Close

Kotipizza Group Oyj: VUOSI KÄYNNISTYI BRÄNDIEN KOTI -STRATEGIALLA, VERTAILUKELPOINEN LIIKEVAIHTO KASVOI 12 % JA VERTAILUKELPOINEN KÄYTTÖKATE 19 % EDELLISVUODESTA

KOTIPIZZA GROUP OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.2.2018 – 30.4.2018

VUOSI KÄYNNISTYI BRÄNDIEN KOTI -STRATEGIALLA, VERTAILUKELPOINEN LIIKEVAIHTO KASVOI 12 % JA VERTAILUKELPOINEN KÄYTTÖKATE 19 % EDELLISVUODESTA

Helmikuu 2018 – huhtikuu 2018 (2/18-4/18)

Arvio tilikauden 2019 taloudellisesta kehityksestä ennallaan
Yhtiö arvioi sen ravintolakonseptien yhteenlasketun ketjumyynnin olevan noin 120 miljoonaa euroa 1.2.2018 käynnistyneellä tilikaudella ja vertailukelpoisen käyttökatteen (EBITDA) kasvavan edelliseen tilikauteen verrattuna.

AVAINLUVUT, TUHATTA EUROA
 2-4/182-4/172/17-1/18
Vertailukelpoiset luvut   
Vertailukelpoinen liikevaihto20 40918 28179 858
Vertailukelpoinen käyttökate1 9261 6178 523
Vertailukelpoinen käyttökate9,48,810,7
liikevaihdosta, %
Vertailukelpoinen liikevoitto 1 5771 3217 163
Ketjumyynti29 02424 683106 281
    
Raportoidut luvut   
Liikevaihto21 53019 22584 089
Liikevoitto1 4901 2696 421
Osakekohtainen tulos0,200,130,71
    
Liiketoiminnan nettorahavirta1 3481 3485 603
Investointeihin käytetyt nettokassavirrat-477-1 276-2 675
Nettovelkaantumisaste, %19,923,124,4
Omavaraisuusaste, %53,351,452,0

*2/17-1/18 ketjumyyntiluvut sisältävät vain Kotipizza-ketjun ketjumyynnin. 

Kotipizza Groupin toimitusjohtaja Tommi Tervanen

”Kotipizza Groupin ketjumyynnin kasvu jatkui voimakkaana tilikauden ensimmäisellä neljänneksellä, ja myynti kehittyi erinomaisesti sekä vertailukelpoisen myynnin että keskiostoksen osalta. Ketjumyynti kasvoi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 17,6 % (17,3 %) edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta ja oli 29,0 miljoonaa euroa (24,7). Ketjumyynti on kulloinkin konsernin franchising-sopimussuhteessa olevien yrittäjien yhteenlaskettu myynti, jonka perusteella yhtiön franchising-maksut kuukausittain laskutetaan. Se sisältää myös yhtiön suorassa omistuksessa olevien ravintoloiden myynnin. 

Kotipizza Group Oyj:n hallitus hyväksyi katsauskauden aikana konsernin uuden strategian ja seuraavien kolmen vuoden taloudelliset tavoitteet, tiekartan ”Road to 2020”. Konsernin strategiana on toimia brändien kotina. Tämä tarkoittaa sitä, että yhtiö kehittää ja operoi ravintolakonsepteja ja 
-markkinoita fast casual -ilmiön, franchisingtoiminnan ja laadukkaan asiakaskokemuksen pohjalta. Keskeisiä toiminnan taustalla vaikuttavia megatrendejä ovat kaupungistuminen, digitalisaatio ja kotiinkuljetuksen suosion kasvaminen. Katsauskauden aikana Kotipizza-ketjussa jatkettiin myös ketjun kotiinkuljetuskonseptin uudistusta ja otettiin käyttöön lisää uusia kotiinkuljetusautoja, joiden lämpölaatikkoteknologian ansiosta pizza tulee kuumana perille. 

Kotipizza Group panosti katsauskauden aikana konsernin tulevaisuuden kasvuun ja uusiin fast casual -konsepteihin jatkamalla edellisellä tilikaudella ostamamme Social Burgerjoint -ravintolan kehittämistä ketjuksi. Uskomme, että korkealaatuisiin raaka-aineisiin ja ainutlaatuiseen asiakaskokemukseen panostava fast casual -hampurilaisketju voi uudistaa Suomen hampurilaismarkkinat ja menestyä koko maassa. Katsauskauden jälkeen avattiin ketjun toinen ravintola. Tiekarttamme mukaan Social Burgerjoint -ravintoloita on määrä olla tilikauden loppuun mennessä neljä kappaletta. 

Päivitetyn strategian yhteydessä katsauskauden aikana julkistettiin myös Kotipizza Groupin uusi lounasravintolakonsepti Tasty Market, jossa kuluttaja voi valita ja yhdistellä lounaansa lukuisien eri fast casual -brändien tarjonnasta. Käynnistysvaiheessa Tasty Marketin valikoimissa on ainakin Kotipizzan ja Chalupan tuotteita. Kotipizza Group hakee Tasty Market -lounasravintolakonseptille yhteistyökumppaneita, joiden kanssa ravintoloita voidaan avata esimerkiksi yrityspuistoissa, toimistorakennuksissa ja oppilaitoksissa. Katsauskauden jälkeen avattiin myös kansainväliseksi aiotun No Pizza -konseptin ensimmäinen, ns. proof of concept -ravintola Helsingissä.

No Pizza -konseptin, Social Burgerjointin sekä muiden uusien konseptien kehittämiseen panostetaan kuluvalla tilikaudella yhteensä noin miljoona euroa.

Konsernin vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 11,6 prosenttia vuoden ensimmäisellä neljänneksellä ja oli 20,4 miljoonaa euroa (18,3). Vertailukelpoinen käyttökate oli vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 1,93 miljoonaa euroa (1,62), vastaten 19 prosentin kasvua. Yhtiön vakavaraisuus on myös vankalla pohjalla; nettovelkaantumisaste oli 20 prosenttia ja omavaraisuusaste 53 prosenttia vuosineljänneksen lopussa.

Matkailu- ja ravintola-alan keskusjärjestö MaRa:n arvion mukaan ravintolamyynnin kehitys tulee jatkumaan vuonna 2018 suotuisana Suomen kansantalouden ja kuluttajien luottamuksen kasvun myötä. Erityisen hyvänä kehitys tulee jatkumaan pikaruokatoimialalla, sillä merkittävä osa kasvavasta ravintolasyömisen määrästä kohdistuu pikaruokaravintoloihin. Suomalaiset kuluttajat käyttävät edelleen ravintolasyömiseen pienemmän osan tuloistaan kuin kuluttajat useimmissa vertailumaissa. Näin ollen on syytä olettaa, että ravintolasyömisen kasvu tulee jatkumaan myös lähivuosina. 

Käsityksemme mukaan sekä ravintola-alan taloudellinen kehitys että kuluttajatrendit tukevat Kotipizza Groupin panostusta fast casual -ilmiöön, ravintoloihin, jotka tarjoavat vaivatonta, tuoretta ja vastuullisesti tuotettua, mutta samalla kohtuuhintaista ruokaa ravintolamaisessa ympäristössä.

Arvioimme ravintolakonseptiemme yhteenlasketun ketjumyynnin olevan noin 120 miljoonaa euroa 1.2.2018 käynnistyneellä tilikaudella ja vertailukelpoisen käyttökatteen (EBITDA) kasvavan edelliseen tilikauteen verrattuna.”

KONSERNIN LIIKEVAIHTO

Ketjumyynti helmikuu 2018 – huhtikuu 2018

Kotipizza-ketju2/18-4/182/17-4/17Muutos (%)
Ketjumyynti yhteensä 28 240  24 139 17,0
 Kivijalkaravintolat 24 009  20 255 18,5
 Shop in shop -ravintolat 4 231  3 884 8,9
Verkkokaupan myynti 2 796  2 036 37,3
Ravintoloiden lukumäärä keskimäärin 268  263 2,0
Kuljetuksia tarjoavat ravintolat keskimäärin 78  68 14,6
Chalupa-ketju2/18-4/182/17-4/17Muutos (%)
Ketjumyynti yhteensä 538  377 42,7
Ravintoloiden lukumäärä keskimäärin 13  8 69,6
Social Burgerjoint -ravintola2/18-4/182/17-4/17Muutos (%)
Myynti yhteensä 246  167 47,0
Ketjumyynti yhteensä 29 024  24 683 17,6

Ketjumyynti kasvoi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 17,6 % (17,3 %) edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta ja oli 29,0 miljoonaa euroa (24,7). 

