Close

Kotipizza Group Oyj: VAHVA VIIMEINEN NELJÄNNES, HALLITUS EHDOTTAA VAROJENJAKOA 0,65 EUROA OSAKKEELTA SIJOITETUN VAPAAN OMAN PÄÄOMAN RAHASTOSTA

KOTIPIZZA GROUP OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.2.2017-31.1.2018

VAHVA VIIMEINEN NELJÄNNES, HALLITUS EHDOTTAA VAROJENJAKOA 0,65 EUROA OSAKKEELTA SIJOITETUN VAPAAN OMAN PÄÄOMAN RAHASTOSTA

Marraskuu 2017-tammikuu 2018 (11/17-1/18)

Helmikuu 2017-tammikuu 2018 (2/17-1/18)

Arvio tilikauden 2019 taloudellisesta kehityksestä

Yhtiö arvioi sen ravintolakonseptien yhteenlasketun ketjumyynnin olevan noin 120 miljoonaa euroa 1.2.2018 käynnistyneellä tilikaudella ja vertailukelpoisen käyttökatteen (EBITDA) kasvavan edelliseen tilikauteen verrattuna.

Hallituksen ehdotus varojen jaoksi sijoitetun pääoman rahastosta

Hallitus ehdottaa jaettavaksi 0,65 euroa osakkeelta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta tilikaudelta 1.2.2017-31.1.2018.

AVAINLUVUT, TUHATTA EUROA
  11/17-1/18 11/16-1/17 2/17-1/18 2/16-1/17
Vertailukelpoiset luvut     
Vertailukelpoinen liikevaihto 21 005 17 452 79 858 66 580
Vertailukelpoinen käyttökate 2 055 1 530 8 523 6 726
Vertailukelpoinen käyttökate 9,8 8,8 10,7 10,1
liikevaihdosta, %
Vertailukelpoinen liikevoitto 1 713 1 290 7 163 5 747
Ketjumyynti* 28 007 23 838 106 281 89 893
     
Raportoidut luvut     
Liikevaihto 21 894 18 408 84 089 68 737
Liikevoitto 1 403 1 098 6 421 5 246
Osakekohtainen tulos 0,15 0,10 0,71 0,55
      
Liiketoiminnan nettorahavirta    5 179 5 278
Investointeihin käytetyt nettokassavirrat    -1 351 -449
Nettovelkaantumisaste, %    24,4 24,0
Omavaraisuusaste, %     51,9 51,7


*Tässä taulukossa ketjumyyntiluvut sisältävät vain Kotipizza-ketjun ketjumyynnin.


Kotipizza Groupin toimitusjohtaja Tommi Tervanen

"Kotipizza-ketjun ketjumyynnin kasvu jatkui voimakkaana tilikauden viimeisellä neljänneksellä, ja myynti kehittyi erinomaisesti sekä vertailukelpoisen myynnin että asiakasmäärien osalta. Kivijalkaravintoloissa asiakasmäärät kasvoivat 8,5 prosenttia ja keskiostos 7,8 prosenttia. Myös verkkokauppa jatkoi kehitystään, ja katsauskauden aikana verkkokaupan kautta tulleet tilaukset vastasivat noin kymmenesosaa ketjun kivijalkaravintoloiden myynnistä. Kotipizza-ravintoloiden ketjumyynti kasvoi 17,5 prosenttia tilikauden viimeisellä neljänneksellä ja oli siten selvästi Suomen pikaruokamarkkinoiden keskimääräistä kasvua vahvempaa. Uskomme, että myynti jatkaa myönteistä kehitystään, mutta vastaavien suhteellisten kasvulukujen saavuttaminen muuttuu kuitenkin kuukausi kuukaudelta haastavammaksi, sillä vastassa on yhä kovempia vertailukuukausia.

Kotipizza Group panosti katsauskauden aikana konsernin tulevaisuuden kasvuun ja uusiin fast casual -konsepteihin ostamalla enemmistön Social Food Street Burgerjoint -ravintolasta vastaavasta Day After Day Oy:stä. Yhtiö jatkaa nyt konsernin osana nimellä The Social Burger Joint Oy. Yhtiön tavoitteena on kehittää Social Burgerista valtakunnallinen premium-hampurilaisketju. Uskomme, että korkealaatuisiin raaka-aineisiin ja ainutlaatuiseen asiakaskokemukseen panostava fast casual -hampurilaisketju voi uudistaa Suomen hampurilaismarkkinat ja menestyä koko maassa.

Katsauskauden jälkeen Kotipizza Group Oyj:n hallitus hyväksyi konsernin uuden strategian ja seuraavien kolmen vuoden taloudelliset tavoitteet. Konsernin strategiana on toimia brändien kotina. Tämä tarkoittaa sitä, että yhtiö kehittää ja operoi ravintolakonsepteja ja -markkinoita fast casual -ilmiön, franchising-toiminnan ja laadukkaan asiakaskokemuksen pohjalta. Keskeisiä toiminnan taustalla vaikuttavia megatrendejä ovat kaupungistuminen, digitalisaatio ja kotiinkuljetuksen suosion kasvaminen. Tilikauden viimeisellä neljänneksellä Kotipizza-ketjussa jatkettiin ketjun kotiinkuljetuskonseptin uudistusta ja otettiin käyttöön uusia kotiinkuljetusautoja, joiden lämpölaatikkoteknologian ansiosta pizza tulee kuumana perille.

Päivitetyn strategian yhteydessä katsauskauden jälkeen julkistettiin myös Kotipizza Groupin uusi lounasravintolakonsepti Tasty Market, jossa kuluttaja voi valita ja yhdistellä lounaansa lukuisien eri fast casual -brändien tarjonnasta. Käynnistysvaiheessa Tasty Marketin valikoimissa on ainakin Kotipizzan ja Chalupan tuotteita. Kotipizza Group hakee Tasty Market -lounasravintolakonseptille yhteistyökumppaneita, joiden kanssa ravintoloita voidaan avata esimerkiksi yrityspuistoissa, toimistorakennuksissa ja oppilaitoksissa. Edellisellä vuosineljänneksellä julkistetun uuden, kansainväliseksi aiotun No Pizza -konseptin, yrityskaupalla hankitun Social Burgerin sekä muiden uusien konseptien kehittämiseen panostetaan 1.2.2018 käynnistyneellä tilikaudella yhteensä noin miljoona euroa.

Konsernin vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 20 prosenttia vuoden viimeisellä neljänneksellä ja oli 21,0 miljoonaa euroa (17,5). Vertailukelpoinen käyttökate oli vuoden viimeisellä neljänneksellä 2,06 miljoonaa euroa (1,53), vastaten 34 prosentin kasvua. Yhtiön vakavaraisuus on myös vankalla pohjalla; nettovelkaantumisaste oli 24 prosenttia ja omavaraisuusaste 52 prosenttia vuosineljänneksen lopussa.

Matkailu- ja ravintola-alan keskusjärjestö MaRa:n arvion mukaan ravintolamyynnin kehitys tulee jatkumaan vuonna 2018 suotuisana Suomen kansantalouden ja kuluttajien luottamuksen kasvun myötä. Erityisen hyvänä kehitys tulee jatkumaan pikaruokatoimialalla, sillä merkittävä osa kasvavasta ravintolasyömisen määrästä kohdistuu pikaruokaravintoloihin. Suomalaiset kuluttajat käyttävät yhä ravintolasyömiseen pienemmän osan tuloistaan kuin kuluttajat useimmissa vertailumaissa. Näin ollen on syytä olettaa, että ravintolasyömisen kasvu tulee jatkumaan myös lähivuosina.

Käsityksemme mukaan sekä ravintola-alan taloudellinen kehitys että kuluttajatrendit tukevat Kotipizza Groupin panostusta fast casual -ilmiöön, ravintoloihin, jotka tarjoavat vaivatonta, tuoretta ja vastuullisesti tuotettua, mutta samalla kohtuuhintaista ruokaa ravintolamaisessa ympäristössä.

Arvioimme ravintolakonseptiemme yhteenlasketun ketjumyynnin olevan noin 120 miljoonaa euroa 1.2.2018 käynnistyneellä tilikaudella ja vertailukelpoisen käyttökatteen (EBITDA) kasvavan edelliseen tilikauteen verrattuna."


KONSERNIN LIIKEVAIHTO

Marraskuu 2017-tammikuu 2018

Kotipizza-ketjun ketjumyynnin kasvu jatkui tilikauden viimeisellä neljänneksellä vahvana. Ketjumyynti kasvoi tilikauden viimeisellä neljänneksellä 17,5 % (16,6 %) edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta ja oli 28,0 miljoonaa euroa (23,8). Keskimääräinen ostos kivijalkaravintoloissa kasvoi 7,8 prosenttia ja asiakasmäärät lisääntyivät 8,5 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Myynnin voimakkaan kasvun takana on useita tekijöitä. Keskeinen syy on ollut Kotipizzan brändi- ja ilmeuudistus, joka alkoi täysimittaisesti alkuvuonna 2015 ja joka on nyt saatettu loppuun. Konserni on myös kehittänyt Kotipizza-ketjua johdonmukaisesti fast casual -ilmiön hengessä eli panostamalla ruuan tuoreuteen, aitouteen ja vastuullisuuteen sekä seuraamalla aktiivisesti ruokatrendejä ja kuluttajien mieltymysten kehittymistä. Myös ketjun panostukset kasvisvaihtoehtoihin on otettu erinomaisesti vastaan sekä kuluttajien että median keskuudessa.

Viimeisellä neljänneksellä avattiin 7 kivijalkaravintolaa ja 2 shop in shop -ravintolaa sekä suljettiin 2 kivijalkaravintolaa ja 2 shop in shop -ravintolaa. Katsauskaudella avattiin ensimmäinen Kotipizzaksi konvertoitu ravintola Pizzataxi-ketjusta, joka ostettiin helmikuussa. Pizzataxi-ravintolaketjun myynti ei sisälly ketjumyyntiin lukuun ottamatta katsauskaudella avattua konvertoitua ravintolaa. Pizzataxi-ravintoloita ei ole saatu muutettua Kotipizza-ravintoloiksi suunnitellussa tahdissa, mutta konvertointien odotetaan jatkuvan katsauskauden jälkeen.

Vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä sovelsimme samoja markkinointitoimenpiteitä kuin samalla ajanjaksolla edellisenä vuonna. Kampanjapäiviä kertyi 58 edellisvuoden 56 sijaan. Marraskuussa kerroimme yrittäjiemme tarinoita digitaalisissa kanavissa ja tarjosimme asiakkaille kuponkeja. Joulukuussa myyntiä tehosti Lihamestari-pizzan kampanja, jonka ansiosta saavutimme joulukuussa Kotipizza-ketjun myyntiennätyksen. Tammikuussa mainostimme jälleen perinteisellä kuponkikampanjalla. Tammikuussa julkaistiin myös Kaksi kotimaata -dokumentti, joka kertoo Kotipizza-yrittäjä Ibrahim Khalilin tarinan. Bangladeshista kotoisin oleva Khalil omistaa neljä Kotipizza-ravintolaa pääkaupunkiseudulla. Hän on perustanut liiketoiminnasta saamillaan tuloilla kotikyläänsä suomalaisin opein toimivan peruskoulun. Khalil rakentaa kylään lisäksi maitotilaa, joka työllistää alueen naisia ja ehkäisee heidän syrjäytymistään. Khalil tekee toiminnallaan maailmasta paremman paikan ja heijastaa näin Kotipizzan Groupin arvoja.

