Börs: Nasdaq Stockholm
ISIN: SE0012040459
Bransch: Personliga varor och hushållsvaror
Om STRAX
STRAX är en marknadsledande global specialist inom mobila tillbehör. STRAX utvecklar och driver varumärken genom en ”omni-channel strategi”. Strax har två kompletterande verksamheter – egna varumärken och distribution (retail och online marknadsplatser) – där livsstils audio varumärket Urbanista är flaggskeppet tillsammans med de licensierade varumärkena inom adidas. Genom plattformen för retaildistribution i Europa representerar STRAX 40 ledande varumärken inom mobila tillbehör, medan Brandvault genom online marknadsplatser primärt representerar de egna varumärkena och nyetablerade varumärken inom STRAX gruppen. Försäljningen sker i alla nyckel-försäljningskanaler som telekomoperatörer, konsumentelektronik, lifestyle retailers och direkt till konsument online. STRAX grundades 1995 i Miami och Hongkong och har sedan dess vuxit världen över. I dag har STRAX cirka 200 anställda i 12 länder, med operativt huvudkontor och logistik- och distributionscenter i Tyskland. STRAX är noterat på Nasdaq Stockholm.
Aktieinformation
29.9.2020
Antal aktier (milj) 120,59 Valuta SEK
Förändring (%) 6,56 Volym 1 673 635
Börsvärde (milj) 411,22 Senaste stängningskurs 3,41
Nyckeltal, TSEK 2019 2018 Förändring
Nettoomsättning 113 644 106 967

6 677

Bruttoresultat 27 801 25 877 1 924
Rörelseresultat 6 146 -2 139 8 285
Resultat före skatt 164 21 936 -21 772
Summa tillgångar 102 659 107 900 -5 241
Summa eget kapital 20 100 34 265 -14 165
Summa skulder 82 559 73 635 8 924
Kassaflöde från den löpande verksamheten 3 179 -2 865 6 044
Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 932 20 727 -22 659
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -22 446 1 291 -23 737
Försäljningstillväxt (%)** 6 7

-1

Bruttomarginal (%)** 25 24 0
Rörelsemarginal (%)** 5 -2 7
Vinstmarginal (%)** 0 21 -21
Eget kapital, TSEK* 20 100 34 265 -14 165
Soliditet (%)** 20 32 -12
Likvida medel* 24 844 5 689 19 155

* Finansiella nyckeltal definierade enligt IFRS
** Alternativa finansiella nyckeltal ej definierade enligt IFRS