Börs: Nasdaq Stockholm
ISIN: SE0012040459
Bransch: Personliga varor och hushållsvaror
Om STRAX

STRAX är en marknadsledande global specialist inom tillbehör för en mobil livsstil. Vår varumärkesportfölj för mobila tillbehör omfattar alla större produktkategorier: Protection, Power, Connectivity, och Personal Audio. Vår nya kategori Health & Wellness erbjuder märkesvaror för personligt skydd. Vår distributionsverksamhet når en bred kundbas, genom 70 000 fysiska butiker runt om i världen, samt via online-marknadsplatser och försäljning direkt till konsument.

Helägda varumärken inkluderar Urbanista, Clckr, RichmondFinch, Planet Buddies, xqisit, AVO+, Dóttir, och grell och licensierade märken inkluderar adidas och Diesel. Vår distributionsverksamhet erbjuder även distribution av mer än 40 andra stora märken för mobiltillbehör.

STRAX grundades som ett handelsföretag 1995 och har sedan dess expanderat över hela världen och utvecklats till ett globalt varumärkes- och distributionsföretag. Idag har vi över 200 anställda i 13 länder. STRAX är noterade på Nasdaq Stockholm.
Aktieinformation
6.12.2022
Antal aktier (milj) 120,59 Valuta SEK
Förändring (%) -3,15 Volym 5 225
Börsvärde (milj) 167,02 Senaste stängningskurs 1,39
Nyckeltal, TSEK 2021 2020 Förändring
Nettoomsättning 123 698 111 790 11 908
Bruttoresultat 18 643 28 518 -9 875
Rörelseresultat 1 899 6 774 -4 875
Resultat före skatt -2 996 843 -3 839
Summa tillgångar 114 354 99 099 15 255
Summa eget kapital 14 036 18 171 -4 135
Summa skulder 100 317 80 928 19 389
Kassaflöde från den löpande verksamheten -6 173 -2 316 -3 857
Kassaflöde från investeringsverksamheten -2 793 -2 446 -347
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 4 188 8 497 -4 309
Försäljningstillväxt (%)** 10,7 -0,7 11,4
Bruttomarginal (%)** 15,1 26,3 -11,2
Rörelsemarginal (%)** 1,5 6,1 -4,5
Vinstmarginal (%)** -2,4 0,8 -3,2
Eget kapital, TSEK* 14 036 18 171 -4 135
Soliditet (%)** 12,3 18,3 -6,0
Likvida medel* 2 601 7 379 -4 778

* Finansiella nyckeltal definierade enligt IFRS
** Alternativa finansiella nyckeltal ej definierade enligt IFRS