Kotipizza-ketjun myynti kasvoi yhteensä 17,0 % edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta kivijalkaravintoloiden ja verkkokaupan myönteisen myynnin kehityksen vauhdittamana. Maaliskuussa tehtiin ketjun yhden kuukauden myyntiennätys, kun myynti oli 10,2 miljoonaa euroa. Edellinen ennätys, 10,02 miljoonaa euroa, oli joulukuulta 2017. Keskimääräinen ostos kivijalkaravintoloissa kasvoi 9,9 % verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon ja asiakasmäärät olivat edellisen vuoden tasolla. Kotipizza-ketjun verkkokaupan myynti kasvoi 37,3 % edellisvuodesta. Kotipizza-ketjussa avattiin 4 kivijalka- ja 1 shop in shop -ravintolaa sekä suljettiin 2 shop in shop -ravintolaa vuoden ensimmäisellä neljänneksellä.

Chalupa-ketjun myynti kasvoi 42,7 % edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta pääasiallisesti ravintoloiden lukumäärän kasvun johdosta 13 (8). Keskimääräinen ostos kasvoi 3,8 prosenttia, ja ravintolakohtaiset asiakasmäärät laskivat 21,6 % verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Chalupa-ketjussa avattiin 1 kivijalkaravintola vuoden ensimmäisellä neljänneksellä.

Social Burgerjoint -ravintolan myynti kasvoi 47,0 % edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Keskimääräinen ostos kasvoi 7,0 prosenttia, ja asiakasmäärät 37,4 % verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon.

Ketjumyynti on kulloinkin konsernin franchisingsopimussuhteessa olevien yrittäjien yhteenlaskettu myynti, jonka perusteella yhtiön franchisingmaksut kuukausittain laskutetaan. Se sisältää myös yhtiön suorassa omistuksessa olevien ravintoloiden myynnin. 

Liikevaihto helmikuu 2018 – huhtikuu 2018

Konsernin vertailukelpoinen liikevaihto vuoden ensimmäisellä neljänneksellä oli 20,4 miljoonaa euroa (18,3) ja se kasvoi 11,6 % edellisvuoden samaan ajanjaksoon verrattuna. Liikevaihto oli 21,5 miljoonaa euroa (19,2). Konsernin liikevaihdon kasvu tuli pääasiallisesti Foodstock-liiketoimintayksikön kasvaneista myyntivolyymeistä Kotipizza-ketjulle hyvän ketjumyynnin tukemana. Myös Foodstockin muut, konsernin ulkopuoliset asiakkaat kasvattivat liikevaihtoa. Foodstockin liikevaihto kasvoi 10,3 % edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Kotipizza-liiketoimintayksikön liikevaihto kasvoi 12,1 % edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta ja oli 5,0 miljoonaa euroa (4,5). Chalupa-liiketoimintayksikön liikevaihto vuoden ensimmäisellä neljänneksellä oli 112 tuhatta euroa (76 tuhatta). Social Burgerjoint 
-liiketoimintayksikön liikevaihto vuoden ensimmäisellä neljänneksellä oli 213 tuhatta euroa.

KONSERNIN LIIKEVOITTO

Helmikuu 2018 – huhtikuu 2018
Konsernin vertailukelpoinen liikevoitto vuoden ensimmäisellä neljänneksellä oli 1,58 miljoonaa euroa (1,32). Liikevoitto oli 1,49 miljoonaa euroa (1,27). Liikevoittoon sisältyi 88 tuhatta euroa vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä on käsitelty kansainväliseksi aiotun No Pizza -konseptin kehityskustannukset, jotka on kirjattu kuluksi. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä on käsitelty yhtiön 6. toukokuuta 2016 julkaisemaan kannustinjärjestelmään sekä yhtiön henkilöstön muihin kannustinjärjestelmiin liittyviä laskennallisia eriä, joilla ei ollut kassavirtavaikutusta.

Liikevoitto parani pääasiallisesti parantuneen liikevaihdon myötä. Liikevoittoon negatiivisesti vaikuttivat edellisvuodesta merkittävästi kasvaneet poistot, joilla ei ole kassavirtavaikutusta. Katsauskauden bruttoinvestoinnit olivat 0,48 (1,28) miljoonaa euroa.

LIIKETOIMINTAYKSIKÖIDEN LIIKEVAIHTO JA KÄYTTÖKATE

KOTIPIZZA-LIIKETOIMINTAYKSIKKÖ
TUHATTA EUROA2-4/182-4/172/17-1/18
Vertailukelpoinen liikevaihto3 8863 52115 105
Liikevaihto5 0064 46519 335
Vertailukelpoinen käyttökate / EBITDA1 9281 5808 024
Poistot ja arvonalentumiset-229-190-865
Vertailukelpoinen liikevoitto1 6991 3907 160
Käyttökate/EBITDA1 9281 5807 925
Liikevoitto1 6991 3907 060

Kotipizzan operatiivinen johtaja Heidi Stirkkinen

”Kotipizza-ketjun myynti kasvoi yhteensä 17 % edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta kivijalkaravintoloiden ja verkkokaupan myönteisen myynnin kehityksen vauhdittamana. Keskimääräinen ostos kivijalkaravintoloissa kasvoi 9,9 % verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon ja asiakasmäärät olivat edellisen vuoden tasolla. Kotipizza-ketjun verkkokaupan myynti kasvoi 37,3 % edellisvuodesta ja oli siten selvästi Suomen pikaruokamarkkinoiden keskimääräistä kasvua vahvempaa. Uskomme, että myynti jatkaa myönteistä kehitystään, mutta vastaavien suhteellisten kasvulukujen saavuttaminen muuttuu kuitenkin kuukausi kuukaudelta haastavammaksi, sillä vastassa on yhä kovempia vertailukuukausia.

Katsauskauden lopussa ketjun ravintoloiden määrä oli 269 (265). Kivijalkaravintoloiden suhteellinen osuus ravintoloista on jatkanut myös kasvuaan, sillä Kotipizza-ketjussa avattiin 4 kivijalka- ja 1 shop in shop -ravintolaa sekä suljettiin 2 shop in shop -ravintolaa vuoden ensimmäisellä neljänneksellä.

Verkkokaupan kautta tulleet tilaukset vastasivat katsauskauden aikana noin kymmenesosaa ketjun kivijalkaravintoloiden myynnistä. Verkkokaupan kautta tullut myynti oli erityisen merkittävä kuljetuksia tarjoavissa kivijalkaravintoloissa. Myös kuljetuksia tarjoavien ravintoloiden määrä on jatkanut kasvuaan ja oli katsauskauden lopussa 79 (68).

Helmikuussa 2017 Kotipizza osti Pizzataxi-ravintolaketjun, johon kuuluu 22 pääkaupunkiseudulla ja Etelä-Suomessa toimivaa ravintolaa, jotka kaikki tarjoavat kuljetuksen. Pizzataxi-ravintoloiden muuttaminen Kotipizza-ravintoloiksi on osoittautunut odotettua vaikeammaksi, sillä toistaiseksi on avattu vain yksi Kotipizza-ravintolaksi konvertoitu Pizzataxi-ravintola. Tämänhetkisten suunnitelmien mukaan 7 Pizzataxi-ravintolaa tullaan konvertoimaan. 

Kotipizza Go -pizzapalatuotteen myynnin kehitysjatkui myönteisenä katsauskauden aikana. Kotipizza Go -tuotteita on saatavana jatkuvasti kasvavassa määrässä kaukoliikenteen junia ja liikenneasemia sekä Eckerö Linen Tallinnan-lautoilla.” 

Helmikuu 2018 – huhtikuu 2018
Kotipizzan vertailukelpoinen liikevaihto vuoden ensimmäisellä neljänneksellä oli 3,89 miljoonaa euroa (3,52) ja se kasvoi 10,4 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Kotipizzan liikevaihto vuoden ensimmäisellä neljänneksellä oli 5,01 miljoonaa euroa (4,47) ja se kasvoi 12,1 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Helmikuussa 2017 hankitun Pizzataxi-ravintolaketjun franchisingmaksut olivat 33 tuhatta euroa vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Liikevaihtoon sisältyi 1,12 miljoonaa euroa vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka liittyivät Kotipizzan yrittäjäosuus-kunnan mainontaan ja markkinointiin liittyvien rahavirtojen läpilaskuttamiseen Kotipizza-liiketoimintayksikössä. Muu liikevaihdon kasvu johtui ketjumyynnin vahvasta kasvusta, jonka johdosta kaikki franchisingsopimuksiin liittyvä liikevaihto kasvoi.

