Börs: Stockholm ISIN: SE0000102824 Bransch: Industrivaror och tjänster
Concordia Maritime är ett internationellt tankrederi. Vi fokuserar på kostnadseffektiva frakter och säkra transporter av förädlade oljeprodukter och vegetabiliska oljor. B-aktien är sedan 1984 noterad på Nasdaq Stockholm.
CCOR B
2018-01-22
Valuta SEK
Senaste stängningskurs 13,00
Förändring (%) -1,52
Volym 15 733
Antal aktier (milj) 43,73
Börsvärde (milj) 568,49
Nyckeltal (MSEK)
2014 2015 2016
Summa intäkter 907,6 1 086,6 1 038,2
Rörelseresultat före nedskrivning 56,4 209,6 82,7
Resultat efter finansnetto 16,5 174,3 56,9
Kassaflöde från rörelsen* 85,6 377,5 244,7
Fartyg 3 129,7 3 809,0 3 165,5
Fartyg under byggnad 205,8 0,0 0,0
Räntebärande skulder 2 038,9 2 387,2 1 946,5
Eget kapital 1 574,7 1 868,7 2 089,8
Soliditet, % 42 43 50
Räntabilitet på totalt kapital, % 2 5 2
Räntabilitet på sysselsatt kapital, % 2 5 2
Räntabilitet på eget kapital, % 1 10 4
Antal aktier 47 729 798 47 729 798 47 729 798
Resultat efter skatt per aktie, SEK 0,18 3,64 1,46
Eget kapital per aktie, SEK 32,99 39,15 43,78
* Fartygsförsäljningar ingår ej.