STOCKMANN OYJ ABP Ladda ner PDF
Börs: OMX Helsingfors Symbol: STCAS | STCBV
Aktieinformation 2020-11-20
Aktiens Namn Aktie A Aktie B
Valuta EUR EUR
Volym 1 311 30 247
Senaste avslutskurs (euro) 1,30 0,87
Antal aktier (milj.) 30,53 41,52
Förändring (%) 1,56 -0,11
Börsvärde (milj. euro) 39,69 53,97

Nyckeltal
milj. euro 2017 2018 2019
Omsättning* 1 055,9 1 018,8 960,4
Bruttomarginal, %* 55,8 56,9 56,3
Driftsbidrag (EBITDA), justerat* 67,6 76,0 153,0
Rörelseresultat, justerat* 12,3 28,4 29,0
Rörelseresultat* -148,4 -5,0 13,3
Resultat före skatt* -179,5 -39,6 -39,3
Investeringar 34,7 29,3 33,8
Aktiestockens marknadsvärde 31.12 321,0 140,8 154,5
Resultat/aktie, euro -2,98 -0,70 -0,84
Eget kapital/aktie, euro 12,29 11,71 11,12
Affärsverksamhetens kassaflöde 18,8 82,9 102,3
Soliditet, % 43,0 46,2 38,1
Räntebärande nettoskuld 739,4 543,3 900,2
Skuldsättningsgrad, % 83,8 64,5 112,4
Avkastning på sysselsatt kapital, % -9,1 -0,4 0,9
* Kvarvarande verksamheter


Företagspresentation
Stockmann är ett finländskt börsbolag inom detaljhandeln. Bolaget grundades år 1862 och har omkring 43 000 aktieägare. Antalet anställda är ca 7 000. Koncernens omsättning uppgick till 960,4 miljoner euro år 2019.

Från och med den 1 juli 2019 introducerade Stockmannkoncernen en förenklad organisationsstruktur, där Stockmann Retail och Real Estate såväl som de gemensamma funktionerna sammanslogs till en ny Stockmann-enhet. Stockmannkoncernens rapporteringssegment är Lindex och Stockmann.Levererad av © Euroland.com