Konsernin vertailukelpoinen liikevaihto tilikauden viimeisellä neljänneksellä oli 21,0 miljoonaa euroa (17,5) ja se kasvoi 20,3 % edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Liikevaihto oli 21,9 miljoonaa euroa (18,4) ja se kasvoi 18,9 % edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Liikevaihtoon sisältyi 0,90 miljoonaa euroa vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka liittyivät Kotipizzan yrittäjäosuuskunnan mainontaan ja markkinointiin liittyvien rahavirtojen läpilaskuttamiseen Kotipizza-liiketoimintayksikössä. Liikevaihdon kasvu tuli pääasiallisesti Foodstock-liiketoimintayksikön kasvaneista myyntivolyymeistä Kotipizza-ketjulle hyvän ketjumyynnin tukemana. Myös Foodstockin muut, konsernin ulkopuoliset asiakkaat kasvattivat liikevaihtoa. Foodstockin liikevaihto kasvoi 16,6 % edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta tilikauden viimeisellä neljänneksellä ja oli 16,5 miljoonaa euroa (14,2). Kotipizza-liiketoimintayksikön liikevaihto kasvoi 20,5 % edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta ja oli 5,1 miljoonaa euroa (4,2). Chalupa-liiketoimintayksikön liikevaihto tilikauden viimeisellä neljänneksellä oli 115 tuhatta euroa (41 tuhatta euroa).

Helmikuu 2017-tammikuu 2018

Ketjumyynti kasvoi tilikaudella 18,2 % (16,3 %) edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta ja oli 106,3 miljoonaa euroa (89,9). Keskimääräinen ostos kivijalkaravintoloissa kasvoi 4,2 prosenttia ja asiakasmäärät lisääntyivät 10,2 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Tilikaudella avattiin 18 kivijalka- ja 7 shop in shop -ravintolaa sekä suljettiin 14 shop in shop -ravintolaa ja 3 kivijalkaravintolaa.

Ketjumyynti on kulloinkin konsernin franchising-sopimussuhteessa olevien yrittäjien yhteenlaskettu myynti, jonka perusteella yhtiön franchising-maksut kuukausittain laskutetaan. Se sisältää myös yhtiön suorassa omistuksessa olevien ravintoloiden myynnin.

Konsernin vertailukelpoinen liikevaihto tilikaudella oli 79,9 miljoonaa euroa (66,6) ja se kasvoi 19,9 % edellisvuoden samaan ajanjakoon verrattuna. Liikevaihto oli 84,1 miljoonaa euroa (68,7). Konsernin liikevaihdon kasvu tuli pääasiallisesti Foodstock-liiketoimintayksikön kasvaneista myyntivolyymeistä Kotipizza-ketjulle hyvän ketjumyynnin tukemana. Myös Foodstockin muut, konsernin ulkopuoliset asiakkaat kasvattivat liikevaihtoa. Foodstockin liikevaihto kasvoi 20,7 % edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta tilikaudella. Kotipizza-liiketoimintayksikön liikevaihto kasvoi 28,5 % edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta ja oli 19,3 miljoonaa euroa (15,1). Chalupa-liiketoimintayksikön liikevaihto tilikaudella oli 375 tuhatta euroa (487 tuhatta).

Yhtiö tulee raportoimaan 1.2.2018 alkaneen tilikauden ensimmäisestä osavuosikatsauksesta lähtien yhtiön kaikkien liiketoimintaa harjoittavien ravintolakonseptien luvut omina liiketoimintayksiköinään. Näistä liiketoimintayksiköistä tullaan raportoimaan keskeisimmät IFRS-luvut kuten liikevaihto ja liikevoitto sekä vaihtoehtoisina tunnuslukuina vertailukelpoinen liikevaihto, käyttökate ja vertailukelpoinen käyttökate. Vaihtoehtoisia tunnuslukuja sekä perusteita niiden käytölle on käsitelty tarkemmin liitetiedossa 6. Tämän lisäksi liiketoimintaa harjoittavien ravintolakonseptien kuukausittaiset ketjumyynnit raportoidaan kuukausittaisissa lehdistötiedotteissa 1.2.2018 lähtien.

KONSERNIN LIIKEVOITTO

Marraskuu 2017-tammikuu 2018

Konsernin vertailukelpoinen liikevoitto tilikauden viimeisellä neljänneksellä oli 1,71 miljoonaa euroa (1,29). Liikevoitto oli 1,40 miljoonaa euroa (1,10). Liikevoittoon sisältyi 0,31 miljoonaa euroa vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä on käsitelty kansainväliseksi aiotun No Pizza -konseptin kehityskustannukset, jotka on kirjattu kuluksi. Myös Kotipizzan Syyspäivät-tapahtuman kustannukset on käsitelty vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä, koska vuosittaiset Syyspäivät pidettiin vuoden kolmannella neljänneksellä ja vertailuvuonna vuoden viimeisellä neljänneksellä. Tämän lisäksi vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä on käsitelty yhtiön 6. toukokuuta 2016 julkaisemaan kannustinjärjestelmään sekä yhtiön henkilöstön muihin kannustinjärjestelmiin liittyviä laskennallisia eriä, joilla ei ollut kassavirtavaikutusta.

Liikevoitto parani pääasiallisesti parantuneen liikevaihdon myötä.

Helmikuu 2017-tammikuu 2018

Konsernin vertailukelpoinen liikevoitto tilikaudella oli 7,16 miljoonaa euroa (5,75). Liikevoitto oli 6,42 miljoonaa euroa (5,25). Liikevoittoon sisältyi 0,74 miljoonaa euroa vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä on käsitelty kansainväliseksi aiotun No Pizza -konseptin kehityskustannukset, jotka on kirjattu kuluksi. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä on käsitelty yhtiön 6. toukokuuta 2016 julkaisemaan kannustinjärjestelmään sekä yhtiön henkilöstön muihin kannustinjärjestelmiin liittyviä laskennallisia eriä, joilla ei ollut kassavirtavaikutusta.

Liikevoitto parani pääasiallisesti parantuneen liikevaihdon myötä. Liikevoittoon negatiivisesti vaikuttivat edellisvuodesta merkittävästi kasvaneet poistot, joilla ei ole kassavirtavaikutusta. Katsauskauden bruttoinvestoinnit olivat 3,54 (0,45) miljoonaa euroa.


LIIKETOIMINTAYKSIKÖIDEN LIIKEVAIHTO JA KÄYTTÖKATE

KOTIPIZZA-LIIKETOIMINTAYKSIKKÖ
TUHATTA EUROA 11/17-1/18 11/16-1/17 2/17-1/18 2/16-1/17
Vertailukelpoinen liikevaihto   4 174   3 247   15 105 12 894
Liikevaihto 5 063 4 202 19 335 15 051
Vertailukelpoinen käyttökate / EBITDA 2 007 1 551 8 024 6 633
Poistot ja arvonalentumiset -206 -148 -865 -589
Vertailukelpoinen liikevoitto 1 801 1 405 7 160 6 044
Käyttökate/EBITDA 2 178 1 499 7 925 6 517
Liikevoitto 1 971 1 351 7 060 5 929

Kotipizzan operatiivinen johtaja Heidi Stirkkinen

"Kotipizza-ketjun myynnin kasvu on jatkunut katsauskauden aikana voimakkaana. Katsauskauden lopussa ketjun ravintoloiden määrä oli 266 (258). Kivijalkaravintoloiden suhteellinen osuus ravintoloista on jatkanut myös kasvuaan, sillä katsauskauden päättyessä kivijalkaravintoloiden määrä oli 169 (153) ja shop in shop -ravintoloiden määrä 97 (105). Viimeisellä neljänneksellä avattiin 7 kivijalkaravintolaa ja 2 shop in shop -ravintolaa sekä suljettiin 2 kivijalkaravintolaa ja 2 shop in shop -ravintolaa.

Verkkokaupan kautta tulleet tilaukset vastasivat katsauskauden aikana noin kymmenesosaa ketjun kivijalkaravintoloiden myynnistä. Verkkokaupan kautta tullut myynti oli erityisen merkittävä kuljetuksia tarjoavissa kivijalkaravintoloissa. Myös kuljetuksia tarjoavien ravintoloiden määrä on jatkanut kasvuaan ja oli katsauskauden lopussa 76 (66).

Helmikuussa 2017 Kotipizza osti Pizzataxi-ravintolaketjun, johon kuuluu 22 pääkaupunkiseudulla ja Etelä-Suomessa toimivaa ravintolaa, jotka kaikki tarjoavat kuljetuksen. Pizzataxi-ravintoloita ei ole saatu muutettua Kotipizza-ravintoloiksi suunnitellussa tahdissa, mutta ensimmäinen Kotipizza-ravintolaksi konvertoitu Pizzataxi-ravintola avattiin katsauskauden aikana. Konvertointien odotetaan jatkuvan katsauskauden jälkeen."

Marraskuu 2017-tammikuu 2018

Kotipizzan vertailukelpoinen liikevaihto tilikauden viimeisellä neljänneksellä oli 4,17 miljoonaa euroa (3,25) ja se kasvoi 28,5 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Kotipizzan liikevaihto tilikauden viimeisellä neljänneksellä oli 5,06 miljoonaa euroa (4,20) ja se kasvoi 20,5 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Helmikuussa hankitun Pizzataxi-ravintolaketjun franchising-maksut olivat 45 tuhatta euroa katsauskaudella. Liikevaihtoon sisältyi 0,90 miljoonaa euroa vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka liittyivät Kotipizzan yrittäjäosuuskunnan mainontaan ja markkinointiin liittyvien rahavirtojen läpilaskuttamiseen Kotipizza-liiketoimintayksikössä. Muu liikevaihdon kasvun johtui ketjumyynnin vahvasta kasvusta, jonka johdosta kaikki franchising-sopimuksiin liittyvä liikevaihto kasvoi.

Kotipizzan vertailukelpoinen käyttökate tilikauden viimeisellä neljänneksellä oli 2,01 miljoonaa euroa (1,55) ja se kasvoi 29,4 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Käyttökatteen paraneminen johtui pääosin Kotipizza-ravintolaketjun vertailukelpoisen myynnin suotuisasta kehityksestä. Kotipizzan käyttökate oli 2,18 miljoonaa euroa (1,50) tilikauden viimeisellä neljänneksellä. Käyttökatteeseen sisältyi -0,17 miljoonaa euroa vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä on käsitelty Kotipizzan Syyspäivät-tapahtuman kustannukset, koska vuosittaiset Syyspäivät pidettiin vuoden kolmannella neljänneksellä ja vertailuvuonna vuoden viimeisellä neljänneksellä. Tämän lisäksi vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä on käsitelty yhtiön 6. toukokuuta 2016 julkaisemaan kannustinjärjestelmään sekä yhtiön henkilöstön muihin kannustinjärjestelmiin liittyviä laskennallisia eriä, joilla ei ollut kassavirtavaikutusta.