Kotipizzan vertailukelpoinen käyttökate vuoden ensimmäisellä neljänneksellä oli 1,93 miljoonaa euroa (1,58) ja se kasvoi 22,1 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Käyttö-katteen paraneminen johtui pääosin Kotipizza-ravintolaketjun vertailukelpoisen myynnin suotuisasta kehityksestä. Kotipizzan käyttökate oli 1,93 miljoonaa euroa (1,58) vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Käyttökatteeseen ei sisältynyt vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.

FOODSTOCK-LIIKETOIMINTAYKSIKKÖ
TUHATTA EUROA2-4/182-4/172/17-1/18
Vertailukelpoinen liikevaihto16 19914 68464 185
Liikevaihto16 19914 68464 185
Vertailukelpoinen käyttökate / EBITDA5213771 980
Poistot ja arvonalentumiset-49-35-176
Vertailukelpoinen liikevoitto4733421 804
Käyttökate/EBITDA5213681 936
Liikevoitto4733331 760

Foodstockin toimitusjohtaja Anssi Koivula

”Kotipizza-ketjun myynnin voimakas kasvu on heijastunut katsauskauden aikana myös Foodstockin toimintaan. Voimakkaana jatkuneesta kasvusta huolimatta olemme onnistuneet huolehtimaan toimitusvarmuudestamme ja laadukkaasta asiakaspalvelustamme, minkä johdosta myös asiakastyytyväisyytemme on pysynyt jatkuvasti korkealla tasolla sekä Kotipizza-ketjussa että muiden asiakkaidemme keskuudessa.”

Helmikuu 2018 – huhtikuu 2018
Foodstockin liikevaihto vuoden ensimmäisellä neljänneksellä oli 16,20 miljoonaa euroa (14,68) ja se kasvoi 10,3 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Liikevaihdon kasvu johtui pääasiassa Kotipizza-ravintolaketjun suotuisasta vertailukelpoisen myynnin kehityksestä, joka vaikutti positiivisesti Foodstockin toimitusvolyymeihin ketjulle. Myynti myös muille Foodstockin asiakkaille kehittyi suotuisasti.

Foodstockin vertailukelpoinen käyttökate vuoden ensimmäisellä neljänneksellä oli 0,52 miljoonaa euroa (0,38) ja se kasvoi 38,2 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Foodstockin käyttökate oli vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 0,52 miljoonaa euroa (0,37). Käyttökatteen paraneminen johtui liiketoimintayksikön kasvaneesta liikevaihdosta. Käyttökatteeseen ei sisältynyt vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.CHALUPA-LIIKETOIMINTAYKSIKKÖ
TUHATTA EUROA2-4/182-4/172/17-1/18
Vertailukelpoinen liikevaihto11276375
Liikevaihto11276375
Vertailukelpoinen käyttökate / EBITDA-19-4-15
Poistot ja arvonalentumiset-2-2-6
Vertailukelpoinen liikevoitto-21-6-21
Käyttökate/EBITDA-19-4-23
Liikevoitto-21-6-29

Chalupan luova johtaja Iman Gharagozlu

”Chalupa-ketjun myynti kasvoi 42,7 % edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta pääasiassa ravintoloiden lukumäärän kasvun johdosta. Keskimääräinen ostos kasvoi 3,8 %. Ravintolakohtaiset asiakasmäärät laskivat 21,6 % verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon, mutta ravintolakohtaiset erot ovat suuria. Ketjussa avattiin yksi ja suljettiin yksi kivijalkaravintola vuoden ensimmäisellä neljänneksellä ja ravintoloiden kokonaismäärä katsauskauden päättyessä oli 13 (8). Olemme ryhtyneet toimiin asiakasmäärien nostamiseksi uudelleen kasvuun tehostamalla toimia ketjun tunnettuuden kasvattamiseksi ja tutkimalla nykyisiä liikepaikkoja entistä kriittisemmin. Uusien ravintoloiden avaaminen tulee jatkumaan vasta vertailukelpoisen myynnin käännyttyä kasvuun.”

Helmikuu 2018 – huhtikuu 2018
Chalupan liikevaihto vuoden ensimmäisellä neljänneksellä oli 112 tuhatta euroa (76 tuhatta euroa). Liikevaihdon kasvu johtui ketjumyynnin kasvusta, jonka johdosta kaikki franchisingsopimuksiin liittyvä liikevaihto kasvoi. Chalupan vertailukelpoinen käyttökate vuoden ensimmäisellä neljänneksellä oli -19 tuhatta euroa (-4 tuhatta). Chalupan käyttökate oli vuoden ensimmäisellä neljänneksellä -19 tuhatta euroa (-4 tuhatta). Käyttökatteeseen ei sisältynyt vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.

SOCIAL BURGERJOINT -LIIKETOIMINTAYKSIKKÖ
TUHATTA EUROA2-4/182-4/172/17-1/18
Vertailukelpoinen liikevaihto2130194
Liikevaihto2130194
Vertailukelpoinen käyttökate / EBITDA-57038
Poistot ja arvonalentumiset-50-21
Vertailukelpoinen liikevoitto-62017
Käyttökate/EBITDA-57038
Liikevoitto-62017

Social Burgerjointin The Burgermeister Mika Tuomonen 

“Katsauskauden aikana Social Burgerjoint -ravintolan myynti kehittyi voimakkaasti erityisesti kasvaneiden asiakasmäärien johdosta. Ravintolan myynti kasvoi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 47,0 %. Ensimmäisen ravintolan kehittämisen lisäksi katsauskauden aikana jatkui myös työ konseptin hiomiseksi ja ensimmäisten uusien Social Burgerjoint -ravintoloiden avaamiseksi. Ketjun ensimmäinen uusi ravintola avattiin Helsinkiin katsauskauden jälkeen.”

Helmikuu 2018 – huhtikuu 2018
Social Burgerjointin liikevaihto vuoden ensimmäisellä neljänneksellä oli 213 tuhatta euroa. Keskimääräinen ostos kasvoi 7,0 prosenttia, ja asiakasmäärät 37,4 % verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Social Burgerjointin vertailukelpoinen käyttökate vuoden ensimmäisellä neljänneksellä oli -57 tuhatta euroa. Social Burgerjointin käyttökate oli vuoden ensimmäisellä neljänneksellä -57 tuhatta euroa. Käyttökatteeseen ei sisältynyt vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Negatiivinen käyttökate johtui pääasiallisesti nousseista henkilöstökuluista liittyen katsauskauden jälkeen avattuun uuteen ravintolaan Helsingin keskustassa.

MUUT-LIIKETOIMINTAYKSIKKÖ
TUHATTA EUROA2-4/182-4/172/17-1/18
Vertailukelpoinen liikevaihto000
Liikevaihto000
Vertailukelpoinen käyttökate / EBITDA-447-336-1 505
Poistot ja arvonalentumiset-63-69-293
Vertailukelpoinen liikevoitto-511-405-1 797
Käyttökate/EBITDA-535-379-2 095
Liikevoitto-598-448-2 387

Konsernin Muut-liiketoimintayksikkö käsittää pääasiassa konsernihallinnon liiketoiminnot. 

Helmikuu 2018 – huhtikuu 2018
Muut-liiketoimintayksikön liikevaihto oli 0,00 miljoonaa euroa (0,00). Vertailukelpoinen käyttökate oli 
-0,45 miljoonaa euroa (-0,37). Käyttökate oli -0,54 miljoonaa euroa (-0,38). Käyttökatteeseen sisältyi 88 tuhatta euroa vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä on käsitelty kansainväliseksi aiotun No Pizza -konseptin kehityskustannukset, jotka on kirjattu kuluksi. Tämän lisäksi vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä on käsitelty yhtiön 6. toukokuuta 2016 julkaisemaan kannustinjärjestelmään sekä yhtiön henkilöstön muihin kannustinjärjestelmiin liittyviä laskennallisia eriä, joilla ei ollut kassavirtavaikutusta.

RAHOITUSERÄT JA TULOS

Konsernin rahoituskulut olivat vuoden ensimmäisellä neljänneksellä +0,05 miljoonaa euroa (-0,20). Rahoituskuluihin on kirjattu 196 tuhannen euron rahoitusleasingjäännösarvojen poistamisesta syntynyt laskennallinen tuotto.

Konsernin tuloverot olivat vuoden ensimmäisellä neljänneksellä -0,28 miljoonaa euroa (-0,25).

Tilikauden tulos oli 1,28 miljoonaa euroa (0,84).

