Close

Kotipizza Group Oyj: VERTAILUKELPOINEN LIIKEVAIHTO KASVOI 21 % JA KÄYTTÖKATE 30 % EDELLISVUODESTA TILIKAUDEN KOLMANNELLA NELJÄNNEKSELLÄ

KOTIPIZZA GROUP OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.2.2017-31.10.2017

VERTAILUKELPOINEN LIIKEVAIHTO KASVOI 21 % JA KÄYTTÖKATE 30 % EDELLISVUODESTA TILIKAUDEN KOLMANNELLA NELJÄNNEKSELLÄ

Elo-lokakuu 2017 (8-10/2016)

Helmi-lokakuu 2017 (2-10/2016)

YHTIÖ NOSTAA ARVIOTAAN TILIKAUDEN TALOUDELLISESTA KEHITYKSESTÄ

Uusi arvio kuluvalle tilikaudelle
Yhtiö arvioi ketjumyynnin kasvavan kuluvalla tilikaudella selvästi yli viisitoista (15) prosenttia edelliseen tilikauteen verrattuna ja vertailukelpoisen käyttökatteen (EBITDA) kasvavan selvästi edelliseen tilikauteen verrattuna.

Vanha 26.9.2017 annettu arvio
Yhtiö arvioi ketjumyynnin kasvavan kuluvalla tilikaudella noin viisitoista (15) prosenttia edelliseen tilikauteen verrattuna ja vertailukelpoisen käyttökatteen (EBITDA) kasvavan edelliseen tilikauteen verrattuna.

AVAINLUVUT, TUHATTA EUROA
  8-10/17 8-10/16 2-10/17 2-10/16 2/16-1/17
Vertailukelpoiset luvut      
Vertailukelpoinen liikevaihto 20 666 17 132 58 853 49 079 66 580
Vertailukelpoinen käyttökate 2 438 1 883 6 468 5 196 6 726
Vertailukelpoinen käyttökate 11,8 11,0 11,0 10,6 10,1
liikevaihdosta, %
Vertailukelpoinen liikevoitto 2 090 1 638 5 450 4 458 5 747
Ketjumyynti 27 564 22 852 78 274 66 056 89 893
       
Raportoidut luvut       
Raportoitu liikevaihto 21 846 18 038 62 194 50 329 68 737
Raportoitu liikevoitto 1 686 1 470 5 018 4 148 5 246
Osakekohtainen tulos 0,20 0,16 0,56 0,44 0,55
      
Liiketoiminnan nettorahavirta    3 050 4 190 5 278
Investointeihin käytetyt nettokassavirrat    -1 818 -179 -449
Nettovelkaantumisaste, %    30,2 27,3 24,0
Omavaraisuusaste, %     51,2 51,8 52,1


Kotipizza Groupin toimitusjohtaja Tommi Tervanen

"Kotipizza-ketjun ketjumyynnin kasvu jatkui vahvana tilikauden kolmannella neljänneksellä, ja myynti kehittyi erinomaisesti sekä vertailukelpoisen myynnin että asiakasmäärien osalta. Kivijalkaravintoloissa asiakasmäärät kasvoivat 12,6 prosenttia ja keskiostos 5,9 prosenttia. Myös verkkokauppa jatkoi kehitystään, ja katsauskauden aikana verkkokaupan kautta tulleet tilaukset vastasivat noin kymmenesosaa ketjun kivijalkaravintoloiden myynnistä. Kotipizza-ravintoloiden ketjumyynti kasvoi 20,6 prosenttia tilikauden kolmannella neljänneksellä ja oli siten selvästi Suomen pikaruokamarkkinoiden keskimääräistä kasvua vahvempaa. Uskomme, että myynti jatkaa myönteistä kehitystään, mutta vastaavien suhteellisten kasvulukujen saavuttaminen muuttuu kuitenkin kuukausi kuukaudelta haastavammaksi, sillä vastassa on yhä kovempia vertailukuukausia.

Kotipizza Group panosti katsauskauden aikana konsernin tulevaisuuden kasvuun kehittämällä kasvustrategiansa mukaisesti uusia fast casual -konsepteja. Kehitystyö keskittyi kansainvälisille markkinoille suunnattuun No Pizza -ravintolakonseptiin, joka julkistettiin katsauskauden jälkeen. Uskomme, että konsepti eroaa brändiltään, tuotteiltaan ja asiakaskokemukseltaan esimerkiksi muista Pohjoismaissa toimivista ravintolaketjuista, ja että sillä on mahdollisuutta menestyä master franchising -yhteistyön pohjalta. Katsauskauden jälkeen Kotipizza Group osti myös enemmistön Social Food Street Burgerjoint -ravintolasta vastaavasta Day After Day Oy:stä. Tavoitteenamme on kehittää Social Burgerista valtakunnallinen hampurilaisketju.

Kotipizza-ketjun ja Kotipizza Groupin sekä toimituksellisessa että sosiaalisessa mediassa saama positiivinen huomio jatkui katsauskauden aikana. Katsauskauden jälkeen Kotipizza Group on lisäksi saanut kaksi merkittävää huomionosoitusta. Yhtiön kansainvälisesti saama huomio nousi uudelle tasolle, kun se voitti marraskuussa Brysselissä pienten ja keskisuurten vastuullisuuteen panostaneiden yhtiöiden Star of 2017 -sarjan European Small and Mid-Cap Awards -pörssiyhtiökilpailussa. Viikkoa myöhemmin Kotipizza Group uusi Helsingissä Yksityissijoittajan valinta -voittonsa pienten pörssiyhtiöiden sarjassa.

Konsernin vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 21 prosenttia vuoden kolmannella neljänneksellä ja oli 20,1 miljoonaa euroa (17,1). Vertailukelpoinen käyttökate oli vuoden kolmannella neljänneksellä 2,25 miljoonaa euroa (1,72), vastaten 31 prosentin kasvua. Julkistimme katsauskauden jälkeen uuden kansainväliseksi aiotun No Pizza -konseptin sekä Social Burgerin yrityskaupan. Social Burgerin hankintaan ja uusien konseptien kehittämiseen investoidaan kuluvalla tilikaudella yhteensä noin miljoona euroa. Uusien konseptien kehittämiseen tullaan investoimaan 1.2.2018 käynnistyvällä tilikaudella noin miljoona euroa.

Olemme edelleen sekä ketjumyynnin että käyttökatteen kehityksessä strategiassa asetettujen taloudellisten tavoitteittemme tahdissa. Kotipizza Groupin keskipitkän aikavälin tavoitteita ovat ketjumyynnin vähintään 5 prosentin vuosittainen kasvu ja vertailukelpoisen EBITDA:n 15-20 prosentin vuosittainen kasvu. Yhtiön vakavaraisuus on myös vankalla pohjalla; nettovelkaantumisaste oli 30 prosenttia ja omavaraisuusaste 51 prosenttia vuosineljänneksen lopussa.

Markkinatilanteessa ei ole tammikuun lopun tilinpäätöshetkestä tapahtunut merkittäviä muutoksia. Matkailu- ja ravintola-alan keskusjärjestö MaRa:n arvion mukaan ravintolamyynnin kehitys tulee jatkumaan vuonna 2017 lähes edellisvuoden tasolla Suomen kansantalouden ja kuluttajien luottamuksen kasvun myötä. Erityisen suotuisana kehitys tulee jatkumaan pikaruokatoimialalla, sillä merkittävä osa kasvavasta ravintolasyömisen määrästä kohdistuu pikaruokaravintoloihin. Kotipizza-ketjun myynnin kehitys on ollut jatkuvasti sekä koko ravintolamarkkinoiden että pikaruokamarkkinoiden kasvua voimakkaampaa. Voidaan jopa arvioida, että Kotipizza-ketjun voimakas kasvu on vaikuttanut osaltaan pikaruokamarkkinoiden muuta ravintola-alaa suotuisampaan kehitykseen.

Käsityksemme mukaan sekä ravintola-alan taloudellinen kehitys että kuluttajatrendit tukevat Kotipizza Groupin panostusta fast casual -ilmiöön - ravintoloihin, jotka tarjoavat vaivatonta, tuoretta ja vastuullisesti tuotettua, mutta samalla kohtuuhintaista ruokaa ravintolamaisessa ympäristössä.

Arvioimme ketjumyynnin kasvavan kuluvalla tilikaudella selvästi yli viisitoista (15) prosenttia edelliseen tilikauteen verrattuna ja vertailukelpoisen käyttökatteen (EBITDA) kasvavan selvästi edelliseen tilikauteen verrattuna."

KONSERNIN LIIKEVAIHTO

Elo-lokakuu 2017
Kotipizza-ketjun ketjumyynnin kasvu jatkui tilikauden kolmannella neljänneksellä vahvana. Ketjumyynti kasvoi tilikauden kolmannella neljänneksellä 20,6 % (16,4 %) edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta ja oli 27,6 miljoonaa euroa (22,9). Keskimääräinen ostos kasvoi 5,9 prosenttia ja asiakasmäärät lisääntyivät 12,6 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Myynnin voimakkaan kasvun takana on useita tekijöitä. Keskeinen syy on ollut Kotipizzan brändi- ja ilmeuudistus, joka alkoi täysimittaisesti alkuvuonna 2015 ja joka on nyt saatettu loppuun. Konserni on myös kehittänyt Kotipizza-ketjua johdonmukaisesti fast casual -ilmiön hengessä eli panostamalla ruuan tuoreuteen, aitouteen ja vastuullisuuteen sekä seuraamalla aktiivisesti ruokatrendejä ja kuluttajien mieltymysten kehittymistä. Myös ketjun panostukset kasvisvaihtoehtoihin on otettu erinomaisesti vastaan sekä kuluttajien että median keskuudessa.

Elo-lokakuussa avattiin ja suljettiin 1 kivijalkaravintola sekä suljettiin 7 shop in shop -ravintolaa. Helmikuussa ostetun Pizzataxi-ravintolaketjun myynti ei sisälly raportoituun ketjumyyntiin, koska katsauskaudella ei vielä muutettu yhtään Pizzataxi-ravintolaa Kotipizza-ravintolaksi. Helmikuussa hankitun Pizzataxi-ravintolaketjun - johon kuuluu 22 pääkaupunkiseudulla ja Etelä-Suomessa toimivaa ravintolaa - liikepaikkoja ei olla saatu muutettua Kotipizza-ravintoloiksi suunnitellussa tahdissa. Ensimmäinen Pizzataxi-ravintola on määrä konvertoida Kotipizza-ravintolaksi tammikuussa 2018.

