STOCKMANN OYJ ABP Download PDF
Börs: OMX Helsingfors Symbol: STCAS | STCBV
Aktieinformation 2019-12-05
Aktiens Namn Aktie A Aktie B
Valuta EUR EUR
Volym 9 362 42 128
Senaste avslutskurs (euro) 2,28 1,95
Antal aktier (milj.) 30,53 41,52
Förändring (%) -1,30 -0,41
Börsvärde (milj. euro) 69,61 94,66

Nyckeltal
milj. euro 2016 2017 2018
Omsättning* 1175,7 1055,9 1018,8
Bruttomarginal, %* 55,7 55,8 56,9
Driftsbidrag (EBITDA), justerat* 85,6 67,6 76,0
Rörelseresultat, justerat* 30,9 12,3 28,4
Rörelseresultat* 28,3 -148,4 -5,0
Resultat före skatt* 5,2 -179,5 -39,6
Investeringar 44,2 34,7 29,3
Aktiestockens marknadsvärde 31.12 509,6 321,0 140,8
Dividend/aktie, euro 0,00 0,00 0,00
Resultat/aktie, euro -0,12 -2,98 -0,70
Eget kapital/aktie, euro 14,99 12,29 11,71
Affärsverksamhetens kassaflöde 41,5 18,8 82,9
Soliditet, % 48,3 43,0 46,2
Räntebärande nettoskuld 736,4 739,4 543,3
Skuldsättningsgrad, % 68,3 83,8 64,5
Avkastning på sysselsatt kapital, % 1,8 -9,1 -0,4
* Kvarvarande verksamheter


Företagspresentation
Stockmann är ett finländskt börsbolag inom detaljhandeln. Bolaget grundades år 1862 och har omkring 50 000 aktieägare. Antalet anställda är ca 8 000. Koncernens omsättning uppgick till 1 303,2 miljoner euro år 2016.

Stockmann består av tre affärsenheter: Stockmann Retail, Real Estate och Lindex.Levererad av © Euroland.com