Close

Flaggning i Zalaris ASA


Namn på aktie: Zalaris ASA 
Datum: 2017-12-20
Namn på aktieägare : Humle Småbolagsfond
Antal aktier som meddelandet omfattar:  1 007 611
Typ av transaktion: Försäljning
Innehav före transaktion: 1 007 611 (5,0%)
Innehav efter transaktion: 0