Vuoden kolmannen neljänneksen aloitti elokuussa MSC-sertifioitua tonnikalaa korostava Special Opera -pizzan kampanja. Päämediana oli tv. Digitaalisena edelläkävijänä Kotipizza lanseerasi elokuussa Kotibotti-chatbotin, joka toimii Facebook Messengerissä. Sovelluksen kautta asiakas voi tilata ja ostaa Kotipizzan tuotteita mobiilisti koko maassa. Syyskuun alussa Kotipizza onnitteli Yrittäjän Päivän kunniaksi suomalaisia yrittäjiä. Kerroimme Kotipizza-yrittäjien tarinoita netti-tv:ssä. Syyskuun lopussa tv-ruudut valtasivat Monster-pizzat, joihin sai ylimääräisen dipin kaupan päälle. Monsterien myynti nousi kampanja-aikana 24 %. Vastuullisuuden näkökulmasta kerrottiin Kotipizza-juuston valmistuksen työllistysvaikutuksista. Lokakuussa kuluttajia muistutettiin kasvispizzoista Lihaton lokakuu -teeman ympärillä. Jatkoimme myös Yrittäjän tarinat -netti-tv-kampanjaa, joka toi paljon liikennettä verkkokauppaan. Verkkokauppa ylsi useassa kuussa ennätysmyynteihin. Lokakuussa Kotipizzan 30-vuotisjuhlan kunniaksi toteutettiin Radio Suomipopin kanssa Olympiastadionilla yksityiskeikka, jolle pääsi Kotipizzan kilpailun voittaja seurueineen. Tempaus tavoitti neljän viikon radiokampanjassa yli 1,8 miljoonaa suomalaista. Vuoden kolmannella neljänneksellä kampanjapäiviä oli 92 edellisen vuoden 50 kampanjapäivän sijaan. Aiemmasta poiketen toteutimme useita kampanjoita yhtä aikaa painottaen yhä enemmän brändillistä tekemistä.

Konsernin vertailukelpoinen liikevaihto tilikauden kolmannella neljänneksellä oli 20,1 miljoonaa euroa (17,1) ja se kasvoi 20,6 % edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Raportoitu liikevaihto oli 21,9 miljoonaa euroa (18,0) ja se kasvoi 21,1 % edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Raportoituun liikevaihtoon sisältyi 1,2 miljoonaa euroa vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka liittyivät Kotipizzan yrittäjäosuuskunnan mainontaan ja markkinointiin liittyvien rahavirtojen läpilaskuttamiseen Kotipizza-liiketoimintayksikössä. Raportoidun liikevaihdon kasvu tuli pääasiallisesti Foodstock-liiketoimintayksikön kasvaneista myyntivolyymeistä Kotipizza-ketjulle hyvän ketjumyynnin tukemana. Myös Foodstockin muut, konsernin ulkopuoliset asiakkaat kasvattivat liikevaihtoa. Foodstockin liikevaihto kasvoi 22,3 % edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta tilikauden kolmannella neljänneksellä ja oli 16,8 miljoonaa euroa (13,8). Kotipizza-liiketoimintayksikön liikevaihto kasvoi 17,1 % edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta ja oli 4,9 miljoonaa euroa (4,2). Chalupa-liiketoimintayksikön liikevaihto tilikauden kolmannella neljänneksellä oli 84 tuhatta euroa (65 tuhatta euroa).

Helmi-lokakuu 2017
Ketjumyynti kasvoi tilikauden helmi-lokakuussa 18,5 % (16,2 %) edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta ja oli 78,3 miljoonaa euroa (66,1). Keskimääräinen ostos kasvoi 3,0 prosenttia ja asiakasmäärät lisääntyivät 14,3 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Helmi-lokakuussa avattiin 11 kivijalka- ja 5 shop in shop -ravintolaa sekä suljettiin 12 shop in shop -ravintolaa ja 1 kivijalkaravintola.

Ketjumyynti on kulloinkin konsernin franchising-sopimussuhteessa olevien yrittäjien yhteenlaskettu myynti, jonka perusteella yhtiön franchising-maksut kuukausittain laskutetaan. Se sisältää myös yhtiön suorassa omistuksessa olevien ravintoloiden myynnin.

Konsernin vertailukelpoinen liikevaihto tilikauden helmi-lokakuussa oli 58,9 miljoonaa euroa (49,1) ja se kasvoi 19,9 % edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Raportoitu liikevaihto oli 62,2 miljoonaa euroa (50,3). Konsernin liikevaihdon kasvu tuli pääasiallisesti Foodstock-liiketoimintayksikön kasvaneista myyntivolyymeistä Kotipizza-ketjulle hyvän ketjumyynnin tukemana. Myös Foodstockin muut, konsernin ulkopuoliset asiakkaat kasvattivat liikevaihtoa. Foodstockin liikevaihto kasvoi 22,1 % edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta helmi-lokakuussa. Kotipizza-liiketoimintayksikön liikevaihto kasvoi 31,5 % edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta ja oli 14,3 miljoonaa euroa (10,9). Chalupa-liiketoimintayksikön liikevaihto helmi-lokakuussa oli 260 tuhatta euroa (487 tuhatta).

KONSERNIN LIIKEVOITTO

Elo-lokakuu 2017
Konsernin vertailukelpoinen liikevoitto tilikauden kolmannella neljänneksellä oli 2,09 miljoonaa euroa (1,88). Raportoitu liikevoitto oli 1,69 miljoonaa euroa (1,47). Raportoituun liikevoittoon sisältyi 0,40 miljoonaa euroa vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä on käsitelty kansainväliseksi aiotun No Pizza -konseptin kehityskustannukset, jotka on kirjattu kuluksi. Myös Kotipizzan Syyspäivät-tapahtuman kustannukset on käsitelty vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä, koska vertailuvuonna vuosittaiset Syyspäivät pidettiin vasta vuoden viimeisellä neljänneksellä. Nämä kassavirtavaikutteiset vertailukelpoiset erät olivat yhteensä 0,22 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä on käsitelty yhtiön 6. toukokuuta 2016 julkaisemaan kannustinjärjestelmään sekä yhtiön henkilöstön muihin kannustinjärjestelmiin liittyviä laskennallisia eriä, joilla ei ollut kassavirtavaikutusta.

Liikevoitto parani pääasiallisesti parantuneen volyymin myötä.

Helmi-lokakuu 2017
Konsernin vertailukelpoinen liikevoitto helmi-lokakuussa oli 5,45 miljoonaa euroa (4,46). Raportoitu liikevoitto oli 5,02 miljoonaa euroa (4,15). Raportoituun liikevoittoon sisältyi 0,43 miljoonaa euroa vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä on käsitelty kansainväliseksi aiotun No Pizza -konseptin kehityskustannukset, jotka on kirjattu kuluksi. Myös Kotipizzan Syyspäivät-tapahtuman kustannukset on käsitelty vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä, koska vertailuvuonna vuosittaiset Syyspäivät pidettiin vasta vuoden viimeisellä neljänneksellä. Nämä kassavirtavaikutteiset vertailukelpoiset erät olivat yhteensä 0,22 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä on käsitelty yhtiön 6. toukokuuta 2016 julkaisemaan kannustinjärjestelmään sekä yhtiön henkilöstön muihin kannustinjärjestelmiin liittyviä laskennallisia eriä, joilla ei ollut kassavirtavaikutusta.

Liikevoitto parani pääasiallisesti parantuneen volyymin myötä, ja myös suhteellinen myyntikate parani hieman edellisestä vuodesta. Liikevoittoon negatiivisesti vaikuttivat edellisvuodesta merkittävästi kasvaneet poistot, joilla ei ole kassavirtavaikutusta. Katsauskauden bruttoinvestoinnit olivat 1,83 (0,58) miljoonaa euroa.


LIIKETOIMINTAYKSIKÖIDEN LIIKEVAIHTO JA KÄYTTÖKATE

KOTIPIZZA-LIIKETOIMINTAYKSIKKÖ
TUHATTA EUROA 8-10/17 8-10/16 2-10/17 2-10/16 2/16-1/17
Vertailukelpoinen liikevaihto 3 742 3 298 10 931 9 598 12 894
Liikevaihto 4 922 4 204 14 272 10 849 15 051
Vertailukelpoinen käyttökate / EBITDA 2 218 1 819 6 017 5 081 6 633
Poistot ja arvonalentumiset -224 -150 -658 -441 -589
Vertailukelpoinen liikevoitto 1 994 1 671 5 359 4 640 6 044
Raportoitu käyttökate / EBITDA 1 948 1 785 5 747 5 018 6 517
Raportoitu liikevoitto 1 724 1 635 5 089 4 577 5 929

Kotipizzan operatiivinen johtaja Heidi Stirkkinen

"Kotipizza-ketjun myynnin kasvu on jatkunut katsauskauden aikana voimakkaana. Katsauskauden lopussa ketjun ravintoloiden määrä oli 259 (255). Kivijalkaravintoloiden suhteellinen osuus ravintoloista on jatkanut myös kasvuaan, sillä katsauskauden päättyessä kivijalkaravintoloiden määrä oli 162 (151) ja shop in shop -ravintoloiden määrä 97 (104). Katsauskauden aikana avattiin yksi kivijalkaravintola sekä suljettiin 7 shop in shop -ravintolaa ja yksi kivijalkaravintola.

Verkkokaupan kautta tulleet tilaukset vastasivat katsauskauden aikana noin kymmenesosaa ketjun kivijalkaravintoloiden myynnistä. Verkkokaupan kautta tullut myynti oli erityisen merkittävä kuljetuksia tarjoavissa kivijalkaravintoloissa. Myös kuljetuksia tarjoavien ravintoloiden määrä on jatkanut kasvuaan ja oli katsauskauden lopussa 71 (64).

Katsauskauden aikana toteutettiin Kotipizza-ketjun vuosittainen yrittäjätyytyväisyystutkimus, joka osoitti yrittäjien olevan jatkuvasti tyytyväisempiä asemaansa lähes kaikilla tutkituilla osa-alueilla. Erityisen huomattavaa oli, että 77 prosenttia kyselyyn vastanneista yrittäjistä kertoi voivansa suositella Kotipizza-yrittäjyyttä siitä kiinnostuneelle. Luku on kyselyn historian korkein. Ketjun ja yrittäjien välisen viestinnän kehittämistä on myös jatkettu. Katsauskauden aikana avattiin täysin uudistettu sisäinen viestintäkanava Pizzanetti, joka on otettu yrittäjien keskuudessa hyvin vastaan.