Helmikuu 2017-tammikuu 2018

Kotipizzan vertailukelpoinen liikevaihto tilikaudella oli 15,11 miljoonaa euroa (12,89) ja se kasvoi 17,1 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Kotipizzan liikevaihto tilikaudella oli 19,34 miljoonaa euroa (15,05) ja se kasvoi 28,5 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Helmikuussa hankitun Pizzataxi-ravintolaketjun franchising-maksut olivat 233 tuhatta euroa tilikaudella. Liikevaihtoon sisältyi 4,23 miljoonaa euroa vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka liittyivät Kotipizzan yrittäjäosuuskunnan mainontaan ja markkinointiin liittyvien rahavirtojen läpilaskuttamiseen Kotipizza-liiketoimintayksikössä. Muu liikevaihdon kasvun johtui ketjumyynnin vahvasta kasvusta, jonka johdosta kaikki franchising-sopimuksiin liittyvä liikevaihto kasvoi.

Kotipizzan vertailukelpoinen käyttökate tilikaudella oli 8,02 miljoonaa euroa (6,63) ja se kasvoi 21,0 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Käyttökatteen paraneminen johtui pääosin Kotipizza-ravintolaketjun vertailukelpoisen myynnin suotuisasta kehityksestä. Kotipizzan käyttökate oli 7,93 miljoonaa euroa (6,52) tilikaudella. Käyttökatteeseen sisältyi 0,10 miljoonaa euroa vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä on käsitelty yhtiön 6. toukokuuta 2016 julkaisemaan kannustinjärjestelmään sekä yhtiön henkilöstön muihin kannustinjärjestelmiin liittyviä laskennallisia eriä, joilla ei ollut kassavirtavaikutusta.

FOODSTOCK-LIIKETOIMINTAYKSIKKÖ
TUHATTA EUROA 11/17-1/18 11/16-1/17 2/17-1/18 2/16-1/17
Vertailukelpoinen liikevaihto 16 523 14 165 64 185 53 198
Liikevaihto 16 523 14 165 64 185 53 198
Vertailukelpoinen käyttökate / EBITDA 425 252 1 980 1 596
Poistot ja arvonalentumiset -44 -38 -176 -143
Vertailukelpoinen liikevoitto 381 213 1 804 1 453
Käyttökate/EBITDA 413 238 1 936 1 566
Liikevoitto 369 200 1 760 1 423

Foodstockin toimitusjohtaja Anssi Koivula

"Kotipizza-ketjun myynnin voimakas kasvu on heijastunut katsauskauden aikana myös Foodstockin toimintaan. Voimakkaana jatkuneesta kasvusta huolimatta olemme onnistuneet huolehtimaan toimitusvarmuudestamme ja laadukkaasta asiakaspalvelustamme, minkä johdosta myös asiakastyytyväisyytemme on pysynyt jatkuvasti korkealla tasolla sekä Kotipizza-ketjussa että muiden asiakkaidemme keskuudessa."

Marraskuu 2017-tammikuu 2018

Foodstockin vertailukelpoinen liikevaihto tilikauden viimeisellä neljänneksellä oli 16,52 miljoonaa euroa (14,17) ja se kasvoi 16,6 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Foodstockin liikevaihto tilikauden viimeisellä neljänneksellä oli 16,52 miljoonaa euroa (14,17) ja se kasvoi 16,6 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Liikevaihdon kasvu johtui pääasiassa Kotipizza-ravintolaketjun suotuisasta vertailukelpoisen myynnin kehityksestä, joka vaikutti positiivisesti Foodstockin toimitusvolyymeihin ketjulle. Myynti myös muille Foodstockin asiakkaille kehittyi suotuisasti.

Foodstockin vertailukelpoinen käyttökate tilikauden viimeisellä neljänneksellä parani 68,7 % edellisvuodesta ja oli 0,43 miljoonaa euroa (0,25). Käyttökatteen paraneminen johtui liiketoimintayksikön kasvaneesta liikevaihdosta sekä suotuisasta myynnin jakaumasta. Foodstockin käyttökate oli 0,38 miljoonaa euroa (0,21) tilikauden viimeisellä neljänneksellä. Käyttökatteeseen sisältyi 12 tuhatta euroa vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä on käsitelty yhtiön 6. toukokuuta 2016 julkaisemaan kannustinjärjestelmään sekä yhtiön henkilöstön muihin kannustinjärjestelmiin liittyviä laskennallisia eriä, joilla ei ollut kassavirtavaikutusta.

Helmikuu 2017-tammikuu 2018

Foodstockin liikevaihto tilikaudella oli 64,19 miljoonaa euroa (53,20) ja se kasvoi 20,7 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Liikevaihdon kasvu johtui pääasiassa Kotipizza-ravintolaketjun suotuisasta vertailukelpoisen myynnin kehityksestä, joka vaikutti positiivisesti Foodstockin toimitusvolyymeihin ketjulle. Myynti myös muille Foodstockin asiakkaille kehittyi suotuisasti.

Foodstockin vertailukelpoinen käyttökate tilikaudella oli 1,98 miljoonaa euroa (1,60) ja se kasvoi 24,1 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Käyttökatteen paraneminen johtui liiketoimintayksikön kasvaneesta liikevaihdosta. Foodstockin käyttökate oli tilikaudella 1,94 miljoonaa euroa (1,57). Käyttökatteeseen sisältyi 44 tuhatta euroa vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä on käsitelty yhtiön 6. toukokuuta 2016 julkaisemaan kannustinjärjestelmään sekä yhtiön henkilöstön muihin kannustinjärjestelmiin liittyviä laskennallisia eriä, joilla ei ollut kassavirtavaikutusta.

CHALUPA-LIIKETOIMINTAYKSIKKÖ
TUHATTA EUROA 11/17-1/18 11/16-1/17 2/17-1/18 2/16-1/17
Vertailukelpoinen liikevaihto 115 41 375 487
Liikevaihto 115 41 375 487
Vertailukelpoinen käyttökate / EBITDA 8 -13 -15 -161
Poistot ja arvonalentumiset -1 -1 -6 -27
Vertailukelpoinen liikevoitto 7 -14 -21 -188
Käyttökate/EBITDA 6 -17 -23 -169
Liikevoitto 5 -18 -29 -196

Chalupan luova johtaja Iman Gharagozlu

"Katsauskauden aikana Chalupa-ketju on kehittynyt erityisesti uusitun ruokalistan osalta. Samalla ketju on kasvanut franchising-yrittäjyyden pohjalta. Katsauskauden aikana ketjuun avattiin yksi uusi ravintola Helsingissä. Katsauskauden lopussa Chalupa-kivijalkaravintoloita toimi Helsingissä seitsemän sekä Vantaalla, Kauniaisissa, Lahdessa, Espoossa, Tampereella ja Jyväskylässä yksi kussakin. Lisäksi Chalupa-tuotteita oli saatavilla yhdessä Kotipizzan lounasravintolassa."

Marraskuu 2017-tammikuu 2018

Chalupan vertailukelpoinen liikevaihto tilikauden viimeisellä neljänneksellä oli 115 tuhatta euroa (41 tuhatta euroa) ja vertailukelpoinen käyttökate 8 tuhatta euroa (-13 tuhatta euroa). Chalupan liikevaihto tilikauden viimeisellä neljänneksellä oli 115 tuhatta euroa (41 tuhatta euroa) ja käyttökate 6 tuhatta euroa (-17 tuhatta euroa). Liikevaihdon kasvu verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon johtui avattujen ravintoloiden lukumäärän kasvusta. Käyttökatteeseen sisältyi 2 tuhatta euroa vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä on käsitelty yhtiön 6. toukokuuta 2016 julkaisemaan kannustinjärjestelmään sekä yhtiön henkilöstön muihin kannustinjärjestelmiin liittyviä laskennallisia eriä, joilla ei ollut kassavirtavaikutusta.

Helmikuu 2017-tammikuu 2018

Chalupan vertailukelpoinen liikevaihto tilikaudella oli 375 tuhatta euroa (487 tuhatta euroa) ja vertailukelpoinen käyttökate -15 tuhatta euroa (-161 tuhatta euroa). Chalupan liikevaihto tilikaudella oli 375 tuhatta euroa (487 tuhatta euroa) ja käyttökate -23 tuhatta euroa (-169 tuhatta euroa). Liikevaihdon lasku verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon johtui siitä, että kaikki Chalupa-ravintolat olivat katsauskauden lopussa franchising-yrittäjien hallussa ja liiketoimintayksikön tulonmuodostus on siirtynyt täysin franchising-mallilla toimivien ravintoloiden raportointiin. Käyttökatteeseen sisältyi 8 tuhatta euroa vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä on käsitelty yhtiön 6. toukokuuta 2016 julkaisemaan kannustinjärjestelmään sekä yhtiön henkilöstön muihin kannustinjärjestelmiin liittyviä laskennallisia eriä, joilla ei ollut kassavirtavaikutusta.MUUT-LIIKETOIMINTAYKSIKKÖ
TUHATTA EUROA 11/17-1/18 11/16-1/17 2/17-1/18 2/16-1/17
Vertailukelpoinen liikevaihto 194 0 194 0
Liikevaihto 194 0 194 0
Vertailukelpoinen käyttökate / EBITDA -385 -261 -1 467 -1 342
Poistot ja arvonalentumiset -91 -53 -314 -219
Vertailukelpoinen liikevoitto -476 -314 -1 780 -1 561
Käyttökate/EBITDA -851 -383 -2 057 -1 690
Liikevoitto -941 -436 -2 370 -1 909

Konsernin Muut-liiketoimintayksikkö käsittää pääasiassa konsernihallinnon liiketoiminnot.

Marraskuu 2017-tammikuu 2018

Muut-liiketoimintayksikön vertailukelpoinen liikevaihto oli 0,19 miljoonaa euroa (0,00) ja liikevaihto oli 0,19 miljoonaa euroa (0,00) vuoden viimeisellä neljänneksellä. Liikevaihto sisälsi The Social Burger Joint Oy:n liikevaihdon. Vertailukelpoinen käyttökate oli -0,39 miljoonaa euroa (-0,26) ja käyttökate oli -0,85 miljoonaa euroa (-0,38). Käyttökatteeseen sisältyi 0,47 miljoonaa euroa vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä on käsitelty kansainväliseksi aiotun No Pizza -konseptin kehityskustannukset, jotka on kirjattu kuluksi. Tämän lisäksi vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä on käsitelty yhtiön 6. toukokuuta 2016 julkaisemaan kannustinjärjestelmään sekä yhtiön henkilöstön muihin kannustinjärjestelmiin liittyviä laskennallisia eriä, joilla ei ollut kassavirtavaikutusta.

