31. heinäkuuta 2018  80   20 291  10 390   30 760  -168   30 592 
             
             
             
       
  Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma    
Tuhatta € Osakepää-oma Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Kerty-neet voitto-varat Yht. Määräysval-lattomien osuus Oma pääoma yhteensä
             
1. helmikuuta 2017  80   27 595   2 989   30 664  -91   30 573 
Tilikauden tulos  -   -   2 275   2 275  -6   2 268 
Muut laajan tuloksen erät  -   -   29   29   -   29 
Laaja tulos yhteensä  -   -   2 303   2 303  -6   2 297 
Liiketoimet omistajien kanssa            
  Johdon kannustinjärj.     31   31     31 
  Osingot  -  -3 176    -3 176   -  -3 176 
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä  -  -3 176   31  -3 145   -  -3 145 
31. heinäkuuta 2017  80   24 419   5 323   29 822  -97   29 725 KONSERNIN KASSAVIRTALASKELMA

  2-7/18 2-7/17 2/17-1/18
Liiketoiminta 000 € 000 € 000 €
Tulos ennen veroja   3 372    2 908    5 731 
       
Oikaisut, joilla tulos ennen veroa täsmäytetään nettokassavirtoihin:    
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden poistot   228    304    636 
Aineettomien hyödykkeiden poistot ja arvonalentumiset   500    366    724 
Muut ei-rahamääräiset oikaisut   210    -    15 
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden luovutusvoitto   -47    11 
Rahoitustuotot -23  -25  -47 
Rahoituskulut   123    449    738 
       
Käyttöpääoman muutos:      
Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos (+/–) -1 739  -631  -940 
Varaston muutos (+/–) -824  -2 134  -995 
Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos (+/–) -826  -175    1 617 
Varausten muutos (+/–)   -    -   
       
Maksetut korot (–) -304  -451  -722 
Saadut korot   5    25    47 
Maksetut verot (–) -104  -1  -1 212 
Liiketoiminnasta kertyneet nettokassavirrat   620    588    5 603 
       
Investointien rahavirrat      
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden hankinta (–) -347  -32  -34 
Aineettomien hyödykkeiden hankinta (–) -825  -807  -1 370 
Muut pitkäaikaiset saamiset       1 
Ostetut tytäryhtiöt -72    -522 
Ostetut liiketoiminnat   -750  -750 
Investointeihin käytetyt nettokassavirrat -1 244  -1 589  -2 675 
       
Rahoituksen rahavirrat      
Pääoman palautukset -4 128  -3 176  -3 176 
Lainojen nostot     -    - 
Lainojen takaisinmaksut (–) -605  -575  -1 150 
Rahoitusleasingmaksut (+/ –) -193  -124  -270 
Rahoitukseen käytetyt nettokassavirrat -4 926  -3 874  -4 596 
       
       
Rahavarojen muutos -5 550  -4 876  -1 668 
Rahavarat kauden alussa   7 982    9 650    9 650 
Rahavarat kauden lopussa   2 432    4 774    7 982 KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

LIITETIETO 1. SEGMENTTI-INFORMAATIO

KOTIPIZZA-LIIKETOIMINTAYKSIKKÖ
TUHATTA EUROA 5-7/18 5-7/17 2-7/18 2-7/17 2/17-1/18
Vertailukelpoinen liikevaihto 4 369 3 816 8 254 7 337 15 105
Liikevaihto 5 660 4 885 10 666 9 350 19 335
Vertailukelpoinen käyttökate / EBITDA 2 653 2 220 4 581 3 800 8 024
Poistot ja arvonalentumiset -233 -244 -462 -434 -865
Vertailukelpoinen liikevoitto 2 420 1 976 4 119 3 365 7 160
Käyttökate/EBITDA 2 653 2 220 4 581 3 800 7 925
Liikevoitto 2 420 1 976 4 119 3 365 7 060
      
FOODSTOCK-LIIKETOIMINTAYKSIKKÖ
TUHATTA EUROA 5-7/18 5-7/17 2-7/18 2-7/17 2/17-1/18
Vertailukelpoinen liikevaihto 17 965 16 139 34 164 30 823 64 185
Liikevaihto 17 965 16 139 34 164 30 823 64 185
Vertailukelpoinen käyttökate / EBITDA 679 620 1 200 988 1 980
Poistot ja arvonalentumiset -49 -50 -98 -84 -176
Vertailukelpoinen liikevoitto 630 571 1 102 904 1 804
Käyttökate/EBITDA 679 620 1 200 988 1 936
Liikevoitto 630 571 1 102 904 1 760
      