Helmikuussa Kotipizza osti Pizzataxi-ravintolaketjun, johon kuuluu 22 pääkaupunkiseudulla ja Etelä-Suomessa toimivaa ravintolaa, jotka kaikki tarjoavat kuljetuksen. Katsauskauden aikana Pizzataxi-ravintoloita ei kuitenkaan saatu muutettua Kotipizza-ravintoloiksi suunnitellussa tahdissa. Ensimmäinen Pizzataxi-ravintola on määrä konvertoida Kotipizza-ravintolaksi tammikuussa 2018."

Elo-lokakuu 2017
Kotipizzan vertailukelpoinen liikevaihto tilikauden kolmannella neljänneksellä oli 3,74 miljoonaa euroa (3,30) ja se kasvoi 13,5 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Kotipizzan raportoitu liikevaihto tilikauden kolmannella neljänneksellä oli 4,92 miljoonaa euroa (4,20) ja se kasvoi 17,1 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Helmikuussa hankitun Pizzataxi-ravintolaketjun franchising-maksut olivat 58 tuhatta euroa katsauskaudella. Raportoituun liikevaihtoon sisältyi 1,18 miljoonaa euroa vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka liittyivät Kotipizzan yrittäjäosuuskunnan mainontaan ja markkinointiin liittyvien rahavirtojen läpilaskuttamiseen Kotipizza-liiketoimintayksikössä. Muu liikevaihdon kasvun johtui ketjumyynnin vahvasta kasvusta, jonka johdosta kaikki franchising-sopimuksiin liittyvä liikevaihto kasvoi.

Kotipizzan vertailukelpoinen käyttökate tilikauden kolmannella neljänneksellä oli 2,22 miljoonaa euroa (1,82) ja se kasvoi 21,9 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Käyttökatteen paraneminen johtui pääosin Kotipizza-ravintolaketjun vertailukelpoisen myynnin suotuisasta kehityksestä. Kotipizzan käyttökate oli 1,95 miljoonaa euroa (1,79) tilikauden kolmannella neljänneksellä. Raportoituun käyttökatteeseen sisältyi 0,27 miljoonaa euroa vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä on käsitelty kansainväliseksi aiotun No Pizza -konseptin kehityskustannukset, jotka on kirjattu kuluksi. Myös Kotipizzan Syyspäivät-tapahtuman kustannukset on käsitelty vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä, koska vertailuvuonna vuosittaiset Syyspäivät pidettiin vasta vuoden viimeisellä neljänneksellä. Nämä kassavirtavaikutteiset vertailukelpoiset erät olivat yhteensä 0,19 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä on käsitelty yhtiön 6. toukokuuta 2016 julkaisemaan kannustinjärjestelmään sekä yhtiön henkilöstön muihin kannustinjärjestelmiin liittyviä laskennallisia eriä, joilla ei ollut kassavirtavaikutusta.

Helmi-lokakuu 2017
Kotipizzan vertailukelpoinen liikevaihto helmi-lokakuussa oli 10,93 miljoonaa euroa (9,60) ja se kasvoi 13,9 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Kotipizzan raportoitu liikevaihto helmi-lokakuussa oli 14,27 miljoonaa euroa (10,85) ja se kasvoi 31,5 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Helmikuussa hankitun Pizzataxi-ravintolaketjun franchising-maksut olivat 170 tuhatta euroa helmi-lokakuussa. Raportoituun liikevaihtoon sisältyi 3,34 miljoonaa euroa vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka liittyivät Kotipizzan yrittäjäosuuskunnan mainontaan ja markkinointiin liittyvien rahavirtojen läpilaskuttamiseen Kotipizza-liiketoimintayksikössä. Muu liikevaihdon kasvun johtui ketjumyynnin vahvasta kasvusta, jonka johdosta kaikki franchising-sopimuksiin liittyvä liikevaihto kasvoi.

Kotipizzan vertailukelpoinen käyttökate helmi-lokakuussa oli 5,94 miljoonaa euroa (5,02) ja se kasvoi 18,3 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Käyttökatteen paraneminen johtui pääosin Kotipizza-ravintolaketjun vertailukelpoisen myynnin suotuisasta kehityksestä. Kotipizzan käyttökate oli 5,75 miljoonaa euroa (5,02) helmi-lokakuussa. Raportoituun käyttökatteeseen sisältyi 0,27 miljoonaa euroa vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä on käsitelty kansainväliseksi aiotun No Pizza -konseptin kehityskustannukset, jotka on kirjattu kuluksi. Myös Kotipizzan Syyspäivät-tapahtuman kustannukset on käsitelty vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä, koska vertailuvuonna vuosittaiset Syyspäivät pidettiin vasta vuoden viimeisellä neljänneksellä. Nämä kassavirtavaikutteiset vertailukelpoiset erät olivat yhteensä 0,19 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä on käsitelty yhtiön 6. toukokuuta 2016 julkaisemaan kannustinjärjestelmään sekä yhtiön henkilöstön muihin kannustinjärjestelmiin liittyviä laskennallisia eriä, joilla ei ollut kassavirtavaikutusta.

FOODSTOCK-LIIKETOIMINTAYKSIKKÖ
TUHATTA EUROA 8-10/17 8-10/16 2-10/17 2-10/16 2/16-1/17
Vertailukelpoinen liikevaihto 16 840 13 770 47 663 39 034 53 198
Liikevaihto 16 840 13 770 47 663 39 034 53 198
Vertailukelpoinen käyttökate / EBITDA 567 475 1 555 1 344 1 596
Poistot ja arvonalentumiset -47 -38 -132 -105 -143
Vertailukelpoinen liikevoitto 520 437 1 424 1 239 1 453
Raportoitu käyttökate / EBITDA 534 466 1 523 1 328 1 566
Raportoitu liikevoitto 487 428 1 391 1 223 1 423

Foodstockin toimitusjohtaja Anssi Koivula

"Kotipizza-ketjun myynnin voimakas kasvu on heijastunut katsauskauden aikana myös Foodstockin toimintaan. Voimakkaana jatkuneesta kasvusta huolimatta olemme onnistuneet huolehtimaan toimitusvarmuudestamme ja laadukkaasta asiakaspalvelustamme, minkä johdosta myös asiakastyytyväisyytemme on pysynyt jatkuvasti korkealla tasolla sekä Kotipizza-ketjussa että muiden asiakkaidemme keskuudessa."

Elo-lokakuu 2017
Foodstockin vertailukelpoinen liikevaihto tilikauden kolmannella neljänneksellä oli 16,84 miljoonaa euroa (13,77) ja se kasvoi 22,3 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Foodstockin raportoitu liikevaihto tilikauden kolmannella neljänneksellä oli 16,84 miljoonaa euroa (13,77) ja se kasvoi 22,3 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta.  Liikevaihdon kasvu johtui pääasiassa Kotipizza-ravintolaketjun suotuisasta vertailukelpoisen myynnin kehityksestä, joka vaikutti positiivisesti Foodstockin toimitusvolyymeihin ketjulle. Myynti myös muille Foodstockin asiakkaille kehittyi suotuisasti.

Foodstockin vertailukelpoinen käyttökate tilikauden kolmannella neljänneksellä parani 19,4 % edellisvuodesta ja oli 0,57 miljoonaa euroa (0,48). Käyttökatteen paraneminen johtui liiketoimintayksikön kasvaneeseen myyntivolyymiin liittyvästä vivusta sekä suotuisasta myynnin jakaumasta. Foodstockin käyttökate oli 0,53 miljoonaa euroa (0,47) tilikauden kolmannella neljänneksellä. Käyttökatteeseen sisältyi 32 tuhatta euroa vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä on käsitelty yhtiön 6. toukokuuta 2016 julkaisemaan kannustinjärjestelmään sekä yhtiön henkilöstön muihin kannustinjärjestelmiin liittyviä laskennallisia eriä, joilla ei ollut kassavirtavaikutusta.

Helmi-lokakuu 2017
Foodstockin liikevaihto helmi-lokakuussa oli 47,66 miljoonaa euroa (39,03) ja se kasvoi 22,1 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Liikevaihdon kasvu johtui pääasiassa Kotipizza-ravintolaketjun suotuisasta vertailukelpoisen myynnin kehityksestä, joka vaikutti positiivisesti Foodstockin toimitusvolyymeihin ketjulle. Myynti myös muille Foodstockin asiakkaille kehittyi suotuisasti.

Foodstockin vertailukelpoinen käyttökate helmi-lokakuussa oli 1,56 miljoonaa euroa (1,34) ja se kasvoi 15,7 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Käyttökatteen paraneminen johtui liiketoimintayksikön kasvaneeseen myyntivolyymiin liittyvästä vivusta. Foodstockin raportoitu käyttökate oli helmi-lokakuussa 1,52 miljoonaa euroa (1,33). Käyttökatteeseen sisältyi 32 tuhatta euroa vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä on käsitelty yhtiön 6. toukokuuta 2016 julkaisemaan kannustinjärjestelmään sekä yhtiön henkilöstön muihin kannustinjärjestelmiin liittyviä laskennallisia eriä, joilla ei ollut kassavirtavaikutusta.

CHALUPA-LIIKETOIMINTAYKSIKKÖ
TUHATTA EUROA 8-10/17 8-10/16 2-10/17 2-10/16 2/16-1/17
Vertailukelpoinen liikevaihto 84 65 260 447 487
Liikevaihto 84 65 260 447 487
Vertailukelpoinen käyttökate / EBITDA -20 -54 -23 -148 -161
Poistot ja arvonalentumiset -2 -5 -5 -26 -27
Vertailukelpoinen liikevoitto -22 -59 -28 -174 -188
Raportoitu käyttökate / EBITDA -26 -56 -29 -152 -169
Raportoitu liikevoitto -28 -61 -34 -178 -196

Chalupan luova johtaja Iman Gharagozlu

"Katsauskauden aikana Chalupa-ketju on kasvanut ja kehittynyt franchising-yrittäjyyden pohjalta. Katsauskauden aikana ketjuun avattiin kaksi uutta ravintola Helsingissä. Katsauskauden lopussa Chalupa-kivijalkaravintoloita toimi Helsingissä kuusi sekä Vantaalla, Kauniaisissa, Lahdessa, Espoossa, Tampereella ja Jyväskylässä yksi kussakin. Lisäksi Chalupa-tuotteita oli saatavilla yhdessä Kotipizzan lounasravintolassa."

