STOCKMANN OYJ ABP Ladda ner PDF
Börs: OMX Helsingfors Symbol: STOCKA
Aktieinformation 2022-01-27
Aktiens Namn Stockmann
Valuta EUR
Volym 210 145
Senaste avslutskurs (euro) 1,95
Antal aktier (milj.) 154,44
Förändring (%) -0,71
Börsvärde (milj. euro) 196,13

Nyckeltal
milj. euro 2018 2019 2020
Omsättning* 1 018,8 960,4 790,7
Bruttomarginal, %* 56,9 56,3 56,1
EBITDA* 76,0 153,0 127,5
Rörelseresultat, justerat* 28,4 39,8 4,9
Rörelseresultat* -5,0 24,1 -252,4
Resultat före skatt* -39,6 -28,5 -294,0
Investeringar 29,3 33,8 19,4
Aktiestockens marknadsvärde 31.12 140,8 154,5 86,9
Resultat/aktie, euro -0,68 -0,72 -4,05
Eget kapital/aktie, euro 11,71 6,52 2,9
Affärsverksamhetens kassaflöde 82,9 102,3 147,4
Soliditet, % 46,2 27,8 14,6
Räntebärande nettoskuld 543,3 900,2 702,7
Skuldsättningsgrad, % 64,5 191,7 336,1
Avkastning på sysselsatt kapital, % -0,4 1,8 -20,1
* Kvarvarande verksamheter


Företagspresentation
Stockmann är ett finländskt börsbolag inom detaljhandeln. Bolaget grundades år 1862 och har omkring 43 000 aktieägare. Antalet anställda är ca 7 000. Koncernens omsättning uppgick till 790,7 miljoner euro år 2020.

Stockmannkoncernen består av två affärsenheter: Lindex och Stockmann.Levererad av © Euroland.com