Tilikauden osakekohtainen tulos oli 0,20 euroa (0,13).

KONSERNIN RAHOITUSASEMA

Kotipizza Group -konsernin taseen loppusumma oli ensimmäisen neljänneksen lopussa 62,4 miljoonaa euroa (61,2). Konsernin pitkäaikaiset varat olivat yhteensä 42,8 miljoonaa euroa (42,1) ja lyhytaikaiset varat yhteensä 19,6 miljoonaa euroa (19,1).

Konsernin liiketoiminnan nettorahavirta katsauskaudelta oli 1,35 miljoonaa euroa (1,35). Käyttöpääomaa sitoutui 0,41 miljoonaa euroa (vapautui 0,00). 

Investointien nettorahavirta oli -0,48 (-1,28) miljoonaa euroa.Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin olivat katsauskaudella 0,48 (0,53) miljoonaa euroa.

Rahoituksen nettorahavirta oli -0,38 miljoona euroa (-0,34). 

Konsernin omavaraisuusaste oli 53,3 prosenttia (51,4 prosenttia). 

Korolliset velat olivat 15,1 miljoonaa euroa (16,6), joista lyhytaikaisten velkojen osuus oli 1,22 miljoonaa euroa (1,12). 

Lisätietoja Kotipizza Groupin rahoitusriskeistä on esitetty 31.1.2018 tilinpäätöksessä.

INVESTOINNIT

Katsauskauden investoinnit olivat 0,48 (1,28) miljoonaa euroa. Konsernin bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen muodostuivat pääasiallisesti yhtiön investoinneista it-järjestelmiin ja olivat katsauskaudella 0,48 (0,53) miljoonaa euroa. 

VASTUULLISUUS

Kuluvasta tilikaudesta alkaen osavuosikatsauksissa tullaan raportoimaan Kotipizza Groupissa ja sen ketjuissa tehdystä vastuullisuustyöstä. Vastuullisuusteemoja tuodaan esiin myös konsernin vuosikertomuksessa, sijoittajasivuilla sekä vastuullisuussivustolla. 

Katsauskauden aikana käynnistettiin työ konsernin vastuullisuusraportoinnin uudistamiseksi. Raportoinnissa on määrä soveltaa Pohjoismaiden pörssiyhtiöille suunnattua ESG-viitekehystä. Sitä pilotoidaan ensin Kotipizza-ketjun raportoinnissa. Tarkoituksena on johtaa vastuullisuustyötä tiedon avulla sekä mitata ja kertoa siitä yhä enemmän lukujen kautta. Tätä varten Kotipizza-ketjussa kerättiin katsauskaudella tietoja yrittäjien ja ravintoloiden toiminnasta.

Katsauskauden aikana Kotipizza-ketjussa panostettiin tuotekehitykseen, jossa tuotteissa käytettyjä lisäaineita korvattiin aidoilla, luonnonmukaisilla aineksilla. Suomessa elintarviketeollisuudessa käytetyistä yli 330 E-koodista 36 käytetään Kotipizzan ruuassa. Muista on luovuttu pysyvästi. Tietoa karsituista lisäaineista hyödynnettiin voimakkaasti kuluttajamarkkinoinnissa ja -viestinnässä.

HENKILÖSTÖ

Konsernin henkilöstömäärä oli katsauskauden lopussa 68, joista kaikki työskentelivät Suomessa. Edellisen tilikauden lopussa 31.1.2018 Yhtiön palveluksessa oli 63 henkilöä, joista kaikki työskentelivät Suomessa. 

YRITYSJÄRJESTELYT

Katsauskaudella ei ollut yritysjärjestelyjä.

MUUTOKSIA JOHDOSSA

Katsauskaudella ei ollut tapahtunut muutoksia johdossa.

JOHTORYHMÄ

Kotipizza Group -konsernin johtoryhmässä oli katsauskauden lopussa viisi jäsentä: Tommi Tervanen, toimitusjohtaja, Timo Pirskanen, varatoimitus- ja talousjohtaja, Heidi Stirkkinen, operatiivinen johtaja, Anssi Koivula, hankintajohtaja sekä Antti Isokangas, viestintä- ja vastuullisuusjohtaja.

OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

Kotipizza Group Oyj:n osakepääoma oli katsauskauden lopussa 80 000,00 euroa ja osakkeiden lukumäärä yhteensä 6 351 201 kappaletta. Katsauskauden alussa 1.2.2018 yhtiön osakkeiden lukumäärä oli 6 351 201 kappaletta. Yhtiöllä oli katsauskauden lopussa 3174 (2036) osakkeenomistajaa. Yhtiöllä ei ole hallussaan omia osakkeita.

Kotipizza Group Oyj:n hallitus päätti 6.5.2016 yhtiön johtoryhmälle suunnatusta pitkän aikavälin osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Järjestelmä kattaa kolme kolmen vuoden ansaintajaksoa. Järjestelmän perusteella ansaintajaksoilta voidaan maksaa suoriteperusteisia palkkio-osakkeita.Alkuperäisen osakepohjaisen kannustinjärjestelmän mukaan ansaintajaksoilta 1.2.2017-31.1.2020 ja 1.2.2018-31.1.2021 olisi voitu maksaa suoriteperusteisten osakkeiden lisäksi mahdollisesti avainhenkilöiden osakeomistukseen perustuvia palkkio-osakkeita. Kotipizza Group Oyj:n hallitus päätti 20.3.2018 ettei tällaisia palkkio-osakkeita makseta miltään ansaintajaksolta. 

Ansaintajaksolta 1.2.2016–31.1.2019 voidaan maksaa palkkiona yhteensä enintään 47 204 suoriteperusteista palkkio-osaketta, sisältäen rahana maksettavan osuuden. Ansaintajaksolta 1.2.2017–31.1.2020 voidaan maksaa palkkiona yhteensä enintään 30 742 suoriteperusteista palkkio-osaketta, sisältäen rahana maksettavan osuuden. Ansaintajaksolta 1.2.2018–31.1.2021 voidaan maksaa palkkiona yhteensä enintään 24 782 suoriteperusteista palkkio-osaketta, sisältäen rahana maksettavan osuuden. Mahdollinen palkkio maksetaan osakkeiden (50 %) ja rahan (50 %) yhdistelmänä. Rahaosuudella pyritään kattamaan palkkiosta avainhenkilölle aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja.

Yhtiön omistusosuuksien jakautuminen sektori- ja suuruusluokittain sekä yhtiön suurimmat osakkeenomistajat löytyvät yhtiön verkkosivuilta www.kotipizzagroup.com.

LIPUTUSILMOITUKSET

Yhtiö vastaanotti arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälässä tarkoitetun liputusilmoituksen 6.2.2018 Financière de l'Echiquier:lta, jonka mukaan sen omistusosuus Kotipizza Group Oyj:n osakepääomasta oli laskenut alle viiden (5) prosentin (1/20). Tarkka osuus Kotipizza Group Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä 6.2.2018: Financière de l'Echiquier hallinnoi 284,629 osaketta, jotka edustivat 4,48 % koko osakepääomasta ja yhteenlasketusta äänimäärästä.

Yhtiö vastaanotti arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälässä tarkoitetun liputusilmoituksen 13.4.2018 Danske Bank A/S:lta, jonka mukaan sen omistusosuus Kotipizza Group Oyj:n osakepääomasta oli ylittänyt viiden (5) prosentin (1/20) rajan. Tarkka osuus Kotipizza Group Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä 13.4.2018: Danske Bank A/S hallinnoi 323,039 osaketta, jotka edustivat 5,09 % koko osakepääomasta ja yhteenlasketusta äänimäärästä.

YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Kotipizza Group Oyj:n 16.5.2018 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti, että 31.1.2018 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella ei jaeta osinkoa. Kokous päätti myös, että sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta jaetaan 0,65 euroa osakkeelta. 

Yhtiökokous myös vahvisti 31.1.2018 päättyneen tilikauden tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden 31.1.2018 päättyneeltä tilikaudelta.

Hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin kuusi. Hallituksen jäseniksi seuraavalle toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valittiin uudelleen Dan Castillo, Kim Hanslin, Virpi Holmqvist, Minna Nissinen, Petri Parvinen ja Kalle Ruuskanen. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Kalle Ruuskanen.

Hallituksen jäsenten palkkioista päätettiin seuraavasti: Puheenjohtajalle maksetaan 4 300 euroa kuukaudessa (51 600 euroa vuodessa) ja jäsenille 2 800 euroa kuukaudessa (33 600 euroa vuodessa). Erillisiä kokouspalkkioita ei makseta hallituksen kokouksista, mutta hallituksen valiokuntien puheenjohtajille maksetaan 400 euroa kuukaudessa (4 800 euroa vuodessa).