Elo-lokakuu 2017
Chalupan vertailukelpoinen liikevaihto tilikauden kolmannella neljänneksellä oli 84 tuhatta euroa (65 tuhatta euroa) ja vertailukelpoinen käyttökate -20 tuhatta euroa (-54 tuhatta euroa). Chalupan raportoitu liikevaihto tilikauden kolmannella neljänneksellä oli 84 tuhatta euroa (65 tuhatta euroa) ja käyttökate -26 tuhatta euroa (-56 tuhatta euroa). Liikevaihdon kasvu verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon johtui avattujen ravintoloiden lukumäärän kasvusta. Käyttökatteeseen sisältyi 6 tuhatta euroa vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä on käsitelty yhtiön 6. toukokuuta 2016 julkaisemaan kannustinjärjestelmään sekä yhtiön henkilöstön muihin kannustinjärjestelmiin liittyviä laskennallisia eriä, joilla ei ollut kassavirtavaikutusta.

Helmi-lokakuu 2017
Chalupan vertailukelpoinen liikevaihto helmi-lokakuussa oli 260 tuhatta euroa (447 tuhatta euroa) ja vertailukelpoinen käyttökate -23 tuhatta euroa (-148 tuhatta euroa). Chalupan liikevaihto helmi-lokakuussa oli 260 tuhatta euroa (447 tuhatta euroa) ja käyttökate -29 tuhatta euroa (-152 tuhatta euroa). Liikevaihdon lasku verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon johtui siitä, että kaikki Chalupa-ravintolat olivat katsauskauden lopussa franchising-yrittäjien hallussa ja liiketoimintayksikön tulonmuodostus on siirtynyt täysin franchising-mallilla toimivien ravintoloiden raportointiin. Käyttökatteeseen sisältyi 6 tuhatta euroa vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä on käsitelty yhtiön 6. toukokuuta 2016 julkaisemaan kannustinjärjestelmään sekä yhtiön henkilöstön muihin kannustinjärjestelmiin liittyviä laskennallisia eriä, joilla ei ollut kassavirtavaikutusta.

MUUT-LIIKETOIMINTAYKSIKKÖ
TUHATTA EUROA 8-10/17 8-10/16 2-10/17 2-10/16 2/16-1/17
Vertailukelpoinen liikevaihto 0 0 0 0 0
Liikevaihto 0 0 0 0 0
Vertailukelpoinen käyttökate / EBITDA -326 -357 -1 082 -1 081 -1 342
Poistot ja arvonalentumiset -75 -53 -223 -166 -219
Vertailukelpoinen liikevoitto -401 -410 -1 305 -1 247 -1 561
Raportoitu käyttökate / EBITDA -422 -479 -1 206 -1 307 -1 690
Raportoitu liikevoitto -497 -532 -1 429 -1 473 -1 909

Konsernin Muut-liiketoimintayksikkö käsittää pääasiassa konsernihallinnon liiketoiminnot.

Elo-lokakuu 2017
Muut-liiketoimintayksikön vertailukelpoinen ja raportoitu liikevaihto oli 0,00 miljoonaa euroa (0,00) vuoden kolmannella neljänneksellä. Vertailukelpoinen käyttökate oli -0,33 miljoonaa euroa (-0,36). käyttökate oli -0,42 miljoonaa euroa (-0,48). Käyttökatteeseen sisältyi 0,10 miljoonaa euroa vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä on käsitelty kansainväliseksi aiotun No Pizza -konseptin kehityskustannukset, jotka on kirjattu kuluksi. Myös Kotipizzan Syyspäivät-tapahtuman kustannukset on käsitelty vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä, koska vertailuvuonna vuosittaiset Syyspäivät pidettiin vasta vuoden viimeisellä neljänneksellä. Nämä kassavirtavaikutteiset vertailukelpoiset erät olivat yhteensä 26 tuhatta euroa. Tämän lisäksi vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä on käsitelty yhtiön 6. toukokuuta 2016 julkaisemaan kannustinjärjestelmään sekä yhtiön henkilöstön muihin kannustinjärjestelmiin liittyviä laskennallisia eriä, joilla ei ollut kassavirtavaikutusta.

Helmi-lokakuu 2017
Muut-liiketoimintayksikön liikevaihto oli 0,00 miljoonaa euroa (0,00) helmi-lokakuussa. Vertailukelpoinen käyttökate oli -1,08 miljoonaa euroa (-1,08). Raportoitu käyttökate oli -1,21 miljoonaa euroa (-1,31). Käyttökatteeseen sisältyi 0,12 miljoonaa euroa vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä on käsitelty kansainväliseksi aiotun No Pizza -konseptin kehityskustannukset, jotka on kirjattu kuluksi. Myös Kotipizzan Syyspäivät-tapahtuman kustannukset on käsitelty vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä, koska vertailuvuonna vuosittaiset Syyspäivät pidettiin vasta vuoden viimeisellä neljänneksellä. Nämä kassavirtavaikutteiset vertailukelpoiset erät olivat yhteensä 54 tuhatta euroa. Tämän lisäksi vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä on käsitelty yhtiön 6. toukokuuta 2016 julkaisemaan kannustinjärjestelmään sekä yhtiön henkilöstön muihin kannustinjärjestelmiin liittyviä laskennallisia eriä, joilla ei ollut kassavirtavaikutusta.

RAHOITUSERÄT JA TULOS

Konsernin rahoituskulut olivat vuoden kolmannella neljänneksellä yhteensä 0,20 miljoonaa euroa (0,22).

Konsernin tuloverot olivat vuoden kolmannella neljänneksellä -0,23 miljoonaa euroa (-0,25).

Tilikauden tulos oli 1,27 miljoonaa euroa (1,01).

Tilikauden osakekohtainen tulos oli 0,20 euroa (0,16).

KONSERNIN RAHOITUSASEMA

Kotipizza Group -konsernin taseen loppusumma oli tilikauden kolmannen neljänneksen lopussa 60,6 miljoonaa euroa (57,7). Konsernin pitkäaikaiset varat olivat yhteensä 42,3 miljoonaa euroa (40,2) ja lyhytaikaiset varat yhteensä 18,2 miljoonaa euroa (17,5).

Konsernin liiketoiminnan nettorahavirta katsauskaudelta oli 3,05 miljoonaa euroa (4,19). Käyttöpääomaa sitoutui 2,29 miljoonaa euroa (vapautui 0,53).

Investointien nettorahavirta oli -1,82 (-0,18) miljoonaa euroa. Kotipizza Oyj hankki katsauskaudella Helsingin Pizzapalvelu Oy:n koko liiketoiminnan. Yhtiö vastaa Pizzataxi-ravintolaketjusta, johon kuuluu 22 pääkaupunkiseudulla ja Etelä-Suomessa toimivaa ravintolaa. Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin olivat katsauskaudella 1,08 (0,58) miljoonaa euroa ja aineellisten hyödykkeiden luovutustulot 0,00 miljoonaa euroa (0,40) euroa.

Rahoituksen nettorahavirta oli -4,28 miljoona euroa (-2,94).

Konsernin omavaraisuusaste oli 51,2 prosenttia (51,8 prosenttia).

Korolliset velat olivat 16,1 miljoonaa euroa (17,3), joista lyhytaikaisten velkojen osuus oli 0,57 miljoonaa euroa (0,35).

Lisätietoja Kotipizza Groupin rahoitusriskeistä on esitetty 31.1.2017 tilinpäätöksessä.

INVESTOINNIT

Katsauskauden bruttoinvestoinnit olivat 1,83 (0,58) miljoonaa euroa. Kotipizza Oyj hankki katsauskaudella Helsingin Pizzapalvelu Oy:n koko liiketoiminnan. Yhtiö vastaa Pizzataxi-ravintolaketjusta, johon kuuluu 22 pääkaupunkiseudulla ja Etelä-Suomessa toimivaa ravintolaa.
Yhtiön bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen muodostuivat pääasiallisesti yhtiön investoinneista it-järjestelmiin ja olivat katsauskaudella 1,08 (0,58) miljoonaa euroa.

Yhtiö tiedotti 30. marraskuuta 2017, että se osti enemmistön Social Food Street Burgerjointista. Yrityskauppa käsitti 51 prosenttia Day After Day Oy:n osakekannasta. Day After Day Oy vastaa Helsingin Sörnäisissä toimivasta Social Food Street Burgerjoint -ravintolasta ja Social Food -nimellä toimivasta ruokarekasta.

HENKILÖSTÖ

Konsernin henkilöstömäärä oli katsauskauden lopussa 48, joista kaikki työskentelivät Suomessa. Edellisen tilikauden lopussa 31.1.2017 Yhtiön palveluksessa oli 47 henkilöä, joista kaikki työskentelivät Suomessa.

YRITYSJÄRJESTELYT

Kotipizza Oyj hankki katsauskaudella Helsingin Pizzapalvelu Oy:n koko liiketoiminnan. Yhtiö vastaa Pizzataxi-ravintolaketjusta, johon kuuluu 22 pääkaupunkiseudulla ja Etelä-Suomessa toimivaa ravintolaa.

MUUTOKSIA JOHDOSSA

Yhtiön operatiivinen johtaja ja johtoryhmän jäsen Olli Väätäinen irtisanoutui tehtävästään 17. helmikuuta 2017 ja hänen tilalleen nimitettiin 4. huhtikuuta 2017 Heidi Stirkkinen. Stirkkinen on toiminut viimeksi OBH Nordica- ja Tefal-brändejä edustavan Groupe SEB Finlandin maajohtajana sekä aiemmin Iittala Groupin myymäläketjun operatiivisesta toiminnasta vastanneena johtajana. Hän aloitti uudessa tehtävässään 1.9.2017.

JOHTORYHMÄ

Kotipizza Group -konsernin johtoryhmässä oli katsauskauden lopussa viisi jäsentä: Tommi Tervanen, toimitusjohtaja, Timo Pirskanen, varatoimitus- ja talousjohtaja, Heidi Stirkkinen, operatiivinen johtaja, Anssi Koivula, hankintajohtaja sekä Antti Isokangas, viestintä- ja vastuullisuusjohtaja.

OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

Kotipizza Group Oyj:n osakepääoma oli katsauskauden lopussa 80 000,00 euroa ja osakkeiden lukumäärä yhteensä 6 351 201 kappaletta. Katsauskauden alussa 1.2.2017 yhtiön osakkeiden lukumäärä oli 6 351 201 kappaletta. Yhtiöllä oli katsauskauden lopussa 2733 (902) osakkeenomistajaa. Yhtiöllä ei ole hallussaan omia osakkeita.

