Börs: Nasdaq Stockholm
ISIN: SE0012040459
Bransch: Personliga varor och hushållsvaror
Om STRAX
STRAX är en marknadsledande global specialist inom mobilatillbehör. STRAX har byggt ett “House of Brands” i tillägg till de värdeskapande kundspecifika lösningar och tjänster som erbjuds. STRAX House of Brands innehåller egna märken: XQISIT, Urbanista, THOR och CLCKR, samt licensierade märken: adidas och bugatti. Därutöver representerar STRAX även över 40 stora varumärken för mobiltillbehör och säljer i alla huvudkanaler, från telekomoperatörer, grossister och elektronikbutiker till livstilsbutiker och direkt till kunder online. STRAX grundades 1995 i Miami och Hongkong och har sedan dess vuxit världen över. I dagens läge har STRAX över 190 anställda i 13 länder, med operativt huvudkontor och logistik- och distributionscenter i Tyskland. STRAX är noterat på Nasdaq Stockholm.
Aktieinformation
15.11.2019
Antal aktier (milj) 120,59 Valuta SEK
Förändring (%) 3,64 Volym 35 887
Börsvärde (milj) 412,43 Senaste stängningskurs 3,42
Nyckeltal, TSEK 2018 2017 Förändring
Nettoomsättning 106,967 100,065 6,902
Bruttoresultat 25,877 28,107 -2,230
Rörelseresultat -2,139 5,658 -7,797
Resultat före skatt 21,936 3,555 18,381
Summa tillgångar 107,900 83,169 24,731
Summa eget kapital 34,265 21,028 13,237
Summa skulder 73,635 62,141 11,494
Kassaflöde från den löpande verksamheten -2,865 3,973 -6,838
Kassaflöde från investeringsverksamheten 20,727 -9,705 30,432
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 1,291 7,683 -6,392
Försäljningstillväxt (%)** 7 8 1
Bruttomarginal (%)** 24 28 -4
Rörelsemarginal (%)** -2 6 -8
Vinstmarginal (%)** 21 4 17
Eget kapital, TSEK* 34,265 22,086 12,179
Soliditet (%)** 32 27 5
Likvida medel* 5,689 3,663 2,026

* Finansiella nyckeltal definierade enligt IFRS
** Alternativa finansiella nyckeltal ej definierade enligt IFRS