Börs: Nasdaq Stockholm
ISIN: SE0012040459
Bransch: Personliga varor och hushållsvaror
Om STRAX
STRAX är en marknadsledande global specialist inom mobila tillbehör. STRAX utvecklar och driver varumärken genom en ”omni-channel strategi”. Strax har två kompletterande verksamheter – egna varumärken och distribution (retail och online marknadsplatser) – där livsstils audio varumärket Urbanista är flaggskeppet tillsammans med de licensierade varumärkena inom adidas. Genom plattformen för retaildistribution i Europa representerar STRAX 40 ledande varumärken inom mobila tillbehör, medan Brandvault genom online marknadsplatser primärt representerar de egna varumärkena och nyetablerade varumärken inom STRAX gruppen. Försäljningen sker i alla nyckel-försäljningskanaler som telekomoperatörer, konsumentelektronik, lifestyle retailers och direkt till konsument online. STRAX grundades 1995 i Miami och Hongkong och har sedan dess vuxit världen över. I dag har STRAX cirka 200 anställda i 12 länder, med operativt huvudkontor och logistik- och distributionscenter i Tyskland. STRAX är noterat på Nasdaq Stockholm.
Aktieinformation
21.2.2020
Antal aktier (milj) 120,59 Valuta SEK
Förändring (%) 0,00 Volym 28 272
Börsvärde (milj) 446,19 Senaste stängningskurs 3,70
Nyckeltal, TSEK 2018 2017 Förändring
Nettoomsättning 106,967 100,065 6,902
Bruttoresultat 25,877 28,107 -2,230
Rörelseresultat -2,139 5,658 -7,797
Resultat före skatt 21,936 3,555 18,381
Summa tillgångar 107,900 83,169 24,731
Summa eget kapital 34,265 21,028 13,237
Summa skulder 73,635 62,141 11,494
Kassaflöde från den löpande verksamheten -2,865 3,973 -6,838
Kassaflöde från investeringsverksamheten 20,727 -9,705 30,432
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 1,291 7,683 -6,392
Försäljningstillväxt (%)** 7 8 1
Bruttomarginal (%)** 24 28 -4
Rörelsemarginal (%)** -2 6 -8
Vinstmarginal (%)** 21 4 17
Eget kapital, TSEK* 34,265 22,086 12,179
Soliditet (%)** 32 27 5
Likvida medel* 5,689 3,663 2,026

* Finansiella nyckeltal definierade enligt IFRS
** Alternativa finansiella nyckeltal ej definierade enligt IFRS