STOCKMANN OYJ ABP Avaa PDF
Markkina: OMX Helsinki Tunnus: STCAS | STCBV
Osaketiedot 7.8.2020
Osakkeen nimi A-Osake B-Osake
Valuutta EUR EUR
Määrä 4 393 13 033
Edellinen päätöskurssi (euroa) 1,37 1,01
Osakkeiden lukumäärä (miljoonia) 30,53 41,52
Muutos (%) -0,72 0,40
Markkina-arvo (miljoonaa euroa) 41,83 56,88

Tunnusluvut
milj. euroa 2017 2018 2019
Liikevaihto* 1 055,9 1 018,8 960,4
Suhteellinen myyntikate, %* 55,8 56,9 56,3
Käyttökate (EBITDA), oikaistu* 67,6 76,0 153,0
Liiketulos, oikaistu* 12,3 28,4 29,0
Liiketulos* -148,4 -5,0 13,3
Tulos ennen veroja* -179,5 -39,6 -39,3
Investoinnit 34,7 29,3 33,8
Osakekannan markkina-arvo 31.12. 321,0 140,8 154,5
Tulos/osake, euroa -2,98 -0,70 -0,84
Oma pääoma/osake, euroa 12,29 11,71 11,12
Liiketoiminnan rahavirta 18,8 82,9 102,3
Omavaraisuusaste, % 43,0 46,2 38,1
Korollinen nettovelka 739,4 543,3 900,2
Velkaantumisaste, % 83,8 64,5 112,4
Sijoitetun pääoman tuotto, % -9,1 -0,4 0,9
* Jatkuvat toiminnot


Yhtiön esittely
Stockmann on vuonna 1862 perustettu suomalainen vähittäiskauppaa harjoittava pörssiyhtiö. Osakkeenomistajia on noin 43 000 ja henkilöstön määrä on noin 7 000. Konsernin liikevaihto vuonna 2019 oli 960,4 miljoonaa euroa.

Stockmann-konserni otti 1.7.2019 alkaen käyttöön yksinkertaisemman organisaatiorakenteen, jossa Stockmann Retail- ja Real Estate -liiketoimintayksiköt sekä yhteiset toiminnot on yhdistetty uuteen Stockmann-yksikköön. Stockmann-konsernin raportoivat segmentit ovat Lindex ja Stockmann.Välittäjä © Euroland.com