Yhtiökokous päätti, että yhtiön tilintarkastajan palkkiot maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan. Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö BDO Oy, toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankinnasta seuraavin ehdoin:

Osakkeita voidaan hankkia ja/tai ottaa pantiksi enintään 635 000 kappaletta. Osakkeet hankitaan hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa. Valtuutus on voimassa 31.7.2019 saakka.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisista seuraavasti:

  1. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 635 000 kappaletta.
  2. Hallitus voi valtuutuksen nojalla päättää kaikista osakeantien ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista, että omien osakkeiden luovuttamista. 
  3. Osakeannit ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voivat tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti), jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten esimerkiksi yrityskauppojen tai -järjestelyiden rahoittaminen tai toteuttaminen, yhtiön oman pääoman rakenteen kehittäminen tai yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttaminen. 
  4. Hallitus voi valtuutuksen nojalla päättää myös maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiön hallussa olevien osakkeiden lukumäärä annin jälkeen on enintään 10 % yhtiön kaikista osakkeista. Tähän määrään lasketaan yhtiöllä itsellään ja sen tytäryhteisöllä mahdollisesti olevat omat osakkeet osakeyhtiölain 15 luvun 11 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla.
  5. Valtuutus kumoaa 17.5.2017 hallitukselle annetun osakeantivaltuutuksen ja on voimassa 31.7.2019 saakka.

RISKIT JA LIIKETOIMINNAN EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Kotipizza Groupin toiminnan riskit ja epävarmuustekijät pitkällä aikavälillä liittyvät yhtiön mahdolliseen epäonnistumiseen kuluttajien tottumusten ja mieltymysten ennakoinnissa tai uusien mielenkiintoisten konseptien luomisessa sekä mahdollisen laajentumisen uusille paikkakunnille tai ulkomaille mukanaan tuomille uusille liiketoiminnan riskeille. Pikaruokaravintola-alalla kilpailutilanteen odotetaan jatkuvan edelleen erittäin kovana. Yhtiön johto ei voi toiminnallaan vaikuttaa yleiseen markkinakehitykseen ja kuluttajien käyttäytymiseen.

Ravintola-avauksilla on myös merkittävä vaikutus yhtiön franchising- ja vuokratuottoihin, raaka-aineiden ja tarvikkeiden myyntiin ja kuljetuksesta ja tavaravirroista saatuihin tuottoihin ja siten myös yhtiön taloudelliseen tulokseen. 

Kotipizza Group lanseeraa parhaillaan uusia ravintolakonsepteja paitsi raportoitavan Chalupa-liiketoimintayksikön alla, myös konsernin uusissa fast casual -ketjuissa. Kotipizza Group hankki enemmistön Day After Day Oy:stä, joka vastaa Social Burgerjoint -ravintolasta ja Social Food -ruokarekasta ja toimii nykyisin nimellä The Social Burger Joint Oy. Konsernin tavoitteena on laajentaa Social Burgerjoint valtakunnalliseksi hampurilaisketjuksi. Konserni on myös lanseerannut kansainvälisille markkinoille suunnatun No Pizza -pizzaravintolakonseptin, jonka ensimmäinen ravintola avattiin juuri Helsingissä Suomessa. No Pizza -ketjun toimintaa on määrä kasvattaa ensin Pohjoismaissa ja sitten muilla kansainvälisillä markkinoilla master franchising -liiketoimintamallin pohjalta. Konserni on lisäksi ilmoittanut kehittäneensä uuden Tasty Market -lounasravintolakonseptin ja suunnittelevansa sen lanseeraamista. Konseptissa kuluttaja voi valita ja yhdistellä lounaansa lukuisien eri fast casual -brändien tarjonnasta.

Uusien liiketoimintakonseptien lanseeraamiseen liittyy useita riskejä liittyen muun muassa kuluttajien tarpeiden, makutottumusten, mieltymysten ja käyttäytymisen ennakointiin kohdemarkkinoilla. Lanseerattaviin konsepteihin liittyy riski siitä, että ne eivät vakiinnuta asemaansa markkinoilla ja eivät saa vakiintunutta asiakaskuntaa. Uusien konseptien lanseerauksen mahdollinen epäonnistuminen aiheuttaa yhtiölle kuluja ja vaikuttaa olennaisen haitallisesti yhtiön brändiin, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Yhtiö tiedotti 9.5.2018, että Kotipizza Group Oyj:hin kuuluva Kotipizza Oyj käynnisti yhteistoiminta-neuvottelut, jotka koskivat kahdeksaa henkilöä. Neuvottelujen syynä oli tarve uudelleenorganisoida yhtiön toimintoja tilanteessa, jossa Kotipizza Group kasvaa voimakkaasti, ja jossa yhtiössä on noussut useita uusia ketjuja ja konsepteja Kotipizza-ketjun rinnalle. Neuvotteluiden taustalla oli suunnitelma keskittää Kotipizzan toimintoja Kotipizza Groupiin, eikä siihen liittynyt tarvetta vähentää Kotipizza Group -konsernin henkilöstön kokonaismäärää.Neuvottelut koskivat kahdeksaa henkilöä ja ne päätettiin 28.5.2018. Neuvottelujen seurauksena konsernin henkilöstön kokonaismäärä kasvaa yhdellä.

ARVIO TILIKAUDEN 2019 TALOUDELLISESTA KEHITYKSESTÄ

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n mukaan matkailu- ja ravintola-alan yritysten liikevaihto kasvoi voimakkaasti vuoden 2017 aikana. Matkailu- ja ravintola-alan yritysten yhteenlasketun liikevaihdon arvioidaan kasvaneen lähes 6 prosenttia ja matkailuyritysten liikevaihdon kasvun arvioidaan olleen hieman ravintola-alan yritysten kasvua nopeampaa. Positiivisesta kehityksestä huolimatta on syytä huomata, että matkailu- ja ravintola-ala on vasta nyt saavuttamassa finanssikriisiä edeltäneen palvelujen kysynnän tason. 

Pikaruokamarkkinoilla kehitys on ollut vielä tätäkin nopeampaa. MaRan selvitykseen osallistuneiden yhdeksän suuren pikaruokaketjun liikevaihto kasvoi vuonna 2017 8,2 prosenttia. Ketjujen toimipaikkojen määrä kasvoi 4,8 prosenttia ja kunkin toimipaikan keskimääräinen liikevaihto 3,3 prosenttia. Suomen koko pikaruokamarkkinoiden arvoksi MaRa arvioi 700 miljoonaa euroa.

Ravintolamarkkinoiden kokonaisarvo Suomessa on yhteensä runsaat 5 miljardia euroa. Tärkeimmät alan kehitykseen vaikuttavat tekijät ovat kansantalouden yleinen kehitys, kuluttajien käytettävissä olevat tulot sekä verotus ja julkinen sääntely. Ravintolamarkkinoiden kehitykseen vaikuttavat myös kuluttajien mieltymykset ja ruokatrendit.

Kotipizza-ketjun myynnin kehitys on ollut jatkuvasti sekä koko ravintolamarkkinoiden että pikaruokamarkkinoiden kasvua voimakkaampaa. Voidaan jopa arvioida, että Kotipizza-ketjun voimakas kasvu on vaikuttanut osaltaan pikaruokamarkkinoiden muuta ravintola-alaa suotuisampaan kehitykseen. 

MaRan arvion mukaan ravintolamyynnin kehitys tulee jatkumaan vuonna 2018 suotuisana Suomen kansantalouden ja kuluttajien luottamuksen kasvun myötä. Erityisen hyvänä kehitys tulee jatkumaan pikaruokatoimialalla, sillä merkittävä osa kasvavasta ravintolasyömisen määrästä kohdistuu pikaruokaravintoloihin. 

Suomalaiset kuluttajat käyttävät yhä ravintolasyömiseen pienemmän osan tuloistaan kuin kuluttajat useimmissa vertailumaissa. Näin ollen on syytä olettaa, että ravintolasyömisen kasvu tulee jatkumaan myös lähivuosina. 

Käsityksemme mukaan sekä ravintola-alan taloudellinen kehitys että kuluttajatrendit tukevat Kotipizza Groupin panostusta fast casual -ilmiöön, ravintoloihin, jotka tarjoavat vaivatonta, tuoretta ja vastuullisesti tuotettua, mutta samalla kohtuuhintaista ruokaa ravintolamaisessa ympäristössä. 

