Börs: Nasdaq Stockholm
ISIN: SE0012040459
Bransch: Personliga varor och hushållsvaror
Om STRAX
STRAX är en marknadsledande global specialist inom mobila och smarta tillbehör. STRAX har byggt ett ”House of Brands” i tillägg till de värdeskapande kundspecifika lösningar och tjänster som erbjuds. STRAX varumärkessamling innehåller egna märken som XQISIT, GEAR4, Urbanista, THOR, avo+, FLAVR och eule samt licensierade märken som adidas och bugatti. Därutöver representerar STRAX även över 40 stora varumärken för mobiltillbehör och säljer i alla huvudkanaler, från telekomoperatörer, grossister och elektronikbutiker till livsstilsbutiker och direkt till kunder online. STRAX grundades 1995 i Miami och Hongkong och har sedan dess vuxit världen över. I dagens läge har STRAX över 200 anställda i 13 länder, med operativt huvudkontor och logistik- och distributionscenter i Tyskland. STRAX är noterat på Nasdaq Stockholm.
Aktieinformation
19.2.2019
Antal aktier (milj) 120,59 Valuta SEK
Förändring (%) -0,99 Volym 21 561
Börsvärde (milj) 241,18 Senaste stängningskurs 2,00
Nyckeltal, TSEK 2016 2015 Förändring
Nettoomsättning 868 181 747 640 120 541
Bruttoresultat 243 337 183 386 59 951
Rörelseresultat 46 508 32 609 13 899
Resultat före skatt 35 772 22 266 13 506
Årets resultat 30 261 11 455 18 806
Summa tillgångar 601 540 511 559 89 981
Summa eget kapital 173 516 98 447 75 069
Summa skulder 428 024 413 112 14 912
Kassaflöde från den löpande verksamheten 12 839 -50 444 63 283
Kassaflöde från investeringsverksamheten -46 345 -31 553 -14 792
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 24 482 42 017 -17 535
Försäljningstillväxt (%)** 16 18  
Bruttomarginal (%)** 28 25  
Rörelsemarginal (%)** 5 4  
Vinstmarginal (%)** 3 2  
Eget kapital, TSEK* 173 516 98 447 75 069
Soliditet (%)** 29 19  
Likvida medel* 34 999 45 727 -10 728

* Finansiella nyckeltal definierade enligt IFRS
** Alternativa finansiella nyckeltal ej definierade enligt IFRS