Börs: Nasdaq Stockholm
ISIN: SE0012040459
Bransch: Personliga varor och hushållsvaror
Om STRAX

STRAX är en marknadsledande global specialist inom smarta tillbehör för en mobil livsstil. Vår varumärkesportfölj för mobila tillbehör omfattar alla större produktkategorier: Protection, Power, Personal Audio och Connectivity. Som ett svar på den pågående pandemin har vi nyligen utökat vår verksamhet med ett nytt produktsegment: personlig skyddsutrustning, där vi inledningsvis fokuserar på personlig skyddsutrustning som ansiktsmasker, handskar och desinfektionsmedel. Hemligheten bakom våra framgångar är ett starkt distributionsnät – både offline och online – och marknadens bästa kundservice.

Vi utvecklar och marknadsför varumärken genom en ”omni-channel strategi” och har två kompletterande verksamheter: Egna varumärken – Urbanista, Clckr, Richmond & Finch, Planet Buddies, xqisit, AVO+ och licensierade varumärken som adidas, Bugatti, Diesel, SuperDry och WeSC – samt Distribution (traditionell butiksförsäljning, företags- och nätmarknadsplatser). Förutom egna och licensierade varumärken distribuerar STRAX mer än 40 större varumärken för mobiltillbehör samt ett flertal varumärken inom personlig skyddsutrustning. Försäljningen sker i alla nyckel-försäljningskanaler som telekomoperatörer, konsumentelektronik, lifestyle retailers och direkt till konsument online.

STRAX grundades i Miami och Hongkong 1995 och har sedan dess vuxit världen över. I dag har STRAX cirka 200 anställda i 13 länder, med operativt huvudkontor och logistik- och distributionscenter i Tyskland.
STRAX är noterat på Nasdaq Stockholm.
Aktieinformation
22.9.2021
Antal aktier (milj) 120,59 Valuta SEK
Förändring (%) 0,28 Volym 17 448
Börsvärde (milj) 435,34 Senaste stängningskurs 3,61
Nyckeltal, TSEK 2020 2019 Förändring
Nettoomsättning 111 790 113 644

-1 854

Bruttoresultat 28 519 27 801 718
Rörelseresultat 6 774 6 146 628
Resultat före skatt 843 164 679
Summa tillgångar 99 099 102 659 -3 560
Summa eget kapital 18 171 20 100 -1 929
Summa skulder 80 928 82 559 -1 631
Kassaflöde från den löpande verksamheten -3 311 3 178 -6 489
Kassaflöde från investeringsverksamheten -2 447 -1 932 -515
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -9 492 -22 446 12 954
Försäljningstillväxt (%)** -0,7 6,2

-6,9

Bruttomarginal (%)** 26,3 24,5 1,8
Rörelsemarginal (%)** 6,1 5,4 0,7
Vinstmarginal (%)** 0,8 0,1 0,6
Eget kapital, TSEK* 18 171 20 100 -1 929
Soliditet (%)** 18,3 19,6 -1,3
Likvida medel* 7 379 3 645 3 734

* Finansiella nyckeltal definierade enligt IFRS
** Alternativa finansiella nyckeltal ej definierade enligt IFRS