Kotipizza Group Oyj:n hallitus päätti 6.5.2016 yhtiön johtoryhmälle suunnatusta pitkän aikavälin osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Järjestelmä kattaa kolme kolmen vuoden ansaintajaksoa. Järjestelmän perusteella ansaintajaksolta 1.2.2016-31.1.2019 voidaan maksaa suoriteperusteisia palkkio-osakkeita. Ansaintajaksoilta 1.2.2017-31.1.2020 ja 1.2.2018-31.1.2021 voidaan maksaa suoriteperusteisten osakkeiden lisäksi mahdollisesti avainhenkilöiden osakeomistukseen perustuvia palkkio-osakkeita. Ansaintajaksolta1.2.2016-31.1.2019 voidaan maksaa palkkiona yhteensä enintään 47 204 suoriteperusteista palkkio-osaketta, sisältäen rahana maksettavan osuuden. Ansaintajaksolta1.2.2017-31.1.2020 voidaan maksaa palkkiona yhteensä enintään 30 742 suoriteperusteista palkkio-osaketta, sisältäen rahana maksettavan osuuden. Mahdollinen palkkio maksetaan osakkeiden (50 %) ja rahan (50 %) yhdistelmänä. Rahaosuudella pyritään kattamaan palkkiosta avainhenkilölle aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja.

Yhtiön omistusosuuksien jakautuminen sektori- ja suuruusluokittain sekä yhtiön suurimmat osakkeenomistajat löytyvät yhtiön verkkosivuilta www.kotipizzagroup.com.

LIPUTUSILMOITUKSET

Yhtiö vastaanotti arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälässä tarkoitetun liputusilmoituksen 9.2.2017 Sentica Buyout III Ky:ltä ja Sentica Buyout III Co-Investment Ky:ltä (yhdessä "Rahastot"), jonka mukaan ne olivat myyneet yhteensä 4 020 618 Kotipizzan osaketta. Osakemyynnin toteutuksen yhteydessä Sentica Buyout III Ky:n suora omistus Kotipizzan osakkeista ja äänistä laski alle 5 prosentin rajan. Ilmoituksen mukaan Sentica Buyout III GP Oy:n välillinen omistus Rahastojen kautta laski samalla alle 5 prosentin rajan kaikista Kotipizzan osakkeista ja äänistä. Osakemyynnin seurauksena Sentica Buyout III Ky ja Sentica Buyout III Co-Investment Ky eivät omista enää lainkaan Kotipizzan osakkeita tai ääniä.

Yhtiö vastaanotti arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälässä tarkoitetun liputusilmoituksen 9.2.2017 Elementa Management AB:lta, jonka mukaan sen omistusosuus Kotipizza Group Oyj:n osakepääomasta oli noussut yli viiden (5) prosentin (1/20). Tarkka osuus Kotipizza Group Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä 9.2.2017: Elementa Management AB hallinnoi 323,065 osaketta, jotka edustivat 5,09 % koko osakepääomasta ja yhteenlasketusta äänimäärästä.

Yhtiö vastaanotti arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälässä tarkoitetun liputusilmoituksen 10.2.2017 Evli Pankki Oyj:ltä, jonka mukaan sen omistusosuus Kotipizza Group Oyj:n osakepääomasta oli noussut yli viiden (5) prosentin (1/20). Tarkka osuus Kotipizza Group Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä 10.2.2017: Evli Pankki Oyj hallinnoi 320,000 osaketta, jotka edustivat 5,04 % koko osakepääomasta ja yhteenlasketusta äänimäärästä.

Yhtiö vastaanotti arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälässä tarkoitetun liputusilmoituksen 10.2.2017 Danske Bank A/S:lta, jonka mukaan sen omistusosuus Kotipizza Group Oyj:n osakepääomasta oli noussut yli viiden (5) prosentin (1/20). Tarkka osuus Kotipizza Group Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä 10.2.2017: Danske Bank A/S hallinnoi 421,539 osaketta, jotka edustivat 6,64 % koko osakepääomasta ja yhteenlasketusta äänimäärästä.

Yhtiö vastaanotti arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälässä tarkoitetun liputusilmoituksen 10.2.2017 Työeläkevakuutusyhtiö Elolta, jonka mukaan sen omistusosuus Kotipizza Group Oyj:n osakepääomasta oli noussut yli viiden (5) prosentin (1/20). Tarkka osuus Kotipizza Group Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä 10.2.2017: Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo hallinnoi 513,200 osaketta, jotka edustivat 8,08 % koko osakepääomasta ja yhteenlasketusta äänimäärästä.

Yhtiö vastaanotti arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälässä tarkoitetun liputusilmoituksen 10.2.2017 Swedbank Robur AB:lta, jonka mukaan sen omistusosuus Kotipizza Group Oyj:n osakepääomasta oli noussut yli viiden (5) prosentin (1/20). Tarkka osuus Kotipizza Group Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä 10.2.2017: Swedbank Robur AB hallinnoi 488,974 osaketta, jotka edustivat 7,70 % koko osakepääomasta ja yhteenlasketusta äänimäärästä.

Yhtiö vastaanotti arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälässä tarkoitetun liputusilmoituksen 10.2.2017 Financière de l'Echiquier:lta, jonka mukaan sen omistusosuus Kotipizza Group Oyj:n osakepääomasta oli noussut yli viiden (5) prosentin (1/20). Tarkka osuus Kotipizza Group Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä 10.2.2017: Financière de l'Echiquier hallinnoi 346,041 osaketta, jotka edustivat 5,45 % koko osakepääomasta ja yhteenlasketusta äänimäärästä.

Yhtiö vastaanotti arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälässä tarkoitetun liputusilmoituksen 16.5.2017 Elementa Management AB:lta, jonka mukaan sen omistusosuus Kotipizza Group Oyj:n osakepääomasta oli alittanut viiden (5) prosentin (1/20) rajan. Tarkka osuus Kotipizza Group Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä 16.5.2017: Elementa Management AB hallinnoi 265,406 osaketta, jotka edustivat 4,17 % koko osakepääomasta ja yhteenlasketusta äänimäärästä.

YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Kotipizza Group Oyj:n 17.5.2017 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti, että 31.1.2017 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella ei jaeta osinkoa. Kokous päätti myös, että sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta jaetaan 0,50 euroa osakkeelta.

Yhtiökokous myös vahvisti 31.1.2017 päättyneen tilikauden tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden 31.1.2017 päättyneeltä tilikaudelta.

Hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin kuusi. Hallituksen jäseniksi seuraavalle toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valittiin uudelleen Minna Nissinen, Petri Parvinen, Kim Hanslin ja Kalle Ruuskanen. Hallitukseen valittiin uusina jäseninä Virpi Holmqvist ja Dan Castillo. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Kalle Ruuskanen.

Hallituksen jäsenten palkkioista päätettiin seuraavasti: Puheenjohtajalle maksetaan 3 500 euroa kuukaudessa (42 000 euroa vuodessa) ja jäsenille 2 000 euroa kuukaudessa (24 000 euroa vuodessa). Erillisiä kokouspalkkioita ei makseta hallituksen kokouksista, mutta hallituksen valiokuntien puheenjohtajille maksetaan kokouspalkkiona 400 euroa valiokunnan kokoukselta ja jäsenille kokouspalkkiona 200 euroa valiokunnan kokoukselta.

Yhtiökokous päätti, että yhtiön tilintarkastajan palkkiot maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan. Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen yhtiön nykyinen tilintarkastaja, tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiökokous myös valtuutti hallituksen päättämään osakeanneista seuraavin ehdoin:

1. Valtuutus voidaan käyttää kokonaan tai osittain antamalla Kotipizza Group Oyj:n osakkeita yhdessä tai useammassa osakeannissa siten, että osakeanneissa annettavien osakkeiden enimmäismäärä on 635 000 osaketta.
2. Hallitus voi myös päättää osakeanneissa annettavien osakkeiden luovuttamisesta osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatusti, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten esimerkiksi yrityskauppojen tai -järjestelyiden rahoittaminen tai toteuttaminen, yhtiön oman pääoman rakenteen kehittäminen tai yhtiön osakepalkkiojärjestelmien toteuttaminen. Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä osakkeita annetaan. Osakeanneissa osakkeita voidaan antaa merkittäviksi maksua vastaan tai maksutta.
3. Hallitus voi valtuutuksen nojalla päättää myös maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiön hallussa olevien osakkeiden lukumäärä annin jälkeen on enintään 10 % yhtiön kaikista osakkeista. Tähän määrään lasketaan yhtiöllä itsellään ja sen tytäryhteisöllä mahdollisesti olevat omat osakkeet osakeyhtiölain 15 luvun 11 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla.
4. Valtuutus sisältää hallitukselle oikeuden määrätä osakeantien ehdoista ja toimenpiteisiin liittyvistä seikoista osakeyhtiölain mukaisesti, mukaan lukien oikeuden päättää, kirjataanko mahdollinen merkintähinta kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon vai osakepääoman korotukseksi.
5. Valtuutus on voimassa 31.7.2018 saakka.
6. Valtuutus kumoaa 11.5.2016 hallitukselle annetun osakeantivaltuutuksen.

RISKIT JA LIIKETOIMINNAN EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Kotipizza Groupin toiminnan riskit ja epävarmuustekijät pitkällä aikavälillä liittyvät yhtiön mahdolliseen epäonnistumiseen kuluttajien tottumusten ja mieltymysten ennakoinnissa tai uusien mielenkiintoisten konseptien luomisessa sekä mahdollisen laajentumisen uusille paikkakunnille tai ulkomaille mukanaan tuomille uusille liiketoiminnan riskeille. Pikaruokaravintola-alalla kilpailutilanteen odotetaan jatkuvan edelleen erittäin kovana. Yhtiön johto ei voi toiminnallaan vaikuttaa yleiseen markkinakehitykseen ja kuluttajien käyttäytymiseen.

Ravintola-avauksilla on myös merkittävä vaikutus yhtiön franchising- ja vuokratuottoihin, raaka-aineiden ja tarvikkeiden myyntiin ja kuljetuksesta ja tavaravirroista saatuihin tuottoihin ja siten myös yhtiön taloudelliseen tulokseen.