Helmikuu 2017-tammikuu 2018

Muut-liiketoimintayksikön vertailukelpoinen liikevaihto oli tilikaudella 0,19 miljoonaa euroa (0,00) ja liikevaihto oli 0,19 miljoonaa euroa (0,00). Vertailukelpoinen käyttökate oli -1,47 miljoonaa euroa (-1,34). Käyttökate oli -2,06 miljoonaa euroa (-1,69). Käyttökatteeseen sisältyi 0,59 miljoonaa euroa vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä on käsitelty kansainväliseksi aiotun No Pizza -konseptin kehityskustannukset, jotka on kirjattu kuluksi. Tämän lisäksi vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä on käsitelty yhtiön 6. toukokuuta 2016 julkaisemaan kannustinjärjestelmään sekä yhtiön henkilöstön muihin kannustinjärjestelmiin liittyviä laskennallisia eriä, joilla ei ollut kassavirtavaikutusta.

RAHOITUSERÄT JA TULOS

Konsernin rahoituskulut olivat vuoden viimeisellä neljänneksellä -0,09 miljoonaa euroa (-0,20) ja tilikaudella -0,74 miljoonaa euroa (-0,81). Rahoituskuluihin on vuoden viimeisellä neljänneksellä kirjattu laskennallinen realisoitumaton johdannaisen arvostusvoitto yhteensä 0,19 miljoonaa euroa.

Konsernin tuloverot olivat vuoden viimeisellä neljänneksellä -0,39 miljoonaa euroa (-0,24) ja tilikaudella -1,25 miljoonaa euroa (-1,01).

Tilikauden tulos oli 4,48 miljoonaa euroa (3,46).

Tilikauden osakekohtainen tulos oli 0,71 euroa (0,55).

KONSERNIN RAHOITUSASEMA

Kotipizza Group -konsernin taseen loppusumma oli tilikauden lopussa 61,5 miljoonaa euroa (59,2). Konsernin pitkäaikaiset varat olivat yhteensä 42,7 miljoonaa euroa (40,6) ja lyhytaikaiset varat yhteensä 18,8 miljoonaa euroa (18,5).

Konsernin liiketoiminnan nettorahavirta katsauskaudelta oli 5,18 miljoonaa euroa (5,28). Käyttöpääomaa vapautui 0,16 miljoonaa euroa (vapautui 1,19).

Investointien nettorahavirta oli -1,35 (-0,45) miljoonaa euroa. Kotipizza Oyj hankki katsauskaudella Helsingin Pizzapalvelu Oy:n koko liiketoiminnan. Yhtiö vastaa Pizzataxi-ravintolaketjusta, johon kuuluu 22 pääkaupunkiseudulla ja Etelä-Suomessa toimivaa ravintolaa. Kotipizza Group hankki enemmistön Social Food Street Burgerjointista marraskuussa 2017. Yrityskauppa käsitti 51 prosenttia Day After Day Oy:n osakekannasta. Day After Day Oy vastaa Helsingin Sörnäisissä toimivasta Social Food Street Burgerjoint -ravintolasta ja Social Food -nimellä toimivasta ruokarekasta. Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin olivat katsauskaudella 0,63 (0,85) miljoonaa euroa ja aineellisten hyödykkeiden luovutustulot 0,01 miljoonaa euroa (0,40) euroa.

Rahoituksen nettorahavirta oli -4,62 miljoona euroa (-3,28).

Konsernin omavaraisuusaste oli 51,9 prosenttia (51,7 prosenttia).

Korolliset velat olivat 15,8 miljoonaa euroa (17,0), joista lyhytaikaisten velkojen osuus oli 1,49 miljoonaa euroa (1,17).

Lisätietoja Kotipizza Groupin rahoitusriskeistä on esitetty 31.1.2017 tilinpäätöksessä.

INVESTOINNIT

Katsauskauden bruttoinvestoinnit olivat 3,54 (0,45) miljoonaa euroa. Kotipizza Oyj hankki helmikuussa 2017 Helsingin Pizzapalvelu Oy:n koko liiketoiminnan. Yhtiö vastaa Pizzataxi-ravintolaketjusta, johon kuuluu 22 pääkaupunkiseudulla ja Etelä-Suomessa toimivaa ravintolaa. Kotipizza Group hankki enemmistön Social Food Street Burgerjointista marraskuussa 2017. Yrityskauppa käsitti 51 prosenttia Day After Day Oy:n osakekannasta. Day After Day Oy vastaa Helsingin Sörnäisissä toimivasta Social Food Street Burgerjoint -ravintolasta ja Social Food -nimellä toimivasta ruokarekasta. Yhtiön bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen muodostuivat pääasiallisesti yhtiön investoinneista it-järjestelmiin ja olivat katsauskaudella 0,63 (0,85) miljoonaa euroa.

HENKILÖSTÖ

Konsernin henkilöstömäärä oli katsauskauden lopussa 63, joista kaikki työskentelivät Suomessa. Edellisen tilikauden lopussa 31.1.2017 Yhtiön palveluksessa oli 47 henkilöä, joista kaikki työskentelivät Suomessa.

YRITYSJÄRJESTELYT

Kotipizza Oyj hankki katsauskaudella Helsingin Pizzapalvelu Oy:n koko liiketoiminnan. Yhtiö vastaa Pizzataxi-ravintolaketjusta, johon kuuluu 22 pääkaupunkiseudulla ja Etelä-Suomessa toimivaa ravintolaa.

Kotipizza Group Oyj hankki katsauskaudella 51 prosenttia Day After Day Oy:n osakekannasta. Yhtiö vastaa Helsingin Sörnäisissä toimivasta Social Food Street Burgerjoint -ravintolasta ja Social Food -nimellä toimivasta ruokarekasta.

MUUTOKSIA JOHDOSSA

Yhtiön operatiivinen johtaja ja johtoryhmän jäsen Olli Väätäinen irtisanoutui tehtävästään 17. helmikuuta 2017 ja hänen tilalleen nimitettiin 4. huhtikuuta 2017 Heidi Stirkkinen. Stirkkinen on toiminut viimeksi OBH Nordica- ja Tefal-brändejä edustavan Groupe SEB Finlandin maajohtajana sekä aiemmin Iittala Groupin myymäläketjun operatiivisesta toiminnasta vastanneena johtajana. Hän aloitti uudessa tehtävässään 1.9.2017.

JOHTORYHMÄ

Kotipizza Group -konsernin johtoryhmässä oli katsauskauden lopussa viisi jäsentä: Tommi Tervanen, toimitusjohtaja, Timo Pirskanen, varatoimitus- ja talousjohtaja, Heidi Stirkkinen, operatiivinen johtaja, Anssi Koivula, hankintajohtaja sekä Antti Isokangas, viestintä- ja vastuullisuusjohtaja.

OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

Kotipizza Group Oyj:n osakepääoma oli katsauskauden lopussa 80 000,00 euroa ja osakkeiden lukumäärä yhteensä 6 351 201 kappaletta. Katsauskauden alussa 1.2.2017 yhtiön osakkeiden lukumäärä oli 6 351 201 kappaletta. Yhtiöllä oli katsauskauden lopussa 3091 (1615) osakkeenomistajaa. Yhtiöllä ei ole hallussaan omia osakkeita.

Kotipizza Group Oyj:n hallitus päätti 6.5.2016 yhtiön johtoryhmälle suunnatusta pitkän aikavälin osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Järjestelmä kattaa kolme kolmen vuoden ansaintajaksoa. Järjestelmän perusteella ansaintajaksolta 1.2.2016-31.1.2019 voidaan maksaa suoriteperusteisia palkkio-osakkeita. Ansaintajaksoilta 1.2.2017-31.1.2020 ja 1.2.2018-31.1.2021 voidaan maksaa suoriteperusteisten osakkeiden lisäksi mahdollisesti avainhenkilöiden osakeomistukseen perustuvia palkkio-osakkeita. Ansaintajaksolta1.2.2016-31.1.2019 voidaan maksaa palkkiona yhteensä enintään 47 204 suoriteperusteista palkkio-osaketta, sisältäen rahana maksettavan osuuden. Ansaintajaksolta1.2.2017-31.1.2020 voidaan maksaa palkkiona yhteensä enintään 30 742 suoriteperusteista palkkio-osaketta, sisältäen rahana maksettavan osuuden. Mahdollinen palkkio maksetaan osakkeiden (50 %) ja rahan (50 %) yhdistelmänä. Rahaosuudella pyritään kattamaan palkkiosta avainhenkilölle aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja.

Yhtiön omistusosuuksien jakautuminen sektori- ja suuruusluokittain sekä yhtiön suurimmat osakkeenomistajat löytyvät yhtiön verkkosivuilta www.kotipizzagroup.com.

LIPUTUSILMOITUKSET

Yhtiö vastaanotti arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälässä tarkoitetun liputusilmoituksen 9.2.2017 Sentica Buyout III Ky:ltä ja Sentica Buyout III Co-Investment Ky:ltä (yhdessä "Rahastot"), jonka mukaan ne olivat myyneet yhteensä 4 020 618 Kotipizzan osaketta. Osakemyynnin toteutuksen yhteydessä Sentica Buyout III Ky:n suora omistus Kotipizzan osakkeista ja äänistä laski alle 5 prosentin rajan. Ilmoituksen mukaan Sentica Buyout III GP Oy:n välillinen omistus Rahastojen kautta laski samalla alle 5 prosentin rajan kaikista Kotipizzan osakkeista ja äänistä. Osakemyynnin seurauksena Sentica Buyout III Ky ja Sentica Buyout III Co-Investment Ky eivät omista enää lainkaan Kotipizzan osakkeita tai ääniä.

Yhtiö vastaanotti arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälässä tarkoitetun liputusilmoituksen 9.2.2017 Elementa Management AB:lta, jonka mukaan sen omistusosuus Kotipizza Group Oyj:n osakepääomasta oli noussut yli viiden (5) prosentin (1/20). Tarkka osuus Kotipizza Group Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä 9.2.2017: Elementa Management AB hallinnoi 323,065 osaketta, jotka edustivat 5,09 % koko osakepääomasta ja yhteenlasketusta äänimäärästä.

Yhtiö vastaanotti arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälässä tarkoitetun liputusilmoituksen 10.2.2017 Evli Pankki Oyj:ltä, jonka mukaan sen omistusosuus Kotipizza Group Oyj:n osakepääomasta oli noussut yli viiden (5) prosentin (1/20). Tarkka osuus Kotipizza Group Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä 10.2.2017: Evli Pankki Oyj hallinnoi 320,000 osaketta, jotka edustivat 5,04 % koko osakepääomasta ja yhteenlasketusta äänimäärästä.

Yhtiö vastaanotti arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälässä tarkoitetun liputusilmoituksen 10.2.2017 Danske Bank A/S:lta, jonka mukaan sen omistusosuus Kotipizza Group Oyj:n osakepääomasta oli noussut yli viiden (5) prosentin (1/20). Tarkka osuus Kotipizza Group Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä 10.2.2017: Danske Bank A/S hallinnoi 421,539 osaketta, jotka edustivat 6,64 % koko osakepääomasta ja yhteenlasketusta äänimäärästä.