Yhtiö arvioi sen ravintolakonseptien yhteenlasketun ketjumyynnin olevan noin 120 miljoonaa euroa 1.2.2018 käynnistyneellä tilikaudella ja vertailukelpoisen käyttökatteen (EBITDA) kasvavan edelliseen tilikauteen verrattuna.

LAATIMISPERIAATTEET

Kotipizza Groupin tilintarkastamaton osavuosikatsaus 30.4.2018 päättyneeltä kolmen kuukauden jaksolta mukaan lukien tilintarkastamattomat vertailutiedot 30.4.2017 päättyneeltä kolmen kuukauden jaksolta on laadittu IAS 34:n mukaan ja soveltaen samoja laskentaperiaatteita kuin edellisessä tilintarkastetussa vuositilinpäätöksessä.

IASB on julkistanut uudet ja uudistetut standardit ja tulkinnat. Konserni ottaa ne käyttöön kunkin standardin ja tulkinnan voimaantulopäivästä lähtien, tai mikäli voimaantulopäivä on muu kuin tilikauden ensimmäinen päivä, voimaantulopäivää seuraavan tilikauden alusta lukien. Konserni ei odota uusilla tai uudistetuilla standardeilla olevan olennaista vaikutusta konsernin taloudelliseen tulokseen tai laajaan tulokseen tai konsernitilinpäätöksen esittämistapaan.

IFRS 15 Myyntituotot asiakassopimuksista (sovellettava 1.1.2018 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). Standardi sisältää viisivaiheisen ohjeistuksen asiakassopimusten perusteella saatavien myyntituottojen kirjaamiseen ja korvaa nykyiset IAS 18- ja IAS 11-standardit ja niihin liittyvät tulkinnat. IFRS 15 luo kattavan viitekehyksen sen määrittämiseksi, voidaanko myyntituottoja tulouttaa, kuinka paljon ja milloin. IFRS 15:n mukaan yhteisön on kirjattava myyntituotot sellaisena rahamääränä, joka kuvastaa vastiketta, johon yhteisö odottaa olevansa oikeutettu kyseisiä tavaroita tai palveluja vastaan. Konserni soveltaa standardia 1.2.2018 alkaen. Konserni tulee käyttämään siirtymämenetelmänä täysin takautuvan soveltamisen menetelmää.

Nykyisen käytännön mukaisesti tuotot kirjataan siinä laajuudessa, missä on todennäköistä, että niistä johtuva taloudellinen hyöty tulee konserniin ja tuotot pystytään mittaamaan luotettavasti riippumatta siitä, milloin maksu tapahtuu. Tuotot arvostetaan saadun vastikkeen tai saatavan käypään arvoon ottaen huomioon maksuehtoja koskevat sopimusehdot. Tuotot kirjataan ilman veroja tai tulleja. Konserni on todennut, että se on kaikkien tuottojärjestelyjensä päämies, koska se on kaikkien tuottojärjestelyjen päävelallinen, sillä on hinnoitteluun liittyvää liikkumavapautta ja siihen kohdistuu myös varasto- ja luottoriskejä. Tavaroiden myynnistä saatavat tuotot tuloutetaan, kun merkittävät omistukselle ominaiset riskit ja edut ovat siirtyneet ostajalle, yleensä tavaroiden toimituksen yhteydessä. Palvelujen tarjoamisesta saatavat tuotot tuloutetaan sillä tilikaudella, jolla palvelut tarjotaan. Rojaltit veloitetaan franchisingyrittäjiltä kerran kuussa kuukauden myynnin perusteella. Ne tuloutetaan kyseisen kuukauden tuottoihin.

Konserni on aloittanut 31.1.2017 päättyneellä tilikaudella analysoimaan asiakassopimuksiaan standardin vaikutusten tunnistamiseksi, ja jatkanut työtä nyt päättyneen tilikauden aikana. Analysointia jatketaan myös 1.2.2018 alkaneella tilikaudella. Nyt käsillä olevien arvioiden perusteella konserni ei odota standardilla olevan merkittävää vaikutusta konsernin taloudelliseen tulokseen. Standardi tulee kuitenkin lisäämään tilinpäätöksessä esitettävien liitetietojen määrää. 

IFRS 16:n mukaan vuokralle ottajien on kirjattava lähes kaikista vuokrasopimuksista taseeseensa tulevaisuudessa maksettavia vuokria kuvastava vuokrasopimusvelka sekä käyttöoikeutta koskeva omaisuuserä. IFRS 16 on sovellettava 1. tammikuuta 2019 alkaen. Uusi IFRS 16 -standardi tulee korvaamaan nykyisen IAS 17 -standardin.

IFRS 9 Rahoitusinstrumentit ja siihen tehdyt muutokset (sovellettava 1.1.2018 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). Uusi rahoitusinstrumentti-standardi korvaa nykyisen standardin IAS 39 Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvostaminen. IFRS 9 muuttaa rahoitusvarojen luokittelua ja arvostamista sekä sisältää rahoitusvarojen arvonalentumisen arviointiin uuden, odotettuihin luottotappioihin perustuvan mallin. Rahoitusvelkojen luokittelu ja arvostaminen vastaavat suurelta osin nykyisiä IAS 39:n vaatimuksia. Suojauslaskennan osalta on edelleen kolme suojauslaskentatyyppiä, aiempaa useampia riskipositioita voidaan ottaa suojauslaskennan piiriin ja suojauslaskennan periaatteita on yhtenäistetty riskienhallinnan kanssa. Konsernissa arvioidaan parhaillaan standardin mahdollisia vaikutuksia.

Kotipizza Group Oyj arvioi tällä hetkellä uusien ja muutettujen standardien soveltamisen vaikutuksia. Muulla jo julkaistulla mutta ei vielä voimassa olevalla IFRS-standardilla tai IFRIC-tulkinnalla ei odoteta olevan olennaista vaikutusta konsernitilinpäätökseen. Pääosin kiinteistöjen vuokrasopimusten taseeseen kirjaamisen myötä IFRS 16 tulee hieman lisäämään konsernin velkaisuusastetta.

TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ JA LIITETIEDOT

KONSERNITULOSLASKELMA

 2-4/182-4/172/17-1/18
 000 €000 €000 €
    
Liikevaihto 21 530  19 225  84 089 
Muut liiketoiminnan tuotot 0  1  105 
Raaka-aine- ja tuotevaraston muutos (+/–)-208 -159  1 014 
Raaka-aineet ja valmiit tuotteet (–)-16 072 -14 538 -65 173 
Työsuhde-etuudet/kulut (–)-1 319 -984 -4 489 
Poistot (–)-349 -296 -1 360 
Arvonalentumiset (–)  -  
Muut liiketoiminnan kulut (–)-2 093 -1 981 -7 764 
Liikevoitto 1 490  1 269  6 421 
    
Rahoitustuotot 13  19  47 
Rahoituskulut 49 -202 -738 
Voitto / tappio ennen veroja 1 551  1 086  5 731 
    
Tuloverot-275 -247 -1 252 
Tilikauden tulos 1 276  839  4 479 
    
Osakekohtainen tulos EUR:   
Tilikauden laimentamaton tulos emoyhtiön osakkeenomistajille (ei laimennusinstrumentteja) 0,20  0,13  0,71 
Tilikauden laimentamaton tulos emoyhtiön osakkeenomistajille 0,20  0,13  0,71 KONSERNIN MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT

 2-4/182-4/172/17-1/18
 000 €000 €000 €
    
Tilikauden voitto (tappio) 1 276  839  4 479 
    
Muut laajan tuloksen erät:   
    
    
Rahavirran suojaukset  14  - 
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot - -3  - 
    
Muut laajan tuloksen erät, netto, jotka siirretään tulosvaikutteisiksi -  11  - 
   
    
Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen -  11  - 
   
Tilikauden laaja tulos yhteensä verojen jälkeen 1 276  850  4 479 
    
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen   
Emoyrityksen omistajille 1 316  856  4 504 
Määräysvallattomille omistajille-39 -6 -26 
  1 276  850  4 479 KONSERNITASE

 30.4.201830.4.201731.1.2018
Varat000 €000 €000 €
Pitkäaikaiset varat   
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 761  1 035  939 
Liikearvo 37 299  36 508  37 299 
Aineettomat hyödykkeet 3 277  3 134  3 113 
Pitkäaikaiset rahoitusvarat 2  2  2 
Pitkäaik. myyntisaamiset ja muut saamiset 1 415  984  1 316 
Laskennalliset verosaamiset 46  389  21 
  42 799  42 051  42 689 
Lyhytaikaiset varat   
Vaihto-omaisuus 4 051  3 745  4 088 
Myyntisaamiset ja muut saamiset 7 048  5 964  6 707 
Lyhytaikaiset verosaamiset  4  4 
Rahavarat 8 472  9 384  7 982 
  19 571  19 098  18 781 
Luovutettaviin eriin liittyvät varat 13  13  13 
Varat yhteensä 62 384  61 162  61 483 
    