Kotipizza Group lanseeraa parhaillaan uusia ravintolakonsepteja paitsi raportoitavan Chalupa-liiketoimintayksikön alla, myös konsernin uusissa fast casual -ketjuissa. Kotipizza Group hankki katsauskauden jälkeen enemmistön Day After Day Oy:stä, joka vastaa Social Food Street Burgerjoint -ravintolasta ja Social Food -ruokarekasta. Konsernin tavoitteena on laajentaa Social Burger valtakunnalliseksi hampurilaisketjuksi. Katsauskauden jälkeen konserni lanseerasi myös kansainvälisille markkinoille suunnatun No Pizza -pizzaravintolakonseptin, jonka ensimmäinen ravintola on määrä avata Pohjoismaissa vuoden 2018 aikana. No Pizza -ketjun toimintaa on määrä kasvattaa ensin Pohjoismaissa ja sitten muilla kansainvälisillä markkinoilla master franchising -liiketoimintamallin pohjalta.

Uusien liiketoimintakonseptien lanseeraamiseen liittyy useita riskejä liittyen muun muassa kuluttajien tarpeiden, makutottumusten, mieltymysten ja käyttäytymisen ennakointiin kohdemarkkinoilla. Lanseerattaviin konsepteihin liittyy riski siitä, että ne eivät vakiinnuta asemaansa markkinoilla ja eivät saa vakiintunutta asiakaskuntaa. Uusien konseptien lanseerauksen mahdollinen epäonnistuminen aiheuttaa yhtiölle kuluja ja vaikuttaa olennaisen haitallisesti yhtiön brändiin, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Yhtiö tiedotti 13. joulukuuta 2017 lanseeraavansa kansainvälisille markkinoille suunnatun No Pizza -pizzaravintolakonseptin, jonka ensimmäinen ravintola on määrä avata Pohjoismaissa vuoden 2018 aikana. No Pizza -ketjun toimintaa on määrä kasvattaa ensin Pohjoismaissa ja sitten muilla kansainvälisillä markkinoilla master franchising -liiketoimintamallin pohjalta.

Yhtiö tiedotti 30. marraskuuta 2017, että se osti enemmistön Social Food Street Burgerjointista. Yrityskauppa käsitti 51 prosenttia Day After Day Oy:n osakekannasta. Day After Day Oy vastaa Helsingin Sörnäisissä toimivasta Social Food Street Burgerjoint -ravintolasta ja Social Food -nimellä toimivasta ruokarekasta.

Yhtiö tiedotti 29. marraskuuta 2017, että Kotipizza Group valittiin parhaaksi sijoituskohteeksi pienten pörssiyhtiöiden sarjassa Yksityissijoittajan valinta -kilpailussa. Yksityissijoittajat valitsevat kilpailussa Suomen luotettavimmat ja houkuttelevimmat pörssiyhtiöt.

Yhtiö tiedotti 23. marraskuuta 2017, että Kotipizza Group voitti Star of 2017 -sarjan European Small and Mid-Cap Awards -pörssiyrityskilpailussa. Sarjassa palkitaan yrityksiä, jotka ovat yltäneet toimialallaan poikkeukselliseen taloudelliseen menestykseen, osoittaneet vahvaa kasvupotentiaalia ja toimineet vastuullisesti. Kotipizza Group Oyj on ensimmäinen kilpailussa ykkössijan saavuttanut suomalainen yritys.

ARVIO TILIKAUDEN 2018 TALOUDELLISESTA KEHITYKSESTÄ

Matkailu- ja ravintola-alan keskusjärjestö MaRa arvioi, että matkailu- ja ravintola-alan liikevaihto kasvaa tämän vuoden toisella puoliskolla 6-8 prosenttia.

Ravintolamarkkinoiden kokonaisarvo Suomessa on yhteensä noin viisi miljardia euroa. Tärkeimmät alan kehitykseen vaikuttavat tekijät ovat kansantalouden yleinen kehitys, kuluttajien käytettävissä olevat tulot sekä verotus ja julkinen sääntely. Alan sisäiseen taloudelliseen kehitykseen vaikuttavat myös kuluttajien mieltymykset sekä jatkuvasti voimakkaammin myös ruokatrendit.

Alaa kasvattaa erityisesti se, että suomalaiset syövät jatkuvasti enemmän ravintolassa. MaRan joulukuussa 2016 julkistaman ravintola-alan trenditutkimuksen mukaan 77 prosenttia vastanneista oli ruokaillut ravintolassa edellisten kahden viikon aikana. Vuonna 2014 ravintolassa kävijöitä oli 67 prosenttia ja vuosituhannen taitteessa vain noin 40 prosenttia.

Kotipizza-ketjun myynnin kehitys on ollut jatkuvasti sekä koko ravintolamarkkinoiden että pikaruokamarkkinoiden kasvua voimakkaampaa. Voidaan jopa arvioida, että Kotipizza-ketjun voimakas kasvu on vaikuttanut osaltaan pikaruokamarkkinoiden muuta ravintola-alaa suotuisampaan kehitykseen.

MaRan arvion mukaan ravintolamyynnin kehitys tulee jatkumaan vuonna 2017 lähes edellisvuoden tasolla Suomen kansantalouden ja kuluttajien luottamuksen kasvun myötä. Erityisen suotuisana kehitys tulee jatkumaan pikaruokatoimialalla, sillä merkittävä osa kasvavasta ravintolasyömisen määrästä kohdistuu pikaruokaravintoloihin. Pikaruoka-alalla verotuksen ja julkisen sääntelyn vaikutus taloudelliseen kehitykseen on myös muuta ravintola-alaa ja erityisesti anniskeluravintoloita vähäisempi.

Suomalaiset kuluttajat käyttävät yhä ravintolasyömiseen merkittävästi pienemmän osan tuloistaan kuin kuluttajat useimmissa vertailumaissa. Näin ollen on syytä olettaa, että ravintolasyömisen ja kasvu tulee jatkumaan myös lähivuosina. MaRan arvion mukaan pikaruokaravintolat tulevat olemaan kasvun suhteen hyvässä asemassa, erityisesti suhteessa henkilöstöravintoloihin, joiden myynnin kasvun ennustetaan hidastuvan tai jopa kääntyvän negatiiviseksi.

MaRan ravintola-alan trenditutkimuksen mukaan ravintola-alan nousevia ilmiöitä ovat esimerkiksi nopea syöminen, vapaa-ajan syöminen, hampurilaiset ja pizza sekä ruoan laatu. Tutkimuksen mukaan aiemmin "pikaruoaksi" määritellyt hampurilaiset ja pizza ovat jatkuvasti tärkeämmässä roolissa myös illallissyömisessä lounassyömisen lisäksi.

Käsityksemme mukaan sekä ravintola-alan taloudellinen kehitys että kuluttajatrendit tukevat Kotipizza Groupin panostusta fast casual -ilmiöön - ravintoloihin, jotka tarjoavat vaivatonta, tuoretta ja vastuullisesti tuotettua, mutta samalla kohtuuhintaista ruokaa ravintolamaisessa ympäristössä.

Yhtiö arvioi ketjumyynnin kasvavan kuluvalla tilikaudella selvästi yli viisitoista (15) prosenttia edelliseen tilikauteen verrattuna ja vertailukelpoisen käyttökatteen (EBITDA) kasvavan selvästi edelliseen tilikauteen verrattuna.

LAATIMISPERIAATTEET

Kotipizza Groupin tilintarkastamaton osavuosikatsaus 31.10.2017 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta mukaan lukien tilintarkastetut vertailutiedot 31.10.2016 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta on laadittu IAS 34:n mukaan ja soveltaen samoja laskentaperiaatteita kuin edellisessä tilintarkastetussa vuositilinpäätöksessä.

Kotipizza Group on jatkanut IFRS 15 -standardin käyttöönoton vaikutusten arviointia. Standardi tulee voimaan 1.1.2018 tai sen jälkeen alkavilla raportointikausilla. Uuden standardin käyttöönotolla ei odoteta olevan merkittävää vaikutusta konsernin myynnin tuloutusperiaatteisiin. Kotipizza Group jatkaa asiakassopimusten arviointia. Lopullisesta tuloksesta sekä mahdollisista määrällisistä vaikutuksista myynnin tuloutukseen tullaan kertomaan tulevassa Q4/2017-osavuosikatsauksessa ja 31.1.2018 tilinpäätöksessä.

TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ JA LIITETIEDOT

KONSERNITULOSLASKELMA

  8-10/17 8-10/16 2-10/17 2-10/16 2/16-1/17  
  000 € 000 € 000 € 000 € 000 €  
             
Liikevaihto  21 846   18 038   62 194   50 329   68 737   
Muut liiketoiminnan tuotot  50   2   82   48   96   
Raaka-aine- ja tuotevaraston muutos (+/-)  128   10   1 661  -439  -3   
Raaka-aineet ja valmiit tuotteet (-) -16 905  -13 639  -49 196  -38 351  -52 872   
Työsuhde-etuudet/kulut (-) -1 213  -1 110  -3 045  -2 749  -3 887   
Poistot (-) -348  -245  -1 018  -738  -978   
Arvonalentumiset (-)  -   -   -   -   -   
Muut liiketoiminnan kulut (-) -1 873  -1 585  -5 662  -3 952  -5 846   
Liikevoitto  1 686   1 470   5 018   4 148   5 246   
             
Rahoitustuotot  10   8   35   23   35   
Rahoituskulut -204  -216  -652  -607  -812   
Voitto / tappio ennen veroja  1 492   1 262   4 400   3 565   4 469   
             
Tuloverot -225  -248  -864  -766  -1 005   
Tilikauden voitto / tappio  1 267   1 014   3 536   2 798   3 464   
             
             
Osakekohtainen tulos EUR:            
Tilikauden laimentamaton tulos emoyhtiön osakkeenomistajille (ei laimennusinstrumentteja)  0,20   0,16   0,56   0,44   0,55   
         
Tilikauden laimentamaton tulos emoyhtiön osakkeenomistajille  0,20   0,16   0,56   0,44   0,55    


KONSERNIN MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT

  8-10/17 8-10/16 2-10/17 2-10/16 2/16-1/17
  000 € 000 € 000 € 000 € 000 €
           
Tilikauden voitto (tappio)  1 267   1 014   3 536   2 798   3 464 
           
Muut laajan tuloksen erät:          
           
           
Rahavirran suojaukset -4   61   32   13   69 
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot  1  -12  -6  -2  -14 
           
Muut laajan tuloksen erät, netto, jotka siirretään tulosvaikutteisiksi -3   49   25   11   56 
         
           
Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen -3   49   25   11   56 
         
Tilikauden laaja tulos yhteensä verojen jälkeen  1 264   1 063   3 561   2 809   3 520 
           