Yhtiö vastaanotti arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälässä tarkoitetun liputusilmoituksen 10.2.2017 Työeläkevakuutusyhtiö Elolta, jonka mukaan sen omistusosuus Kotipizza Group Oyj:n osakepääomasta oli noussut yli viiden (5) prosentin (1/20). Tarkka osuus Kotipizza Group Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä 10.2.2017: Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo hallinnoi 513,200 osaketta, jotka edustivat 8,08 % koko osakepääomasta ja yhteenlasketusta äänimäärästä.

Yhtiö vastaanotti arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälässä tarkoitetun liputusilmoituksen 10.2.2017 Swedbank Robur AB:lta, jonka mukaan sen omistusosuus Kotipizza Group Oyj:n osakepääomasta oli noussut yli viiden (5) prosentin (1/20). Tarkka osuus Kotipizza Group Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä 10.2.2017: Swedbank Robur AB hallinnoi 488,974 osaketta, jotka edustivat 7,70 % koko osakepääomasta ja yhteenlasketusta äänimäärästä.

Yhtiö vastaanotti arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälässä tarkoitetun liputusilmoituksen 10.2.2017 Financière de l'Echiquier:lta, jonka mukaan sen omistusosuus Kotipizza Group Oyj:n osakepääomasta oli noussut yli viiden (5) prosentin (1/20). Tarkka osuus Kotipizza Group Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä 10.2.2017: Financière de l'Echiquier hallinnoi 346,041 osaketta, jotka edustivat 5,45 % koko osakepääomasta ja yhteenlasketusta äänimäärästä.

Yhtiö vastaanotti arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälässä tarkoitetun liputusilmoituksen 16.5.2017 Elementa Management AB:lta, jonka mukaan sen omistusosuus Kotipizza Group Oyj:n osakepääomasta oli alittanut viiden (5) prosentin (1/20) rajan. Tarkka osuus Kotipizza Group Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä 16.5.2017: Elementa Management AB hallinnoi 265,406 osaketta, jotka edustivat 4,17 % koko osakepääomasta ja yhteenlasketusta äänimäärästä.

Yhtiö vastaanotti arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälässä tarkoitetun liputusilmoituksen 24.1.2018 Danske Bank A/S:lta, jonka mukaan sen omistusosuus Kotipizza Group Oyj:n osakepääomasta oli alittanut viiden (5) prosentin (1/20) rajan. Tarkka osuus Kotipizza Group Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä 24.1.2018: Danske Bank A/S hallinnoi 302,539 osaketta, jotka edustivat 4,76 % koko osakepääomasta ja yhteenlasketusta äänimäärästä.

YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Kotipizza Group Oyj:n 17.5.2017 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti, että 31.1.2017 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella ei jaeta osinkoa. Kokous päätti myös, että sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta jaetaan 0,50 euroa osakkeelta.

Yhtiökokous myös vahvisti 31.1.2017 päättyneen tilikauden tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden 31.1.2017 päättyneeltä tilikaudelta.

Hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin kuusi. Hallituksen jäseniksi seuraavalle toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valittiin uudelleen Minna Nissinen, Petri Parvinen, Kim Hanslin ja Kalle Ruuskanen. Hallitukseen valittiin uusina jäseninä Virpi Holmqvist ja Dan Castillo. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Kalle Ruuskanen.

Hallituksen jäsenten palkkioista päätettiin seuraavasti: Puheenjohtajalle maksetaan 3 500 euroa kuukaudessa (42 000 euroa vuodessa) ja jäsenille 2 000 euroa kuukaudessa (24 000 euroa vuodessa). Erillisiä kokouspalkkioita ei makseta hallituksen kokouksista, mutta hallituksen valiokuntien puheenjohtajille maksetaan kokouspalkkiona 400 euroa valiokunnan kokoukselta ja jäsenille kokouspalkkiona 200 euroa valiokunnan kokoukselta.

Yhtiökokous päätti, että yhtiön tilintarkastajan palkkiot maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan. Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen yhtiön nykyinen tilintarkastaja, tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiökokous myös valtuutti hallituksen päättämään osakeanneista seuraavin ehdoin:

1. Valtuutus voidaan käyttää kokonaan tai osittain antamalla Kotipizza Group Oyj:n osakkeita yhdessä tai useammassa osakeannissa siten, että osakeanneissa annettavien osakkeiden enimmäismäärä on 635 000 osaketta.

2. Hallitus voi myös päättää osakeanneissa annettavien osakkeiden luovuttamisesta osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatusti, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten esimerkiksi yrityskauppojen tai -järjestelyiden rahoittaminen tai toteuttaminen, yhtiön oman pääoman rakenteen kehittäminen tai yhtiön osakepalkkiojärjestelmien toteuttaminen. Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä osakkeita annetaan. Osakeanneissa osakkeita voidaan antaa merkittäviksi maksua vastaan tai maksutta.

3. Hallitus voi valtuutuksen nojalla päättää myös maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiön hallussa olevien osakkeiden lukumäärä annin jälkeen on enintään 10 % yhtiön kaikista osakkeista. Tähän määrään lasketaan yhtiöllä itsellään ja sen tytäryhteisöllä mahdollisesti olevat omat osakkeet osakeyhtiölain 15 luvun 11 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla.

4. Valtuutus sisältää hallitukselle oikeuden määrätä osakeantien ehdoista ja toimenpiteisiin liittyvistä seikoista osakeyhtiölain mukaisesti, mukaan lukien oikeuden päättää, kirjataanko mahdollinen merkintähinta kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon vai osakepääoman korotukseksi.

5. Valtuutus on voimassa 31.7.2018 saakka.

6. Valtuutus kumoaa 11.5.2016 hallitukselle annetun osakeantivaltuutuksen.

RISKIT JA LIIKETOIMINNAN EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Kotipizza Groupin toiminnan riskit ja epävarmuustekijät pitkällä aikavälillä liittyvät yhtiön mahdolliseen epäonnistumiseen kuluttajien tottumusten ja mieltymysten ennakoinnissa tai uusien mielenkiintoisten konseptien luomisessa sekä mahdollisen laajentumisen uusille paikkakunnille tai ulkomaille mukanaan tuomille uusille liiketoiminnan riskeille. Pikaruokaravintola-alalla kilpailutilanteen odotetaan jatkuvan edelleen erittäin kovana. Yhtiön johto ei voi toiminnallaan vaikuttaa yleiseen markkinakehitykseen ja kuluttajien käyttäytymiseen.

Ravintola-avauksilla on myös merkittävä vaikutus yhtiön franchising- ja vuokratuottoihin, raaka-aineiden ja tarvikkeiden myyntiin ja kuljetuksesta ja tavaravirroista saatuihin tuottoihin ja siten myös yhtiön taloudelliseen tulokseen.

Kotipizza Group lanseeraa parhaillaan uusia ravintolakonsepteja paitsi raportoitavan Chalupa-liiketoimintayksikön alla, myös konsernin uusissa fast casual -ketjuissa. Kotipizza Group hankki katsauskauden jälkeen enemmistön Day After Day Oy:stä, joka vastaa Social Food Street Burgerjoint -ravintolasta ja Social Food -ruokarekasta. Konsernin tavoitteena on laajentaa Social Burger valtakunnalliseksi hampurilaisketjuksi. Konserni on myös lanseerannut kansainvälisille markkinoille suunnatun No Pizza -pizzaravintolakonseptin, jonka ensimmäinen ravintola suunnitellaan avattavan kesällä 2018 Helsingissä Suomessa. No Pizza -ketjun toimintaa on määrä kasvattaa ensin Pohjoismaissa ja sitten muilla kansainvälisillä markkinoilla master franchising -liiketoimintamallin pohjalta. Konserni on lisäksi ilmoittanut kehittäneensä uuden Tasty Market -lounasravintolakonseptin ja suunnittelevansa sen lanseeraamista. Konseptissa kuluttaja voi valita ja yhdistellä lounaansa lukuisien eri fast casual -brändien tarjonnasta.

Uusien liiketoimintakonseptien lanseeraamiseen liittyy useita riskejä liittyen muun muassa kuluttajien tarpeiden, makutottumusten, mieltymysten ja käyttäytymisen ennakointiin kohdemarkkinoilla. Lanseerattaviin konsepteihin liittyy riski siitä, että ne eivät vakiinnuta asemaansa markkinoilla ja eivät saa vakiintunutta asiakaskuntaa. Uusien konseptien lanseerauksen mahdollinen epäonnistuminen aiheuttaa yhtiölle kuluja ja vaikuttaa olennaisen haitallisesti yhtiön brändiin, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Kotipizza Group Oyj julkisti 5.2.2018 päivitetyn strategiansa ja taloudelliset tavoitteensa sekä uuden Tasty Market -lounasravintolakonseptin. Konsernin strategiana on toimia brändien kotina. Tämä tarkoittaa sitä, että yhtiö kehittää ja operoi ravintolakonsepteja ja -markkinoita fast casual -ilmiön, franchising-toiminnan ja laadukkaan asiakaskokemuksen pohjalta. Keskeisiä toiminnan taustalla vaikuttavia megatrendejä ovat kaupungistuminen, digitalisaatio ja kotiinkuljetuksen suosion kasvaminen. Yhtiön uusi missio on "parannetaan maailmaa suupala kerrallaan". Yhtiön arvoina säilyvät "rakasta sitä, mitä teet", "halu kokeilla, tahto onnistua" ja "yhdessä". Strategian yhteydessä julkistetussa "Roadmap to 2020" -tiekartassa yhtiö on määritellyt eri ravintolaketjujensa kriittiset menestystekijät, "must-win battlet" sekä asettanut ketjujen ravintolayksiköiden lukumäärälle ja ketjumyynnille tavoitteet seuraaville kolmelle tilikaudelle.Kotipizza Yksiköiden lukumäärä Ketjumyynti (milj. euroa)
2018 275 120
2019 290 140
2020 300 160
   
Chalupa Yksiköiden lukumäärä Ketjumyynti (milj. euroa)
2018 20 3,5
2019 30 5,5
2020 40 8
   
Social Burgerjoint Yksiköiden lukumäärä Ketjumyynti (milj. euroa)
2018 4 2
2019 12 7
2020 20 13
     
 Yhteenlaskettu ketjumyynti (milj. euroa)  
2018   126
2019   153
2020   181

Strategian yhteydessä julkistettiin myös Tasty Market lounasravintolakonsepti, jossa kuluttaja voi valita ja yhdistellä lounaansa lukuisien eri fast casual -brändien tarjonnasta viihtyisässä ympäristössä. Käynnistysvaiheessa Tasty Marketin valikoimissa on ainakin Kotipizzan ja Chalupan tuotteita. Tasty Marketin sisustus rakentuu elementeistä, joten konseptia voidaan muunnella ympäristön ja mukana olevien brändien mukaan. Kotipizza Group hakee Tasty Market -lounasravintolakonseptille yhteistyökumppaneita, joiden kanssa ravintoloita voidaan avata esimerkiksi yrityspuistoissa, toimistorakennuksissa ja oppilaitoksissa. Konseptilla ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta Kotipizza Groupin taloudelliseen tulokseen vuonna 2018.

