Close

Cramo Oyj:n hallitus päätti jatkaa avainhenkilöiden kannustinjärjestelmää

Vantaa, Suomi, 2018-02-09 08:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Cramo Oyj Pörssitiedote 9.2.2018 klo 9.30                                             

Cramo Oyj:n hallitus päätti jatkaa avainhenkilöiden kannustinjärjestelmää

Cramo Oyj:n hallitus on päättänyt jatkaa konsernin nykyistä avainhenkilöiden osakepohjaisesta kannustinjärjestelmää. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden ansaintaan ja kertymiseen perustuva palkkiojärjestelmä.

Uudessa osakepalkkiojärjestelmässä 2018 on yksi ansaintajakso, kalenterivuosi 2018. Ansaintajaksoa seuraa kahden vuoden sitouttamisjakso, jonka jälkeen ansaitut palkkiot maksetaan osallistujille. Järjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 70 henkilöä. Henkilön osallistuminen järjestelmään edellyttää sitä, että hän osallistuu One Cramo Osakeohjelmaan.

Ansaintajakson mahdollinen palkkio perustuu Cramo-konsernin osakekohtaiseen tulokseen (EPS) ja oman pääoman tuottoon (ROE). Ansaintajakson 2018 perusteella maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 245 000 Cramo Oyj:n osakkeen arvoa, sisältäen myös rahana maksettavan osuuden.

Mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2018 maksetaan vuonna 2021 osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuudella pyritään kattamaan palkkiosta avainhenkilölle aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja. Mikäli avainhenkilön työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta.

Kunkin johtoryhmän jäsenen on omistettava puolet järjestelmän perusteella annetuista nettomääräisistä osakkeista, kunnes hänen omistamiensa yhtiön osakkeiden määrä yhteensä vastaa hänen bruttovuosipalkkansa arvoa. Tämä osakemäärä on omistettava niin kauan kuin johtoryhmän jäsenen työ- tai toimisuhde konserniyhtiössä jatkuu.

CRAMO OYJ

Hallitus

  

Lisätietoja:

Veli-Matti Reinikkala, hallituksen puheenjohtaja, puh: +41 795 832 902

  

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.cramogroup.com

 

Cramo on Euroopan toiseksi suurin vuokrausalan yritys, joka on erikoistunut kone- ja laitevuokraukseen, vuokraukseen liittyviin palveluihin sekä siirtokelpoisten tilojen vuokraukseen. Cramo toimii 14 maassa ja sillä on noin 300 toimipistettä. Cramolla on noin 2 500 työntekijää, ja vuonna 2017 konsernin liikevaihto oli 729,5 miljoonaa euroa. Cramo on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

Lisätietoja: www.cramogroup.com, www.twitter.com/cramogroup