 30.4.201830.4.201731.1.2017
 000 €000 €000 €
Oma pääoma ja velat   
Osakepääoma 80  80  80 
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 24 419  27 595  24 419 
Kertyneet voittovarat 8 845  3 859  7 519 
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma 33 344  31 534  32 019 
Määräysvallattomien omistajien osuus-80 -97 -41 
Oma pääoma yhteensä 33 264  31 437  31 978 
Pitkäaikaiset velat   
Korolliset lainat 13 857  15 532  14 289 
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat 194  283  193 
Muut pitkäaikaiset velat 3 717  3 346  3 650 
Laskennalliset verot 177  70  171 
Pitkäaikaiset velat yhteensä 17 945  19 231  18 303 
Lyhytaikaiset velat   
Korolliset lainat 1 223  1 115  1 492 
Ostovelat ja muut velat 9 669  9 233  9 015 
Lyhytaikaiset verovelat 283  147  696 
Lyhytaikaiset velat yhteensä 11 174  10 494  11 202 
    
Luovutettaviin eriin liittyvät velat -  -  - 
Velat yhteensä 29 119  29 725  29 505 
Oma pääoma ja velat yhteensä 62 384  61 162  61 483 LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

    
       
 Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma  
Tuhatta €Osakepää-oma Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Kerty-neet voitto-varatYht.Määräysval-lattomien osuusOma pääoma yhteensä
       
1. helmikuuta 2018 80  24 419  7 520  32 018 -41  31 978 
Tilikauden tulos -  -  1 316  1 316  -39  1 276 
Muut laajan tuloksen erät -  -   -  -  - 
Laaja tulos yhteensä -  -  1 316  1 316  -39  1 276 
Liiketoimet omistajien kanssa      
 Johdon kannustinjärj. -  -  10  10  -  10 
 Osingot -  -  - 
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä -  10 10  -10 
       
30. huhtikuuta 2018 80  24 419  8 845  33 344 -80  33 264 
       
       
       
    
 Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma  
Tuhatta €Osakepää-oma Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Kertyneet voittovaratYht.Määräysval-lattomien osuusOma pääoma yhteensä
       
1. helmikuuta 2017 80  27 595  2 989  30 664 -91  30 573 
Tilikauden tulos -  -  844  844 -6  839 
Muut laajan tuloksen erät -  -  11  11  11 
Laaja tulos yhteensä -  -  856  856 -6  850 
Liiketoimet omistajien kanssa      
 Johdon kannustinjärj. -  -  14  14  14 
 Osingot -  -  -  -  - 
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä - 14  14  14 
30. huhtikuuta 2017 80  27 595 3 859  31 534 -97  31 437 


KONSERNIN KASSAVIRTALASKELMA

  2-4/18 2-4/172/17-1/18
Liiketoiminta 000 € 000 €000 €
Tulos ennen veroja 1 551  1 086  5 731 
    
Oikaisut, joilla tulos ennen veroa täsmäytetään nettokassavirtoihin:  
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden poistot 113  129  636 
Aineettomien hyödykkeiden poistot ja arvonalentumiset 236  167  724 
Muut ei-rahamääräiset oikaisut 43 -30  15 
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden luovutusvoitto  -  11 
Rahoitustuotot-13 -19 -47 
Rahoituskulut-64  202  738 
    
Käyttöpääoman muutos:   
Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos (+/–)-341 -203 -940 
Varaston muutos (+/–) 37 -653 -995 
Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos (+/–)-105  858  1 617 
Varausten muutos (+/–) -  -  
    
Maksetut korot (–)-126 -207 -722 
Saadut korot 13  19  47 
Maksetut verot (–) 3 -1 -1 212 
Liiketoiminnasta kertyneet nettokassavirrat 1 348  1 348  5 603 
    
Investointien rahavirrat   
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden hankinta (–)-50 -20 -34 
Aineettomien hyödykkeiden hankinta (–)-427 -506 -1 370 
Muut pitkäaikaiset saamiset -  -  1 
Ostetut tytäryhtiöt -  - -522 
Ostetut liiketoiminnat -750 -750 
Investointeihin käytetyt nettokassavirrat-477 -1 276 -2 675 
    
Rahoituksen rahavirrat   
Pääoman palautukset -  - -3 176 
Lainojen nostot -  -  - 
Lainojen takaisinmaksut (–)-293 -288 -1 150 
Rahoitusleasingmaksut (+/ –)-88 -51 -270 
Rahoitukseen käytetyt nettokassavirrat-381 -338 -4 596 
    
    
Rahavarojen muutos 491 -266 -1 668 
Rahavarat kauden alussa 7 982  9 650  9 650 
Rahavarat kauden lopussa 8 472  9 384  7 982 KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 

LIITETIETO 1. SEGMENTTI-INFORMAATIO

Konsernin segmentti-informaation rakenne on edellisen virallisen tilinpäätöksen mukainen.

KOTIPIZZA-LIIKETOIMINTAYKSIKKÖ
TUHATTA EUROA2-4/182-4/172/17-1/18
Vertailukelpoinen liikevaihto3 8863 52115 105
Liikevaihto5 0064 46519 335
Vertailukelpoinen Käyttökate/EBITDA1 9281 5808 024
Poistot ja arvonalentumiset-229-190-865
Vertailukelpoinen liikevoitto1 6991 3907 160
Käyttökate/EBITDA1 9281 5807 925
Liikevoitto1 6991 3907 060
    
FOODSTOCK-LIIKETOIMINTAYKSIKKÖ
TUHATTA EUROA2-4/182-4/172/17-1/18
Vertailukelpoinen liikevaihto16 19914 68464 185
Liikevaihto16 19914 68464 185
Vertailukelpoinen Käyttökate/EBITDA5213771 980
Poistot ja arvonalentumiset-49-35-176
Vertailukelpoinen liikevoitto4733421 804
Käyttökate/EBITDA5213681 936
Liikevoitto4733331 760
    
CHALUPA-LIIKETOIMINTAYKSIKKÖ
TUHATTA EUROA2-4/182-4/172/17-1/18
Vertailukelpoinen liikevaihto11276375
Liikevaihto11276375
Vertailukelpoinen Käyttökate/EBITDA-19-4-15
Poistot ja arvonalentumiset-2-2-6
Vertailukelpoinen liikevoitto-21-6-21
Käyttökate/EBITDA-19-4-23
Liikevoitto-21-6-29
SOCIAL BURGERJOINT -LIIKETOIMINTAYKSIKKÖ
TUHATTA EUROA2-4/182-4/172/17-1/18
Vertailukelpoinen liikevaihto2130194
Liikevaihto2130194
Vertailukelpoinen Käyttökate/EBITDA-57038
Poistot ja arvonalentumiset-50-21
Vertailukelpoinen liikevoitto-62017
Käyttökate/EBITDA-57038
Liikevoitto-62017
    
MUUT-LIIKETOIMINTAYKSIKKÖ
TUHATTA EUROA2-4/182-4/172/17-1/18
Vertailukelpoinen liikevaihto000
Liikevaihto000
Vertailukelpoinen Käyttökate/EBITDA-447-336-1 505
Poistot ja arvonalentumiset-63-69-293
Vertailukelpoinen liikevoitto-511-405-1 797
Käyttökate/EBITDA-535-379-2 095
Liikevoitto-598-448-2 387
    
LIIKETOIMINTAYKSIKÖT YHTEENSÄ  
TUHATTA EUROA2-4/182-4/172/17-1/18
Vertailukelpoinen liikevaihto20 40918 28179 858
Liikevaihto21 53019 22584 089
Vertailukelpoinen Käyttökate/EBITDA1 9261 6178 523
Poistot ja arvonalentumiset-349-296-1 360
Vertailukelpoinen liikevoitto1 5771 3217 163
Käyttökate/EBITDA1 8381 5657 781
Liikevoitto1 4901 2696 421LIITETIETO 2. MYYTÄVÄNÄ OLEVAT PITKÄAIKAISET OMAISUUSERÄT JA LOPETETUT TOIMINNOT SEKÄ HANKITUT LIIKETOIMINNOT

Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot liittyivät Kotipizza-liiketoimintayksikön Ruotsin-toimintoihin. Niillä ei ollut tuloslaskelmavaikutusta katsauskaudella eikä edellisen vuoden vastaavalla ajanjaksolla.