Yhtiö vastaanotti arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälässä tarkoitetun liputusilmoituksen 6.2.2018 Financière de l'Echiquier:lta, jonka mukaan sen omistusosuus Kotipizza Group Oyj:n osakepääomasta oli alittanut viiden (5) prosentin (1/20) rajan. Tarkka osuus Kotipizza Group Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä 6.2.2018: Financière de l'Echiquier hallinnoi 284,629 osaketta, jotka edustivat 4,48 % koko osakepääomasta ja yhteenlasketusta äänimäärästä.

ARVIO TILIKAUDEN 2019 TALOUDELLISESTA KEHITYKSESTÄ

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n mukaan matkailu- ja ravintola-alan yritysten liikevaihto kasvoi voimakkaasti vuoden 2017 aikana. Matkailu- ja ravintola-alan yritysten yhteenlasketun liikevaihdon arvioidaan kasvaneen lähes 6 prosenttia ja matkailuyritysten liikevaihdon kasvun arvioidaan olleen hieman ravintola-alan yritysten kasvua nopeampaa. Positiivisesta kehityksestä huolimatta on syytä huomata, että matkailu- ja ravintola-ala on vasta nyt saavuttamassa finanssikriisiä edeltäneen palvelujen kysynnän tason. 

Pikaruokamarkkinoilla kehitys on ollut vielä tätäkin nopeampaa. MaRan selvitykseen osallistuneiden yhdeksän suuren pikaruokaketjun liikevaihto kasvoi vuonna 2017 8,2 prosenttia. Ketjujen toimipaikkojen määrä kasvoi 4,8 prosenttia ja kunkin toimipaikan keskimääräinen liikevaihto 3,3 prosenttia. Koko pikaruokamarkkinoiden arvoksi MaRa arvioi 700 miljoonaa euroa.

Ravintolamarkkinoiden kokonaisarvo Suomessa on yhteensä runsaat 5 miljardia euroa. Tärkeimmät alan kehitykseen vaikuttavat tekijät ovat kansantalouden yleinen kehitys, kuluttajien käytettävissä olevat tulot sekä verotus ja julkinen sääntely. Alan sisäiseen taloudelliseen kehitykseen vaikuttavat myös kuluttajien mieltymykset sekä jatkuvasti voimakkaammin myös ruokatrendit.

Kotipizza-ketjun myynnin kehitys on ollut jatkuvasti sekä koko ravintolamarkkinoiden että pikaruokamarkkinoiden kasvua voimakkaampaa. Voidaan jopa arvioida, että Kotipizza-ketjun voimakas kasvu on vaikuttanut osaltaan pikaruokamarkkinoiden muuta ravintola-alaa suotuisampaan kehitykseen.

MaRan arvion mukaan ravintolamyynnin kehitys tulee jatkumaan vuonna 2018 suotuisana Suomen kansantalouden ja kuluttajien luottamuksen kasvun myötä. Erityisen hyvänä kehitys tulee jatkumaan pikaruokatoimialalla, sillä merkittävä osa kasvavasta ravintolasyömisen määrästä kohdistuu pikaruokaravintoloihin.

Suomalaiset kuluttajat käyttävät yhä ravintolasyömiseen pienemmän osan tuloistaan kuin kuluttajat useimmissa vertailumaissa. Näin ollen on syytä olettaa, että ravintolasyömisen kasvu tulee jatkumaan myös lähivuosina.

Käsityksemme mukaan sekä ravintola-alan taloudellinen kehitys että kuluttajatrendit tukevat Kotipizza Groupin panostusta fast casual -ilmiöön, ravintoloihin, jotka tarjoavat vaivatonta, tuoretta ja vastuullisesti tuotettua, mutta samalla kohtuuhintaista ruokaa ravintolamaisessa ympäristössä.

Yhtiö arvioi sen ravintolakonseptien yhteenlasketun ketjumyynnin olevan noin 120 miljoonaa euroa 1.2.2018 käynnistyneellä tilikaudella ja vertailukelpoisen käyttökatteen (EBITDA) kasvavan edelliseen tilikauteen verrattuna.

LAATIMISPERIAATTEET

Kotipizza Groupin tilintarkastamaton tilinpäätöstiedote 31.1.2018 päättyneeltä kahdentoista kuukauden jaksolta mukaan lukien tilintarkastetut vertailutiedot 31.1.2017 päättyneeltä kahdentoista kuukauden jaksolta on laadittu IAS 34:n mukaan ja soveltaen samoja laskentaperiaatteita kuin edellisessä tilintarkastetussa vuositilinpäätöksessä.

IASB on julkistanut uudet ja uudistetut standardit ja tulkinnat. Konserni ottaa ne käyttöön kunkin standardin ja tulkinnan voimaantulopäivästä lähtien, tai mikäli voimaantulopäivä on muu kuin tilikauden ensimmäinen päivä, voimaantulopäivää seuraavan tilikauden alusta lukien. Konserni ei odota uusilla tai uudistetuilla standardeilla olevan olennaista vaikutusta konsernin taloudelliseen tulokseen tai laajaan tulokseen tai konsernitilinpäätöksen esittämistapaan.

IFRS 15 Myyntituotot asiakassopimuksista (sovellettava 1.1.2018 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). Standardi sisältää viisivaiheisen ohjeistuksen asiakassopimusten perusteella saatavien myyntituottojen kirjaamiseen ja korvaa nykyiset IAS 18- ja IAS 11-standardit ja niihin liittyvät tulkinnat. IFRS 15 luo kattavan viitekehyksen sen määrittämiseksi, voidaanko myyntituottoja tulouttaa, kuinka paljon ja milloin. IFRS 15:n mukaan yhteisön on kirjattava myyntituotot sellaisena rahamääränä, joka kuvastaa vastiketta, johon yhteisö odottaa olevansa oikeutettu kyseisiä tavaroita tai palveluja vastaan. Konserni soveltaa standardia 1.2.2018 alkaen. Konserni tulee käyttämään siirtymämenetelmänä täysin takautuvan soveltamisen menetelmää.

Nykyisen käytännön mukaisesti tuotot kirjataan siinä laajuudessa, missä on todennäköistä, että niistä johtuva taloudellinen hyöty tulee konserniin ja tuotot pystytään mittaamaan luotettavasti riippumatta siitä, milloin maksu tapahtuu. Tuotot arvostetaan saadun vastikkeen tai saatavan käypään arvoon ottaen huomioon maksuehtoja koskevat sopimusehdot. Tuotot kirjataan ilman veroja tai tulleja. Konserni on todennut, että se on kaikkien tuottojärjestelyjensä päämies, koska se on kaikkien tuottojärjestelyjen päävelallinen, sillä on hinnoitteluun liittyvää liikkumavapautta ja siihen kohdistuu myös varasto- ja luottoriskejä. Tavaroiden myynnistä saatavat tuotot tuloutetaan, kun merkittävät omistukselle ominaiset riskit ja edut ovat siirtyneet ostajalle, yleensä tavaroiden toimituksen yhteydessä. Palvelujen tarjoamisesta saatavat tuotot tuloutetaan sillä tilikaudella, jolla palvelut tarjotaan. Rojaltit veloitetaan franchising-yrittäjiltä kerran kuussa kuukauden myynnin perusteella. Ne tuloutetaan kyseisen kuukauden tuottoihin.

Konserni on aloittanut 31.1.2017 päättyneellä tilikaudella analysoimaan asiakassopimuksiaan standardin vaikutusten tunnistamiseksi, ja jatkanut työtä nyt päättyneen tilikauden aikana. Analysointia jatketaan myös 1.2.2018 alkaneella tilikaudella. Nyt käsillä olevien arvioiden perusteella konserni ei odota standardilla olevan merkittävää vaikutusta konsernin taloudelliseen tulokseen. Standardi tulee kuitenkin lisäämään tilinpäätöksessä esitettävien liitetietojen määrää.

IFRS 16:n mukaan vuokralle ottajien on kirjattava lähes kaikista vuokrasopimuksista taseeseensa tulevaisuudessa maksettavia vuokria kuvastava vuokrasopimusvelka sekä käyttöoikeutta koskeva omaisuuserä. IFRS 16 on sovellettava 1. tammikuuta 2019 alkaen. Uusi IFRS 16 standardi tulee korvaamaan nykyisen IAS 17 standardin. Euroopan Unioni ei ole vielä hyväksynyt standardia.

IFRS 9 Rahoitusinstrumentit ja siihen tehdyt muutokset (sovellettava 1.1.2018 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). Uusi rahoitusinstrumentti-standardi korvaa nykyisen standardin IAS 39 Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvostaminen. IFRS 9 muuttaa rahoitusvarojen luokittelua ja arvostamista sekä sisältää rahoitusvarojen arvonalentumisen arviointiin uuden, odotettuihin luottotappioihin perustuvan mallin. Rahoitusvelkojen luokittelu ja arvostaminen vastaavat suurelta osin nykyisiä IAS 39:n vaatimuksia. Suojauslaskennan osalta on edelleen kolme suojauslaskentatyyppiä, aiempaa useampia riskipositioita voidaan ottaa suojauslaskennan piiriin ja suojauslaskennan periaatteita on yhtenäistetty riskienhallinnan kanssa. Konsernissa arvioidaan parhaillaan standardin mahdollisia vaikutuksia.

Kotipizza Group Oyj arvioi tällä hetkellä uusien ja muutettujen standardien soveltamisen vaikutuksia. Muulla jo julkaistulla mutta ei vielä voimassa olevalla IFRS-standardilla tai IFRIC-tulkinnalla ei odoteta olevan olennaista vaikutusta konsernitilinpäätökseen. Pääosin kiinteistöjen vuokrasopimusten taseeseen kirjaamisen myötä, IFRS 16 tulee hieman lisäämään konsernin velkaisuusastetta.


TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ JA LIITETIEDOT

KONSERNITULOSLASKELMA

  11/17-1/18 11/16-1/17 2/17-1/18 2/16-1/17  
  000 € 000 € 000 € 000 €  
           
Liikevaihto   21 894    18 408    84 089    68 737   
Muut liiketoiminnan tuotot   131    48    214    96   
Raaka-aine- ja tuotevaraston muutos (+/-) -648    436    1 014  -3   
Raaka-aineet ja valmiit tuotteet (-) -15 993  -14 521  -65 188  -52 872   
Työsuhde-etuudet/kulut (-) -1 445  -1 138  -4 489  -3 887   
Poistot (-) -342  -240  -1 360  -978   
Arvonalentumiset (-)   -    -    -    -   
Muut liiketoiminnan kulut (-) -2 195  -1 894  -7 857  -5 846   
Liikevoitto   1 403    1 098    6 421    5 246   
           
Rahoitustuotot   13    12    47    35   
Rahoituskulut -85  -205  -738  -812   
Voitto / tappio ennen veroja   1 331    904    5 731    4 469   
           
Tuloverot -387  -239  -1 252  -1 005   
Tilikauden tulos   943    666    4 479    3 464   
           
           
Osakekohtainen tulos EUR:          
Tilikauden laimentamaton tulos emoyhtiön osakkeenomistajille (ei laimennusinstrumentteja)   0,15    0,10    0,71    0,55   
       
Tilikauden laimentamaton tulos emoyhtiön osakkeenomistajille   0,15    0,10    0,71    0,55    


KONSERNIN MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT

  11/17-1/18 11/16-1/17 2/17-1/18 2/16-1/17
  000 € 000 € 000 € 000 €
         
Tilikauden voitto (tappio)   943    666    4 479    3 464 
         
Muut laajan tuloksen erät:        
         
         
Rahavirran suojaukset -32    56      69 
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot   6  -12    -14 
         
Muut laajan tuloksen erät, netto, jotka siirretään  tulosvaikutteisiksi -25    45    -    56 
       
         
Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen -25    45    -    56 
       
Tilikauden laaja tulos yhteensä verojen jälkeen   918    711    4 479    3 520 
         
Tilikauden tuloksen jakautuminen        
Emoyrityksen omistajille   928    730    4 504    3 597 
Määräysvallattomille omistajille -10  -19  -26  -77 
    918    711    4 479    3 520 


KONSERNITASE

  31.1.2018 31.1.2017
Varat 000 € 000 €
Pitkäaikaiset varat    
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet   939    1 138 
Liikearvo   37 299    35 819 
Aineettomat hyödykkeet   3 113    2 321 
Pitkäaikaiset rahoitusvarat   2    2 
Pitkäaik. myyntisaamiset ja muut saamiset   1 316    872 
Laskennalliset verosaamiset   76    488 
    42 744    40 641 
Lyhytaikaiset varat    
Vaihto-omaisuus   4 088    3 087 
Myyntisaamiset ja muut saamiset   6 707    5 761 
Lyhytaikaiset verosaamiset   4    4 
Rahavarat   7 982    9 650 
    18 781    18 502 
Luovutettaviin eriin liittyvät varat   13    13 
Varat yhteensä   61 538    59 156 
     
  31.1.2018 31.1.2017
  000 € 000 €
Oma pääoma ja velat    
Osakepääoma   80    80 
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto   24 419    27 595 
Kertyneet voittovarat   7 554    2 989 
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma   32 054    30 664 
Määräysvallattomien omistajien osuus -117  -91 
Oma pääoma yhteensä   31 937    30 573 
Pitkäaikaiset velat    
Korolliset lainat   14 289    15 829 
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat     298 
Muut pitkäaikaiset velat   3 907    2 745 
Laskennalliset verot   171    66 
Pitkäaikaiset velat yhteensä   18 368    18 938 
Lyhytaikaiset velat    
Korolliset lainat   1 492    1 165 
Ostovelat ja muut velat   9 046    8 480 
Varaukset   -    - 
Lyhytaikaiset verovelat   696    - 
Lyhytaikaiset velat yhteensä   11 234    9 645 
     
Luovutettaviin eriin liittyvät velat   -    - 
Velat yhteensä   29 602    28 583 
Oma pääoma ja velat yhteensä   61 538    59 156 


LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

       
             
  Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma    
Tuhatta € Osakepää-oma Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Kerty-neet voitto-varat Yht. Määräysval-lattomien osuus Oma pääoma yhteensä
             
 

1. helmikuuta 2017
 80   27 595   2 989   30 664  -91   30 573 
Tilikauden tulos  -   -   4 504   4 504   -26   4 479 
Muut laajan tuloksen erät  -   -     -   -   - 
Laaja tulos yhteensä  -   -   4 504   4 504   -26   4 479 
Liiketoimet omistajien kanssa            
  Johdon kannustinjärj.  -   -   61   61   -   61 
  Osingot  -  -3 176   -  -3 176   -  -3 176 
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä  -  -3 176   61  -3 114    -3 114 
             
31. tammikuuta 2018  80   24 419   7 554   32 054  -117   31 937 
             
             
             
       
  Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma    
Tuhatta € Osakepää-oma Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Kerty-neet voitto-varat Yht. Määräysval-lattomien osuus Oma pääoma yhteensä
             
 

1. helmikuuta 2016
 80   29 818  -624   29 274  -14   29 260 
Tilikauden tulos  -   -   3 541   3 541  -77   3 464 
Muut laajan tuloksen erät  -   -   56   56   -   56 
Laaja tulos yhteensä  -   -   3 597   3 597  -77   3 520 
Liiketoimet omistajien kanssa            
  Johdon kannustinjärj.  -   -   16   16   -   16 
  Osingot  -  -2 223   -  -2 223   -  -2 223 
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä   -2 223   16  -2 207   -  -2 207 
31. tammikuuta 2017  80   27 595   2 989   30 664  -91   30 573 


KONSERNIN KASSAVIRTALASKELMA

  2/17-1/18 2/16-1/17
Liiketoiminta 000 € 000 €
Tulos ennen veroja   5 432    4 469 
Lopetetuista toiminnoista johtuva tappio ennen veroja   -    - 
     
Oikaisut, joilla tulos ennen veroa täsmäytetään nettokassavirtoihin    
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden poistot   636    453 
Aineettomien hyödykkeiden poistot ja arvonalentumiset   724    525 
Muut ei-rahamääräiset oikaisut   61    16 
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden luovutusvoitto -11  -70 
Rahoitustuotot -47  -35 
Rahoituskulut   738    812 
     
Käyttöpääoman muutos    
Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos (+/-) -936  -557 
Varaston muutos (+/-) -995    299 
Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos (+/-)   1 769    1 443 
Varausten muutos (+/-)   -  -90 
     
Maksetut korot (-) -1 035  -816 
Saadut korot   47    35 
Maksetut verot (-) -1 203  -1 206 
Liiketoiminnasta kertyneet nettokassavirrat   5 179    5 278 
     
Investointien rahavirrat    
Tytäryritysten hankinta   -    - 
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden hankinta (-) -37  -121 
Aineettomien hyödykkeiden hankinta (-) -590  -728 
Lainojen takaisinmaksu -4    - 
Myytävissä olevien rahoitusvarojen myyntituotot   -    - 
Ostetut liiketoiminnat -731    - 
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myyntitulot   11    400 
Investointeihin käytetyt nettokassavirrat -1 351  -448 
     
Rahoituksen rahavirrat    
Osingot -3 176  -2 223 
Lainojen nostot   -    - 
Lainojen takaisinmaksut (-) -1 150  -850 
Rahoitusleasingmaksut (+/ -) -294  -207 
Rahoitukseen käytetyt nettokassavirrat -4 620  -3 280 
     
     
Rahavarojen muutos -1 668    1 550 
Rahavarat 1. helmikuuta   9 650    8 099 
Rahavarat 31. tammikuuta 2018   7 982    9 650 


KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

LIITETIETO 1. SEGMENTTI-INFORMAATIO

Konsernin segmentti-informaation rakenne on edellisen virallisen tilinpäätöksen mukainen.

KOTIPIZZA-LIIKETOIMINTAYKSIKKÖ
TUHATTA EUROA 11/17-1/18 11/16-1/17 2/17-1/18 2/16-1/17
Vertailukelpoinen liikevaihto   4 174   3 247   15 105 12 894
Liikevaihto 5 063 4 202 19 335 15 051
Vertailukelpoinen käyttökate / EBITDA 2 007 1 551 8 024 6 633
Poistot ja arvonalentumiset -206 -148 -865 -589
Vertailukelpoinen liikevoitto 1 801 1 405 7 160 6 044
Käyttökate/EBITDA 2 178 1 499 7 925 6 517
Liikevoitto 1 971 1 351 7 060 5 929
         
FOODSTOCK-LIIKETOIMINTAYKSIKKÖ
TUHATTA EUROA 11/17-1/18 11/16-1/17 2/17-1/18 2/16-1/17
Vertailukelpoinen liikevaihto 16 523 14 165 64 185 53 198
Liikevaihto 16 523 14 165 64 185 53 198
Vertailukelpoinen käyttökate / EBITDA 425 252 1 980 1 596
Poistot ja arvonalentumiset -44 -38 -176 -143
Vertailukelpoinen liikevoitto 381 213 1 804 1 453
Käyttökate/EBITDA 413 238 1 936 1 566
Liikevoitto 369 200 1 760 1 423
        
CHALUPA-LIIKETOIMINTAYKSIKKÖ
TUHATTA EUROA 11/17-1/18 11/16-1/17 2/17-1/18 2/16-1/17
Vertailukelpoinen liikevaihto 115 41 375 487
Liikevaihto 115 41 375 487
Vertailukelpoinen käyttökate / EBITDA 8 -13 -15 -161
Poistot ja arvonalentumiset -1 -1 -6 -27
Vertailukelpoinen liikevoitto 7 -14 -21 -188
Käyttökate/EBITDA 6 -17 -23 -169
Liikevoitto 5 -18 -29 -196MUUT-LIIKETOIMINTAYKSIKKÖ
TUHATTA EUROA 11/17-1/18 11/16-1/17 2/17-1/18 2/16-1/17
Vertailukelpoinen liikevaihto 194 0 194 0
Liikevaihto 194 0 194 0
Vertailukelpoinen käyttökate / EBITDA -385 -261 -1 467 -1 342
Poistot ja arvonalentumiset -91 -53 -314 -219
Vertailukelpoinen liikevoitto -476 -314 -1 780 -1 561
Käyttökate/EBITDA -851 -383 -2 057 -1 690
Liikevoitto -941 -436 -2 370 -1 909
        
LIIKETOIMINTAYKSIKÖT YHTEENSÄ
TUHATTA EUROA 11/17-1/18 11/16-1/17 2/17-1/18 2/16-1/17
Vertailukelpoinen liikevaihto 21 005 17 452 79 858 66 580
Liikevaihto 21 894 18 407 84 089 68 737
Vertailukelpoinen käyttökate / EBITDA 2 055 1 530 8 523 6 726
Poistot ja arvonalentumiset -342 -240 -1 360 -978
Vertailukelpoinen liikevoitto 1 713 1 290 7 163 5 747
Käyttökate/EBITDA 1 745 1 338 7 781 6 225
Liikevoitto 1 403 1 098 6 421 5 246


LIITETIETO 2. MYYTÄVÄNÄ OLEVAT PITKÄAIKAISET OMAISUUSERÄT JA LOPETETUT TOIMINNOT SEKÄ HANKITUT LIIKETOIMINNOT

Kotipizza Group osti 1. helmikuuta 2017 Helsingin Pizzapalvelu Oy:n koko liiketoiminnan. Transaktiohetken hankintahinta oli 0,75 miljoonaa euroa ja järjestelyssä on sovittu mahdollisesta lisäkauppahinnasta. Pizzataxi-ravintolaketjun franchising-maksut olivat 233 tuhatta euroa tilikaudella. Kotipizza-liiketoimintayksikkö liittää Pizzataxi-ravintolaketjun 22 pääkaupunkiseudulla ja Etelä-Suomessa toimivaa ravintolaa osaksi Kotipizza-ketjun liiketoimintaa. Liiketoimintakaupalla vahvistettiin Kotipizzan kotiinkuljetuspalveluiden tarjontaa pääkaupunkiseudulla.

Kaupan kohteeseen kuuluivat immateriaalioikeudet kuten tilausjärjestelmä, tavaramerkit ja domain-nimet sekä toimi- ja aputoiminimet, asiakasrekisterit sekä erikseen määritellyt franchise-, leasing- ja muut sopimukset.