CHALUPA-LIIKETOIMINTAYKSIKKÖ
TUHATTA EUROA 5-7/18 5-7/17 2-7/18 2-7/17 2/17-1/18
Vertailukelpoinen liikevaihto 112 99 224 175 375
Liikevaihto 112 99 224 175 375
Vertailukelpoinen käyttökate / EBITDA -33 1 -52 -3 -15
Poistot ja arvonalentumiset -3 -2 -5 -3 -6
Vertailukelpoinen liikevoitto -35 -1 -57 -6 -21
Käyttökate/EBITDA -33 1 -52 -3 -23
Liikevoitto -35 -1 -57 -6 -29
      
SOCIAL BURGERJOINT -LIIKETOIMINTAYKSIKKÖ
TUHATTA EUROA 5-7/18 5-7/17 2-7/18 2-7/17 2/17-1/18
Vertailukelpoinen liikevaihto 498 0 711 0 194
Liikevaihto 498 0 711 0 194
Vertailukelpoinen käyttökate / EBITDA -72 0 -129 0 38
Poistot ja arvonalentumiset -15 0 -20 0 -21
Vertailukelpoinen liikevoitto -87 0 -149 0 17
Käyttökate/EBITDA -122 0 -180 0 38
Liikevoitto -137 0 -200 0 17
NO PIZZA -LIIKETOIMINTAYKSIKKÖ
TUHATTA EUROA 5-7/18 5-7/17 2-7/18 2-7/17 2/17-1/18
Vertailukelpoinen liikevaihto 72 0 72 0 0
Liikevaihto 72 0 72 0 0
Vertailukelpoinen käyttökate / EBITDA -90 0 -90 0 0
Poistot ja arvonalentumiset -11 0 -11 0 0
Vertailukelpoinen liikevoitto -101 0 -101 0 0
Käyttökate/EBITDA -116 0 -116 0 0
Liikevoitto -126 0 -126 0 0
      
MUUT-LIIKETOIMINTAYKSIKKÖ
TUHATTA EUROA 5-7/18 5-7/17 2-7/18 2-7/17 2/17-1/18
Vertailukelpoinen liikevaihto 0 0 0 0 0
Liikevaihto 0 0 0 0 0
Vertailukelpoinen käyttökate / EBITDA -427 -322 -874 -612 -1 505
Poistot ja arvonalentumiset -69 -78 -132 -148 -293
Vertailukelpoinen liikevoitto -495 -401 -1 006 -760 -1 797
Käyttökate/EBITDA -683 -405 -1 218 -784 -2 095
Liikevoitto -752 -484 -1 350 -932 -2 387
      
LIIKETOIMINTAYKSIKÖT YHTEENSÄ        
TUHATTA EUROA 5-7/18 5-7/17 2-7/18 2-7/17 2/17-1/18
Vertailukelpoinen liikevaihto 23 015 20 053 43 425 38 335 79 858
Liikevaihto 24 307 21 123 45 837 40 348 84 089
Vertailukelpoinen käyttökate / EBITDA 2 710 2 519 4 637 4 173 8 523
Poistot ja arvonalentumiset -379 -374 -728 -670 -1 360
Vertailukelpoinen liikevoitto 2 331 2 145 3 909 3 503 7 163
Käyttökate/EBITDA 2 378 2 436 4 216 4 001 7 781
Liikevoitto 1 999 2 062 3 488 3 331 6 421LIITETIETO 2. MYYTÄVÄNÄ OLEVAT PITKÄAIKAISET OMAISUUSERÄT JA LOPETETUT TOIMINNOT SEKÄ HANKITUT LIIKETOIMINNOT

Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot liittyivät Kotipizza-liiketoimintayksikön Ruotsin-toimintoihin. Niillä ei ollut tuloslaskelmavaikutusta katsauskaudella eikä edellisen vuoden vastaavalla ajanjaksolla.