Tilikauden tuloksen jakautuminen          
Emoyrityksen omistajille  1 273   1 086   3 576   2 867   3 597 
Määräysvallattomille omistajille -9  -23  -15  -58  -77 
   1 264   1 063   3 561   2 809   3 520 


KONSERNITASE

  31.10.2017 31.10.2016 31.1.2017
Varat 000 € 000 € 000 €
Pitkäaikaiset varat      
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet  951   1 265   1 138 
Liikearvo  36 521   35 819   35 819 
Aineettomat hyödykkeet  3 220   2 182   2 321 
Pitkäaikaiset rahoitusvarat  2   2   2 
Pitkäaik. myyntisaamiset ja muut saamiset  1 198   606   872 
Laskennalliset verosaamiset  450   284   488 
   42 342   40 159   40 641 
Lyhytaikaiset varat      
Vaihto-omaisuus  5 105   3 103   3 087 
Myyntisaamiset ja muut saamiset  6 376   5 153   5 761 
Lyhytaikaiset verosaamiset  4   58   4 
Rahavarat  6 714   9 170   9 650 
   18 198   17 484   18 502 
Luovutettaviin eriin liittyvät varat  13   13   13 
Varat yhteensä  60 554   57 657   59 156 
       
  31.10.2017 31.10.2016 31.1.2017
  000 € 000 € 000 €
Oma pääoma ja velat      
Osakepääoma  80   80   80 
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto  24 419   27 595   27 595 
Kertyneet voittovarat  6 597   2 258   2 989 
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma  31 096   29 933   30 664 
Määräysvallattomien omistajien osuus -106  -72  -91 
Oma pääoma yhteensä  30 989   29 861   30 573 
Pitkäaikaiset velat      
Korolliset lainat  15 514   16 979   15 829 
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat  266   354   298 
Muut pitkäaikaiset velat  3 530   2 454   2 745 
Laskennalliset verot  77   56   66 
Pitkäaikaiset velat yhteensä  19 386   19 843   18 938 
Lyhytaikaiset velat      
Korolliset lainat  567   354   1 165 
Ostovelat ja muut velat  8 790   6 833   8 480 
Varaukset  -   9   - 
Lyhytaikaiset verovelat  821   757   - 
Lyhytaikaiset velat yhteensä  10 178   7 953   9 645 
       
Luovutettaviin eriin liittyvät velat  -   -   - 
Velat yhteensä  29 565   27 796   28 583 
Oma pääoma ja velat yhteensä  60 554   57 657   59 156 


LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

       
             
  Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma    
Tuhatta € Osakepää-oma Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Kerty-neet voitto-varat Yht. Määräysval-lattomien osuus Oma pääoma yhteensä
 

1. helmikuuta 2017
 80   27 595   2 989   30 664  -91   30 573 
Tilikauden tulos  -   -   3 551   3 551  -15   3 536 
Muut laajan tuloksen erät  -   -   25   25   -   25 
Laaja tulos yhteensä  -   -   3 576   3 576  -15   3 561 
Liiketoimet omistajien kanssa            
 Johdon kannustinjärj.  -   -   31   31   -   31 
 Osingot  -  -3 176   -  -3 176   -  -3 176 
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä  -  -3 176   31  -3 145    -3 145 
             
31. lokakuuta 2017  80   24 419   6 596   31 095  -106   30 989 
             
             
             
       
  Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma    
Tuhatta € Osakepää-oma Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Kerty-neet voitto-varat Yht. Määräysval-lattomien osuus Oma pääoma yhteensä
 

1. helmikuuta 2016
 80   29 818  -624   29 274  -14   29 260 
Tilikauden tulos  -   -   2 856   2 856  -58   2 798 
Muut laajan tuloksen erät  -   -   11   11   -   11 
Laaja tulos yhteensä  -   -   2 867   2 867  -58   2 809 
Liiketoimet omistajien kanssa            
 Osakeanti  -   -   15   15   -   15 
 Osingot  -  -2 223   -  -2 223   -  -2 223 
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä   -2 223   15  -2 208   -  -2 208 
31. lokakuuta 2016  80   27 595   2 258   29 933  -72   29 861 


KONSERNIN KASSAVIRTALASKELMA

  2-10/17 2-10/16
Liiketoiminta 000 € 000 €
Tulos ennen veroja  4 400   3 565 
Lopetetuista toiminnoista johtuva tappio ennen veroja  -   - 
     
Oikaisut, joilla tulos ennen veroa täsmäytetään nettokassavirtoihin:    
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden poistot  344   347 
Aineettomien hyödykkeiden poistot ja arvonalentumiset  563   391 
Muut ei-rahamääräiset oikaisut  47   - 
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden luovutusvoitto -8  -80 
Rahoitustuotot -35  -23 
Rahoituskulut  652   607 
     
Käyttöpääoman muutos:    
Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos (+/-) -614  -3 
Varaston muutos (+/-) -2 012   283 
Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos (+/-)  335  -226 
Varausten muutos (+/-)  -  -81 
     
Maksetut korot (-) -657  -607 
Saadut korot  35   23 
Maksetut verot (-) -1  -6 
Liiketoiminnasta kertyneet nettokassavirrat  3 050   4 190 
     
Investointien rahavirrat    
Tytäryritysten hankinta  -   - 
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden hankinta (-) -33  -124 
Aineettomien hyödykkeiden hankinta (-) -1 044  -455 
Lainojen takaisinmaksu  -   - 
Myytävissä olevien rahoitusvarojen myyntituotot  -   - 
Ostetut liiketoiminnat -750   - 
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myyntitulot  8   400 
Investointeihin käytetyt nettokassavirrat -1 818  -179 
     
Rahoituksen rahavirrat    
Osingot -3 176  -2 223 
Lainojen nostot  -   - 
Lainojen takaisinmaksut (-) -863  -563 
Rahoitusleasingmaksut (+/ -) -239  -155 
Rahoitukseen käytetyt nettokassavirrat -4 277  -2 940 
     
     
Rahavarojen muutos -2 936   1 071 
Rahavarat 1. helmikuuta  9 650   8 100 
Rahavarat 31. lokakuuta 2017  6 714   9 170 


KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

LIITETIETO 1. SEGMENTTI-INFORMAATIO

Konsernin segmentti-informaation rakenne on edellisen virallisen tilinpäätöksen mukainen.

KOTIPIZZA-LIIKETOIMINTAYKSIKKÖ
TUHATTA EUROA 8-10/17 8-10/16 2-10/17 2-10/16 2/16-1/17
Vertailukelpoinen liikevaihto 3 742 3 298 10 931 9 598 12 894
Liikevaihto 4 922 4 204 14 272 10 849 15 051
Vertailukelpoinen käyttökate / EBITDA 2 218 1 819 6 017 5 081 6 633
Poistot ja arvonalentumiset -224 -150 -658 -441 -589
Vertailukelpoinen liikevoitto 1 994 1 671 5 359 4 640 6 044
Raportoitu käyttökate / EBITDA 1 948 1 785 5 747 5 018 6 517
Raportoitu liikevoitto 1 724 1 635 5 089 4 577 5 929
           
FOODSTOCK-LIIKETOIMINTAYKSIKKÖ
TUHATTA EUROA 8-10/17 8-10/16 2-10/17 2-10/16 2/16-1/17
Vertailukelpoinen liikevaihto 16 840 13 770 47 663 39 034 53 198
Liikevaihto 16 840 13 770 47 663 39 034 53 198
Vertailukelpoinen käyttökate / EBITDA 567 475 1 555 1 344 1 596
Poistot ja arvonalentumiset -47 -38 -132 -105 -143
Vertailukelpoinen liikevoitto 520 437 1 424 1 239 1 453
Raportoitu käyttökate / EBITDA 534 466 1 523 1 328 1 566
Raportoitu liikevoitto 487 428 1 391 1 223 1 423
      
CHALUPA-LIIKETOIMINTAYKSIKKÖ
TUHATTA EUROA 8-10/17 8-10/16 2-10/17 2-10/16 2/16-1/17
Vertailukelpoinen liikevaihto 84 65 260 447 487
Liikevaihto 84 65 260 447 487
Vertailukelpoinen käyttökate / EBITDA -20 -54 -23 -148 -161
Poistot ja arvonalentumiset -2 -5 -5 -26 -27
Vertailukelpoinen liikevoitto -22 -59 -28 -174 -188
Raportoitu käyttökate / EBITDA -26 -56 -29 -152 -169
Raportoitu liikevoitto -28 -61 -34 -178 -196MUUT-LIIKETOIMINTAYKSIKKÖ
TUHATTA EUROA 8-10/17 8-10/16 2-10/17 2-10/16 2/16-1/17
Vertailukelpoinen liikevaihto 0 0 0 0 0
Liikevaihto 0 0 0 0 0
Vertailukelpoinen käyttökate / EBITDA -326 -357 -1 082 -1 081 -1 342
Poistot ja arvonalentumiset -75 -53 -223 -166 -219
Vertailukelpoinen liikevoitto -401 -410 -1 305 -1 247 -1 561
Raportoitu käyttökate / EBITDA -422 -479 -1 206 -1 307 -1 690
Raportoitu liikevoitto -497 -532 -1 429 -1 473 -1 909
      
LIIKETOIMINTAYKSIKÖT YHTEENSÄ
TUHATTA EUROA 8-10/17 8-10/16 2-10/17 2-10/16 2/16-1/17
Vertailukelpoinen liikevaihto 20 666 17 132 58 853 49 079 66 580
Liikevaihto 21 846 18 038 62 194 50 329 68 737
Vertailukelpoinen käyttökate / EBITDA 2 438 1 883 6 468 5 196 6 726
Poistot ja arvonalentumiset -348 -245 -1 018 -738 -978
Vertailukelpoinen liikevoitto 2 090 1 638 5 450 4 458 5 747
Raportoitu käyttökate / EBITDA 2 034 1 715 6 035 4 886 6 225
Raportoitu liikevoitto 1 686 1 470 5 018 4 148 5 246


LIITETIETO 2. MYYTÄVÄNÄ OLEVAT PITKÄAIKAISET OMAISUUSERÄT JA LOPETETUT TOIMINNOT SEKÄ HANKITUT LIIKETOIMINNOT

Kotipizza Group osti 1. helmikuuta 2017 Helsingin Pizzapalvelu Oy:n koko liiketoiminnan. Transaktiohetken hankintahinta oli MEUR 0,75 ja järjestelyssä on sovittu mahdollisesta lisäkauppahinnasta. Kotipizza-liiketoimintayksikkö liittää Pizzataxi-ravintolaketjun 22 pääkaupunkiseudulla ja Etelä-Suomessa toimivaa ravintolaa osaksi Kotipizza-ketjun liiketoimintaa. Liiketoimintakaupalla vahvistettiin Kotipizzan kotiinkuljetuspalveluiden tarjontaa pääkaupunkiseudulla.