Tärkeimmät lopetettuihin toimintoihin liittyvät varojen ja velkojen ryhmät:  
 30/4/201830/4/2017
Varat000 €000 €
Vaihto-omaisuus -  - 
Myyntisaamiset ja muut saamiset 13  13 
Lopetettuihin toimintoihin liittyvät varat 13  13 
   
Velat  
Saadut vakuudet -  - 
Muut velat -  - 
Siirtovelat -  - 
Lopetettuihin toimintoihin liittyvät velat -  - 
   
Lopetettujen toimintojen rahavirtoja ei raportoida erikseen, joten tätä tietoa ei ole luotettavasti saatavilla.  LIITETIETO 3. LÄHIPIIRITAPAHTUMAT

Osapuolten katsotaan kuuluvan toistensa lähipiiriin, jos toinen osapuoli pystyy käyttämään toiseen nähden määräysvaltaa tai huomattavaa vaikutusvaltaa sen taloutta ja liiketoimintaa koskevassa päätöksenteossa. Konsernin lähipiiriin kuuluvat emoyritys, tytäryritykset, hallituksen ja johtoryhmän jäsenet, toimitusjohtaja ja heidän läheiset perheenjäsenensä. Johtoon kuuluvat avainhenkilöt ovat johtoryhmien jäsenet. Seuraavassa taulukossa on esitetty tilikauden aikana lähipiirin kanssa tehtyjen liiketapahtumien kokonaissummat. Lähipiiriliiketoimien ehdot vastaavat riippumattomien osapuolten välisissä liiketoimissa noudatettavia ehtoja.

  Myynnit Ostot OstovelatMyyntisaamisetMaksetut korot
  
2/18-4/18000 €000 €000 €000 €000 €
      
Konsernin ylin johto -  -  -  -  - 
Muut lähipiiriin kuuluvat -  40  10  -  - 
Määräysvaltaa harjoittavat      
yksiköt  -  -  -  -  - 
Yritykset, joissa hallituksen      
jäsenillä on määräysvalta -  -  -  -  - 
      
2/17-4/17     
      
Konsernin ylin johto -  -  -  -  - 
Muut lähipiiriin kuuluvat -  43  10  -  - 
Määräysvaltaa harjoittavat      
yksiköt  -  -  -  -  - 
Yritykset, joissa hallituksen      
jäsenillä on määräysvalta -  -  -  -  - 

LIITETIETO 4. TYÖSUHDE-ETUUDET

Työsuhde-etuuksiin liittyvät kulut sisältyvät kaikki hallinnollisiin (kiinteisiin) kuluihin.

 2-4/182-4/17
 000 €000 €
Palkat ja palkkiot1084811
Sosiaaliturvasta johtuvat kulut5241
Eläkekulut (maksupohjaiset järjestelyt)182131
Työsuhde-etuudet yhteensä 1 319984LIITETIETO 5. VASTUUSITOUMUKSET

Vastuut30.04.201830.04.2017
 000 €000 €
Leasingvastuut 182  241 
Toissijaiset vastuut  - 
Vuokratakaukset 956  825 
Pankkitakaukset 420  420 
Toimitilojen vuokravastuut 3 185  3 634 
Lainat rahoituslaitoksilta 14 525  15 675 
Annetut takaukset muiden kuin saman konsernin yrit. puolesta 3  3 
   
Vakuudet  
Pantatut talletukset146146
Yrityskiinnitykset, yleisvakuutena17 50017 500
Takaukset1212
Pantatut osakkeet, kp-arvo44 23644 236
Yleistakaus saman konsernin yritysten puolestarajoittamatonrajoittamaton

LIITETIETO 6: VAIHTOEHTOISET TUNNUSLUVUT

Kotipizza Group esittää vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvaamaan liiketoimintansa taloudellista kehitystä ja parantaakseen vertailukelpoisuutta eri kausien välillä. Vaihtoehtoisia tunnuslukuja ei tule pitää korvaavina mittareina verrattuna IFRS-tilinpäätösnormistossa määriteltyihin tunnuslukuihin. Kotipizza Groupin käyttämät vaihtoehtoiset tunnusluvut on lueteltu ja määritelty tässä liitetiedossa.

KETJUMYYNTI

Ketjumyynti on kulloinkin konsernin franchisingsopimussuhteessa olevien yrittäjien yhteenlaskettu myynti, jonka perusteella yhtiön franchisingmaksut kuukausittain laskutetaan. 

VERTAILUKELPOINEN LIIKEVAIHTO:

Liikevaihdon vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät:

TUHATTA EUROA2-4/182-4/172/17-1/18
Liikevaihto21 53019 22584 089
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät-1 120-944-4 230
Vertailukelpoinen liikevaihto20 40918 28179 858

Liikevaihtoon2-4/18, 2-4/17 ja 2/17-1/18 sisältyneet vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät liittyivät Kotipizzan yrittäjäosuuskunnan mainontaan ja markkinointiin liittyvien rahavirtojen läpilaskuttamiseen Kotipizza-liiketoimintayksikössä. 

VERTAILUKELPOINEN LIIKEVOITTO:

Liikevoiton vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät:

TUHATTA EUROA2-4/182-4/172/17-1/18
Liiketulos1 4901 2696 421
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät8852742
Vertailukelpoinen liikevoitto1 5771 3217 163

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä on 2-4/18, 2-4/17 ja 2/17-1/18 käsitelty kansainväliseksi aiotun No Pizza -konseptin kehityskustannukset, jotka on kirjattu kuluksi. Tämän lisäksi vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä on käsitelty yhtiön 6. toukokuuta 2016 julkaisemaan kannustinjärjestelmään sekä yhtiön henkilöstön muihin kannustinjärjestelmiin liittyviä laskennallisia eriä, joilla ei ollut kassavirtavaikutusta.

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät ovat olennaisia liiketapahtumia, jotka ovat merkittäviä vertailtaessa Kotipizza Groupin taloudellista suorituskykyä nykyisen ja aiempien katsauskausien tulosten välillä. Kyseiset erät voivat sisältää, mutta eivät rajoitu seuraaviin: myyntivoitot ja -tappiot, merkittävät omaisuuden arvonalentumiset, uudelleenjärjestelyvaraukset sekä muut tapahtumat, jotka Kotipizza Groupin johdon arvion mukaan eivät kuvaa varsinaisen liiketoiminnan kehitystä. Tällaiset erät on aina lueteltu euromääräisinä Kotipizza Groupin osavuosi- ja puolivuosikatsauksissa, tilinpäätöstiedotteessa sekä tilinpäätöksessä koko konsernin lukujen osalta sekä konsernin liiketoimintayksiköiden osalta.

KÄYTTÖKATE

Liikevoitto, poistot ja arvonalentumiset:

TUHATTA EUROA2-4/182-4/172/17-1/18
Liiketulos1 4901 2696 421
Poistot ja arvonalentumiset3492961 360
Käyttökate1 8381 5657 781

VERTAILUKELPOINEN KÄYTTÖKATE

TUHATTA EUROA2-4/182-4/172/17-1/18
Liiketulos1 4901 2696 421
Poistot ja arvonalentumiset3492961 360
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät8852742
Vertailukelpoinen käyttökate1 9261 6178 523

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät on eritelty tämän liitetiedon ’VERTAILUKELPOINEN LIIKEVOITTO’ -kohdassa.

VERTAILUKELPOINEN KÄYTTÖKATE LIIKEVAIHDOSTA, %

 Vertailukelpoinen käyttökate* 100
Liikevaihto


NETTOVELAT

Pitkäaikaiset ja lyhytaikaiset korolliset lainat – rahavarat:

TUHATTA EUROA30.4.201830.4.201731.1.2018
Pitkäaikaiset korolliset lainat13 85715 53214 289
Lyhytaikaiset korolliset lainat1 2231 1151 492
Rahavarat8 4729 3847 982
Nettovelat6 6077 2637 799

NETTOVELKAANTUMISASTE

 Nettovelat* 100
Taseen oma pääoma

OMAVARAISUUSASTE

 Oma pääoma* 100 
Varat yhteensä 
   

Helsingissä 20.6.2018

Kotipizza Group Oyj:n hallitus

Lisätietoja: Tommi Tervanen, toimitusjohtaja, 0207 716 743 ja Timo Pirskanen, talous- ja varatoimitusjohtaja, 0207 716 74

Liite

Attachments

Kotipizza Group Q1 2018 FI.pdf