Tärkeimmät lopetettuihin toimintoihin liittyvien varojen ryhmät:    
  31.7.2018 31.7.2017
Varat 000 € 000 €
Vaihto-omaisuus   -    - 
Myyntisaamiset ja muut saamiset   13    13 
Lopetettuihin toimintoihin liittyvät varat   13    13 LIITETIETO 3. LÄHIPIIRITAPAHTUMAT

Osapuolten katsotaan kuuluvan toistensa lähipiiriin, jos toinen osapuoli pystyy käyttämään toiseen nähden määräysvaltaa tai huomattavaa vaikutusvaltaa sen taloutta ja liiketoimintaa koskevassa päätöksenteossa. Konsernin lähipiiriin kuuluvat emoyritys, tytäryritykset, hallituksen ja johtoryhmän jäsenet, toimitusjohtaja ja heidän läheiset perheenjäsenensä. Johtoon kuuluvat avainhenkilöt ovat johtoryhmien jäsenet. Seuraavassa taulukossa on esitetty tilikauden aikana lähipiirin kanssa tehtyjen liiketapahtumien kokonaissummat. Lähipiiriliiketoimien ehdot vastaavat riippumattomien osapuolten välisissä liiketoimissa noudatettavia ehtoja.

    Myynnit Ostot Osto-velat Myynti-saamiset Maksetut korot
   
2/18-7/18 000 € 000 € 000 € 000 € 000 €
           
Konsernin ylin johto   -    -    -    -    - 
Muut lähipiiriin kuuluvat   -    -    -    -    - 
Määräysvaltaa harjoittavat          
yksiköt     -    -    -    -    - 
Yritykset, joissa hallituksen          
jäsenillä on määräysvalta   -    107    10    -    - 
           
2/17-7/17          
           
Konsernin ylin johto   -    -    -    -    - 
Muut lähipiiriin kuuluvat   -    -    -    -    - 
Määräysvaltaa harjoittavat          
yksiköt     -    -    -    -    - 
Yritykset, joissa hallituksen          
jäsenillä on määräysvalta   -    90    10    -    - 

LIITETIETO 4. TYÖSUHDE-ETUUDET

Työsuhde-etuuksiin liittyvät kulut sisältyvät kaikki hallinnollisiin (kiinteisiin) kuluihin.

  2-7/18 2-7/17
  000 € 000 €
Palkat ja palkkiot 2 203 1 519
Sosiaaliturvasta johtuvat kulut 33 23
Eläkekulut (maksupohjaiset järjestelyt) 406 290
Työsuhde-etuudet yhteensä 2 641 1 832LIITETIETO 5. VASTUUSITOUMUKSET

Vastuut 31/07/2018 31/07/2017
  000 € 000 €
Leasingvastuut  163   304 
Toissijaiset vastuut   
Vuokratakaukset  997   913 
Pankkitakaukset  468   420 
Toimitilojen vuokravastuut  2 897   3 256 
Lainat rahoituslaitoksilta  14 238   15 388 
Annetut takaukset muiden kuin saman konsernin yrit. puolesta  -   3 
     
Vakuudet    
Pantatut talletukset  146   146 
Yrityskiinnitykset, yleisvakuutena  17 500   17 500 
Takaukset  12   12 
Pantatut osakkeet, kp-arvo  44 236   44 236 
Yleistakaus saman konsernin yritysten puolesta rajoittamaton rajoittamaton

LIITETIETO 6: VAIHTOEHTOISET TUNNUSLUVUT

Kotipizza Group esittää vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvaamaan liiketoimintansa taloudellista kehitystä ja parantaakseen vertailukelpoisuutta eri kausien välillä. Vaihtoehtoisia tunnuslukuja ei tule pitää korvaavina mittareina verrattuna IFRS-tilinpäätösnormistossa määriteltyihin tunnuslukuihin. Kotipizza Groupin käyttämät vaihtoehtoiset tunnusluvut on lueteltu ja määritelty tässä liitetiedossa.

KETJUMYYNTI

Ketjumyynti on kulloinkin konsernin franchisingsopimussuhteessa olevien yrittäjien yhteenlaskettu myynti, jonka perusteella yhtiön franchisingmaksut kuukausittain laskutetaan.

VERTAILUKELPOINEN LIIKEVAIHTO

Liikevaihdon vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät:

TUHATTA EUROA 5-7/18 5-7/17 2-7/18 2-7/18 2/17-1/18
Liikevaihto 24 307 21 123 45 837 40 348 84 089
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät -1 292 -1 069 -2 412 -2 013 -4 230
Vertailukelpoinen liikevaihto 23 015 20 053 43 425 38 335 79 858

Liikevaihtoon 5-7/18, 5-7/17, 2-7/18, 2-7/18 ja 2/17-1/18 sisältyneet vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät liittyivät Kotipizzan yrittäjäosuuskunnan mainontaan ja markkinointiin liittyvien rahavirtojen läpilaskuttamiseen Kotipizza-liiketoimintayksikössä.