Kaupan kohteeseen kuuluivat immateriaalioikeudet kuten tilausjärjestelmä, tavaramerkit ja domain-nimet sekä toimi- ja aputoiminimet, asiakasrekisterit sekä erikseen määritellyt franchise-, leasing- ja muut sopimukset.

Kaupan kohteeseen ei sisältynyt liiketoimintaan liittyvä
- rahoitusomaisuus,
- osto- ja muut velat,
- ennen luovutusajankohtaa syntyneet vastuut, sekä
- henkilöstö.

Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot liittyivät Kotipizza-liiketoimintayksikön Ruotsin-toimintoihin. Niillä ei ollut tuloslaskelmavaikutusta katsauskaudella eikä edellisen vuoden vastaavalla ajanjaksolla.

Tärkeimmät lopetettuihin toimintoihin liittyvät varojen ja velkojen ryhmät:    
  31/10/2017 31/10/2016
Varat 000 € 000 €
Vaihto-omaisuus  -   - 
Myyntisaamiset ja muut saamiset  13   13 
Lopetettuihin toimintoihin liittyvät varat  13   13 
     
Velat    
Saadut vakuudet  -   - 
Muut velat  -   - 
Siirtovelat  -   - 
Lopetettuihin toimintoihin liittyvät velat  -   - 
     
Lopetettujen toimintojen rahavirtoja ei raportoida erikseen, joten tätä tietoa ei ole luotettavasti saatavilla.    


LIITETIETO 3. LÄHIPIIRITAPAHTUMAT

Osapuolten katsotaan kuuluvan toistensa lähipiiriin, jos toinen osapuoli pystyy käyttämään toiseen nähden määräysvaltaa tai huomattavaa vaikutusvaltaa sen taloutta ja liiketoimintaa koskevassa päätöksenteossa. Konsernin lähipiiriin kuuluvat emoyritys, tytäryritykset, hallituksen ja johtoryhmän jäsenet, toimitusjohtaja ja heidän läheiset perheenjäsenensä. Johtoon kuuluvat avainhenkilöt ovat johtoryhmien jäsenet. Seuraavassa taulukossa on esitetty tilikauden aikana lähipiirin kanssa tehtyjen liiketapahtumien kokonaissummat. Lähipiiriliiketoimien ehdot vastaavat riippumattomien osapuolten välisissä liiketoimissa noudatettavia ehtoja

    Myynnit Ostot Osto-velat Myynti-saamiset Maksetut korot
   
2/17-10/17 000 € 000 € 000 € 000 € 000 €
           
Konsernin ylin johto  -   -   -   -   - 
Muut lähipiiriin kuuluvat  -   -   -   -   - 
Määräysvaltaa harjoittavat          
yksiköt  -   -   -   -   -   - 
Yritykset, joissa hallituksen          
jäsenillä on määräysvalta  -   122   0   -   - 
           
2/16-10/16          
           
Konsernin ylin johto  2   248   35   -   - 
Muut lähipiiriin kuuluvat  -   -   -   -   - 
Määräysvaltaa harjoittavat          
yksiköt  -   -   -   -   -   - 
Yritykset, joissa hallituksen          
jäsenillä on määräysvalta  -   167   10   -   - 

LIITETIETO 4. TYÖSUHDE-ETUUDET

Työsuhde-etuuksiin liittyvät kulut sisältyvät kaikki hallinnollisiin (kiinteisiin) kuluihin.

  2-10/17 2-10/16
  000 € 000 €
Palkat ja palkkiot 2 367 2 223
Sosiaaliturvasta johtuvat kulut 67 100
Eläkekulut (maksupohjaiset järjestelyt) 423 426
Työsuhde-etuudet yhteensä 2 857 2 749


LIITETIETO 5. VASTUUSITOUMUKSET

Vastuut 31/10/2017 31/10/2016
  000 € 000 €
Leasingvastuut 207 89
Toissijaiset vastuut 0 0
Vuokratakaukset 977 685
Pankkitakaukset 420 420
Toimitilojen vuokravastuut 3 332 3 871
Lainat rahoituslaitoksilta 15 100 16 250
Annetut takaukset muiden kuin saman konsernin 
yrit. puolesta
3 6
     
Vakuudet    
Pantatut talletukset 146 146
Yrityskiinnitykset, yleisvakuutena 17 500 17 500
Takaukset 12 32
Pantatut osakkeet, kp-arvo 44 236 19 984
Yleistakaus saman konsernin yritysten puolesta rajoittamaton rajoittamaton

LIITETIETO 6: VAIHTOEHTOISET TUNNUSLUVUT

Kotipizza Group esittää vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvaamaan liiketoimintansa taloudellista kehitystä ja parantaakseen vertailukelpoisuutta eri kausien välillä. Vaihtoehtoisia tunnuslukuja ei tule pitää korvaavina mittareina verrattuna IFRS-tilinpäätösnormistossa määriteltyihin tunnuslukuihin. Kotipizza Groupin käyttämät vaihtoehtoiset tunnusluvut on lueteltu ja määritelty tässä liitetiedossa.

KETJUMYYNTI

Ketjumyynti on kulloinkin konsernin franchising-sopimussuhteessa olevien yrittäjien yhteenlaskettu myynti, jonka perusteella yhtiön franchising-maksut kuukausittain laskutetaan.

VERTAILUKELPOINEN LIIKEVAIHTO:

Liikevaihdon vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät:

TUHATTA EUROA 8-10/17 8-10/16 2-10/17 2-10/16 2/16-1/17
Liikevaihto 21 846 18 038 62 194 50 329 68 738
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät 1 180 906 3 341 1 251 2 157
Vertailukelpoinen liikevaihto 20 666 17 132 58 853 49 079 66 581

Raportoituun liikevaihtoon 8-10/17,8-10/16, 2-10/17, 2-10/16 ja 2/16-1/17 sisältyneet vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät liittyivät Kotipizzan yrittäjäosuuskunnan mainontaan ja markkinointiin liittyvien rahavirtojen läpilaskuttamiseen Kotipizza-liiketoimintayksikössä.


VERTAILUKELPOINEN LIIKEVOITTO:

Liikevoiton vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät:

TUHATTA EUROA 8-10/17 8-10/16 2-10/17 2-10/16 2/16-1/17
Liiketulos 1 686 1 470 5 018 4 148 5 245
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät 404 168 432 310 501
Vertailukelpoinen liikevoitto 2 090 1 638 5 450 4 458 5 746

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä on 8-10/17,8-10/16, 2-10/17 ja 2-10/16 käsitelty kansainväliseksi aiotun No Pizza -konseptin kehityskustannukset, jotka on kirjattu kuluksi. Myös Kotipizzan Syyspäivät-tapahtuman kustannukset on käsitelty vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä, koska vertailuvuonna vuosittaiset Syyspäivät pidettiin vasta vuoden viimeisellä neljänneksellä. Nämä kassavirtavaikutteiset vertailukelpoiset erät olivat yhteensä 0,22 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä on käsitelty yhtiön 6. toukokuuta 2016 julkaisemaan kannustinjärjestelmään sekä yhtiön henkilöstön muihin kannustinjärjestelmiin liittyviä laskennallisia eriä, joilla ei ollut kassavirtavaikutusta.

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät ovat olennaisia liiketapahtumia, jotka ovat merkittäviä vertailtaessa Kotipizza Groupin taloudellista suorituskykyä nykyisen ja aiempien katsauskausien tulosten välillä. Kyseiset erät voivat sisältää, mutta eivät rajoitu seuraaviin: myyntivoitot ja -tappiot, merkittävät omaisuuden arvonalentumiset, uudelleenjärjestelyvaraukset sekä muut tapahtumat, jotka Kotipizza Groupin johdon arvion mukaan eivät kuvaa varsinaisen liiketoiminnan kehitystä. Tällaiset erät on aina lueteltu euromääräisinä Kotipizza Groupin osavuosi- ja puolivuosikatsauksissa, tilinpäätöstiedotteessa sekä tilinpäätöksessä koko konsernin lukujen osalta sekä konsernin liiketoimintayksiköiden osalta.

KÄYTTÖKATE

Liikevoitto, poistot ja arvonalentumiset:

TUHATTA EUROA 8-10/17 8-10/16 2-10/17 2-10/16 2/16-1/17
Liiketulos 1 686 1 470 5 018 4 148 5 245
Poistot ja arvonalentumiset 348 245 1 018 738 978
Käyttökate 2 034 1 715 6 035 4 886 6 224

VERTAILUKELPOINEN KÄYTTÖKATE

TUHATTA EUROA 8-10/17 8-10/16 2-10/17 2-10/16 2/16-1/17
Liiketulos 1 686 1 470 5 018 4 148 5 245
Poistot ja arvonalentumiset 348 245 1 018 738 978
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät 404 168 432 310 501
Vertailukelpoinen käyttökate 2 438 1 883 6 468 5 196 6 725

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät on eritelty tämän liitetiedon 'VERTAILUKELPOINEN LIIKEVOITTO' -kohdassa.


VERTAILUKELPOINEN KÄYTTÖKATE LIIKEVAIHDOSTA, %

  Vertailukelpoinen käyttökate * 100
Liikevaihto

NETTOVELAT

Pitkäaikaiset ja lyhytaikaiset korolliset lainat - rahavarat:

TUHATTA EUROA 31.10.2017 31.10.2016 31.1.2017
Pitkäaikaiset korolliset lainat 15 514 16 979 15 829
Lyhytaikaiset korolliset lainat 567 354 1 165
Rahavarat -6 714 -9 170 -9 650
Nettovelat 9 366 8 163 7 344

NETTOVELKAANTUMISASTE

  Nettovelat * 100
Taseen oma pääoma

OMAVARAISUUSASTE

  Oma pääoma * 100  
Varat yhteensä  
     
      

Helsingissä 20.12.2017

Kotipizza Group Oyj:n hallitus

Lisätietoja: Tommi Tervanen, toimitusjohtaja, puhelin 0207 716 743 ja Timo Pirskanen, talous- ja varatoimitusjohtaja, puhelin 0207 716 74

Tiedote Kotipizza Group Osavuosikatsaus Q3 2017This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Kotipizza Group Oyj via Globenewswire

Attachments

Tiedote Kotipizza Group Osavuosikatsaus Q3 2017