Kaupan kohteeseen ei sisältynyt liiketoimintaan liittyvä

- rahoitusomaisuus,

- osto- ja muut velat,

- ennen luovutusajankohtaa syntyneet vastuut, sekä

- henkilöstö.

Kotipizza Group Oyj hankki 30. marraskuuta 2017 51 prosenttia Day After Day Oy:n osakekannasta. Yhtiö vastaa Helsingin Sörnäisissä toimivasta Social Food Street Burgerjoint -ravintolasta ja Social Food -nimellä toimivasta ruokarekasta. Yhtiö jatkaa nyt konsernin osana nimellä The Social Burger Joint Oy. Transaktiohetken hankintahinta oli 0,59 miljoonaa euroa ja järjestelyssä on sovittu, että Kotipizza Group Oyj:llä on oikeus mutta ei velvollisuutta hankkia loput 49 prosenttia yhtiön osakekannasta 31.1.2023 jälkeen. Hankitun yhtiön pysyvät ja vaihtuvat vastaavat sekä vieras pääoma eivät sisältäneet mitään niin merkittäviä eriä, että niillä olisi ollut konsernin taloudellisen aseman kannalta kannalta oleellista merkitystä. Yhtiön tavoitteena on kehittää Social Burgerista valtakunnallinen hampurilaisketju. Uskomme, että korkealaatuisiin raaka-aineisiin ja ainutlaatuiseen asiakaskokemukseen panostava fast casual -hampurilaisketju voi uudistaa Suomen hampurilaismarkkinat ja menestyä kaikkialla maassa.

Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot liittyivät Kotipizza-liiketoimintayksikön Ruotsin-toimintoihin. Niillä ei ollut tuloslaskelmavaikutusta katsauskaudella eikä edellisen vuoden vastaavalla ajanjaksolla.

Tärkeimmät lopetettuihin toimintoihin liittyvät varojen ja velkojen ryhmät:    
  31/1/2018 31/1/2017
Varat 000 € 000 €
Vaihto-omaisuus   -    - 
Myyntisaamiset ja muut saamiset   13      13 
Lopetettuihin toimintoihin liittyvät varat   13    13 
     
Velat    
Saadut vakuudet   -    - 
Muut velat   -    - 
Siirtovelat   -    - 
Lopetettuihin toimintoihin liittyvät velat   -    - 
     
Lopetettujen toimintojen rahavirtoja ei raportoida erikseen, joten tätä tietoa ei ole luotettavasti saatavilla.    


LIITETIETO 3. LÄHIPIIRITAPAHTUMAT

Osapuolten katsotaan kuuluvan toistensa lähipiiriin, jos toinen osapuoli pystyy käyttämään toiseen nähden määräysvaltaa tai huomattavaa vaikutusvaltaa sen taloutta ja liiketoimintaa koskevassa päätöksenteossa. Konsernin lähipiiriin kuuluvat emoyritys, tytäryritykset, hallituksen ja johtoryhmän jäsenet, toimitusjohtaja ja heidän läheiset perheenjäsenensä. Johtoon kuuluvat avainhenkilöt ovat johtoryhmien jäsenet. Seuraavassa taulukossa on esitetty tilikauden aikana lähipiirin kanssa tehtyjen liiketapahtumien kokonaissummat. Lähipiiriliiketoimien ehdot vastaavat riippumattomien osapuolten välisissä liiketoimissa noudatettavia ehtoja

    Myynnit Ostot Osto-velat Myynti-saamiset Maksetut korot
   
2/17-1/18 000 € 000 € 000 € 000 € 000 €
           
Konsernin ylin johto  -   -   -   -   - 
Muut lähipiiriin kuuluvat  -   -   -   -   - 
Määräysvaltaa harjoittavat          
yksiköt  -   -   -   -   -   - 
Yritykset, joissa hallituksen          
jäsenillä on määräysvalta  -   179   10   -   - 
           
2/16-1/17          
           
Konsernin ylin johto  2   334   58   -   - 
Muut lähipiiriin kuuluvat  -   -   -   -   - 
Määräysvaltaa harjoittavat          
yksiköt  -   -   -   -   -   - 
Yritykset, joissa hallituksen          
jäsenillä on määräysvalta  -   134   15   -   - 

LIITETIETO 4. TYÖSUHDE-ETUUDET

Työsuhde-etuuksiin liittyvät kulut sisältyvät kaikki hallinnollisiin (kiinteisiin) kuluihin.

  2/2017-1/18 2/16-1/17
  000 € 000 €
Palkat ja palkkiot 3 724 3 173
Sosiaaliturvasta johtuvat kulut 97 132
Eläkekulut (maksupohjaiset järjestelyt) 668 582
Työsuhde-etuudet yhteensä 4 489 3 887


LIITETIETO 5. VASTUUSITOUMUKSET

Vastuut 31/01/2018 31/01/2017
  000 € 000 €
Leasingvastuut 187 238
Toissijaiset vastuut 0 0
Vuokratakaukset 972 760
Pankkitakaukset 420 420
Toimitilojen vuokravastuut 3 518 3 633
Lainat rahoituslaitoksilta 14 813 15 963
Annetut takaukset muiden kuin saman konsernin yrit. puolesta 3 3
     
Vakuudet    
Pantatut talletukset 146 146
Yrityskiinnitykset, yleisvakuutena 17 500 17 500
Takaukset 12 12
Pantatut osakkeet, kp-arvo 44 236 19 984
Yleistakaus saman konsernin yritysten puolesta rajoittamaton rajoittamaton

LIITETIETO 6: VAIHTOEHTOISET TUNNUSLUVUT

Kotipizza Group esittää vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvaamaan liiketoimintansa taloudellista kehitystä ja parantaakseen vertailukelpoisuutta eri kausien välillä. Vaihtoehtoisia tunnuslukuja ei tule pitää korvaavina mittareina verrattuna IFRS-tilinpäätösnormistossa määriteltyihin tunnuslukuihin. Kotipizza Groupin käyttämät vaihtoehtoiset tunnusluvut on lueteltu ja määritelty tässä liitetiedossa.

KETJUMYYNTI

Ketjumyynti on kulloinkin konsernin franchising-sopimussuhteessa olevien yrittäjien yhteenlaskettu myynti, jonka perusteella yhtiön franchising-maksut kuukausittain laskutetaan.

VERTAILUKELPOINEN LIIKEVAIHTO:

Liikevaihdon vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät:

TUHATTA EUROA 11/17-1/18 11/16-1/17 2/17-1/18 2/16-1/17
Liikevaihto 21 894 18 407 84 089 68 737
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät -889 -955 -4 230 -2 157
Vertailukelpoinen liikevaihto 21 005 17 452 79 858 66 580

Liikevaihtoon 11/17-1/18, 11/16-1/17, 2/17-1/18 ja 2/16-1/17 sisältyneet vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät liittyivät Kotipizzan yrittäjäosuuskunnan mainontaan ja markkinointiin liittyvien rahavirtojen läpilaskuttamiseen Kotipizza-liiketoimintayksikössä.

VERTAILUKELPOINEN LIIKEVOITTO:

Liikevoiton vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät:

TUHATTA EUROA 11/17-1/18 11/16-1/17 2/17-1/18 2/16-1/17
Liiketulos 1 403 1 098 6 421 5 246
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät 310 192 742 501
Vertailukelpoinen liikevoitto 1 713 1 290 7 163 5 747

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä on 11/17-1/18, 11/16-1/17, 2/17-1/18 ja 2/16-1/17 käsitelty kansainväliseksi aiotun No Pizza -konseptin kehityskustannukset, jotka on kirjattu kuluksi. Myös Kotipizzan Syyspäivät-tapahtuman kustannukset on käsitelty vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä, koska vuosittaiset Syyspäivät pidettiin vuoden kolmannella neljänneksellä ja vertailuvuonna vuoden viimeisellä neljänneksellä. Tämän lisäksi vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä on käsitelty yhtiön 6. toukokuuta 2016 julkaisemaan kannustinjärjestelmään sekä yhtiön henkilöstön muihin kannustinjärjestelmiin liittyviä laskennallisia eriä, joilla ei ollut kassavirtavaikutusta.

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät ovat olennaisia liiketapahtumia, jotka ovat merkittäviä vertailtaessa Kotipizza Groupin taloudellista suorituskykyä nykyisen ja aiempien katsauskausien tulosten välillä. Kyseiset erät voivat sisältää, mutta eivät rajoitu seuraaviin: myyntivoitot ja -tappiot, merkittävät omaisuuden arvonalentumiset, uudelleenjärjestelyvaraukset sekä muut tapahtumat, jotka Kotipizza Groupin johdon arvion mukaan eivät kuvaa varsinaisen liiketoiminnan kehitystä. Tällaiset erät on aina lueteltu euromääräisinä Kotipizza Groupin osavuosi- ja puolivuosikatsauksissa, tilinpäätöstiedotteessa sekä tilinpäätöksessä koko konsernin lukujen osalta sekä konsernin liiketoimintayksiköiden osalta.

KÄYTTÖKATE

Liikevoitto, poistot ja arvonalentumiset:

TUHATTA EUROA 11/17-1/18 11/16-1/17 2/17-1/18 2/16-1/17
Liiketulos 1 403 1 098 6 421 5 246
Poistot ja arvonalentumiset 342 240 1 360 978
Käyttökate 1 745 1 338 7 781 6 224

VERTAILUKELPOINEN KÄYTTÖKATE

TUHATTA EUROA 11/17-1/18 11/16-1/17 2/17-1/18 2/16-1/17
Liiketulos 1 403 1 098 6 421 5 246
Poistot ja arvonalentumiset 342 240 1 360 978
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät 310 192 742 501
Vertailukelpoinen käyttökate 2 055 1 530 8 523 6 725

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät on eritelty tämän liitetiedon 'VERTAILUKELPOINEN LIIKEVOITTO' -kohdassa.

VERTAILUKELPOINEN KÄYTTÖKATE LIIKEVAIHDOSTA, %

  Vertailukelpoinen käyttökate * 100
Liikevaihto


NETTOVELAT

Pitkäaikaiset ja lyhytaikaiset korolliset lainat - rahavarat:

TUHATTA EUROA 31.1.2018 31.1.2017
Pitkäaikaiset korolliset lainat 14 289 15 829
Lyhytaikaiset korolliset lainat 1 492 1 165
Rahavarat -7 982 -9 650
Nettovelat 7 799 7 344

NETTOVELKAANTUMISASTE

  Nettovelat * 100
Taseen oma pääoma

OMAVARAISUUSASTE

  Oma pääoma * 100  
Varat yhteensä  
     

Helsingissä 21.3.2018

Kotipizza Group Oyj:n hallitus

Lisätietoja: Tommi Tervanen, toimitusjohtaja, puhelin 0207 716 743 ja Timo Pirskanen, talous- ja varatoimitusjohtaja, puhelin 0207 716 74

Kotipizza Group Tilinpäätöstiedote 1.2.2017-31.1.2018This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Kotipizza Group Oyj via Globenewswire

Attachments

Kotipizza Group Tilinpäätöstiedote 1.2.2017-31.1.2018