VERTAILUKELPOINEN LIIKEVOITTO:

Liikevoiton vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät:

TUHATTA EUROA 5-7/18 5-7/17 2-7/18 2-7/18 2/17-1/18
Liiketulos 1 999 2 062 3 488 3 331 6 421
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät 333 83 421 172 742
Vertailukelpoinen liikevoitto 2 331 2 145 3 909 3 503 7 163

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä on 2-4/18, 2-4/17 ja 2/17-1/18 käsitelty kansainväliseksi aiotun No Pizza -konseptin sekä Social Burgerjointin kehityskustannukset ja Social Burgerjointin lisäkauppahinta, jotka on kirjattu kuluksi. Tämän lisäksi vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä on käsitelty yhtiön 6. toukokuuta 2016 julkaisemaan kannustinjärjestelmään sekä yhtiön henkilöstön muihin kannustinjärjestelmiin liittyviä laskennallisia eriä, joilla ei ollut kassavirtavaikutusta.

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät ovat olennaisia liiketapahtumia, jotka ovat merkittäviä vertailtaessa Kotipizza Groupin taloudellista suorituskykyä nykyisen ja aiempien katsauskausien tulosten välillä. Kyseiset erät voivat sisältää, mutta eivät rajoitu seuraaviin: myyntivoitot ja -tappiot, merkittävät omaisuuden arvonalentumiset, uudelleenjärjestelyvaraukset sekä muut tapahtumat, jotka Kotipizza Groupin johdon arvion mukaan eivät kuvaa varsinaisen liiketoiminnan kehitystä. Tällaiset erät on aina lueteltu euromääräisinä Kotipizza Groupin osavuosi- ja puolivuosikatsauksissa, tilinpäätöstiedotteessa sekä tilinpäätöksessä koko konsernin lukujen osalta sekä konsernin liiketoimintayksiköiden osalta.

KÄYTTÖKATE

Liikevoitto, poistot ja arvonalentumiset:

TUHATTA EUROA 5-7/18 5-7/17 2-7/18 2-7/18 2/17-1/18
Liiketulos 1 999 2 062 3 488 3 331 6 421
Poistot ja arvonalentumiset 379 374 728 670 1 360
Käyttökate 2 378 2 436 4 216 4 001 7 781

VERTAILUKELPOINEN KÄYTTÖKATE

TUHATTA EUROA 5-7/18 5-7/17 2-7/18 2-7/18 2/17-1/18
Liiketulos 1 999 2 062 3 488 3 331 6 421
Poistot ja arvonalentumiset 379 374 728 670 1 360
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät 333 83 395 172 742
Vertailukelpoinen käyttökate 2 710 2 519 4 611 4 173 8 523

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät on eritelty tämän liitetiedon VERTAILUKELPOINEN LIIKEVOITTO -kohdassa.

VERTAILUKELPOINEN KÄYTTÖKATE LIIKEVAIHDOSTA, %

  Vertailukelpoinen käyttökate * 100
LiikevaihtoNETTOVELAT

Pitkäaikaiset ja lyhytaikaiset korolliset lainat – rahavarat:

TUHATTA EUROA 31.7.2018 31.7.2017 31.1.2018
Pitkäaikaiset korolliset lainat 13 811 15 587 14 289
Lyhytaikaiset korolliset lainat 888 911 1 492
Rahavarat 2 432 4 774 7 982
Nettovelat 12 268 11 723 7 799

NETTOVELKAANTUMISASTE

  Nettovelat * 100
Taseen oma pääoma

OMAVARAISUUSASTE

  Oma pääoma * 100  
Varat yhteensä  
     


Helsingissä 25.9.2018

Kotipizza Group Oyj:n hallitus

Lisätietoja: Tommi Tervanen, toimitusjohtaja, 0207 716 743 ja Timo Pirskanen, talous- ja varatoimitusjohtaja, 0207 716 74

Liite

Attachments

inline; filename=Q2 2018 FI_finaali.pdf